Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym są działania korporacyjne?

Szczegółowe omówienie pojęcia działań korporacyjnych

Działaniami korporacyjnymi są wydarzenia zainicjowane przez spółkę notowaną w obrocie publicznym, które mogą wywrzeć bezpośredni lub pośredni wpływ na akcjonariuszy. Na przykład ogłoszenie wypłaty dywidendy od akcji może mieć bezpośredni wpływ finansowy na akcjonariuszy, podczas gdy podział akcji może pośrednio wpłynąć na zwiększenie obrotu akcjami.

Gdzie słyszałeś o działaniach korporacyjnych?

Jako inwestor, dzięki usługom doradcy finansowego, możesz być na bieżąco z prawdopodobnym wpływem działań korporacyjnych na Twój portfel. Strony internetowe brokerów zawierają zazwyczaj listę działań korporacyjnych, które mogą mieć dla Ciebie szczególne znaczenie.

Co musisz wiedzieć o działaniach korporacyjnych?

Działania korporacyjne są zazwyczaj uzgadniane przez zarząd spółki i podejmuje się je za upoważnieniem akcjonariuszy.

Dywidenda, podział akcji, nabycia i spin-off to popularne przykłady działań korporacyjnych. Połączenia, przejęcia i zbycie jednostek biznesowych to trzy bardzo istotne rodzaje działań korporacyjnych.

Zrozumienie działań korporacyjnych pozwala uzyskać lepszy wgląd w sprawy finansowe firmy oraz trafniej oceniać wpływ konkretnych działań na cenę akcji. Taka wiedza może Ci pomóc przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji przedsiębiorstwa, którym jesteś zainteresowany.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować