Polski
Moje konto
Test wiedzy

Jaki jest najprostszy sposób zakupu instrumentów pochodnych przez inwestora detalicznego?

Poprzez serwis eBay lub Amazon
Poprzez rynek papierów wartościowych
Poprzez wymianę instrumentów pochodnych
Poprzez fundusze powiernicze i fundusze typu ETF