Test wiedzy

Jaki jest najprostszy sposób zakupu instrumentów pochodnych przez inwestora detalicznego?

Poprzez serwis eBay lub Amazon
Poprzez wymianę instrumentów pochodnych
Poprzez rynek papierów wartościowych
Poprzez fundusze powiernicze i fundusze typu ETF