Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
222.63
0.14%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.30
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026207 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026207%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003985 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003985%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Chubb Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 222.94
Otwarcie* 222.45
Zmiana 1 r.* 2.34%
Zakres dzienny* 221.8 - 223.28
Zakres 52 tyg. 183.40-231.37
Średni wolumen (10 dni) 1.76M
Średni wolumen (3 miesiące) 36.66M
Kapitalizacja rynkowa 91.92B
Wskaźnik C/Z 13.31
Akcje w obrocie 407.99M
Przychód 48.17B
EPS 16.92
Dywidenda (% przychodu) 1.52692
Beta 0.61
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 8, 2023 222.63 0.67 0.30% 221.96 223.39 221.42
Dec 7, 2023 222.94 -0.17 -0.08% 223.11 224.87 222.82
Dec 6, 2023 224.13 -2.69 -1.19% 226.82 227.54 222.62
Dec 5, 2023 226.82 -0.13 -0.06% 226.95 228.66 226.05
Dec 4, 2023 227.97 1.86 0.82% 226.11 230.25 226.10
Dec 1, 2023 228.48 2.01 0.89% 226.47 229.58 226.47
Nov 30, 2023 229.33 5.68 2.54% 223.65 230.21 223.64
Nov 29, 2023 224.99 1.16 0.52% 223.83 225.79 223.18
Nov 28, 2023 224.87 -1.72 -0.76% 226.59 227.82 224.53
Nov 27, 2023 228.26 1.31 0.58% 226.95 228.51 225.57
Nov 24, 2023 226.98 0.78 0.34% 226.20 228.83 225.39
Nov 22, 2023 226.60 3.55 1.59% 223.05 227.39 223.05
Nov 21, 2023 225.18 1.74 0.78% 223.44 226.26 222.79
Nov 20, 2023 223.11 1.80 0.81% 221.31 224.17 220.93
Nov 17, 2023 222.55 1.32 0.60% 221.23 223.85 221.23
Nov 16, 2023 221.89 4.00 1.84% 217.89 222.86 217.88
Nov 15, 2023 218.13 0.40 0.18% 217.73 219.70 215.58
Nov 14, 2023 219.38 -0.83 -0.38% 220.21 220.48 216.18
Nov 13, 2023 221.82 0.98 0.44% 220.84 224.15 220.83
Nov 10, 2023 222.35 2.98 1.36% 219.37 222.54 218.40

Chubb Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 43166 40963 35994 34244 32766
Całkowity koszt operacyjny 35975 33039 32332 29062 27914
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3416 3155 3001 3053 2898
Depreciation / Amortization 285 287 290 305 339
Nadzwyczajny koszt (dochód) 48 0 0 81 108
Dochód operacyjny 7191 7924 3662 5182 4852
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -596 1933 561 109 -165
Gain (Loss) on Sale of Assets
Inne netto -27 -41 -61 -42 -30
Dochód netto przed opodatkowaniem 6568 9816 4162 5249 4657
Dochód netto po opodatkowaniu 5313 8539 3533 4454 3937
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 5313 8539 3533 4454 3937
Dochód netto 5313 8539 3533 4454 3962
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 5313 8539 3533 4454 3937
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 5313 8539 3533 4454 3962
Rozwodniony dochód netto 5313 8539 3533 4454 3962
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 423.527 443.197 453.441 458.915 466.802
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 12.5446 19.2668 7.79152 9.70551 8.43398
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.26 3.16 3.06 2.96 2.88
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 12.6363 19.2668 10.4049 9.85528 8.69839
Total Premiums Earned 40389 36355 33117 31290 30064
Net Investment Income 3742 3456 3375 3426 3305
Realized Gains (Losses) -965 1152 -498 -472 -603
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 32226 29597 29041 25623 24569
Other Operating Expenses, Total 0 0
Suma pozycji nadzwyczajnych 25
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 13853 11833 11057 11426 12122
Całkowity koszt operacyjny 11207 9589 8922 9529 10850
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1060 975 935 922 883
Depreciation / Amortization 84 70 72 74 69
Dochód operacyjny 2646 2244 2135 1897 1272
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -193 -57 155 -256 -217
Gain (Loss) on Sale of Assets
Inne netto -2 -14 13
Dochód netto przed opodatkowaniem 2453 2185 2276 1654 1055
Dochód netto po opodatkowaniu 2040 1793 1892 1312 792
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 2043 1793 1892 1312 792
Dochód netto 2043 1793 1892 1312 792
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 2043 1793 1892 1312 792
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 2043 1793 1892 1312 792
Rozwodniony dochód netto 2043 1793 1892 1312 792
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 412.6 415.572 417.928 419.039 419.6
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 4.95153 4.31454 4.52709 3.13097 1.88751
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.86 0.83 0.83 0.83 0.83
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.97975 4.34416 4.57085 3.17262 1.92866
Total Premiums Earned 12674 10999 10142 10551 11530
Net Investment Income 1314 1145 1107 1053 979
Realized Gains (Losses) -135 -311 -192 -178 -387
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 10222 8529 7893 8511 9740
Nadzwyczajny koszt (dochód) 14 15 22 22 23
Other Operating Expenses, Total -173 135
Udział mniejszościowy 3 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Gotówka 2012 1659 1747 1537 1247
Suma aktywów 199017 200054 190774 176943 167771
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 607 2445 2473 2451 1700
Wartość netto firmy 16228 15213 15400 15296 15271
Wartości niematerialne netto 5441 5455 5811 6063 6143
Inwestycje długoterminowe 116058 125453 121482 110566 101646
Inne aktywa długoterminowe (suma) 115 152 89 109 93
Other Assets, Total 40592 32842 27890 25322 26674
Zobowiązania 6515 14520 13535 11064 10472
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 475 999 0 1299 509
Inne bieżące zobowiązania (suma) 7780 7243 6708 6184 6437
Suma zobowiązań 148498 140340 131333 121612 117459
Suma zadłużenia długoterminowego 14710 15477 15256 13867 12395
Zadłużenie długoterminowe 14710 15477 15256 13867 12395
Odroczony podatek dochodowy 377 389 892 804 304
Inne zobowiązania (suma) 1003 861
Kapitał własny 50519 59714 59441 55331 50312
Akcje zwykłe 10346 10985 11064 11121 11121
Dodatkowy wpłacony kapitał 7166 8478 9815 11203 12557
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 48305 47365 39337 36142 31700
Treasury Stock - Common -5113 -7464 -3644 -3754 -2618
Unrealized Gain (Loss) 2256 4673 2543 -545
Inny kapitał (suma) -10185 -1906 -1804 -1924 -1903
Suma zobowiązań i kapitału własnego 199017 200054 190774 176943 167771
Suma akcji zwykłych w obrocie 414.595 426.573 450.733 451.972 459.203
Naliczone koszty 633 484 517 603
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Gotówka 2778 2285 2288 2012 2128
Suma aktywów 222748 205448 201415 199017 198111
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 549 543 571 607 458
Wartość netto firmy 19554 16322 16175 16228 16107
Wartości niematerialne netto 6844 5320 5364 5441 5383
Inwestycje długoterminowe 130149 120178 119344 116058 114683
Inne aktywa długoterminowe (suma) 90 94 115 136
Other Assets, Total 42111 39916 38943 40592 40785
Zobowiązania 7845 6289 6061 6515 16187
Naliczone koszty 577 575 595 633 486
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 700 699 0 475 1475
Inne bieżące zobowiązania (suma) 8481 8429 7778 7780 7829
Suma zobowiązań 170375 152573 148428 148498 150472
Suma zadłużenia długoterminowego 14044 14090 14683 14710 14352
Zadłużenie długoterminowe 14044 14090 14683 14710 14352
Odroczony podatek dochodowy 759 533 541 377 2
Kapitał własny 52373 52875 52987 50519 47639
Akcje zwykłe 241 241 10346 10346 10346
Dodatkowy wpłacony kapitał 15887 16163 6680 7166 7429
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 51510 49467 50197 48305 47022
Treasury Stock - Common -3747 -3174 -5341 -5113 -4978
Unrealized Gain (Loss) -8660
Inny kapitał (suma) -11518 -9822 -8895 -10185 -3520
Suma zobowiązań i kapitału własnego 222748 205448 201415 199017 198111
Suma akcji zwykłych w obrocie 407.984 410.691 414.159 414.595 415.02
Udział mniejszościowy 5131
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 5313 8539 3533 4454 3962
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 11243 11149 9785 6342 5480
Amortization 285 287 290 305 339
Deferred Taxes 132 -74 -333 -97 16
Pozycje niepieniężne 173 -2101 367 395 592
Cash Taxes Paid 1242 1298 902 912 503
Zapłacone odsetki 552 492 524 512 621
Zmiany w kapitale obrotowym 5340 4498 5928 1285 571
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -5654 -6659 -7521 -5905 -2935
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -5654 -6659 -7521 -5905 -2935
Środki pieniężne z działalności finansowej -5127 -4409 -2082 -151 -1991
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -124 -23 -3 211 95
Total Cash Dividends Paid -1375 -1401 -1388 -1354 -1337
Emisja (wykup) akcji netto -2630 -4561 -378 -1326 -929
Emisja (wykup) długu netto -998 1576 -313 2318 180
Skutki różnic kursowych walut -146 -106 8 20 -65
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 316 -25 190 306 489
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1892 5313 4001 3189 1974
Cash From Operating Activities 2251 11243 8592 5160 2440
Amortization 72 285 211 142 71
Deferred Taxes 9 132 -7 110 93
Non-Cash Items -239 173 -7 -142 -270
Cash Taxes Paid 219 1242 964 612 132
Cash Interest Paid 99 552 339 290 85
Changes in Working Capital 517 5340 4394 1861 572
Cash From Investing Activities -570 -5654 -5202 1125 -995
Other Investing Cash Flow Items, Total -570 -5654 -5202 1125 -995
Cash From Financing Activities -1424 -5127 -2722 -719 -1302
Financing Cash Flow Items -115 -124 -105 -83 -74
Total Cash Dividends Paid -345 -1375 -1030 -681 -341
Issuance (Retirement) of Stock, Net -490 -2630 -2585 -1957 -887
Issuance (Retirement) of Debt, Net -474 -998 998 2002 0
Foreign Exchange Effects -2 -146 -215 -138 -40
Net Change in Cash 255 316 453 5428 103
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.5116 38805901 -105761 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 6.689 27290116 -884547 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5763 18670426 181441 2023-06-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.5061 18384271 470329 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.4049 17971383 -534276 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.9482 12028080 -663663 2023-06-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 2.7729 11313034 -2966306 2023-06-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.6879 10966322 108207 2023-06-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.5147 10259488 27110 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9566 7982696 149362 2023-06-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.4027 5722704 78593 2023-06-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3834 5644100 599645 2023-06-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.2094 4934165 123492 2023-06-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.7949 3242906 -1184619 2023-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7915 3229078 87683 2023-06-30 LOW
Ontario Teachers' Pension Plan Board Pension Fund 0.7607 3103384 278731 2023-06-30 MED
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.7416 3025648 99791 2023-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7306 2980885 66405 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6885 2808982 262557 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6828 2785681 -135473 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Chubb Company profile

O firmie Chubb

Chubb Limited jest spółką holdingową z siedzibą w Szwajcarii. Spółka, poprzez swoje spółki zależne, oferuje klientom na całym świecie szeroki zakres produktów i usług ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych. Do segmentów działalności firmy należą: komercyjne ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe w Ameryce Północnej, indywidualne ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe w Ameryce Północnej, ubezpieczenia rolne w Ameryce Północnej, zagraniczne ubezpieczenia ogólne, globalna reasekuracja oraz ubezpieczenia na życie. Firma oferuje komercyjne produkty ubezpieczeniowe oraz usługi, takie jak programy zarządzania ryzykiem, kontrola szkód, inżynieria i kompleksowa obsługa roszczeń. Dostarcza specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dla takich obszarów jak lotnictwo i energetyka. Firma oferuje również ubezpieczenia osobiste, w tym ubezpieczenia domów, samochodów, przedmiotów wartościowych, odpowiedzialności cywilnej oraz rekreacyjnych produktów morskich. Ponadto, w wybranych krajach oferuje indywidualne ubezpieczenia wypadkowe, uzupełniające ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie dla osób fizycznych.

Obecna cena akcji Chubb wynosi 222.89 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Exela Technologies, Inc., Veidekke, Malibu Boats Inc, Grupo KUO, S.A.B. de C.V., Ascential PLC oraz OUE. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Multiline Insurance & Brokers (NEC)

Bärengasse 32
ZUERICH
ZUERICH 8001
CH

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

43,985.05 Price
-0.120% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.67 Price
-0.840% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Gold

2,004.85 Price
-1.180% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0198%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0116%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

US100

16,080.90 Price
+0.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję