Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.392
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.016
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.020972 %
Opłaty za pożyczoną część ($-3.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.020972%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000946 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.18)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000946%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta SGD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Singapore
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.392
Otwarcie* 0.387
Zmiana 1 r.* -4.91%
Zakres dzienny* 0.387 - 0.397
Zakres 52 tyg. 0.37-0.47
Średni wolumen (10 dni) 49.75K
Średni wolumen (3 miesiące) 2.06M
Kapitalizacja rynkowa 378.60M
Wskaźnik C/Z 4.84
Akcje w obrocie 963.60M
Przychód 662.36M
EPS 0.08
Dywidenda (% przychodu) 3.8961
Beta 1.19
Data następnego sprawozdania Feb 26, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 24, 2023 0.392 0.005 1.29% 0.387 0.397 0.387
Nov 23, 2023 0.387 0.005 1.31% 0.382 0.392 0.382
Nov 21, 2023 0.382 0.000 0.00% 0.382 0.382 0.382
Nov 20, 2023 0.382 0.000 0.00% 0.382 0.382 0.382
Nov 17, 2023 0.387 0.005 1.31% 0.382 0.387 0.382
Nov 16, 2023 0.387 0.000 0.00% 0.387 0.387 0.382
Nov 15, 2023 0.392 0.005 1.29% 0.387 0.392 0.387
Nov 14, 2023 0.387 0.000 0.00% 0.387 0.387 0.387
Nov 10, 2023 0.382 -0.005 -1.29% 0.387 0.387 0.382
Nov 9, 2023 0.387 0.000 0.00% 0.387 0.387 0.382
Nov 8, 2023 0.387 0.005 1.31% 0.382 0.387 0.382
Nov 7, 2023 0.387 0.005 1.31% 0.382 0.387 0.382
Nov 6, 2023 0.382 -0.010 -2.55% 0.392 0.392 0.382
Nov 2, 2023 0.387 -0.010 -2.52% 0.397 0.397 0.377
Nov 1, 2023 0.402 0.000 0.00% 0.402 0.402 0.402
Oct 30, 2023 0.397 0.000 0.00% 0.397 0.397 0.397
Oct 26, 2023 0.392 -0.005 -1.26% 0.397 0.397 0.392
Oct 25, 2023 0.392 0.000 0.00% 0.392 0.397 0.392
Oct 24, 2023 0.397 0.000 0.00% 0.397 0.397 0.397
Oct 23, 2023 0.397 0.000 0.00% 0.397 0.397 0.397

China Sunsine Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Monday, February 26, 2024

Czas (UTC) (UTC)

08:00

Kraj

SG

Wydarzenie

Full Year 2023 China Sunsine Chemical Holdings Ltd Earnings Release
Full Year 2023 China Sunsine Chemical Holdings Ltd Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Friday, April 26, 2024

Czas (UTC) (UTC)

02:30

Kraj

SG

Wydarzenie

China Sunsine Chemical Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting
China Sunsine Chemical Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 3825.06 3725.16 2333.66 2691.66 3283.26
Przychód 3825.06 3725.16 2333.66 2691.66 3283.26
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2661.13 2678.7 1733.37 1910.83 2157.36
Zysk brutto 1163.93 1046.46 600.297 780.827 1125.9
Całkowity koszt operacyjny 3091.29 3026.05 2031.88 2238.57 2571.68
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 371.718 327.433 230.455 282.598 352.766
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -16.152 -18.127 -4.051 -34.507 -25.059
Nadzwyczajny koszt (dochód) -27.418 -13.292 -2.593 -3.777 -5.45
Other Operating Expenses, Total -40.402 -59.479 -0.618 -7.328 -10.262
Dochód operacyjny 733.772 699.117 301.784 453.083 711.584
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0 0 -1.324 -0.477
Dochód netto przed opodatkowaniem 733.772 699.119 300.46 452.606 711.584
Dochód netto po opodatkowaniu 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Dochód netto 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Rozwodniony dochód netto 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 969.181 970.546 972.544 979.109 983.152
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.66287 0.5217 0.22496 0.3972 0.65227
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07722 0.04709 0.0494 0.05178 0.13875
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.64078 0.5159 0.22421 0.39388 0.64727
Badania i rozwój 142.413 110.808 75.32 90.758 102.321
Inne netto 0.002
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1729.1 1802.56 2022.5 1967.66 1757.5
Przychód 1729.1 1802.56 2022.5 1967.66 1757.5
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1317.1 1332.63 1328.5 1473.5 1205.2
Zysk brutto 412 469.931 694 494.16 552.3
Całkowity koszt operacyjny 1493 1538.89 1552.4 1629.25 1396.8
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 156.2 189.518 182.2 165.933 161.5
Badania i rozwój 71.3 45.813 96.6 53.808 57
Other Operating Expenses, Total -51.6 -29.072 -54.9 -63.998 -26.9
Dochód operacyjny 236.1 263.672 470.1 338.417 360.7
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0 0 0 0 0
Dochód netto przed opodatkowaniem 236.1 263.672 470.1 338.419 360.7
Dochód netto po opodatkowaniu 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
Dochód netto 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
Rozwodniony dochód netto 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 964.947 968.053 970.309 970.395 970.697
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.20167 0.22204 0.44058 0.24849 0.27321
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05148 0.0241 0.04709 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.20432 0.22428 0.44086 0.25063 0.27518
Inne netto 0.002
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 3149.79 2839.49 2239.19 2219.62 2016.43
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1364.91 1377.29 1326.24 1279.91 1038.59
Gotówka 440.621 687.391 384.565 680.393 1038.59
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Suma należności netto 1296.57 969.462 593.845 539.064 708.849
Należności z handlu netto 719.419 746.8 396.173 358.084 452.027
Suma portfela 483.281 462.429 296.313 369.565 267.09
Koszty zaliczkowe 3.508 1.775 6.828 2.42 1.896
Suma innych aktywów obrotowych 1.522 28.526 15.968 28.668
Suma aktywów 4224.48 3923.37 3172.07 2918.19 2747.32
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 861.651 939.239 864.612 659.616 690.808
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2001.84 1941.56 1756.47 1435.18 1363.78
Amortyzacja skumulowana (suma) -1140.19 -1002.32 -891.862 -775.56 -672.976
Inne aktywa długoterminowe (suma) 213.038 144.644 68.264 38.948 40.085
Suma zobowiązań krótkoterminowych 532.658 747.218 451.369 347.422 421.745
Zobowiązania 55.143 84.866 54.423 63.934 63.214
Payable/Accrued
Naliczone koszty 181.247 149.986 142.791 147.083 174.031
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 225.323 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 296.268 287.043 254.155 135.506 184.5
Suma zobowiązań 532.658 747.218 451.369 356.594 421.745
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 9.172 0
Kapitał własny 3691.83 3176.15 2720.7 2561.59 2325.58
Akcje zwykłe 313.471 313.471 313.471 313.471 313.471
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3080.97 2600.38 2182.54 2033.98 1815.78
Treasury Stock - Common -40.79 -30.155 -29.347 -21.712 -2.078
Inny kapitał (suma) 338.179 292.456 254.031 235.858 198.4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4224.48 3923.37 3172.07 2918.19 2747.32
Suma akcji zwykłych w obrocie 965.64 970.395 970.72 975.643 982.623
Inwestycje krótkoterminowe 924.29 689.902 941.673 599.515
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 0.899
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0 9.172
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 3167.9 3149.79 3084.8 2839.49 2479.7
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1475.2 1364.91 1206.4 1377.29 1335.7
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1475.2 1364.91 1206.4 1377.29 1335.7
Suma należności netto 1308.5 1296.57 1448.2 969.462 757.2
Należności z handlu netto 764 719.419 909.8 746.8 622.7
Suma portfela 380 483.281 427.2 462.429 363.9
Suma aktywów 4191.3 4224.48 4113.7 3923.37 3504.9
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 812 861.651 885.9 939.239 954.5
Inne aktywa długoterminowe (suma) 211.4 213.038 143 144.644 70.7
Suma zobowiązań krótkoterminowych 433.5 532.658 602.7 747.218 567.6
Payable/Accrued
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 225.323 11.8
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy
Inne bieżące zobowiązania (suma) 262.9 296.268 400 287.043 319.2
Suma zobowiązań 433.5 532.658 602.7 747.218 567.6
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym
Kapitał własny 3757.8 3691.83 3511 3176.15 2937.3
Akcje zwykłe 313.5 313.471 313.5 313.471 313.5
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3489.6 3419.15 3228.7 2892.83 2653.7
Treasury Stock - Common -45.3 -40.79 -31.2 -30.155 -29.9
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4191.3 4224.48 4113.7 3923.37 3504.9
Suma akcji zwykłych w obrocie 963.595 965.64 969.901 970.395 970.495
Zobowiązania 35.9 55.143 64.3 84.866 92.7
Koszty zaliczkowe 2.1 3.508 0.7 1.775 9.7
Suma innych aktywów obrotowych 2.1 1.522 2.3 28.526 13.2
Naliczone koszty 134.7 181.247 138.4 149.986 143.9
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 207.491 371.3 426.876 448.007 698.965
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 163.309 128.249 121.114 113.025 96.413
Pozycje niepieniężne 27.377 182.568 103.049 47.072 47.375
Cash Taxes Paid 54.261 124.852 63.039 121.058 84.131
Zapłacone odsetki 0 1.068
Zmiany w kapitale obrotowym -625.639 -445.847 -16.066 -100.989 -86.099
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -140.923 -262.52 -235.499 -59.224 -124.216
Nakłady kapitałowe -158.523 -291.553 -275.299 -72.375 -129.742
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 17.6 29.033 39.8 13.151 5.526
Środki pieniężne z działalności finansowej -121.593 -52.642 -103.614 -154.125 -51.49
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2.96 -5.808 -10.655 -17.241 7.042
Total Cash Dividends Paid -118.633 -46.834 -48.756 -135.508 -58.532
Emisja (wykup) akcji netto 0
Emisja (wykup) długu netto 0 -44.203 -1.376 0
Skutki różnic kursowych walut 50.318 -10.083 -43.385 9.05 15.547
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -4.707 46.055 44.378 243.708 538.806
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 642.444 427.5 506.33 265.2 218.779
Cash From Operating Activities 207.491 -87.5 371.3 184.2 426.876
Cash From Operating Activities 159.641 79.7 128.249 60.7 121.114
Non-Cash Items 31.045 8.8 182.568 87.4 103.049
Cash Taxes Paid 54.261 25.2 124.852 53.4 63.039
Changes in Working Capital -625.639 -603.5 -445.847 -229.1 -16.066
Cash From Investing Activities -140.923 -15.4 -262.52 -142.8 -235.499
Capital Expenditures -158.523 -26.7 -291.553 -158 -275.299
Other Investing Cash Flow Items, Total 17.6 11.3 29.033 15.2 39.8
Cash From Financing Activities -121.593 -95.9 -52.642 -36.8 -103.614
Financing Cash Flow Items -2.96 -1.2 -5.808 10 -10.655
Total Cash Dividends Paid -118.633 -94.7 -46.834 -46.8 -48.756
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 -44.203
Foreign Exchange Effects 50.318 27.8 -10.083 -4.5 -43.385
Net Change in Cash -4.707 -171 46.055 0.1 44.378
Cash Interest Paid 0 1.068
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Success More Group Ltd. Corporation 59.7206 587285100 0 2023-03-16
Chia (Kee Koon) Individual Investor 3.3763 33202100 0 2023-03-16 LOW
Phoenician Capital, LLC Investment Advisor 1.0932 10750800 0 2022-12-31
Koh (Choon Kong) Individual Investor 0.8635 8492000 40000 2023-05-05
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.843 8290100 0 2023-09-30 LOW
Leow (Ek Hua) Individual Investor 0.7627 7500000 0 2023-03-16
Asdew Acquisitions Pte. Ltd. Corporation 0.6749 6636400 0 2023-03-16 LOW
Yeo (Khee Chye) Individual Investor 0.6173 6070000 130000 2023-03-16
Xu (Cheng Qiu) Individual Investor 0.5835 5738000 0 2023-03-16 LOW
Lim (Soon Hwee) Individual Investor 0.3696 3635000 0 2023-03-16
Eu (Oy Chu) Individual Investor 0.2898 2850000 2850000 2023-03-16
Lee (Yow Fee) Individual Investor 0.2876 2828000 0 2023-03-16
Yan (Tangfeng) Individual Investor 0.1721 1692000 0 2023-01-21
Capital Dynamics Asset Management (HK) Private Limited Investment Advisor 0.1696 1668000 0 2022-07-31
Avantis Investors Investment Advisor 0.1488 1463100 0 2023-09-30 MED
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0569 559700 0 2023-09-30 LOW
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0236 232200 0 2023-08-31 LOW
Lim (Heng Chong Benny) Individual Investor 0.0203 200000 0 2023-01-21 LOW
Tong (Yiping) Individual Investor 0.0122 120000 80000 2023-08-22 HIGH
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0104 102134 -13800 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

China Sunsine Company profile

O firmie China Sunsine

China Sunsine Chemical Holdings Ltd. jest inwestycyjną spółką holdingową z siedzibą w Singapurze. Spółka zajmuje się produkcją specjalistycznych chemikaliów, przyspieszaczy do produkcji gumy i nierozpuszczalnej siarki w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: produkcja i sprzedaż chemikaliów gumowych, produkcja i dostawa energii cieplnej oraz utylizacja odpadów. Oferuje szeroki asortyment produktów chemii gumowej do opon i innych wyrobów gumowych, takich jak buty, pasy i węże. Zakłady produkcyjne Spółki znajdują się w Shanxian, Weifang i Dingtao w prowincji Shandong w ChRL. Jej łączna zdolność produkcyjna wynosi około 192 000 ton rocznie, w tym ponad 117 000 ton przyspieszaczy wulkanizacji, około 30 000 ton nierozpuszczalnej siarki i ponad 45 000 ton przeciwutleniaczy. Spółka prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Chinach.

Obecna cena akcji China Sunsine wynosi 0.397 SGD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: SIXT SE ST O.N., Berkshire Hathaway Inc., Great Southern Bancorp, MGM China Holdings Limited, Atlas Copco A oraz M&T Bank. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Specialty Chemicals (NEC)

16 Raffles Quay #15-08 Hong Leong Building
048581
SG

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,043.73 Price
+0.090% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0196%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0114%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.61 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

15,978.50 Price
-0.110% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

37,712.35 Price
-0.360% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję