Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Centuria Industrial REIT - CIPau CFD

2.97
1%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 00:05

Mon - Fri: 00:05 - 06:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022082 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022082%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000164 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000164%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 3
Otwarcie* 2.99
Zmiana 1 r.* 17.25%
Zakres dzienny* 2.97 - 3
Zakres 52 tyg. 2.53-4.19
Średni wolumen (10 dni) 1.03M
Średni wolumen (3 miesiące) 28.09M
Kapitalizacja rynkowa 1.99B
Wskaźnik C/Z 5.10
Akcje w obrocie 634.93M
Przychód 203.55M
EPS 0.61
Dywidenda (% przychodu) 5.42332
Beta 1.10
Data następnego sprawozdania Jan 30, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Oct 2, 2023 2.97 -0.02 -0.67% 2.99 3.00 2.97
Oct 1, 2023 3.00 0.01 0.33% 2.99 3.00 2.98
Sep 29, 2023 3.00 -0.02 -0.66% 3.02 3.03 3.00
Sep 28, 2023 3.04 0.02 0.66% 3.02 3.04 3.02
Sep 27, 2023 3.07 0.04 1.32% 3.03 3.07 3.02
Sep 26, 2023 3.05 0.00 0.00% 3.05 3.06 3.02
Sep 25, 2023 3.07 0.06 1.99% 3.01 3.07 3.00
Sep 22, 2023 3.03 0.03 1.00% 3.00 3.04 3.00
Sep 21, 2023 3.04 -0.01 -0.33% 3.05 3.08 3.03
Sep 20, 2023 3.06 0.02 0.66% 3.04 3.07 3.04
Sep 19, 2023 3.05 0.01 0.33% 3.04 3.05 3.02
Sep 18, 2023 3.06 0.00 0.00% 3.06 3.08 3.05
Sep 15, 2023 3.06 0.01 0.33% 3.05 3.08 3.05
Sep 14, 2023 3.03 -0.01 -0.33% 3.04 3.04 3.02
Sep 13, 2023 3.03 0.00 0.00% 3.03 3.04 3.01
Sep 12, 2023 3.04 0.01 0.33% 3.03 3.04 3.01
Sep 11, 2023 3.03 0.00 0.00% 3.03 3.03 3.00
Sep 8, 2023 3.03 0.01 0.33% 3.02 3.05 3.02
Sep 7, 2023 3.04 0.01 0.33% 3.03 3.04 3.02
Sep 6, 2023 3.04 0.01 0.33% 3.03 3.04 3.03

Centuria Industrial REIT Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 203.551 160.362 118.233 94.058 83.692
Przychód 203.551 160.362 118.233 94.058 83.692
Całkowity koszt operacyjny 80.809 48.558 39.927 31.456 26.467
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 66.568 45.65 36.394 29.105 25.201
Nadzwyczajny koszt (dochód) 10.501 0.938
Other Operating Expenses, Total 3.74 2.908 2.595 2.351 1.266
Dochód operacyjny 122.742 111.804 78.306 62.602 57.225
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 242.929 504.515 -1.335 25.624 38.272
Inne netto 1.809 -5.08 -1.634 0.602 3.398
Dochód netto przed opodatkowaniem 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Dochód netto po opodatkowaniu 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Dochód netto 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Rozwodniony dochód netto 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 613.264 519.427 339.067 261.362 246.853
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.59922 1.17676 0.22219 0.33987 0.40062
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.17 0.18507 0.18201 0.19158
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.61634 1.17676 0.22496 0.33987 0.40062
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma przychodu 104.867 98.684 82.633 77.729
Przychód 104.867 98.684 82.633 77.729
Całkowity koszt operacyjny 45.826 34.983 25.898 22.66
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 33.457 33.111 24.23 21.42
Other Operating Expenses, Total 1.868 1.872 1.668 1.24
Dochód operacyjny 59.041 63.701 56.735 55.069
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.451 244.38 460.026 44.489
Dochód netto przed opodatkowaniem 59.399 308.081 511.681 99.558
Dochód netto po opodatkowaniu 59.399 308.081 511.681 99.558
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 59.399 308.081 511.681 99.558
Dochód netto 59.399 308.081 511.681 99.558
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 59.399 308.081 511.681 99.558
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 59.399 308.081 511.681 99.558
Rozwodniony dochód netto 59.399 308.081 511.681 99.558
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 633.837 592.691 551.064 487.79
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.09371 0.5198 0.92853 0.2041
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0865 0.085 0.085
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.11028 0.5198 0.92853 0.2041
Inne netto 1.809 -5.08
Nadzwyczajny koszt (dochód) 10.501
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 81.606 123.842 34.183 29.892 38.024
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 26.604 105.543 17.078 9.348 21.177
Gotówka
Suma należności netto 14.83 6.835 5.805 7.029 3.606
Należności z handlu netto 4.105 3.655 2.199 3.069 0.473
Suma portfela 34.5 9 11.3 11.4 10
Koszty zaliczkowe
Suma innych aktywów obrotowych 5.672 2.464 0 2.115 3.241
Suma aktywów 4148.03 3105.86 1635.78 1250.24 1096.9
Wartość netto firmy 0 10.501 10.501 10.501 10.501
Inwestycje długoterminowe 4066.43 2936.06 1591.1 1209.85 1048.34
Suma zobowiązań krótkoterminowych 74.49 50.283 38.321 28.724 156.411
Zobowiązania 14.684 7.804 3.7 3.906 2.279
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 0 135
Inne bieżące zobowiązania (suma) 59.806 42.479 34.621 24.818 19.132
Suma zobowiązań 1458.69 983.559 496.741 500.696 449.409
Suma zadłużenia długoterminowego 1373.03 933.276 452.401 468.431 292.987
Zadłużenie długoterminowe 1373.03 933.276 452.401 468.431 292.987
Inne zobowiązania (suma) 11.168 0 6.019 3.541 0.011
Kapitał własny 2689.34 2122.3 1139.04 749.547 647.49
Akcje zwykłe 1840.49 1531.36 1067.4 687.971 626.317
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 848.857 590.939 71.645 61.576 21.173
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4148.03 3105.86 1635.78 1250.24 1096.9
Suma akcji zwykłych w obrocie 634.931 551.808 404.441 273.667 251.496
Środki pieniężne i ekwiwalenty 26.604 105.543 17.078 9.348 21.177
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0 35.459 0 0.037
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma aktywów obrotowych 81.606 43.789 123.842 77.172
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 26.604 26.719 105.543 21.009
Środki pieniężne i ekwiwalenty 26.604 26.719 105.543 21.009
Suma należności netto 14.83 11.784 6.835 6.063
Należności z handlu netto 14.83 11.784 6.835 6.063
Suma portfela 34.5 0 9 50.1
Suma aktywów 4148.03 3936.62 3105.86 2436.95
Wartość netto firmy 0 10.501 10.501 10.501
Inwestycje długoterminowe 4066.43 3878.93 2936.06 2349.27
Suma zobowiązań krótkoterminowych 74.49 116.668 50.283 46.252
Payable/Accrued 47.029 39.288 26.832 22.848
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 27.461 27.38 23.451 23.404
Suma zobowiązań 1458.69 1259.54 983.559 782.663
Suma zadłużenia długoterminowego 1373.03 1142.87 933.276 730.616
Zadłużenie długoterminowe 1373.03 1142.87 933.276 730.616
Inne zobowiązania (suma) 11.168 0 5.795
Kapitał własny 2689.34 2677.08 2122.3 1654.28
Akcje zwykłe 1840.49 1832.74 1531.36 1528.12
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 848.857 844.339 590.939 126.161
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4148.03 3936.62 3105.86 2436.95
Suma akcji zwykłych w obrocie 634.931 632.914 551.808 550.68
Suma innych aktywów obrotowych 5.672 5.286 2.464
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0 3.399 35.459
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 50
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 111.929 83.667 65.335 50.263 44.452
Cash Receipts 212.652 167.575 122.986 99.898 91.833
Cash Payments -78.782 -57.121 -36.737 -33.752 -32.441
Zapłacone odsetki -21.967 -26.801 -20.984 -17.8 -16.748
Zmiany w kapitale obrotowym 0.026 0.014 0.07 1.917 1.808
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -822.092 -851.572 -361.587 -115.049 -105.13
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -822.092 -851.572 -361.587 -115.049 -105.13
Środki pieniężne z działalności finansowej 631.224 856.37 303.982 52.957 73.666
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -19.673 -12.006 -10.165 -2.465 -1.658
Total Cash Dividends Paid -92.414 -79.503 -54.064 -44.684 -45.21
Emisja (wykup) długu netto 440.7 482.093 -15.542 40.197 32.5
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -78.939 88.465 7.73 -11.829 12.988
Emisja (wykup) akcji netto 302.611 465.786 383.753 59.909 88.034
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 111.929 53.783 83.667 48.673
Cash Receipts 212.652 106.213 167.575 81.872
Cash Payments -78.782 -41.741 -57.121 -24.537
Cash Interest Paid -21.967 -10.691 -26.801 -8.668
Changes in Working Capital 0.026 0.002 0.014 0.006
Cash From Investing Activities -822.092 -639.002 -851.572 -742.943
Other Investing Cash Flow Items, Total -822.092 -639.002 -851.572 -742.943
Cash From Financing Activities 631.224 506.395 856.37 698.201
Financing Cash Flow Items -19.673 -10.78 -12.006 -10.683
Total Cash Dividends Paid -92.414 -45.436 -79.503 -35.995
Issuance (Retirement) of Stock, Net 302.611 302.611 465.786 465.786
Issuance (Retirement) of Debt, Net 440.7 260 482.093 279.093
Net Change in Cash -78.939 -78.824 88.465 3.931

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Industrial REITs

Level 41, Chifley Tower
2 Chifley Square
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

14,802.90 Price
+0.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

Oil - Crude

90.27 Price
+0.280% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0660%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0879%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

ETH/USD

1,724.79 Price
+2.880% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję