Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.747
1.32%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.011
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.757
Otwarcie* 0.757
Zmiana 1 r.* -15.61%
Zakres dzienny* 0.747 - 0.762
Zakres 52 tyg. 0.84-1.08
Średni wolumen (10 dni) 201.71K
Średni wolumen (3 miesiące) 5.64M
Kapitalizacja rynkowa 279.92M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 297.78M
Przychód -820.14K
EPS -0.01
Dywidenda (% przychodu) 8.51064
Beta 0.91
Data następnego sprawozdania Feb 16, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 0.747 -0.010 -1.32% 0.757 0.762 0.747
Feb 29, 2024 0.757 0.000 0.00% 0.757 0.762 0.757
Feb 28, 2024 0.757 -0.005 -0.66% 0.762 0.762 0.757
Feb 27, 2024 0.757 0.005 0.66% 0.752 0.762 0.752
Feb 26, 2024 0.752 0.005 0.67% 0.747 0.752 0.747
Feb 25, 2024 0.747 0.000 0.00% 0.747 0.752 0.747
Feb 23, 2024 0.762 0.010 1.33% 0.752 0.762 0.747
Feb 22, 2024 0.752 -0.005 -0.66% 0.757 0.757 0.747
Feb 21, 2024 0.752 -0.010 -1.31% 0.762 0.762 0.747
Feb 20, 2024 0.762 0.000 0.00% 0.762 0.762 0.747
Feb 19, 2024 0.757 0.000 0.00% 0.757 0.757 0.757
Feb 16, 2024 0.752 0.000 0.00% 0.752 0.762 0.752
Feb 15, 2024 0.752 0.000 0.00% 0.752 0.762 0.747
Feb 14, 2024 0.752 -0.010 -1.31% 0.762 0.762 0.752
Feb 13, 2024 0.762 -0.005 -0.65% 0.767 0.767 0.757
Feb 12, 2024 0.757 -0.005 -0.66% 0.762 0.777 0.747
Feb 11, 2024 0.742 0.000 0.00% 0.742 0.747 0.742
Feb 9, 2024 0.747 -0.005 -0.66% 0.752 0.757 0.742
Feb 8, 2024 0.752 0.005 0.67% 0.747 0.752 0.747
Feb 7, 2024 0.747 -0.010 -1.32% 0.757 0.757 0.747

Cadence Capital Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu -5.73991 -0.82014 122.542 -10.608 -79.9182
Przychód -5.73991 -0.82014 122.542 -10.608 -79.9182
Koszt uzyskania przychodu (suma) 7.26669 8.50932 16.3317 5.93162 6.92282
Zysk brutto -13.0066 -9.32946 106.21 -16.5397 -86.841
Całkowity koszt operacyjny 9.19449 9.35196 16.4969 6.2933 7.6528
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Other Operating Expenses, Total 1.8528 0.76764 0.09018 0.28668 0.65498
Dochód operacyjny -14.9344 -10.1721 106.045 -16.9013 -87.571
Dochód netto przed opodatkowaniem -14.8724 -10.1721 106.059 -16.8827 -87.571
Dochód netto po opodatkowaniu -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
Dochód netto -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
Rozwodniony dochód netto -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 297.782 295.875 299.865 312.694 323.944
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.02607 -0.01509 0.25016 -0.03479 -0.18308
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.04 0.05
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.02607 -0.01509 0.25016 -0.03479 -0.18308
Inne netto 0.062 0 0.0145 0.01859
Korekta rozwodnienia 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu -22.055 16.3151 -41.3779 40.5578 42.3556
Przychód -22.055 16.3151 -41.3779 40.5578 42.3556
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3.91803 3.34867 -0.37662 8.88595 4.98355
Zysk brutto -25.973 12.9664 -41.0013 31.6718 37.372
Całkowity koszt operacyjny 4.63365 4.56084 -0.01897 9.37093 5.01323
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375
Other Operating Expenses, Total 0.67813 1.17468 0.32016 0.44748 -0.00782
Dochód operacyjny -26.6887 11.7543 -41.3589 31.1868 37.3423
Dochód netto przed opodatkowaniem -26.6874 11.815 -41.3589 31.1868 37.3423
Dochód netto po opodatkowaniu -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
Dochód netto -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
Rozwodniony dochód netto -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 294.014 301.549 296.783 294.967 298.144
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.06127 0.034 -0.08959 0.075 0.08874
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.03
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.06127 0.034 -0.08959 0.075 0.08874
Inne netto 0.00125 0.06075 0 0 0
Korekta rozwodnienia 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 164.513 179.744 139.836 19.4584 74.7799
Środki pieniężne i ekwiwalenty 164.513 179.744 139.836 19.4584 74.7799
Suma należności netto 5.26399 12.0334 27.3508 17.3864 1.09499
Należności z handlu netto 3.63341 11.8674 26.493 17.2248 0.97133
Suma aktywów 372.137 415.669 507.122 372.35 391.289
Inwestycje długoterminowe 151.467 180.107 313.068 277.443 267.851
Inne aktywa długoterminowe (suma) 50.8939 43.7839 26.8675 58.0624 47.5628
Zobowiązania 9.97309 15.2622 14.88 4.79048 0.0484
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 32.3796 17.8381 102.172 55.1858 50.1589
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.60826 0.51153 10.9106 4.46518 0.4692
Suma zobowiązań 72.0242 83.9704 151.686 71.9954 57.6972
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 29.0633 50.3587 23.7242 7.55399 7.0207
Kapitał własny 300.113 331.698 355.436 300.355 333.591
Akcje zwykłe 413.342 413.342 411.951 419.919 429.797
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -113.229 -81.644 -56.5146 -119.565 -96.206
Suma zobowiązań i kapitału własnego 372.137 415.669 507.122 372.35 391.289
Suma akcji zwykłych w obrocie 297.782 297.782 296.281 306.26 320.027
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 164.513 100.705 179.744 131.425 139.836
Środki pieniężne i ekwiwalenty 164.513 100.705 179.744 131.425 139.836
Suma należności netto 5.26399 3.29002 12.0334 1.06682 27.3508
Należności z handlu netto 3.6972 3.29002 12.0334 1.06682 27.3508
Suma aktywów 372.137 411.574 415.669 422.376 507.122
Inwestycje długoterminowe 151.467 264.199 180.107 264.376 313.068
Inne aktywa długoterminowe (suma) 50.8939 43.3801 43.7839 25.5083 26.8675
Zobowiązania 10.5814 5.41857 15.7737 14.1671 25.7906
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 32.3796 40.4598 17.8381 36.7504 102.172
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.2761 0
Suma zobowiązań 72.0242 81.534 83.9704 54.8984 151.686
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 29.0633 35.3794 50.3587 3.9809 23.7242
Kapitał własny 300.113 330.04 331.698 367.478 355.436
Akcje zwykłe 413.342 413.342 413.342 410.726 411.951
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -113.229 -83.3026 -81.644 -43.2482 -56.5146
Suma zobowiązań i kapitału własnego 372.137 411.574 415.669 422.376 507.122
Suma akcji zwykłych w obrocie 297.782 297.782 297.782 295.192 296.281
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 143.514 93.3238 -37.9897 -55.4809 -28.8554
Cash Taxes Paid -11.2098 -3.87753 -0.46854 -4.23382 -6.4446
Zapłacone odsetki -0.85971 -0.99267 -1.19888 -1.67663 -2.29334
Zmiany w kapitale obrotowym 155.583 98.1939 -36.3223 -49.5704 -20.1174
Środki pieniężne z działalności finansowej -19.2723 -19.9319 -22.3587 -19.7491 30.9865
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -0.68176
Total Cash Dividends Paid -18.0478 -11.9633 -12.4805 -19.5451 -18.3924
Emisja (wykup) akcji netto -1.22448 -7.96859 -9.87819 -0.20408 50.0606
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 124.242 73.3919 -60.3483 -75.23 2.13107
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -89.7501 143.514 67.0907 93.3238 71.2873
Cash Taxes Paid -0.88243 -11.2098 -7.70498 -3.87753 -4.02657
Cash Interest Paid -0.24568 -0.85971 -0.4877 -0.99267 -0.38675
Changes in Working Capital -88.622 155.583 75.2834 98.1939 75.7006
Cash From Financing Activities -11.9113 -19.2723 -10.0806 -19.9319 -11.1394
Total Cash Dividends Paid -11.9113 -18.0478 -8.85607 -11.9633 -6.02478
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -1.22448 -1.22448 -7.96859 -5.11461
Net Change in Cash -101.661 124.242 57.0102 73.3919 60.1479
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Siegling (Karl Peter J) Individual Investor 9.5742 28912201 142857 2023-08-31 LOW
Southern Steel Investments Pty. Ltd. Corporation 1.6152 4877742 0 2023-08-31 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.7268 2194748 90441 2023-08-31 LOW
Obtainium Pty. Ltd. Corporation 0.5722 1727801 0 2023-08-31 LOW
Howmains Pty. Ltd. Corporation 0.5603 1691914 1691914 2023-08-31
Willock (John James) Individual Investor 0.5232 1580000 1580000 2023-08-31
Golden Words Pty. Ltd. Corporation 0.4711 1422779 0 2023-08-31 LOW
Mcfarlane (Cameron Douglas) Individual Investor 0.4586 1385000 0 2023-08-31 LOW
Davies (Wayne Edward William) Individual Investor 0.4103 1238960 0 2023-06-30 LOW
Gors (Richard James) Individual Investor 0.3974 1200000 -500000 2023-08-31 LOW
Kerridge Foundation Pty. Ltd. Corporation 0.3643 1100000 0 2023-08-31 LOW
Arongi Pty. Ltd. Corporation 0.3629 1095931 0 2023-08-31 LOW
Belostoky (Brian) Individual Investor 0.3477 1050000 150000 2023-08-31 LOW
Rubin (Ida) Individual Investor 0.3452 1042500 42500 2023-08-31 LOW
Bruhn Law Pty. Ltd. Corporation 0.3389 1023410 1023410 2023-08-31
Tendword Pty Ltd Corporation 0.3311 1000000 1000000 2023-08-31 LOW
Webster (Jenelle Bronwyn) Individual Investor 0.0625 188660 0 2023-06-30 LOW
Chirnside (James M) Individual Investor 0.0169 51063 0 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Hedge Funds

L 11 131 Macquarie St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

62,091.65 Price
-1.100% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.63 Price
+4.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję