Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.025
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.005
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022726 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022726%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000808 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000808%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.03-0.09
Średni wolumen (10 dni) 553.09K
Średni wolumen (3 miesiące) 18.27M
Kapitalizacja rynkowa 46.66M
Wskaźnik C/Z 122.99
Akcje w obrocie 1.22B
Przychód 39.67M
EPS 0.00
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 3.68
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Aug 14, 2023 0.025 0.000 0.00% 0.025 0.025 0.025
Jul 5, 2023 0.028 0.000 0.00% 0.028 0.028 0.028
Apr 24, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Apr 21, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Apr 20, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Apr 19, 2023 0.039 0.001 2.63% 0.038 0.039 0.038
Apr 18, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Apr 17, 2023 0.040 0.001 2.56% 0.039 0.040 0.039
Apr 14, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Apr 13, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Apr 12, 2023 0.038 0.000 0.00% 0.038 0.038 0.038
Apr 3, 2023 0.039 -0.002 -4.88% 0.041 0.041 0.039
Mar 31, 2023 0.038 0.000 0.00% 0.038 0.038 0.038
Mar 30, 2023 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
Mar 29, 2023 0.039 0.001 2.63% 0.038 0.039 0.038
Mar 28, 2023 0.039 0.001 2.63% 0.038 0.039 0.038
Mar 27, 2023 0.038 -0.002 -5.00% 0.040 0.040 0.038
Mar 24, 2023 0.040 0.002 5.26% 0.038 0.040 0.038
Mar 23, 2023 0.039 0.001 2.63% 0.038 0.039 0.038
Mar 22, 2023 0.037 -0.002 -5.13% 0.039 0.039 0.037

Australis Oil & Gas Ltd Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 28.378 22.909 26.148 52.84 34.243
Przychód 28.378 22.909 26.148 52.84 34.243
Koszt uzyskania przychodu (suma) 19.161 17.374 13.491 28.547 20.22
Zysk brutto 9.217 5.535 12.657 24.293 14.023
Całkowity koszt operacyjny 25.443 23.411 148.425 45.831 34.158
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 6.494 6.267 7.77 14.16 12.674
Badania i rozwój 0.078 0.015 0.056 0.511 0.329
Depreciation / Amortization 0.269 0.296 0.639 0.119 0.123
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0.201 0.379 -0.054 2.515 0.812
Nadzwyczajny koszt (dochód) -0.76 -0.802 126.523 -0.021
Dochód operacyjny 2.935 -0.502 -122.277 7.009 0.085
Dochód netto przed opodatkowaniem 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Dochód netto po opodatkowaniu 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Dochód netto 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Rozwodniony dochód netto 1.967 -2.408 -125.208 7.009 0.085
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1370.31 1168.58 985.964 1112.99 991.492
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.00144 -0.00206 -0.12699 0.0063 0.00009
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.00088 -0.00275 0.00133 0.00628 0.00009
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.113 -1.906 -2.931
Other Operating Expenses, Total -0.118
Inne netto 0.145
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 10.745 14.017 14.361 12.011 10.898
Przychód 10.745 14.017 14.361 12.011 10.898
Koszt uzyskania przychodu (suma) 11.248 9.2 9.961 8.939 8.435
Zysk brutto -0.503 4.817 4.4 3.072 2.463
Całkowity koszt operacyjny 23.975 12.651 12.792 12.626 11.554
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3.166 3.312 3.182 3.472 2.795
Badania i rozwój 9.365 0.001 0.077 0.013 0.002
Depreciation / Amortization 0 0.13 0.139 0.111 0.185
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0.03 0.041 0.16 0.216 0.163
Nadzwyczajny koszt (dochód) -0.011 -0.033 -0.727 -0.007 -0.026
Dochód operacyjny -13.23 1.366 1.569 -0.615 -0.656
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.538 -0.599 -0.514 -0.867 -1.039
Inne netto 0.011 0.079 0.066 0.726 0.043
Dochód netto przed opodatkowaniem -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Dochód netto po opodatkowaniu -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Dochód netto -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Rozwodniony dochód netto -13.757 0.846 1.121 -0.756 -1.652
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1261.2 1376.88 1363.74 1216.35 1120.8
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.01091 0.00061 0.00082 -0.00062 -0.00147
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.01092 0.00059 0.00029 -0.00063 -0.0015
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Other Operating Expenses, Total 0.177 -0.118
Korekta rozwodnienia 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 12.025 13.074 8.435 22.319 47.457
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 7.848 9.253 4.687 16.116 37.943
Gotówka 7.848 9.253 4.687 16.116 17.613
Inwestycje krótkoterminowe 0 20.33
Suma należności netto 3.138 3.009 3.012 5.306 6.1
Należności z handlu netto 2.571 2.506 2.276 4.619 5.367
Suma portfela 1.039 0.812 0.736 0.897 0.254
Suma innych aktywów obrotowych 0 3.16
Suma aktywów 90.383 90.828 88.224 229.627 190.482
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 77.984 77.38 78.955 206.579 141.366
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 168.883 165.137 164.562 163.354 97.911
Amortyzacja skumulowana (suma) -104.137 -101.136 -98.297 -8.488 -3.881
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0 0.124 0 0.961
Suma zobowiązań krótkoterminowych 13.412 12.768 10.372 16.592 26.244
Zobowiązania 6.845 5.425 4.664 10.331 22.124
Naliczone koszty 0.344 0.474 0.357 0.427 0.372
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2.065 2.701 0.97 1.322 1.748
Suma zobowiązań 24.344 28.991 29.528 47.823 34.442
Suma zadłużenia długoterminowego 8.081 13.066 16.496 28.296 5.818
Inne zobowiązania (suma) 2.851 3.157 2.66 2.935 2.38
Kapitał własny 66.039 61.837 58.696 181.804 156.04
Akcje zwykłe 183.779 184.672 176.109 176.194 154.996
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -115.266 -118.367 -116.506 6.876 -1.551
Inny kapitał (suma) -2.149 -3.253 -0.77 -1.078 2.654
Suma zobowiązań i kapitału własnego 90.383 90.828 88.224 229.627 190.482
Suma akcji zwykłych w obrocie 1254.15 1208.57 984.962 985.033 895.646
Należności długoterminowe 0.374 0.374 0.71 0.729 0.698
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 4.158 4.168 4.381 4.512 2
Zadłużenie długoterminowe 7.87 12.697 15.909 27.363 5.818
Treasury Stock - Common -0.325 -1.215 -0.137 -0.188 -0.059
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.211 0.369 0.587 0.933
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 8.058 12.025 13.608 13.074 14.144
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3.713 7.848 8.725 9.253 10.176
Gotówka 3.713 7.848 8.725 9.253 10.176
Suma należności netto 3.193 3.138 4.203 3.009 3.287
Należności z handlu netto 2.432 2.571 3.549 3.009 3.287
Suma portfela 1.152 1.039 0.68 0.812 0.681
Suma aktywów 73.414 90.383 91.031 90.828 93.691
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 64.98 77.984 77.05 77.38 78.838
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 168.883 65.331 165.137 67.286
Amortyzacja skumulowana (suma) -104.137 -1.519 -101.136 -1.695
Należności długoterminowe 0.376 0.374 0.373 0.374 0.709
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 10.39 13.412 15.897 12.768 14.304
Zobowiązania 5.231 6.845 6.982 6.094 5.843
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 4.187 4.158 4.175 4.168 4.468
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.972 2.409 4.74 2.506 3.993
Suma zobowiązań 19.282 24.344 29.63 28.991 32.828
Suma zadłużenia długoterminowego 6.035 8.081 10.279 13.066 15.391
Zadłużenie długoterminowe 5.897 7.87 10 12.697 14.967
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.138 0.211 0.279 0.369 0.424
Inne zobowiązania (suma) 2.857 2.851 3.454 3.157 3.133
Kapitał własny 54.132 66.039 61.401 61.837 60.863
Akcje zwykłe 183.624 183.779 184.463 184.672 183.725
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -128.676 -115.266 -116.685 -118.367 -118.06
Treasury Stock - Common -0.17 -0.325 -1.006 -1.215 -0.268
Inny kapitał (suma) -0.646 -2.149 -5.371 -3.253 -4.534
Suma zobowiązań i kapitału własnego 73.414 90.383 91.031 90.828 93.691
Suma akcji zwykłych w obrocie 1259.77 1254.15 1217.16 1208.57 1208.28
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 6.655 3.146 6.621 16.975 2.7
Cash Receipts 28.059 22.95 28.318 53.51 31.954
Cash Payments -21.548 -19.847 -21.892 -36.556 -29.254
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2.616 -1.21 -3.613 -81.12 -19.306
Nakłady kapitałowe -2.638 -1.717 -3.717 -82.358 -19.732
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.022 0.507 0.104 1.238 0.426
Środki pieniężne z działalności finansowej -5.243 2.98 -14.494 42.402 38.622
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1.243 -1.614 -2.156 -2.583 -2.379
Emisja (wykup) akcji netto 0 7.898 -0.034 21.985 31.001
Skutki różnic kursowych walut -0.201 -0.35 0.057 -0.084 -0.675
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1.405 4.566 -11.429 -21.827 21.341
Emisja (wykup) długu netto -4 -3.304 -12.304 23 10
Zmiany w kapitale obrotowym 0.144 0.043 0.195 0.021
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 6.655 2.665 3.146 1.49 6.621
Cash Receipts 28.059 13.659 22.95 10.461 28.318
Cash Payments -21.548 -11.06 -19.847 -9.014 -21.892
Changes in Working Capital 0.144 0.066 0.043 0.043 0.195
Cash From Investing Activities -2.616 -0.528 -1.21 -1.398 -3.613
Capital Expenditures -2.638 -0.529 -1.717 -1.568 -3.717
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.022 0.001 0.507 0.17 0.104
Cash From Financing Activities -5.243 -2.509 2.98 5.545 -14.494
Financing Cash Flow Items -1.243 -0.509 -1.614 -1.049 -2.156
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 7.898 7.898 -0.034
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4 -2 -3.304 -1.304 -12.304
Foreign Exchange Effects -0.201 -0.156 -0.35 -0.148 0.057
Net Change in Cash -1.405 -0.528 4.566 5.489 -11.429
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Stewart (Jonathan Kingsley) Individual Investor 6.8122 86300942 2038482 2023-09-12 LOW
Greencape Capital Pty. Ltd. Investment Advisor 4.9028 62112386 0 2023-02-01 LOW
Challenger Managed Investments Ltd. Investment Advisor 4.5028 57044097 -18955420 2023-07-19 LOW
Kinetic Investment Partners Pty Ltd Investment Advisor 4.4953 56948904 0 2023-02-01 LOW
Thorney Investment Group Investment Advisor 4.2437 53761467 0 2023-02-01 LOW
Lusted (Ian Lincoln) Individual Investor 2.4291 30774045 1282205 2023-09-12 LOW
Dowland (Graham Rochford) Individual Investor 2.1162 26809527 281876 2023-09-12 LOW
Mckenzie (Andrew William) Individual Investor 1.9655 24900000 4900000 2023-02-01 LOW
Barrell Energy Inc. Corporation 1.8235 23100849 4018649 2023-02-01 LOW
Pasagean Pty. Ltd. Corporation 1.5787 20000000 8000000 2023-02-01 LOW
Wittenoom (Charles Robert Dirck) Individual Investor 0.8453 10709339 0 2023-02-01
M W Wilson Super Fund Corporation 0.7893 10000000 0 2023-02-01 LOW
Ice Cold Investments Pty. Ltd. Corporation 0.7499 9500000 0 2023-02-01 LOW
Sugarloaf Ventures Pty. Ltd. Corporation 0.7407 9384246 0 2023-02-01 LOW
Weiner (Kane Christopher) Individual Investor 0.714 9045116 0 2023-02-01 LOW
Watson (Alan James D) Individual Investor 0.5931 7513690 815392 2023-09-15 LOW
Schröder Equities GmbH Investment Advisor 0.3739 4736758 0 2023-08-31 LOW
Greene (David) Individual Investor 0.311 3940193 831718 2022-12-31 LOW
Jasforce Pty. Ltd. Corporation 0.3051 3865000 0 2023-02-01 LOW
Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.2685 3401443 0 2023-01-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

Ground Floor
215 Hay Street
SUBIACO
WESTERN AUSTRALIA 6008
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.62 Price
+0.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Gold

2,072.25 Price
+1.760% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0111%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

38,849.60 Price
-0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

74.50 Price
-1.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0136%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0083%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję