Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Alpha Services and Holdings S.A. - ALBKY CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2023-09-21

  • Podsumowanie
Warunki handlu
Spread 0.04
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Alpha Services and Holdings SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.17-0.40
Średni wolumen (10 dni) 79.01K
Średni wolumen (3 miesiące) 531.33K
Kapitalizacja rynkowa 3.24B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 2.35B
Przychód 1.79B
EPS -0.01
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.95
Data następnego sprawozdania Mar 13, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 30, 2021 0.29 0.00 0.00% 0.29 0.29 0.29

Alpha Services and Holdings S.A. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto przed opodatkowaniem 644.184 -2928.73 111.373 156.225 -289.353
Dochód netto po opodatkowaniu 380.586 -2872.93 101.242 105.411 52.959
Udział mniejszościowy -0.307 -0.086 -0.208 -0.115 0.002
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 380.279 -2873.02 101.034 105.296 52.961
Suma pozycji nadzwyczajnych 17.438 -33.144 2.766
Dochód netto 397.717 -2906.16 103.8 105.296 52.961
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 380.279 -2873.02 101.034 105.296 52.961
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 397.717 -2906.16 103.8 105.296 52.961
Rozwodniony dochód netto 397.717 -2906.16 103.8 105.296 52.961
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2347.41 1931.47 1543.7 1543.93 1765.37
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.162 -1.48747 0.06545 0.0682 0.03
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.10145 -1.44719 0.07837 0.07593 0.05539
Interest Income, Bank 1887.62 1710.95 2056.95 2109.03 2278.19
Total Interest Expense 564.57 334.427 529.606 561.767 522.143
Net Interest Income 1323.05 1376.53 1527.35 1547.27 1756.05
Loan Loss Provision 558.888 1433.01 1318.98 990.415 1730.65
Net Interest Income after Loan Loss Provision 764.158 -56.488 208.363 556.853 25.398
Non-Interest Income, Bank 1090.29 922.738 1122.15 906.586 978.855
Non-Interest Expense, Bank -1210.26 -3794.98 -1219.14 -1307.21 -1293.61
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Dochód netto przed opodatkowaniem 256.069 160.959 108.969 198.571 171.36
Dochód netto po opodatkowaniu 191.417 111.187 62.59 82.438 111.9
Udział mniejszościowy -0.02 -0.06 -0.023 -0.148 -0.045
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 191.397 111.127 62.567 82.29 111.855
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0.002 10.305 3.327
Dochód netto 191.397 111.127 62.569 92.595 115.182
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 191.397 111.127 62.567 82.29 111.855
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 191.397 111.127 62.569 92.595 115.182
Rozwodniony dochód netto 191.397 111.127 62.569 92.595 115.182
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2347.85 2348.59 2348.7 2350.13 2347.41
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.08152 0.04732 0.02664 0.03502 0.04765
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.07962 0.04855 0.03217 0.04062 -0.03143
Interest Income, Bank 939.01 794.329 578.214 477.602 445.589
Total Interest Expense 498.918 370.688 180.118 138.565 145.053
Net Interest Income 440.092 423.641 398.096 339.037 300.536
Loan Loss Provision 80.711 121.324 93.184 85.864 279.311
Net Interest Income after Loan Loss Provision 359.381 302.317 304.912 253.173 21.225
Non-Interest Income, Bank 168.248 132.889 142.969 243.062 463.317
Non-Interest Expense, Bank -271.56 -274.247 -338.912 -297.664 -313.182
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów 78012.6 73356 70056.7 63457.6 61006.7
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 774.128 1163.24 1366.21 1338.17 1227.82
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2057.84 2206.16 2138.4 2011.02
Amortyzacja skumulowana (suma) -894.595 -839.948 -800.23 -783.2
Wartość netto firmy 0 62.229
Wartości niematerialne netto 474.683 478.183 539.589 492.346 434.093
Inwestycje długoterminowe 98.665 68.267 30.716 13.385 23.194
Inne aktywa długoterminowe (suma) 6750.38 6859 5532.96 5737.82 5562.8
Other Assets, Total 1287.84 1572.8 1587.94 1536.9 1363.69
Naliczone koszty 80.856 78.97 83.139
Inne bieżące zobowiązania (suma) 22.926 59.584 70.141 39.873 41.272
Suma zobowiązań 71768 67305.9 61752.9 55011 52892.4
Suma zadłużenia długoterminowego 2922.98 2593 1222.87 1088.69 943.334
Zadłużenie długoterminowe 2922.98 2593 1222.87 1088.69 943.334
Odroczony podatek dochodowy 24.945 23.011 34.679 31.865 18.681
Udział mniejszościowy 18.37 29.432 29.382 28.951 28.814
Inne zobowiązania (suma) 3674.69 3508.26 3256.59 2911.86 2589
Kapitał własny 6244.57 6050.08 8303.81 8446.64 8114.3
Akcje zwykłe 680.98 703.794 463.11 463.11 463.11
Dodatkowy wpłacony kapitał 5259.12 11362.5 10801 10801 10801
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 305.768 -6045.59 -2975.03 -2832.57 -3164.94
Inny kapitał (suma) 29.356 14.699 15.072 15.107
Suma zobowiązań i kapitału własnego 78012.6 73356 70056.7 63457.6 61006.7
Suma akcji zwykłych w obrocie 2346.86 2345.98 1543.7 1543.7 1543.7
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 139.306 120.754 205.199
Treasury Stock - Common -1.296
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów 73704.1 78012.6 77405.9 75782 73405.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 795.918 774.128 778.815 1110.61 1146.1
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto)
Amortyzacja skumulowana (suma)
Wartość netto firmy
Wartości niematerialne netto 512.365 474.683 465.469 467.231 477.858
Inwestycje długoterminowe 98.928 98.665 102.26 100.188 67.129
Inne aktywa długoterminowe (suma) 6628.2 6750.38 6837.3 7222.82 6749.13
Other Assets, Total 1274.89 1287.84 1513.39 1618.76 1574.27
Inne bieżące zobowiązania (suma) 28.438 22.926 23.339 30.871 20.612
Suma zobowiązań 66932.4 71768 71225.2 69643.6 67314.3
Suma zadłużenia długoterminowego 2452.03 2922.98 2452.77 2477.83 2520.2
Zadłużenie długoterminowe 2452.03 2922.98 2452.77 2477.83 2520.2
Odroczony podatek dochodowy 25.475 24.945 20.039 0.679 18.935
Udział mniejszościowy 18.209 18.37 16.966 21.4 21.355
Inne zobowiązania (suma) 3608.17 3674.69 4257.91 4247.16 3693.61
Kapitał własny 6771.7 6244.57 6180.72 6138.4 6091.18
Akcje zwykłe 681.183 680.98 680.749 704.223 704.223
Dodatkowy wpłacony kapitał 5259.62 5259.12 5258.67 5258.66 11363.6
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 432.739 305.768 241.306 164.071 -5990.2
Inny kapitał (suma) 400 11.447 13.61
Suma zobowiązań i kapitału własnego 73704.1 78012.6 77405.9 75782 73405.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 2347.24 2346.86 2347.41 2347.41 2347.41
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0
Treasury Stock - Common -1.846 -1.296
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 644.184 -2928.73 111.373 145.152 -289.353
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2990.02 3610.09 5606.94 1752.8 1857.45
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 130.266 145.522 103.419 98.646 89.557
Amortization 90.019 119.103 74.154 63.068 59.91
Pozycje niepieniężne 427.152 3876.41 1356.43 1200.64 1884.51
Cash Taxes Paid 57.695 58.242 2.313 27.743 30.789
Zmiany w kapitale obrotowym 1698.4 2397.78 3961.56 245.299 112.825
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2976.9 -768.544 -1070.76 -680.664 -1076.02
Nakłady kapitałowe -140.212 -160.66 -157.935 -244.77 -174.114
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -2836.69 -607.884 -912.828 -435.894 -901.91
Środki pieniężne z działalności finansowej 332.785 2040.49 43.566 71.048 193.239
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -17.509 -47.388 -1.991
Emisja (wykup) długu netto 349.634 1287.19 45.557 71.048 193.239
Skutki różnic kursowych walut -0.915 -3.837 8.833 11.999 11.643
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 344.988 4878.2 4588.57 1155.18 986.311
Emisja (wykup) akcji netto 0.66 800.684
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 160.959 644.184 535.215 336.644 162.631
Cash From Operating Activities -3674.07 2990.02 2282.09 826.556 -499.681
Cash From Operating Activities 14.841 130.266 102.41 49.637 17.911
Amortization 24.841 90.019 64.542 43.707 22.202
Non-Cash Items 172.983 427.152 225.014 127.447 -38.069
Cash Taxes Paid -0.824 57.695 56.757 47.067 46.139
Changes in Working Capital -4047.7 1698.4 1354.91 269.121 -664.356
Cash From Investing Activities -1122.63 -2976.9 -2586.54 -1764.67 -389.858
Capital Expenditures -74.453 -140.212 -62.821 -40.005 -14.522
Other Investing Cash Flow Items, Total -1048.18 -2836.69 -2523.72 -1724.66 -375.336
Cash From Financing Activities -114.918 332.785 -116.551 -151.431 -69.471
Issuance (Retirement) of Debt, Net 26.574 349.634 -97.942 -130.703 -55.172
Foreign Exchange Effects 0.447 -0.915 -1.001 0.986 0.227
Net Change in Cash -4911.17 344.988 -421.998 -1088.56 -958.783
Financing Cash Flow Items -141.145 -17.509 -19.038 -21.157 -14.299
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.347 0.66 0.429 0.429
Cash Interest Paid 541.145

Alpha Services and Holdings S.A. Company profile

O firmie Alpha Services and Holdings S.A.

Alpha Services and Holdings SA, dawniej Alpha Bank SA, jest instytucją bankową z siedzibą w Grecji. Spółka oferuje bankowość korporacyjną i detaliczną, usługi finansowe, bankowość inwestycyjną i usługi maklerskie, usługi ubezpieczeniowe, zarządzanie nieruchomościami oraz usługi hotelarskie. Prowadzi działalność w następujących segmentach biznesowych: Bankowość Detaliczna, która oferuje produkty depozytowe, kredyty, karty debetowe i kredytowe; Bankowość Korporacyjna, która oferuje kredyty obrotowe, pożyczki dla firm, akredytywy gwarancyjne, produkty leasingowe i usługi faktoringowe; Zarządzanie Aktywami/Ubezpieczenia, które obejmuje szereg usług związanych z zarządzaniem aktywami oraz produkty ubezpieczeniowe; Bankowość Inwestycyjna/Skarbowość, która obejmuje usługi giełdowe, doradcze i maklerskie związane z rynkami kapitałowymi, usługi bankowości inwestycyjnej, działalność Dealing Room na rynku międzybankowym; Europa Południowo-Wschodnia, która obejmuje oddziały Banku oraz spółki zależne Grupy działające w Europie Południowo-Wschodniej.

Obecna cena akcji Alpha Services and Holdings S.A. wynosi 0 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Gladstone Investment Corporation, Elis Services SA, Severn Trent PLC, Tencent Holdings Limited, Citi Trends oraz Helix Energy Solutions Group, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Banks (NEC)

Σταδίου 40
ATHINA
ATTIKI 102 52
GR

Użytkownicy oglądają również

US100

14,710.90 Price
+0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

XRP/USD

0.52 Price
+0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

ETH/USD

1,598.16 Price
+0.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Oil - Crude

90.14 Price
+0.770% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0415%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0634%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję