Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest aktywne zlecenie?

Definicja aktywnego zlecenia

W ciągu dnia notowań broker kupuje i sprzedaje. To, co kupują i sprzedają brokerzy oraz liczba ich działań, sprowadza się do konkretnych zleceń składanych brokerom przez inwestorów.

Zlecenie nazywamy aktywnym (inaczej day order), jeśli uruchamia się je na czas trwania dnia notowań lub dnia notowań wydłużonego o dodatkowe godziny notowań.

Gdzie słyszałeś o aktywnych zleceniach?

Każda transakcja, którą obserwujesz lub w której bierzesz udział, składa się z co najmniej dwóch odrębnych aktywnych zleceń – jednego zlecenia kupna i jednego zlecenia sprzedaży. Transakcja jest kompletna tylko wtedy, gdy zlecenie kupna pokrywa się ze zleceniem sprzedaży, co oznacza, że parametry każdego zlecenia są ze sobą zgodne (cena sprzedaży jednego zlecenia odpowiada cenie kupna drugiego).

Co powinieneś wiedzieć o aktywnych zleceniach?

Istnieje wiele typów zleceń. Grupa ta obejmuje od zwykłych zleceń, takich jak day order, gdzie broker otrzymuje parametry i może dokonywać kupna i sprzedaży tylko wtedy, gdy parametry te są spełnione w ciągu jednego dnia notowań, po zlecenia bardziej złożone, takie jak stop limit order, gdzie zlecenie zawiera elementy zlecenia typu limit order i stop order.

Każde zlecenie kupna lub sprzedaży, niezależnie od typu zlecenia i niezależnie od jego parametrów, jest zleceniem aktywnym, jeśli zostało złożone na określony dzień notowań (ewentualnie wydłużony o dodatkowe godziny notowań).

Alternatywą dla zleceń aktywnych są zlecenia immediate, w ramach których broker musi zrealizować zlecenie niemal natychmiast, ponieważ w przeciwnym razie zlecenie wygasa, co oznacza, że nie ma zbyt wiele czasu na to, by miało status zlecenia „aktywnego”.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować