Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
2.045
0.99%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 00:05

Mon - Fri: 00:05 - 06:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.020
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022082 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022082%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000164 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000164%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.025
Otwarcie* 2.015
Zmiana 1 r.* 6.33%
Zakres dzienny* 2.015 - 2.045
Zakres 52 tyg. 1.34-3.37
Średni wolumen (10 dni) 1.39M
Średni wolumen (3 miesiące) 40.65M
Kapitalizacja rynkowa 1.15B
Wskaźnik C/Z 10.69
Akcje w obrocie 652.63M
Przychód 1.63B
EPS 0.16
Dywidenda (% przychodu) 6.83761
Beta 1.26
Data następnego sprawozdania Feb 23, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 25, 2023 2.035 0.010 0.49% 2.025 2.045 2.015
Sep 22, 2023 2.025 0.000 0.00% 2.025 2.035 2.005
Sep 21, 2023 2.055 0.000 0.00% 2.055 2.065 2.035
Sep 20, 2023 2.085 -0.010 -0.48% 2.095 2.095 2.075
Sep 19, 2023 2.085 -0.029 -1.37% 2.114 2.114 2.075
Sep 18, 2023 2.104 -0.040 -1.87% 2.144 2.144 2.104
Sep 15, 2023 2.164 0.060 2.85% 2.104 2.194 2.104
Sep 14, 2023 2.104 0.009 0.43% 2.095 2.134 2.085
Sep 13, 2023 2.104 -0.030 -1.41% 2.134 2.134 2.075
Sep 12, 2023 2.164 0.000 0.00% 2.164 2.194 2.144
Sep 11, 2023 2.164 0.000 0.00% 2.164 2.174 2.144
Sep 8, 2023 2.184 0.040 1.87% 2.144 2.184 2.144
Sep 7, 2023 2.144 0.040 1.90% 2.104 2.154 2.104
Sep 6, 2023 2.114 -0.050 -2.31% 2.164 2.174 2.104
Sep 5, 2023 2.154 -0.050 -2.27% 2.204 2.234 2.134
Sep 4, 2023 2.224 0.100 4.71% 2.124 2.234 2.124
Sep 1, 2023 2.144 -0.020 -0.92% 2.164 2.194 2.134
Aug 31, 2023 2.174 -0.030 -1.36% 2.204 2.214 2.164
Aug 30, 2023 2.194 -0.100 -4.36% 2.294 2.314 2.055
Aug 29, 2023 2.314 -0.260 -10.10% 2.574 2.643 2.314

Adbri Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 1700.3 1569.5 1456.4 1518.6 1632.5
Przychód 1700.3 1569.5 1456.4 1518.6 1632.5
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1506.2 1328.4 1216.9 1266.5 1326.5
Zysk brutto 194.1 241.1 239.5 252.1 306
Całkowity koszt operacyjny 1563.7 1413.7 1329.2 1455.2 1381.5
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 123.8 110.6 98.4 107.9 91.4
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -5.4 -15.1 -4.6 -12.3 -22.2
Nadzwyczajny koszt (dochód) -59.3 -7 21.4 92.4 -1.7
Other Operating Expenses, Total -1.6 -3.2 -2.9 0.7 -12.5
Dochód operacyjny 136.6 155.8 127.2 63.4 251
Dochód netto przed opodatkowaniem 136.6 155.8 127.2 63.4 251
Dochód netto po opodatkowaniu 102.5 116.7 93.6 47.2 185.2
Udział mniejszościowy 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
Dochód netto 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
Rozwodniony dochód netto 102.6 116.7 93.7 47.3 185.3
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 656.466 654.968 653.888 652.606 652.177
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.15629 0.17818 0.1433 0.07248 0.28413
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.125 0.12 0.05 0.2
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.0783 0.17467 0.18336 0.22232 0.29241
Korekta rozwodnienia 0
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma przychodu 887.9 812.4 817 752.5 754.4
Przychód 887.9 812.4 817 752.5 754.4
Koszt uzyskania przychodu (suma) 788.9 717.3 703.1 625.3 621.2
Zysk brutto 99 95.1 113.9 127.2 133.2
Całkowity koszt operacyjny 812.2 751.5 739.9 673.8 666
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 65.1 58.7 55.8 54.8 47.4
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0 -5.4 -7.9 -7.2 -2.1
Nadzwyczajny koszt (dochód) -40 -19.3 -7.8 0.8 2.3
Other Operating Expenses, Total -1.8 0.2 -3.3 0.1 -2.8
Dochód operacyjny 75.7 60.9 77.1 78.7 88.4
Dochód netto przed opodatkowaniem 75.7 60.9 77.1 78.7 88.4
Dochód netto po opodatkowaniu 54.4 48.1 60.1 56.6 64.5
Udział mniejszościowy 0.1 0 0 0 0.1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
Dochód netto 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
Korekta rozwodnienia 0
Rozwodniony dochód netto 54.5 48.1 60.1 56.6 64.6
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 655.255 658.904 659.361 650.575 657.593
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.08317 0.073 0.09115 0.087 0.09824
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05 0.07 0.055 0.0725
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.02518 0.05297 0.08417 0.09054 0.0879
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 595.6 530.3 452.5 519.2 500.6
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 139.9 124.7 94 116.8 93.9
Gotówka 137.5 120.9 91.2 113.9 91
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2.4 3.8 2.8 2.9 2.9
Suma należności netto 255 230.1 196.8 239.7 223
Należności z handlu netto 214 199.2 181.5 198.6 204.7
Suma portfela 172.9 153.9 152.1 155.2 176.4
Koszty zaliczkowe 8.9 7.6 9.6 7.5 7.3
Suma innych aktywów obrotowych 18.9 14 0
Suma aktywów 2525.4 2282.9 2122.9 2153.7 2078.1
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1290 1160.8 1141.8 1118.3 1061.7
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2603.3 2417.2 2350.3 2250.7 2114.6
Amortyzacja skumulowana (suma) -1313.3 -1256.4 -1208.5 -1132.4 -1052.9
Wartość netto firmy 301.4 272.5 272.5 272.5 281.3
Wartości niematerialne netto 6.4 9.6 8.6 10.8 18.2
Inwestycje długoterminowe 226.5 215 197.8 184.8 173.9
Należności długoterminowe 81.5 87.7 45.6 43.6 39.9
Inne aktywa długoterminowe (suma) 24 7 4.1 4.5 2.5
Suma zobowiązań krótkoterminowych 266.9 230.1 221.3 193 179.3
Zobowiązania 215.9 187.2 172 144.9 133
Naliczone koszty 35.5 29.8 29.2 26.2 26.8
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 5.4 4.8 3.9 5.7 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 10.1 8.3 16.2 16.2 19.5
Suma zobowiązań 1224.5 1016.2 903.2 958.8 835
Suma zadłużenia długoterminowego 793.7 638.8 550.9 622 518.7
Zadłużenie długoterminowe 716.3 562.1 466.1 540.1 518.7
Odroczony podatek dochodowy 100.5 81.3 63.7 74.6 89.2
Udział mniejszościowy 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5
Inne zobowiązania (suma) 61.2 63.7 65 66.8 45.3
Kapitał własny 1300.9 1266.7 1219.7 1194.9 1243.1
Akcje zwykłe 741.2 741.2 740.1 739 734.4
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 545.5 521.2 484.7 454.3 505.9
Inny kapitał (suma) 14.2 4.3 -5.1 1.6 2.8
Suma zobowiązań i kapitału własnego 2525.4 2282.9 2122.9 2153.7 2078.1
Suma akcji zwykłych w obrocie 652.628 652.628 652.266 651.723 650.611
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 77.4 76.7 84.8 81.9
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma aktywów obrotowych 595.6 531.4 530.3 474.7 452.5
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 139.9 77.2 124.7 74.7 94
Środki pieniężne i ekwiwalenty 139.9 77.2 124.7 74.7 94
Suma należności netto 263.9 279.1 237.7 232.1 206.4
Należności z handlu netto 248.5 261.1 223.4 226.7 200.7
Suma portfela 172.9 160 153.9 151.3 152.1
Suma aktywów 2525.4 2409.5 2282.9 2171.5 2122.9
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1290 1253.1 1160.8 1156 1141.8
Wartości niematerialne netto 307.8 296.7 282.1 281.7 281.1
Inwestycje długoterminowe 226.5 225.2 215 208.3 197.8
Należności długoterminowe 81.5 78.3 87.7 45.7 45.6
Inne aktywa długoterminowe (suma) 24 24.8 7 5.1 4.1
Suma zobowiązań krótkoterminowych 266.9 268.1 230.1 225.8 221.3
Zobowiązania 215.9 215.1 187.2 180 172
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 5.4 5.2 4.8 4 3.9
Inne bieżące zobowiązania (suma) 45.6 47.8 38.1 41.8 45.4
Suma zobowiązań 1224.5 1129.6 1016.2 936.2 903.2
Suma zadłużenia długoterminowego 793.7 707.8 638.8 570.9 550.9
Zadłużenie długoterminowe 716.3 631.1 562.1 486.6 466.1
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 77.4 76.7 76.7 84.3 84.8
Odroczony podatek dochodowy 100.5 91.9 81.3 72.7 63.7
Udział mniejszościowy 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Inne zobowiązania (suma) 61.2 59.5 63.7 64.5 65
Kapitał własny 1300.9 1279.9 1266.7 1235.3 1219.7
Akcje zwykłe 741.2 741.2 741.2 741.2 740.1
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 559.7 538.7 525.5 494.1 479.6
Suma zobowiązań i kapitału własnego 2525.4 2409.5 2282.9 2171.5 2122.9
Suma akcji zwykłych w obrocie 652.628 652.628 652.628 652.628 652.266
Suma innych aktywów obrotowych 18.9 15.1 14 16.6
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 166.4 195.2 256.2 193.2 244.7
Cash Receipts 1863.3 1699.9 1639.9 1671.7 1812.5
Cash Payments -1683.1 -1478.4 -1362.6 -1434.2 -1509.6
Cash Taxes Paid -19.1 -34.7 -18.8 -53.4 -78.1
Zapłacone odsetki -15 -15.3 -22 -15.6 -17.1
Zmiany w kapitale obrotowym 20.3 23.7 19.7 24.7 37
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -218.2 -169.8 -133.4 -89 -110.9
Nakłady kapitałowe -255.1 -140.5 -136.4 -91.6 -112.7
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 36.9 -29.3 3 2.6 1.8
Środki pieniężne z działalności finansowej 66.9 5.4 -145.3 -81.3 -97.4
Total Cash Dividends Paid -78.3 -83.2 -63.6 -97.8 -188.6
Emisja (wykup) akcji netto 0 1.1 1.1 4.3 2.2
Emisja (wykup) długu netto 145.2 87.5 -82.8 12.2 89
Skutki różnic kursowych walut 0.1 -0.1 -0.3 0 -0.1
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 15.2 30.7 -22.8 22.9 36.3
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 166.4 68 195.2 76.8 256.2
Cash Receipts 1863.3 789.7 1699.9 799.1 1639.9
Cash Payments -1683.1 -712.4 -1478.4 -703.3 -1362.6
Cash Taxes Paid -19.1 -11 -34.7 -15 -18.8
Cash Interest Paid -15 -7.6 -15.3 -9.8 -22
Changes in Working Capital 20.3 9.3 23.7 5.8 19.7
Cash From Investing Activities -218.2 -134.4 -169.8 -65.9 -133.4
Capital Expenditures -255.1 -115.1 -140.5 -67.6 -136.4
Other Investing Cash Flow Items, Total 36.9 -19.3 -29.3 1.7 3
Cash From Financing Activities 66.9 18.9 5.4 -29.9 -145.3
Total Cash Dividends Paid -78.3 -45.7 -83.2 -47.3 -63.6
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 1.1 1.1 1.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 145.2 64.6 87.5 16.3 -82.8
Foreign Exchange Effects 0.1 0 -0.1 -0.3 -0.3
Net Change in Cash 15.2 -47.5 30.7 -19.3 -22.8

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Cement & Concrete Manufacturing

Level 1, 157 Grenfell Street
ADELAIDE
SOUTH AUSTRALIA 5000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.51 Price
-0.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

US100

14,769.20 Price
+0.430% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

ETH/USD

1,590.25 Price
-0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

BTC/USD

26,328.05 Price
-0.830% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję