Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.116
1.33%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.013
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.131
Otwarcie* 1.126
Zmiana 1 r.* -60.11%
Zakres dzienny* 1.091 - 1.136
Zakres 52 tyg. 2.42-3.92
Średni wolumen (10 dni) 722.05K
Średni wolumen (3 miesiące) 23.65M
Kapitalizacja rynkowa 2.41B
Wskaźnik C/Z 4.39
Akcje w obrocie 892.43M
Przychód 319.62M
EPS 0.61
Dywidenda (% przychodu) 6.66667
Beta 1.20
Data następnego sprawozdania Feb 15, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 1.116 0.010 0.90% 1.106 1.121 1.076
Feb 29, 2024 1.106 -0.020 -1.78% 1.126 1.136 1.106
Feb 28, 2024 1.121 0.030 2.75% 1.091 1.136 1.091
Feb 27, 2024 1.086 0.000 0.00% 1.086 1.096 1.081
Feb 26, 2024 1.091 0.020 1.87% 1.071 1.096 1.071
Feb 25, 2024 1.076 0.015 1.41% 1.061 1.091 1.041
Feb 23, 2024 1.076 0.005 0.47% 1.071 1.076 1.061
Feb 22, 2024 1.066 0.019 1.81% 1.047 1.086 1.037
Feb 21, 2024 1.051 -0.005 -0.47% 1.056 1.061 1.027
Feb 20, 2024 1.061 0.010 0.95% 1.051 1.061 1.046
Feb 19, 2024 1.047 -0.009 -0.85% 1.056 1.061 1.037
Feb 18, 2024 1.061 -0.015 -1.39% 1.076 1.076 1.056
Feb 16, 2024 1.071 0.020 1.90% 1.051 1.086 1.051
Feb 15, 2024 1.051 0.009 0.86% 1.042 1.056 1.027
Feb 14, 2024 1.047 0.000 0.00% 1.047 1.056 1.037
Feb 13, 2024 1.051 -0.020 -1.87% 1.071 1.081 1.051
Feb 12, 2024 1.076 0.005 0.47% 1.071 1.081 1.061
Feb 11, 2024 1.076 -0.010 -0.92% 1.086 1.086 1.076
Feb 9, 2024 1.076 0.000 0.00% 1.076 1.086 1.076
Feb 8, 2024 1.081 0.015 1.41% 1.066 1.086 1.066

Abacus Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 152.013 143.85 257.588 262.262 270.413
Przychód 152.013 143.85 257.588 262.262 270.413
Koszt uzyskania przychodu (suma) 41.88 33.37 64.411 78.246 97.189
Zysk brutto 110.133 110.48 193.177 184.016 173.224
Całkowity koszt operacyjny 87.138 77.084 115.831 114.36 141.757
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 35.115 32.741 47.15 25.889 29.239
Depreciation / Amortization 0.912 1.401 3.967 3.009 1.084
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 4.888 4.669 3.939 2.156 1.827
Nadzwyczajny koszt (dochód) 4.343 4.903 -3.636 5.06 7.771
Dochód operacyjny 64.875 66.766 141.757 147.902 128.656
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -297.55 62.144 235.232 -48.507 78.179
Gain (Loss) on Sale of Assets
Inne netto 0.06 0.324 8.243 2.71 1.885
Dochód netto przed opodatkowaniem -232.615 129.234 385.232 102.105 208.72
Dochód netto po opodatkowaniu -238.265 119.239 369.621 85.024 192.607
Udział mniejszościowy -0.212 -0.297 8.276
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -238.265 119.239 369.409 84.727 200.883
Dochód netto 25.495 517.165 369.409 84.727 202.723
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -238.265 119.239 369.409 84.727 200.883
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 25.495 517.165 369.409 84.727 202.723
Rozwodniony dochód netto 25.495 517.165 369.409 84.727 202.723
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 893.452 846.26 741.13 650.232 586.489
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.26668 0.1409 0.49844 0.1303 0.34252
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.184 0.18 0.17 0.18295 0.18295
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.26352 0.14625 0.49373 0.13678 0.35475
Other Operating Expenses, Total 0 4.647
Suma pozycji nadzwyczajnych 263.76 397.926 0 1.84
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu -23.303 175.316 143.85 149.782 137.646
Przychód -23.303 175.316 143.85 149.782 137.646
Koszt uzyskania przychodu (suma) 0.085 41.795 33.37 30.138 30.605
Zysk brutto -23.388 133.521 110.48 119.644 107.041
Całkowity koszt operacyjny 2.692 84.446 77.084 67.837 60.172
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.487 37.971 32.741 32.931 31.477
Depreciation / Amortization 1.12 4.68 6.07 4.768 4.476
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 4.903 0 -6.386
Dochód operacyjny -25.995 90.87 66.766 81.945 77.474
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -293.834 -3.716 62.144 243.746 146.037
Inne netto -6.15 6.21 0.324 4.931 4.964
Dochód netto przed opodatkowaniem -325.979 93.364 129.234 330.622 228.475
Dochód netto po opodatkowaniu -322.729 84.464 119.239 314.788 217.604
Udział mniejszościowy 0 -0.012
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -322.729 84.464 119.239 314.788 217.592
Dochód netto -58.969 84.464 517.165 314.788 217.592
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -322.729 84.464 119.239 314.788 217.592
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -58.969 84.464 517.165 314.788 217.592
Rozwodniony dochód netto -58.969 84.464 517.165 314.788 217.592
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 893.654 893.25 846.26 827.324 813.01
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.36113 0.09456 0.1409 0.38049 0.26764
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.094 0.09 0.18 0.0875 0.085
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.36113 0.09456 0.14625 0.38049 0.26016
Suma pozycji nadzwyczajnych 263.76 397.926
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 3225.29 248.127 278.617 245.839 333.291
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 71.9 176.505 57.992 127.313 89.028
Środki pieniężne i ekwiwalenty 176.505 57.992 127.313 89.028
Suma należności netto 46.637 43.472 54.369 112.59 148.739
Należności z handlu netto 46.637 43.472 33.653 39.427 26.03
Suma portfela 0 2.241 12.8
Suma innych aktywów obrotowych 3106.75 28.15 166.256 3.695 82.724
Suma aktywów 5606.17 5407.06 4059.06 3342.04 2827.66
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.458 21.668 21.664 18.429 10.548
Wartość netto firmy 32.394 65.526 65.526 32.394 32.394
Inwestycje długoterminowe 2262.54 4917.88 3533.27 2917.85 2200
Należności długoterminowe 53.142 53.144 47.23 63.221 188.323
Inne aktywa długoterminowe (suma) 32.282 60.617 71.964 64.3 63.106
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1226.06 137.95 124.182 97.336 79.403
Zobowiązania 57.584 127.03 112.135 80.99 73.475
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1168.48 10.92 12.047 16.346 5.928
Suma zobowiązań 2244.49 1905.95 1157.18 1140.29 866.93
Suma zadłużenia długoterminowego 1006.51 1709.24 988.525 1009.76 744.535
Zadłużenie długoterminowe 1006.51 1709.24 988.525 1009.76 744.535
Odroczony podatek dochodowy 9.735 52.906 37.727 20.347 17.976
Udział mniejszościowy 0 4.97 4.673
Inne zobowiązania (suma) 2.178 5.853 6.744 7.879 20.343
Kapitał własny 3361.69 3501.11 2901.88 2201.74 1960.73
Akcje zwykłe 2596.65 2593.35 2349.79 1879.77 1599.15
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 765.04 907.763 552.088 321.979 361.586
Suma zobowiązań i kapitału własnego 5606.17 5407.06 4059.06 3342.04 2827.66
Suma akcji zwykłych w obrocie 893.658 892.429 818.591 660.837 587.071
Wartości niematerialne netto 0.069 40.1 40.786
Gotówka 71.9
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 3225.29 389.52 248.127 270.465 278.617
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 71.9 197.777 176.505 139.872 57.992
Środki pieniężne i ekwiwalenty 176.505 139.872 57.992
Suma należności netto 46.637 48.735 43.472 105.439 54.369
Należności z handlu netto 46.637 48.487 43.472 49.989 33.653
Suma portfela 0
Suma innych aktywów obrotowych 3106.75 143.008 28.15 25.154 166.256
Suma aktywów 5606.17 5731.65 5407.06 4936.24 4059.06
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.458 24.217 21.668 22.267 21.664
Wartości niematerialne netto 32.463 105.161 105.626 105.952 106.312
Inwestycje długoterminowe 2262.54 5100.49 4917.88 4410.4 3533.27
Należności długoterminowe 53.142 53.144 53.144 53.143 47.23
Inne aktywa długoterminowe (suma) 32.282 59.123 60.617 74.01 71.964
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1226.06 226.913 137.95 117.481 124.182
Zobowiązania 57.584 220.455 127.03 109.006 112.135
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1168.48 6.458 10.92 8.475 12.047
Suma zobowiązań 2244.49 2220.01 1905.95 1753.08 1157.18
Suma zadłużenia długoterminowego 1006.51 1932.83 1709.24 1582.95 988.525
Zadłużenie długoterminowe 1006.51 1932.83 1709.24 1582.95 988.525
Odroczony podatek dochodowy 9.735 54.78 52.906 45.927 37.727
Udział mniejszościowy 0
Inne zobowiązania (suma) 2.178 5.481 5.853 6.719 6.744
Kapitał własny 3361.69 3511.65 3501.11 3183.16 2901.88
Akcje zwykłe 2596.65 2596.66 2593.35 2392.41 2349.79
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 765.04 914.984 907.763 790.752 552.088
Suma zobowiązań i kapitału własnego 5606.17 5731.65 5407.06 4936.24 4059.06
Suma akcji zwykłych w obrocie 893.658 893.658 892.429 831.822 818.591
Gotówka 71.9 197.777
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 158.263 131.601 205.396 109.092 194.266
Cash Receipts 326.56 276.139 324.082 267.856 390.428
Cash Payments -134.477 -105.213 -89.725 -90.457 -107.465
Cash Taxes Paid -11.503 -18.628 -9.159 -30.865 -8.067
Zapłacone odsetki -31.626 -24.221 -18.776 -28.892 -28.571
Zmiany w kapitale obrotowym 9.309 3.524 -1.026 -8.55 -52.059
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -823.501 -511.663 -578.67 50.966 -231.784
Nakłady kapitałowe -3.745 -6.823 -7.794 -7.081 -2.105
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -819.756 -504.84 -570.876 58.047 -229.679
Środki pieniężne z działalności finansowej 783.923 310.759 411.511 -174.319 84.588
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -8.447 -7.551 -6.457 -39.633 -1.776
Total Cash Dividends Paid -102.818 -61.42 -92.785 -104.249 -93.745
Emisja (wykup) akcji netto 203.29 402.208 254.313 0
Emisja (wykup) długu netto 691.898 -22.478 256.44 -30.437 180.109
Skutki różnic kursowych walut -0.172 -0.018 0.048 0.033 -0.081
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 118.513 -69.321 38.285 -14.228 46.989
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 79.415 158.263 59.895 131.601 46.527
Cash Receipts 180.568 326.56 149.837 276.139 120.909
Cash Payments -75.71 -134.477 -73.879 -105.213 -48.854
Cash Taxes Paid -9.774 -11.503 -8.167 -18.628 -14.748
Cash Interest Paid -22.021 -31.626 -12.468 -24.221 -11.751
Changes in Working Capital 6.352 9.309 4.572 3.524 0.971
Cash From Investing Activities -273.853 -823.501 -536.152 -511.663 -204.612
Capital Expenditures -4.158 -3.745 -2.254 -6.823 -1.395
Other Investing Cash Flow Items, Total -269.695 -819.756 -533.898 -504.84 -203.217
Cash From Financing Activities 215.615 783.923 558.105 310.759 119.426
Financing Cash Flow Items -0.279 -8.447 -0.961 -7.551 -4.417
Total Cash Dividends Paid -79.205 -102.818 -31.055 -61.42 -26.633
Issuance (Retirement) of Stock, Net 203.29 0 402.208 402.207
Issuance (Retirement) of Debt, Net 295.099 691.898 590.121 -22.478 -251.731
Foreign Exchange Effects 0.095 -0.172 0.032 -0.018 0
Net Change in Cash 21.272 118.513 81.88 -69.321 -38.659
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Calculator Australia Pty. Ltd. Corporation 51.7982 462898698 0 2023-08-07 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 5.0357 45001745 19553233 2023-10-06 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7812 15917815 52174 2023-09-30 LOW
Salkinder (Myra) Individual Investor 1.6564 14802171 0 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.96 8579183 32881 2023-09-30 LOW
Martin Currie Australia Investment Advisor 0.7154 6393031 -384481 2023-07-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6963 6222719 989801 2022-12-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5531 4942840 168701 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5234 4677040 0 2023-09-30 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.4631 4138271 1077565 2023-01-31 LOW
First Sentier Investors Investment Advisor 0.4155 3712866 3712866 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.3925 3507232 8161 2023-09-30 LOW
Charter Hall Wholesale Management Ltd. Corporation 0.3701 3307026 3307026 2023-08-07 MED
Nuveen LLC Pension Fund 0.3403 3040934 105514 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.267 2385732 0 2023-06-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2392 2137899 -17676 2023-09-30 LOW
FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 0.1849 1652115 0 2023-08-31 LOW
Ironbark Asset Management (Fund Services) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1512 1351208 1351208 2022-12-31
MLC Investments Limited Pension Fund 0.1444 1290725 -194698 2023-06-30 LOW
Renaissance Property Securities Pty. Ltd. Investment Advisor 0.1364 1219107 120 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Diversified REITs

Australia Square
L 34 264-278 George St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.64 Price
+5.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

61,977.95 Price
-0.990% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję