Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.38
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.41
Otwarcie* 0.39
Zmiana 1 r.* -15.22%
Zakres dzienny* 0.39 - 0.41
Zakres 52 tyg. 0.35-6.96
Średni wolumen (10 dni) 143.34K
Średni wolumen (3 miesiące) 4.22M
Kapitalizacja rynkowa 17.78M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 40.46M
Przychód N/A
EPS -0.39
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.41
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 17, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Nov 14, 2023 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.40 0.40
Nov 13, 2023 0.41 0.02 5.13% 0.39 0.41 0.39
Nov 8, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Nov 6, 2023 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.40 0.39
Nov 3, 2023 0.42 0.00 0.00% 0.42 0.42 0.42
Nov 2, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.41 0.41
Nov 1, 2023 0.40 0.01 2.56% 0.39 0.40 0.39
Oct 31, 2023 0.40 0.01 2.56% 0.39 0.41 0.39
Oct 30, 2023 0.40 -0.01 -2.44% 0.41 0.41 0.39
Oct 27, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.41
Oct 26, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.41 0.41
Oct 25, 2023 0.42 0.03 7.69% 0.39 0.42 0.39
Oct 24, 2023 0.43 -0.01 -2.27% 0.44 0.44 0.43
Oct 20, 2023 0.41 0.02 5.13% 0.39 0.41 0.38
Oct 19, 2023 0.42 -0.08 -16.00% 0.50 0.51 0.42
Oct 18, 2023 0.47 -0.02 -4.08% 0.49 0.50 0.46
Oct 17, 2023 0.48 -0.02 -4.00% 0.50 0.51 0.48
Oct 16, 2023 0.49 -0.04 -7.55% 0.53 0.53 0.49
Oct 13, 2023 0.53 0.00 0.00% 0.53 0.53 0.53

180 Life Sciences Corp. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 15.6507 8.22877 1.20894 0.59908 0.34388
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 11.5764 3.23827 1.20894 0.59908 0.34388
Dochód operacyjny -15.6507 -8.22877 -1.20894 -0.59908 -0.34388
Dochód netto przed opodatkowaniem -20.3479 -10.9045 0.16596 1.45373 0.31913
Dochód netto po opodatkowaniu -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Dochód netto -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
Korekta rozwodnienia
Rozwodniony dochód netto -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 31.3554 18.1541 4.22379 14.8775 9.43508
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.6482 -0.66138 -0.02162 0.06994 0.01312
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.66721 -0.56765 -0.02162 0.06994 0.01312
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4.8636 -2.90328 1.3749 2.05281 0.66302
Badania i rozwój 3.94831 2.293
Depreciation / Amortization 0.1163 0.11684
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.00974 2.58066
Other Operating Expenses, Total 0
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.92683 -0.03717
Inne netto -0.76035 0.26474
Total Adjustments to Net Income 0 -1.1227
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 3.68107 4.46206 4.21748 4.01317 2.95804
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2.97441 2.49055 3.60212 3.01867 2.58135
Badania i rozwój 0.70666 1.97151 0.61535 0.9945 0.36695
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0 0.00974
Dochód operacyjny -3.68107 -4.46206 -4.21748 -4.01317 -2.95804
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 5.22726 5.65165 22.0237 -19.1828 -13.3562
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.00087 0.47268 -0.26874 0.72376
Inne netto 0.01752 -0.15913 0.01231 0 -0.61352
Dochód netto przed opodatkowaniem 1.56371 1.0296 18.2912 -23.4647 -16.204
Dochód netto po opodatkowaniu 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Dochód netto 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Rozwodniony dochód netto 1.70344 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 34.0688 33.9485 33.7096 31.4592 27.9533
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.05 0.03052 0.54278 -0.7457 -0.57949
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.05 0.03054 0.53366 -0.74015 -0.59609
Korekta rozwodnienia 0.13973
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Suma aktywów obrotowych 11.2011 4.01496 0.62406 0.27088 0.47034
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 8.22451 2.10854 0.54664 0.27088 0.42839
Gotówka 8.22451 2.10854 0.54664 0.27088 0.42839
Suma aktywów 62.7137 55.5334 12.5017 118.437 117.058
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 19.6993 21.4644 3.1296 0.54607 0.20813
Payable/Accrued 0.26842 0.09472 0.02454
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0.08128 2.69928 2.06617 0 0
Suma zobowiązań 23.391 25.2465 7.1546 4.57107 4.23313
Suma zadłużenia długoterminowego 0.04817 0.11376 0 0 0
Kapitał własny 39.3227 30.2869 5.34712 113.866 112.825
Akcje zwykłe 0.0034 0.00262 0.34755 108.866 107.826
Dodatkowy wpłacony kapitał 107.184 78.005 3.92966 3.8384 4.87893
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -68.6823 -48.3576 1.0699 1.1612 0.12066
Suma zobowiązań i kapitału własnego 62.7137 55.5334 12.5017 118.437 117.058
Suma akcji zwykłych w obrocie 34.0359 26.1712 4.45815 4.09871 14.8775
Koszty zaliczkowe 2.20124 1.00327 0.05179 0 0.04194
Inwestycje długoterminowe 11.8777 118.166 116.588
Inne bieżące zobowiązania (suma) 15.2204 4.44297 0.795 0.45135 0.18359
Inne zobowiązania (suma) 4.025 4.025 4.025
Suma należności netto 0.69456 0.79906 0.02563
Suma innych aktywów obrotowych 0.08078 0.10408
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0
Wartość netto firmy 36.9879 36.9008
Wartości niematerialne netto 14.5247 14.6176
Zobowiązania 0.58661 8.74475
Naliczone koszty 1.98295 4.60896
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.82808 0.96845
Zadłużenie długoterminowe 0.04817 0.11376
Odroczony podatek dochodowy 3.64353 3.66833
Inny kapitał (suma) 0.81744 0.63689
Total Preferred Shares Outstanding 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 8.95651 11.2011 13.6337 4.04576 8.29803
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 5.66892 8.22451 11.6878 1.83564 6.05286
Gotówka 5.66892 8.22451 11.6878 1.83564 6.05286
Suma należności netto 0 0 0 0.3
Koszty zaliczkowe 3.2876 2.97658 1.94594 2.21012 1.94517
Suma aktywów 59.6773 62.7137 65.0698 56.2655 60.1122
Wartość netto firmy 36.3235 36.9879 36.8964 37.5613 37.1829
Wartości niematerialne netto 14.3973 14.5247 14.5396 14.6584 14.6312
Suma zobowiązań krótkoterminowych 15.108 19.6993 24.2248 49.799 33.6222
Zobowiązania 1.03907 0.58661 0.64303 2.53949 4.1418
Naliczone koszty 2.69618 1.98295 2.33594 2.21016 3.39794
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0.08603 0.08128 0.08124 1.09097 1.10025
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.29647 1.82808 0.27929 0.42605 0.6063
Inne bieżące zobowiązania (suma) 9.99025 15.2204 20.8853 43.5323 24.3759
Suma zobowiązań 18.7728 23.391 27.929 53.5493 37.4029
Suma zadłużenia długoterminowego 0.04361 0.04817 0.0521 0.07002 0.10796
Zadłużenie długoterminowe 0.04361 0.04817 0.0521 0.07002 0.10796
Odroczony podatek dochodowy 3.62119 3.64353 3.65205 3.68027 3.67271
Kapitał własny 40.9045 39.3227 37.1408 2.71617 22.7093
Akcje zwykłe 0.00341 0.0034 0.0034 0.00311 0.00305
Dodatkowy wpłacony kapitał 107.93 107.184 106.154 89.4957 86.4362
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -67.1186 -68.6823 -69.7185 -88.0154 -64.5562
Inny kapitał (suma) 0.08936 0.81744 0.7019 1.23272 0.82623
Suma zobowiązań i kapitału własnego 59.6773 62.7137 65.0698 56.2655 60.1122
Suma akcji zwykłych w obrocie 34.0872 34.0359 33.9687 31.0613 30.5183
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Dochód netto/linia startowa -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -19.3714 -3.87196 -1.45224 -0.78923 -0.49736
Zmiany w kapitale obrotowym -8.20282 2.7287 0.01396 0.22304 0.0419
Środki pieniężne z działalności finansowej 25.4119 -8.73393 -106.509 0.15684 116.784
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2.05513 -0.13769 0.74048 0.15684 4.7985
Emisja (wykup) akcji netto 26.6662 -8.93399 -108.427 0 112.125
Emisja (wykup) długu netto 0.80085 0.33776 1.17823 0 -0.14
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 6.11596 2.02515 0.27575 -0.15751 0.36114
Pozycje niepieniężne 9.0709 4.17849 -1.3749 -2.05281 -0.66302
Cash Taxes Paid 0 0 0.29734 0.36911 0.225
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 14.4907 108.237 0.47488 -115.925
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0 14.4907 108.237 0.47488 -115.925
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.12533
Deferred Taxes -0.0248 -0.02043
Zapłacone odsetki 0.03535 0
Nakłady kapitałowe 0
Skutki różnic kursowych walut 0.07547 0.14031
Amortization 0.10995
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1.56371 -20.3246 -21.3609 -39.6577 -16.1986
Cash From Operating Activities -2.07293 -19.3714 -14.3439 -10.3412 -6.33005
Amortization 0.02646 0.10995 0.09314 0.05819 0.02867
Deferred Taxes -0.02233 -0.0248 -0.01659 -0.01098 -0.0054
Non-Cash Items -4.50145 9.0709 13.7434 35.3539 14.5425
Cash Interest Paid 0.00285 0.03535 0.03143 0
Changes in Working Capital 0.86068 -8.20282 -6.803 -6.08465 -4.69721
Cash From Financing Activities -0.51542 25.4119 23.8629 10.134 10.3625
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 26.6662 26.6662 11.6662 10.7311
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.51542 0.80085 -0.7482 -0.59707 -0.36853
Foreign Exchange Effects 0.03276 0.07547 0.06028 -0.06568 -0.08818
Net Change in Cash -2.55559 6.11596 9.57926 -0.27291 3.94432
Financing Cash Flow Items -2.05513 -2.05513 -0.93513
Cash Taxes Paid 0 0
Cash From Investing Activities 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

180 Life Sciences Corp. Company profile

O firmie 180 Life Sciences Corp.

180 Life Sciences Corp. jest spółką biotechnologiczną znajdującą się w fazie klinicznej. Spółka koncentruje się na opracowywaniu terapii dla niezaspokojonych potrzeb medycznych w zakresie bólu przewlekłego, stanów zapalnych i chorób zapalnych. Spółka posiada trzy platformy rozwoju produktów, z których każda koncentruje się na innych chorobach, bólach lub stanach medycznych i jest ukierunkowana na inne czynniki, molekuły lub białka, a także posiada własnych kandydatów na produkty, w tym Anty-TNF, który koncentruje się na zwłóknieniu i czynniku martwicy nowotworów (anty-TNF); SCAs - syntetyczne analogi kannabidiolu (CBD) lub kannabigerolu (CBG); oraz α7nAChR - receptor alfa 7 nikotynowy acetylocholiny (α7nAChR). W ramach platformy anty-TNF firma prowadzi badania kliniczne tylko w odniesieniu do niektórych wskazań. Spośród trzech platform rozwoju produktów, tylko platforma SCAs obejmuje produkty związane z CBD.

Obecna cena akcji 180 Life Sciences Corp. wynosi 0.38 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Eagle Montana, Assa Abloy B, Lam Research Corporation, Tethys OIL, Resona Holdings, Inc. oraz CNB Financial. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

3000 El Camino Real
Bldg 4, Ste 200
94306

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.56 Price
+0.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

56,378.50 Price
+2.990% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,034.89 Price
+0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0106%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

77.66 Price
+0.210% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0052%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0272%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję