Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ZTO Express (Cayman) Inc. - ZTO CFD

  19.88
  0.25%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  ZTO Express (Cayman) Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 19.93
  Άνοιγμα* 19.58
  Μεταβολή 1 έτους* -31.73%
  Εύρος ημέρας* 19.58 - 19.88
  Εύρος 52 εβδ. 17.55-30.05
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.57M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 61.95M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.58B
  Αναλογία P/E 12.85
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 808.75M
  Έσοδα 5.22B
  EPS 1.38
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 19.88 0.13 0.66% 19.75 19.88 19.44
  Apr 18, 2024 19.93 0.36 1.84% 19.57 19.95 19.57
  Apr 17, 2024 19.25 0.00 0.00% 19.25 19.47 19.20
  Apr 16, 2024 19.30 0.06 0.31% 19.24 19.44 19.13
  Apr 15, 2024 19.48 0.14 0.72% 19.34 19.61 19.32
  Apr 12, 2024 19.22 -0.47 -2.39% 19.69 19.73 19.20
  Apr 11, 2024 20.10 -0.29 -1.42% 20.39 20.49 19.99
  Apr 10, 2024 20.34 0.13 0.64% 20.21 20.54 20.20
  Apr 9, 2024 20.44 0.41 2.05% 20.03 20.69 20.03
  Apr 8, 2024 20.67 -0.24 -1.15% 20.91 21.02 20.65
  Apr 5, 2024 20.85 -0.13 -0.62% 20.98 21.10 20.63
  Apr 4, 2024 21.26 -0.09 -0.42% 21.35 21.67 21.26
  Apr 3, 2024 21.51 -0.32 -1.47% 21.83 21.89 21.44
  Apr 2, 2024 21.97 0.33 1.52% 21.64 22.20 21.63
  Apr 1, 2024 21.40 0.31 1.47% 21.09 21.45 21.07
  Mar 28, 2024 20.88 -0.34 -1.60% 21.22 21.49 20.88
  Mar 27, 2024 21.21 0.34 1.63% 20.87 21.47 20.87
  Mar 26, 2024 20.97 -0.04 -0.19% 21.01 21.15 20.49
  Mar 25, 2024 21.03 -0.02 -0.10% 21.05 21.38 20.89
  Mar 22, 2024 20.96 0.32 1.55% 20.64 21.07 20.48

  ZTO Express (Cayman) Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 35377 30405.8 25214.3 22109.9 17604.5
  Έσοδα 35377 30405.8 25214.3 22109.9 17604.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 26337.7 23816.5 19377.2 15488.8 12239.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9039.28 6589.38 5837.11 6621.17 5364.88
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 27597.2 24900.5 20458.8 16706 13272.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2077.37 1875.87 1663.71 1546.23 1210.72
  Other Operating Expenses, Total -774.578 -789.503 -580.973 -387.89 -178.057
  Λειτουργικά Έσοδα 7779.75 5505.37 4755.45 5403.94 4332.22
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 506.701 233.829 279.333 1353.17 1004.21
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8286.45 5739.2 5034.79 6757.12 5336.43
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6653.12 4733.75 4344.95 5678.82 4407.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 150.09 53.5 -14.233 2.878 -4.887
  Equity In Affiliates 5.844 -32.419 -18.507 -7.556 -19.386
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6809.06 4754.83 4312.21 5674.15 4383.02
  Καθαρά Κέρδη 6809.06 4754.83 4312.21 5674.15 4383.02
  Total Adjustments to Net Income 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6809.06 4754.83 4312.21 5674.15 4383.02
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6809.06 4754.83 4312.21 5674.15 4383.02
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6809.06 4754.83 4312.21 5674.15 4383.02
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 820.274 819.961 796.148 784.331 752.673
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 8.30096 5.79884 5.41635 7.23437 5.82328
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.2586 5.79647 5.41517 7.29747 5.82328
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -43.27 -2.357 -1.086 58.886 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 9740.32 8983.24 9871.33 8944.94 8656.68
  Έσοδα 9740.32 8983.24 9871.33 8944.94 8656.68
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6435.9 6459.83 7098.77 6500.53 6453.85
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3304.43 2523.41 2772.56 2444.41 2202.82
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6862.31 7032.8 7402.41 6735.92 6671.13
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 504.607 786.607 560.859 441.407 456.907
  Other Operating Expenses, Total -78.957 -213.641 -248.132 -171.834 -239.634
  Λειτουργικά Έσοδα 2878.01 1950.44 2468.92 2209.03 1985.55
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 227.664 165.562 128.189 139.177 201.618
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3105.68 2116 2597.11 2348.2 2187.17
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2530.09 1661 2096.59 1908.81 1748.96
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 10.991 5.515 33.326 39.539 46.479
  Equity In Affiliates 0.123 3.824 32.696 -13.36 9.74
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2541.2 1670.34 2162.61 1934.99 1805.18
  Καθαρά Κέρδη 2541.2 1670.34 2162.61 1934.99 1805.18
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2541.2 1670.34 2162.61 1934.99 1805.18
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2541.2 1670.34 2162.61 1934.99 1805.18
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2541.2 1670.34 2162.61 1934.99 1805.18
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 839.76 840.491 841.457 821.077 809.733
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.02611 1.98733 2.57008 2.35665 2.22935
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.02685 1.98733 2.56137 2.32281 2.22935
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.764 -9.083 -34.187
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24475 18666.4 22324.6 20098.3 21234.1
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17446.3 12566.5 17903.2 16383.4 18222.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11692.8 9721.22 14212.8 5270.2 4622.55
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4380.97 4469.83 1311.45 1261 1121.58
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 818.968 933.444 746.013 675.567 596.995
  Συνολικό Απόθεμα 40.537 82.961 53.07 43.845 43.813
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1711.78 1519.29 2923.73 2402.78 1845.87
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 895.483 27.736 133.196 7.21 0.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 78523.6 62772.3 59204.8 45890.5 39682.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 29621.7 25827.1 19441.4 13372.6 9035.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 38381.2 32295.5 23994.4 16223.3 10748
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8759.53 -6468.38 -4552.97 -2850.73 -1712.3
  Υπεραξία, Καθαρό 4241.54 4241.54 4241.54 4241.54 4241.54
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5472.39 5371.18 4402.5 2556.89 2023.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11273.1 4944.95 5066.46 4055.67 2207.41
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1566.94 1697.12 1257.85 1015.78 940.732
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16405.3 12996.3 9347.58 6680.95 5141.46
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2202.69 1957.53 1635.89 1475.26 1311.81
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1755.1 1498.15 1170.78 1137.26 643.129
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 5594.42 3633.64 1759.13 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6853.11 5907 4781.79 4068.43 3186.53
  Σύνολο Οφειλών 24495 14135.1 10225.9 7587.9 5465.62
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6788.97 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 346.472 292.356 254.987 207.896 157.94
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 443.919 290.334 120.885 100.793 52.311
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 54028.6 48637.2 48978.8 38302.6 34217.2
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.535 0.535 0.553 0.517 0.523
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 26717.7 28229 30613.9 22336.6 24137.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 29459.5 22716.8 21038.8 16726.5 11052.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -86.672 -242.104 -95.571 675.72 571.716
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 78523.6 62772.3 59204.8 45890.5 39682.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 809.247 808.448 206.1 206.1 206.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5753.48 2845.32 3690.4 11113.2 13599.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 510.349 556.091 502.481 598.262 113.903
  Treasury Stock - Common -2062.53 -2067.01 -2578.87 -1436.77 -1545.08
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1872.9 2024.06 2470.34 549.775
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6788.97
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23335.6 25283.9 24475 27761.6 21177.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15737.8 18434.2 17446.3 21545.1 15138.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7781.44 9555.75 11692.8 14592.2 9927.76
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7956.4 8878.42 5753.48 6952.89 5211.02
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2318.75 1832.69 2084.8 1923.94 1925.81
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 571.176 576.358 818.968 771.364 852.754
  Συνολικό Απόθεμα 26.637 29.136 40.537 64.671 28.746
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4400.48 4258.73 4007.95 3854.51 3699.03
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 851.899 729.141 895.483 373.379 384.912
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 82054.5 80696.6 78523.6 77593.2 68506
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31702.6 30593.4 29621.7 28790.2 27658.6
  Υπεραξία, Καθαρό 4241.54 4241.54 4241.54 4241.54 4241.54
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5699.53 5692.95 5472.39 5395.77 5470.38
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14904.5 12087.8 11273.1 7536.47 6254.3
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 916.113 1488.32 1872.9 2141.59 2146.55
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1254.65 1308.71 1566.94 1725.97 1557.39
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17727.7 19101.8 16405.3 17500.8 16977.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1928.92 2058.25 2202.69 1778.68 1910.93
  Δεδουλευμένα Έξοδα 251.404 235.15 229.718 225.663 218.634
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6701 6798.94 5594.42 7188.12 7304.62
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8846.35 10009.5 8378.49 8308.37 7543.15
  Σύνολο Οφειλών 26150 27131.7 24495 25678.4 18187.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7158.37 6769.68 6788.97 6991.72 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 347.49 339.758 346.472 262.443 272.399
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 429.249 438.404 443.919 455.09 419.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 487.266 482.021 510.349 468.348 518.552
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55904.5 53564.9 54028.6 51914.7 50318.3
  Κοινή Μετοχή 0.528 0.533 0.535 0.535 0.535
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 24380.8 24729.2 26717.7 26717.7 27090.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 32324 30765 29459.5 27296.9 25361.9
  Treasury Stock - Common -572.247 -1862.36 -2062.53 -1977.98 -1977.98
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -228.569 -67.401 -86.672 -122.424 -156.961
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 82054.5 80696.6 78523.6 77593.2 68506
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 808.747 808.964 809.247 809.733 809.733
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7158.37 6769.68 6788.97 6991.72
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 41391.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9688.96
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6658.97 4701.33 4326.45 5671.27 4387.91
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11479.3 7220.22 4950.75 6304.19 4404.05
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2670.55 2221.77 1840.46 1264.57 853.718
  Deferred Taxes 244.616 -192.091 -271.969 -40.527 -139.081
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 124.953 350.124 449.282 -330.908 -255.221
  Cash Taxes Paid 1252.83 1139.98 991.36 1422.32 893.202
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 177.457 126.813 34.617 0 0.78
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1780.23 139.089 -1393.47 -260.212 -443.277
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16041.9 -8756.53 -3549.34 -3664.21 -12872.6
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7412.73 -9327.78 -9207.95 -5226.42 -3981.28
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -8629.16 571.248 5658.61 1562.2 -8891.36
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7058.2 -2903.99 8337.41 -1982.31 7042.12
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 262.81 234.782 10.345 51.36 65.16
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 6332.21 -3810.59 8543.44 -762.893 8122.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1786.38 2025.79 1432.93 0 -250
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 338.106 -150.43 -656.137 -3.207 275.68
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2833.73 -4590.73 9082.68 654.46 -1150.78
  Total Cash Dividends Paid -1323.2 -1353.97 -1649.31 -1270.77 -895.136
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 2737.97 11479.3 7709.47 4886.15 1105.4
  Changes in Working Capital 2737.97 11479.3 7709.47 4886.15 1105.4
  Cash From Investing Activities -5866.6 -16041.9 -11661.1 -6924.37 -3314.75
  Other Investing Cash Flow Items, Total -5866.6 -16041.9 -11661.1 -6924.37 -3314.75
  Cash From Financing Activities 840.572 7058.2 8765.32 2423.51 2580.65
  Financing Cash Flow Items 840.572 7058.2 8765.32 2423.51 2580.65
  Foreign Exchange Effects -8.937 338.106 397.326 172.835 -20.822
  Net Change in Cash -2296.99 2833.73 5211.03 558.126 350.467

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ZTO Express (Cayman) Company profile

  Σχετικά με την ZTO Express (Cayman) Inc.

  Η ZTO Express (Cayman) Inc είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μέσω του εθνικού της δικτύου, καθώς και άλλων υπηρεσιών logistics προστιθέμενης αξίας. Οι υπηρεσίες ταχείας παράδοσης περιλαμβάνουν κυρίως τη διαλογή δεμάτων και τη μεταφορά γραμμής. Η εταιρεία παρέχει άμεσα υπηρεσίες ταχυμεταφοράς σε ορισμένους επιχειρηματικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των κάθετων ηλεκτρονικών και παραδοσιακών εμπόρων, σε σχέση με την παράδοση των προϊόντων τους στους τελικούς καταναλωτές. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της σε εγχώριες και υπερπόντιες αγορές.

  Industry: Courier Services

  青浦區華志路1685號1棟
  SHANGHAI
  SHANGHAI 201708
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου