Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ZTE Corporation - 0763 CFD

  16.60
  4.6%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.41)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  ZTE Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 17.4
  Άνοιγμα* 17.05
  Μεταβολή 1 έτους* -27.91%
  Εύρος ημέρας* 16.45 - 17.2
  Εύρος 52 εβδ. 14.36-32.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.00M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 119.36M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 116.37B
  Αναλογία P/E 7.05
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.78B
  Έσοδα 130.19B
  EPS 2.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.11001
  Beta 0.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 9, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 16.85 -0.30 -1.75% 17.15 17.25 16.70
  Mar 4, 2024 17.40 -0.70 -3.87% 18.10 18.10 17.15
  Mar 1, 2024 17.45 -0.25 -1.41% 17.70 17.95 17.10
  Feb 29, 2024 17.55 1.25 7.67% 16.30 17.75 16.30
  Feb 28, 2024 16.30 -1.35 -7.65% 17.65 17.70 16.15
  Feb 27, 2024 17.40 1.65 10.48% 15.75 17.45 15.45
  Feb 26, 2024 15.70 -0.15 -0.95% 15.85 16.10 15.70
  Feb 23, 2024 15.75 -0.30 -1.87% 16.05 16.20 15.60
  Feb 22, 2024 15.70 0.45 2.95% 15.25 16.10 15.25
  Feb 21, 2024 15.00 0.50 3.45% 14.50 15.20 14.40
  Feb 20, 2024 14.55 -0.30 -2.02% 14.85 14.85 14.45
  Feb 19, 2024 14.75 0.00 0.00% 14.75 15.00 14.45
  Feb 16, 2024 14.65 0.75 5.40% 13.90 14.75 13.90
  Feb 15, 2024 14.00 0.20 1.45% 13.80 14.10 13.75
  Feb 14, 2024 13.95 -0.10 -0.71% 14.05 14.05 13.60
  Feb 9, 2024 14.10 0.15 1.08% 13.95 14.10 13.75
  Feb 8, 2024 14.50 0.55 3.94% 13.95 14.70 13.90
  Feb 7, 2024 13.90 -0.40 -2.80% 14.30 14.50 13.80
  Feb 6, 2024 14.15 0.75 5.60% 13.40 14.20 13.35
  Feb 5, 2024 13.45 0.10 0.75% 13.35 13.75 13.15

  ZTE Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 122954 114522 101451 90736.6 85513.1
  Έσοδα 122954 114522 101451 90736.6 85513.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 78019.9 74978.1 68703.6 57147.1 57092.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 44934.5 39543.6 32747.1 33589.5 28420.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 114160 105846 94470.3 81181.1 91057.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15345.8 14765.6 13042.3 13157.8 13190.6
  Έρευνα & Ανάπτυξη 18747.8 16220.1 13202 11210.5 9957.56
  Depreciation / Amortization 3301.72 3136.82 1595.04 1337.37 948.026
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 14.176 -579.568 -1652.67 -1707.49 -56.562
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 446.999 -864.61 820.567 1180.82 6027.53
  Other Operating Expenses, Total -1716.81 -1810.83 -1240.47 -1145.01 3897.69
  Λειτουργικά Έσοδα 8794.83 8676.11 6980.34 9555.47 -5544.48
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1691.46 -2063.78 -1563.71
  Άλλο, Καθαρό -43.178 -177.179 -224.717 -330.026 -242.011
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8751.66 8498.93 5064.17 7161.67 -7350.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7791.61 7035.89 4721.69 5776.67 -6949.34
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 288.685 -222.949 -445.704 -280.192 382.715
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8080.29 6812.94 4275.99 5496.48 -6566.62
  Καθαρά Κέρδη 8080.29 6812.94 4275.99 5496.48 -6566.62
  Total Adjustments to Net Income 0 -16.236 -348.6 -417.037
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8080.29 6812.94 4259.75 5147.88 -6983.66
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8080.29 6812.94 4259.75 5147.88 -6983.66
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8080.29 6812.94 4259.75 5147.88 -6983.66
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4736.21 4644.47 4633.49 4224.05 4192.67
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.70607 1.46689 0.91934 1.21871 -1.66568
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2021 0.19547 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.79009 1.31278 1.08446 1.44419 0.26358
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 28688.6 31561.9 29142.9 30395.4 32740.7
  Έσοδα 28688.6 31561.9 29142.9 30395.4 32740.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16168.3 18601.4 16551.2 19668.9 20459.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12520.4 12960.5 12591.7 10726.5 12281.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26274.5 28571.8 26030.3 29155.5 30452.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3781.38 3715.23 3594.95 3713 4089.21
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6269.73 6857.75 5933.28 5494.32 5956.48
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.778 24.999 56.496 -85.628 278.43
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3.839 -8.618 -7.844 -3.427
  Other Operating Expenses, Total 59.743 -618.969 -97.802 368.306 -330.433
  Λειτουργικά Έσοδα 2414.14 2990.14 3112.58 1239.92 2287.92
  Άλλο, Καθαρό -12.099 -20.187 -23.2 0.155 11.962
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2402.04 2969.95 3089.38 1240.07 2299.88
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2364.56 2778.46 2613.79 1101.36 2143.59
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4.45 51.421 28.48 158.939 110.572
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2369.01 2829.88 2642.27 1260.3 2254.17
  Καθαρά Κέρδη 2369.01 2829.88 2642.27 1260.3 2254.17
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2369.01 2829.88 2642.27 1260.3 2254.17
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2369.01 2829.88 2642.27 1260.3 2254.17
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2369.01 2829.88 2642.27 1260.3 2254.17
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4738.03 4798.45 4718.34 4736.54 4696.18
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.5 0.58975 0.56 0.26608 0.48
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.4992 0.58807 0.55859 0.26544 0.48
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 137874 127871 106977 102567 93000.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55962.7 50652.9 36983.6 32956.9 25439.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα -0.001 700.52 4848.25 169.456
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8891 11582.4 5580.57 4451.09 4305.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 35205.6 38592.6 34262.7 38066.6 38490.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 22684 24295.4 24817.4 29316.1 30054.6
  Συνολικό Απόθεμα 45235 36316.8 33689.3 27688.5 25011.4
  Προπληρωθέντα Εξοδα 278.724 606.781 321.792 402.525 768.749
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1191.75 1701.98 1719.85 3452.66 3290.98
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 180954 168763 150635 141202 129351
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15626 14300.5 16682.9 14024.2 10194.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25411.8 23723.6 24432.1 21399.8 17163.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9785.83 -9423.09 -7749.22 -7375.63 -6969.19
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 186.206 186.206 186.206
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9926.44 10547.8 8758.32 7190.06 6270.29
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4792.92 4874.08 5285.78 5878.78 6529.79
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2748.24 2600.11 3027.5 3020.28 1275.47
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9986.15 8569.84 9716.96 8335.48 11894
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 78423.5 78685.3 74395 86370.5 88115.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 19074.7 21717.3 28515.8 27728.6 27443.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 14923.9 13384.3 9870.63 8376.45 6114.61
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 20676.7 20706.6 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 661.744 977.336 12663.8 27258.2 24983.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23086.4 21899.8 23344.7 23007.3 29574.3
  Σύνολο Οφειλών 122312 117281 107338 106123 100201
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 35914.6 30440.4 23332.5 10690.4 2366.57
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 35126 29908.4 22614.3 10045.1 2366.57
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 87.144 150.348 134.317 172.06 155.041
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 902.036 1805.57 2825.7 2875.07 3810.74
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6985.07 6199.74 6650.62 6014.87 5753.12
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 58641.2 51482.1 43296.8 35079.2 29149.9
  Κοινή Μετοχή 4736.11 4730.8 4613.44 4227.53 4192.67
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 30365 23678.3 41832.6 27364.2 21523.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3145.51 -2287.02 -3034.46 3487.54 3433.36
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 180954 168763 150635 141202 129351
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4736.11 4730.8 4613.44 4227.53 4192.67
  Μετρητά 47071.7 39070.6 30702.5 23657.6 20964.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 788.649 531.983 718.186 645.294 0
  Treasury Stock - Common 0 -114.766
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 25892.8 25360
  Unrealized Gain (Loss) 792.769
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 147766 144999 141534 137874 139298
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 67469.7 62962.9 63865.7 55962.7 52893.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 66958.3 63435.6 52196
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 511.379 8016.64 430.107 8891 697.147
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25019.1 34721.8 23581 35205.6 32725.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 21235.1 21301.5 20935.1 22684 25940.4
  Συνολικό Απόθεμα 45162.5 45822.2 45934.1 45235 45647.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 120.4 156.78 127.046 278.724 661.239
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9994.46 1335.48 8025.99 1191.75 7370.42
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 189058 186187 183993 180954 181163
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14927.2 15519.1 14948.6 15626 14318.7
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9238.9 9523.56 9779.11 9926.44 10200.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4705.63 4745.41 4693.34 4792.92 4762.1
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 781.731 811.956 2750.52 2748.24 2554.56
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11638.1 10587.9 10288 9986.15 10029
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 74017.5 74101.7 76327.5 78423.5 83338
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17275 19280.4 18323.7 19074.7 20781.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 14529.9 13900.3 10327.6 14923.9 12686
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 21344 20294.1 23123.5 20676.7 22095.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1945.55 1289.84 1715.68 661.744 2121.8
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18923.1 19337.1 22837 23086.4 25652.9
  Σύνολο Οφειλών 122786 122620 122827 122312 123852
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 40721.2 40583 38216.8 35914.6 32245
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 39924.1 39853 37442.7 35126 31402.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 797.086 730.024 774.078 788.649 842.334
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 79.467 84.705 82.168 87.144 102.494
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 523.227 528.477 757.282 902.036 1158.01
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7444.14 7321.97 7443.51 6985.07 7008.96
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66272.2 63567.3 61166.2 58641.2 57311
  Κοινή Μετοχή 4783.25 4775.32 4736.59 4736.11 4736.11
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 27537.8 27225.9 25885.2 25892.8 25816.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 36351.3 33967 33022.3 30365 29077.1
  Treasury Stock - Common
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2400.12 -3193.67 -2477.98 -3145.51 -2318.76
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 189058 186187 183993 180954 181163
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4783.25 4775.32 4736.59 4736.11 4736.11
  Μετρητά 54946.3 47071.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25900.9 25411.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10381.7 -9785.83
  Unrealized Gain (Loss) 792.769 792.769
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5064.17 7161.67 -7350.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7577.7 15723.5 4700.99 4903.36 -9912.98
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1908.73 1851.81 1232.41
  Amortization 2062.57 1735.02 1221.24
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 190.001 1764.04 7141.76
  Cash Taxes Paid -1482.76 -2106.27 1120.66 1224.72 990.697
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1746.7 2159.67 1504.79
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7577.7 15723.5 -4524.48 -7609.18 -12158.2
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1291.4 -10592.4 -4501.42 -6120.17 -2431.34
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4951.92 -5686.37 -5537.45 -6360.96 -4436.14
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3660.52 -4906.07 1036.02 240.789 2004.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1454.83 2778.51 2661.06 8361.97 3051.32
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -818.337 -224.829 -6972.85 -1285.46 -3261.54
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11428.7 587.31 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5406.01 5308.84 -1794.74 9060.12 6312.87
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 260.017 -242.076 36.624 226.532 317.841
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8001.15 7667.53 2897.26 7371.69 -8975.16
  Total Cash Dividends Paid -3132.85 -2305.5
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 2325.58 7577.7 3723.01 3499.63 1187.21
  Cash Taxes Paid -1075.22 -1482.76 -547.021 -26.653 -1020.92
  Changes in Working Capital 2325.58 7577.7 3723.01 3499.63 1187.21
  Cash From Investing Activities -5084.12 -1291.4 -6968.44 -962.27 -4096.96
  Capital Expenditures -1119.19 -4951.92 -3631.55 -2330.56 -931.701
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3964.94 3660.52 -3336.89 1368.29 -3165.26
  Cash From Financing Activities 5516.54 1454.83 119.102 2192.57 8167.83
  Financing Cash Flow Items -231.957 -818.337 -608.765 -154.883 -136.87
  Total Cash Dividends Paid -566.177 -3132.85 -2828.77 -2270.89 -375.218
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 6314.67 5406.01 3556.64 4618.34 8679.91
  Foreign Exchange Effects -85.359 260.017 355.049 280.649 148.851
  Net Change in Cash 2672.64 8001.15 -2771.27 5010.58 5406.92
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Capital World Investors Investment Advisor 5.084 38410000 0 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.9213 29625246 341800 2023-09-27 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5174 26574351 -109800 2023-09-30 LOW
  Dacheng Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.8283 21368207 -966388 2023-06-30 LOW
  Principal Global Investors (Hong Kong) Limited Investment Advisor 1.9404 14659600 14659600 2022-12-31 LOW
  INVESCO Great Wall Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 1.9223 14523400 13866000 2023-06-30 MED
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.5355 11600898 439200 2023-09-27 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.5062 11379498 -62600 2023-09-30 LOW
  Fullgoal Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.47 11105646 11101246 2023-06-30 MED
  Value Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3522 10216200 -1955400 2023-06-30 MED
  China Merchants Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 1.1084 8374200 8352400 2023-06-30 MED
  China Southern Asset Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.8353 6310600 -1713200 2023-06-30 MED
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.6194 4679388 3016800 2022-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6104 4611814 -155570 2023-09-27 LOW
  Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.5811 4390200 4310200 2023-06-30 HIGH
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.5275 3985200 0 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5157 3896056 -2000 2023-09-30 LOW
  Harvest Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.4795 3622400 3519400 2023-06-30 MED
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4729 3572937 -201000 2023-08-02 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.444 3354357 13000 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ZTE Company profile

  Σχετικά με την ZTE Corporation

  Η ZTE Corp είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την εγκατάσταση μιας σειράς συστημάτων, εξοπλισμού και τερματικών συσκευών που σχετίζονται με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω τριών τομέων. Ο τομέας Carriers' Network παρέχει κυρίως ασύρματα δίκτυα, ενσύρματα δίκτυα, κεντρικά δίκτυα και συστήματα και υπηρεσίες λογισμικού τηλεπικοινωνιών, καθώς και άλλες τεχνολογίες και λύσεις προϊόντων. Ο τομέας Government and Corporate παρέχει στα κυβερνητικά και εταιρικά έργα πληροφόρησης κορυφαίο σχεδιασμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφόρησης. Ο τομέας Consumer ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση έξυπνων τηλεφώνων, κινητών τερματικών δεδομένων, οικογενειακών τερματικών και φορητών συσκευών, καθώς και με την παροχή σχετικών εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

  Industry: Communications & Networking (NEC)

  科技南路55号
  SHENZHEN
  GUANGDONG 518057
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου