Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Yankuang Energy Group Limited - 1171 CFD

  14.56
  0.55%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.20
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024571 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.67)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024571%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.002653 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.50)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.002653%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Yankuang Energy Group Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.48
  Άνοιγμα* 14.72
  Μεταβολή 1 έτους* -48.17%
  Εύρος ημέρας* 14.52 - 14.88
  Εύρος 52 εβδ. 10.54-22.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 26.84M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 393.99M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 137.04B
  Αναλογία P/E 4.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.44B
  Έσοδα 155.14B
  EPS 3.19
  Μέρισμα (Απόδοση %) 15.8433
  Beta 0.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 26, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 28, 2023 14.78 0.06 0.41% 14.72 14.90 14.54
  Sep 27, 2023 14.48 0.00 0.00% 14.48 14.64 14.38
  Sep 26, 2023 14.52 -0.18 -1.22% 14.70 14.78 14.44
  Sep 25, 2023 14.66 0.04 0.27% 14.62 14.94 14.54
  Sep 22, 2023 14.64 -0.26 -1.74% 14.90 15.02 14.34
  Sep 21, 2023 14.94 -0.16 -1.06% 15.10 15.22 14.86
  Sep 20, 2023 15.22 -0.16 -1.04% 15.38 15.58 15.12
  Sep 19, 2023 15.48 0.64 4.31% 14.84 15.60 14.84
  Sep 18, 2023 14.78 0.24 1.65% 14.54 15.06 14.54
  Sep 15, 2023 14.34 -0.44 -2.98% 14.78 14.80 14.26
  Sep 14, 2023 14.46 0.80 5.86% 13.66 14.46 13.66
  Sep 13, 2023 13.64 0.40 3.02% 13.24 13.78 13.24
  Sep 12, 2023 13.18 -0.32 -2.37% 13.50 13.58 13.14
  Sep 11, 2023 13.54 -0.28 -2.03% 13.82 13.98 13.50
  Sep 7, 2023 13.92 -0.10 -0.71% 14.02 14.26 13.84
  Sep 6, 2023 14.04 0.72 5.41% 13.32 14.38 13.30
  Sep 5, 2023 13.38 -0.02 -0.15% 13.40 13.54 13.12
  Sep 4, 2023 13.44 0.68 5.33% 12.76 13.48 12.76
  Aug 31, 2023 12.20 0.54 4.63% 11.66 12.22 11.64
  Aug 30, 2023 11.66 0.00 0.00% 11.66 11.88 11.62

  Yankuang Energy Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 154602 108616 69123 67804.6 67447.1
  Έσοδα 154602 108616 69123 67804.6 67447.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 81061.5 68718.1 55078 46801 43147.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 73540 39897.5 14045.1 21003.6 24299.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 100533 83796 66210 55450.6 53411.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16220.5 12921.8 7485.79 7572.2 9125.42
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Depreciation / Amortization 828.748 893.579 755.389 731.591 726.978
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 294.101 142.558 70.557 250.067 471.349
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2128.27 1119.86 2820.36 95.751 -89.721
  Other Operating Expenses, Total 0 29.718
  Λειτουργικά Έσοδα 54068.4 24819.7 2912.98 12354 14035.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1519.21 -1458.51 1255.2 -329.447 -701.28
  Gain (Loss) on Sale of Assets 22.832 71.913 0
  Άλλο, Καθαρό 1116.14 855.704 3204.17 2962.25 2596.81
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 53688.2 24288.8 7372.35 14986.8 15931.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 39086.2 18819.2 5557.32 11826.8 11322.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -8216.73 -1699.1 1308.38 -1657.39 -1930.31
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 30869.5 17120.1 6865.7 10169.4 9392.38
  Καθαρά Κέρδη 30869.5 17120.1 6865.7 10169.4 9392.38
  Total Adjustments to Net Income -461.944 -178.664 -547.698 -780.747 -809.828
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 30407.5 16941.4 6318 9388.64 8582.56
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 30407.5 16941.4 6318 9388.64 8582.56
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 30407.5 16941.4 6318 9388.64 8582.56
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7431.01 7325.64 7325.78 7367.99 7367.98
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.09198 2.31262 0.86243 1.27425 1.16485
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.29825 2.42346 1.15264 1.2845 1.15619
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 79326.1 75275.4 65942.1 42673.5 33798.2
  Έσοδα 79326.1 75275.4 65942.1 42673.5 33798.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 41647.8 39167 38999.2 29681.3 27482.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 37678.3 36108.3 26942.9 12992.2 6315.97
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 54286.1 46246.9 49168.6 34627.4 38919.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12638.3 7079.92 10169.3 4946.11 4593.59
  Λειτουργικά Έσοδα 25040 29028.4 16773.6 8046.12 -5121.63
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3014.84 -859.615 -1824.81 -1426.4 -954.662
  Άλλο, Καθαρό 1403.9 2090.31 1352.74 1367.58 5507.44
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23429.1 30259.1 16301.5 7987.3 -568.846
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16440.7 22645.5 12218.2 6600.98 -798.079
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4201.91 -4014.82 -1425.49 -273.612 2760.37
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12238.8 18630.7 10792.7 6327.37 1962.3
  Καθαρά Κέρδη 12238.8 18630.7 10792.7 6327.37 1962.3
  Total Adjustments to Net Income -285.017 -176.927 -129.097 -49.567 -192.951
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11953.8 18453.7 10663.6 6277.8 1769.34
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11953.8 18453.7 10663.6 6277.8 1769.34
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11953.8 18453.7 10663.6 6277.8 1769.34
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7536.69 7325.33 7351.03 7300.25 7298.96
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.58608 2.51917 1.45063 0.85994 0.24241
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.58566 2.5173 1.45063 0.84245 0.85342
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 6844.01
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 88362.3 88952.2 57552.8 62949 64830.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38624.3 40044.8 17116.5 22790 27372.9
  Μετρητά 38624.3 40044.8 17116.5 22790 27372.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24686.6 25893.8 17699.4 18697.1 17320.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11059.9 13602.1 7291.46 7598.16 9157.26
  Συνολικό Απόθεμα 12350.5 12697.1 10508.9 9491.58 7285.89
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5224.28 3499.4 3194.47 5922.13 6244.49
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7476.55 6817.04 9033.55 6048.23 6606.79
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 308604 301959 273009 210761 206004
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 114883 103264 112184 64883.5 57417.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 164582 144242 149648 97261.2 86682.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -49698.5 -40978.4 -37464.7 -32377.7 -29264.9
  Υπεραξία, Καθαρό 1726.35 1720.5 1754.15 1655.09 1651.21
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 72604.9 75528.8 72714.2 51958.6 47869
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24897.4 22456.4 21037.4 17909 16963.9
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4093.38 7257.15 5729.89 9784.75 9451.35
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2035.95 2779.84 2037.1 1620.59 7820.13
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 83699.4 96281.5 102576 67001.9 59600.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 29772 25689.9 23923.6 20210.4 13444
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4440.5 5359.5 4106.54 2386.41 3192
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 600
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15520.6 25389.5 32338.1 16364.3 19469.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 33966.3 39842.6 42208 28040.8 22894.8
  Σύνολο Οφειλών 205503 225183 209897 142912 140192
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 61224.4 79110.6 62514.8 49496.1 48608.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 60813.3 78194.7 60880.8 49168 48466.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 411.033 915.911 1634 328.072 141.586
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9464.36 10178.8 8458.91 3414.2 8008.11
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 36116.7 31180.7 28970.8 17499.8 21233.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14997.7 8431.64 7376.1 5499.77 2741.87
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 103101 76775.8 63112.4 67848.8 65811.2
  Κοινή Μετοχή 4948.7 4874.18 4860 4912.02 4912.02
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3637.01 2880.99 2735.36 2967.95 2967.95
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 88280 68181.6 55533.3 52555.6 51305.4
  Unrealized Gain (Loss) 34.647 209.368 252.963 392.248 208.225
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6200.66 629.571 -269.166 7020.98 6417.56
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 308604 301959 273009 210761 206004
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4948.7 4874.18 4807.98 4912.02 4912.02
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 88362.3 105026 88952.2 69220 57552.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38624.3 49996.2 40044.8 22207.7 17116.5
  Μετρητά 38624.3 49996.2 40044.8 22207.7 17116.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24686.6 28604 25893.8 24005.2 17699.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11059.9 15758 13602.1 9295.64 7291.46
  Συνολικό Απόθεμα 12350.5 14565 12697.1 13503.8 10508.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5224.28 4421.44 3499.4 3680.81 3194.47
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7476.55 7439.89 6817.04 5822.48 9033.55
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 308604 315332 301959 283133 273009
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 114883 102785 103264 111453 112184
  Υπεραξία, Καθαρό 1726.35 1720.02 1720.5 1743.44 1754.15
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 72604.9 74324.7 75528.8 70496.4 72714.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24897.4 24153.7 22456.4 21971.9 21037.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4093.38 4744.13 7257.15 5962.13 5729.89
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2035.95 2577.53 2779.84 2286.33 2037.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 83699.4 89539.7 96281.5 103825 102576
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 29772 24664.4 25689.9 20044.4 23923.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15520.6 19977.4 25389.5 38060.4 32338.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 38406.8 44897.9 45202.1 45720.5 46314.5
  Σύνολο Οφειλών 205503 224763 225183 218870 209897
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 61224.4 81150.2 79110.6 68752.4 62514.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 60813.3 80688.7 78194.7 65026.8 60880.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 411.033 461.483 915.911 3725.54 1634
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9464.36 10485.1 10178.8 8827.45 8458.91
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 36116.7 32683.5 31180.7 29169.8 28970.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14997.7 10904.7 8431.64 8294.57 7376.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 103101 90568.2 76775.8 64263.8 63112.4
  Κοινή Μετοχή 4948.7 4948.7 4874.18 4874.18 4860
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3637.01 3637.01 2880.99 2866.48 2735.36
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 88280 76155.9 68181.6 57703.5 55533.3
  Unrealized Gain (Loss) 34.647 188.395 209.368 273.618 252.963
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6200.66 5638.17 629.571 -1454.05 -269.166
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 308604 315332 301959 283133 273009
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4948.7 4948.7 4874.18 4874.18 4807.98
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 53688.2 24288.8 7372.35 14986.8 15931.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 61873.7 29815.7 6958.8 16411.2 18243.3
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8513.84 8197.34 6181.15 4244.93 4929.23
  Amortization 2879.55 2930.4 2353.78 1584.97 1393.68
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4109.4 3398.09 3469.89 953.662 1805.86
  Cash Taxes Paid 6976.75 3355.94 2798.49 2789.18 3373.07
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6935.09 6514.04 2696.43 4140.48 4434.54
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7317.3 -8998.91 -12418.4 -5359.2 -5816.56
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -15170.9 -22469.7 -10267.5 -11367.9 -10172
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17173.2 -17880.4 -7082.07 -10676.4 -10094
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2002.24 -4589.35 -3185.45 -691.579 -77.981
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -49099.1 15970.3 -2153.44 -9929.09 -1891.22
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -12397.4 9896.31 -8804.14 -519.147 1009.34
  Total Cash Dividends Paid -9907.8 -4875.67 -4723.04 -5688.46 -2355.85
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 806.916 128.461 -284.599 2.516 1383.18
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -27600.8 10821.2 11658.3 -3724 -1927.91
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 975.825 -387.951 -211.324 302.838 119.555
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1420.51 22928.3 -5673.49 -4582.99 6299.69
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 61873.7 25112.4 29815.7 5268.32 6958.8
  Cash Interest Paid 321.83 213.029 262.501 293.453 641.642
  Changes in Working Capital 61873.7 25112.4 29815.7 5268.32 6958.8
  Cash From Investing Activities -15170.9 -2473.05 -22469.7 -13848.6 -10267.5
  Capital Expenditures -17104.1 -3603.7 -17880.4 -2942.71 -4338.84
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1933.17 1130.64 -4589.35 -10905.9 -5928.68
  Cash From Financing Activities -49099.1 -12866.8 15970.3 13298.3 -2153.44
  Financing Cash Flow Items -12397.4 -10391.4 9896.31 2796.5 -8804.14
  Total Cash Dividends Paid -9907.8 -4875.67 0 -4723.04
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 806.916 806.917 128.461 106.664 -284.599
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -27600.8 -3282.37 10821.2 10395.1 11658.3
  Foreign Exchange Effects 975.825 178.925 -387.951 373.213 -211.324
  Net Change in Cash -1420.51 9951.4 22928.3 5091.22 -5673.49
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Shandong Energy Group Co., Ltd. Corporation 23.9468 682483500 0 2023-08-07 LOW
  BNP Paribas Asset Management Nederland N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8421 81001199 0 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5984 74055123 336999 2023-07-31 LOW
  ZhongGeng Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.1667 61752000 56514000 2022-12-31 LOW
  Zhong Ou Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.1523 61341000 38679000 2022-12-31 LOW
  Shinhan Asset Management Co Ltd Investment Advisor 2.1191 60395112 0 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6974 48376070 -36000 2023-07-31 LOW
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 1.5914 45354000 -17505000 2022-12-31 LOW
  China Southern Asset Management Co. Ltd. Investment Advisor 1.4553 41475000 -12984000 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8227 23446000 151000 2023-07-31 LOW
  China Universal Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.7839 22341000 10290000 2022-12-31 LOW
  Harvest Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.6131 17472087 -31358913 2022-12-31 LOW
  BNP Paribas Asset Management Asia Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5474 15600000 0 2022-12-31 MED
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5462 15567845 147999 2023-07-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4979 14190000 4740000 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2227 6346022 28994 2023-07-31 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.2003 5708354 -666000 2022-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1958 5581019 -49000 2023-07-31 LOW
  China Merchants Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.1912 5449499 5095457 2022-12-31 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1884 5368000 142000 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Yanzhou Coal Company profile

  Σχετικά με την Yanzhou Coal Mining Company Limited

  Η Yankuang Energy Group Co Ltd, πρώην Yanzhou Coal Mining Co Ltd, είναι μια διεθνής ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία με έδρα την Κίνα που ασχολείται με τον άνθρακα και τη χημική βιομηχανία άνθρακα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς. Ο τομέας εξόρυξης δραστηριοποιείται κυρίως στην υπόγεια και υπαίθρια εξόρυξη, επεξεργασία και πώληση άνθρακα, καθώς και στην εξερεύνηση ποτάσας. Ο τομέας σιδηροδρομικών μεταφορών άνθρακα παρέχει κυρίως υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών άνθρακα. Ο τομέας μεθανόλης, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας παράγει και πωλεί κυρίως μεθανόλη και παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και συναφείς δραστηριότητες παροχής θερμότητας. Ο τομέας κατασκευής εξοπλισμού και χημικών προϊόντων ασχολείται κυρίως με την κατασκευή ολοκληρωμένου εξοπλισμού εξόρυξης και εκσκαφής άνθρακα, καθώς και με την παραγωγή και πώληση χημικών προϊόντων. Τα προϊόντα άνθρακα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως θερμικό άνθρακα, κονιοποιημένη έγχυση άνθρακα (PCI) και άνθρακα κοκκοποίησης. Τα χημικά προϊόντα άνθρακα περιλαμβάνουν κυρίως μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, οξικό οξύ, οξικό αιθυλεστέρα, ακατέργαστο υγρό κερί κ.λπ.

  Industry: Coal (NEC)

  邹城市凫山南路949号
  JI'NAN
  SHANDONG 273500
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0587%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0806%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου