Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Yandex N.V. - YNDX CFD

18.90
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Yandex NV ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. -100.00K--100.00K
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.85B
Αναλογία P/E 13.90
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 361.48M
Έσοδα 6.75B
EPS 1.36
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jul 15, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Jul 4, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Jun 21, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Jun 10, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
May 30, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
May 19, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
May 6, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Apr 25, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Apr 14, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Apr 1, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Mar 21, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Mar 8, 2022 18.90 0.00 0.00% 18.90 18.90 18.90
Feb 25, 2022 18.90 -4.26 -18.39% 23.16 23.94 17.77
Feb 24, 2022 20.08 2.87 16.68% 17.21 23.33 14.54
Feb 23, 2022 33.86 -4.79 -12.39% 38.65 38.91 33.86
Feb 22, 2022 39.27 -1.10 -2.72% 40.37 43.16 38.74
Feb 18, 2022 44.69 -1.96 -4.20% 46.65 47.09 44.57
Feb 17, 2022 48.90 -0.84 -1.69% 49.74 50.65 48.83
Feb 16, 2022 53.47 0.46 0.87% 53.01 53.76 51.75
Feb 15, 2022 52.33 3.13 6.36% 49.20 52.73 49.19

Yandex N.V. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 521699 356171 218344 175391 127657
Έσοδα 521699 356171 218344 175391 127657
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 233219 173952 85734 55788 35893
Ακαθάριστο Εισόδημα 288480 182219 132610 119603 91764
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 461107 369448 183443 150831 78571
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 172092 122924 62913 50295 36206
Έρευνα & Ανάπτυξη 72278 48461 36339 29209 22579
Depreciation / Amortization 30874 24111 17687 14777 12137
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -47356 0 -19230 762 -28244
Λειτουργικά Έσοδα 60592 -13277 34901 24560 49086
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 398 7506 2073 -1933 2243
Άλλο, Καθαρό 9359 -1452 -431 94 1130
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 70349 -7223 36543 22721 52459
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 47615 -14653 23350 11065 44258
Δικαίωμα Μειοψηφίας -8150 -16 1363 1627 1726
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 39465 -14669 24713 12692 45984
Καθαρά Κέρδη 39465 -14669 24713 12692 45984
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 39465 -14669 24713 12692 45984
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 39465 -14669 24713 12692 45984
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 39465 -14669 24713 12692 45984
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 377.02 362.387 353.383 335.428 335.162
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 104.676 -40.4789 69.9326 37.8382 137.199
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 24.5799 -40.4627 35.6354 40.2686 66.1036
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 164778 133163 117748 106010 110328
Έσοδα 164778 133163 117748 106010 110328
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 77833 55654 48721 51011 52465
Ακαθάριστο Εισόδημα 86945 77509 69027 54999 57863
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 158651 84315 99697 118444 112931
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 53359 42186 35742 40805 39392
Έρευνα & Ανάπτυξη 19233 17058 16826 19161 13996
Depreciation / Amortization 8226 7468 7713 7467 7078
Λειτουργικά Έσοδα 6127 48848 18051 -12434 -2603
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 721 -542 -158 377 6362
Άλλο, Καθαρό 9873 4053 -6105 1538 -4592
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16721 52359 11788 -10519 -833
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7055 45541 8056 -13037 -2861
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2101 -2373 -2290 -1386 -1567
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4954 43168 5766 -14423 -4428
Καθαρά Κέρδη 4954 43168 5766 -14423 -4428
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4954 43168 5766 -14423 -4428
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4954 43168 5766 -14423 -4428
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4954 43168 5766 -14423 -4428
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 372.168 371.39 376.105 364.571 363.255
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 13.3112 116.233 15.3308 -39.5616 -12.1898
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 13.3112 27.1193 3.4018 -39.5616 -12.1737
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -38051 -9305 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 199975 290401 120284 91881 80756
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 107191 238185 88306 68798 65702
Cash 34012 60006 35829 11963
Μετρητά & Ισοδύναμα 45263 72392 20586 68798 30699
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27916 105787 31891 0 23040
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 67255 38313 24355 16787 12377
Accounts Receivable - Trade, Net 50407 27729 19058 16787 9746
Prepaid Expenses 15137 8359 4743 2119 1308
Other Current Assets, Total 805 734 2072 4177 1369
Total Assets 515496 515612 291126 258387 130544
Property/Plant/Equipment, Total - Net 134570 82572 69074 56684 21171
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 218764 149969 120185 51463
Accumulated Depreciation, Total -84194 -67397 -51111 -30292
Goodwill, Net 117864 104275 52205 52662 9328
Intangibles, Net 36126 29306 13660 11880 5023
Long Term Investments 10215 1135 28073 36484 7006
Note Receivable - Long Term 7720 4857 3626 3108
Other Long Term Assets, Total 9026 3066 4204 8796 4152
Total Current Liabilities 111106 62852 46540 29401 35622
Payable/Accrued 57874 27321 21916 22550 9202
Accrued Expenses 16547 12666 13062 1909
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 35218 22544 11562 6851 6677
Total Liabilities 257320 190771 96198 79517 47718
Total Long Term Debt 101185 86664 0 0 0
Long Term Debt 85835 83277 0
Deferred Income Tax 2989 3705 1951 1572 959
Minority Interest 14749 23261 34507 35771 9821
Other Liabilities, Total 27291 14289 13200 12773 1316
Total Equity 258176 324841 194928 178870 82826
Common Stock 281 278 261 263 271
Additional Paid-In Capital 112942 160857 68050 69729 16469
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 131488 145789 122187 111465 68036
Treasury Stock - Common -2728 -6 -411 -10769 -3814
Other Equity, Total 16193 17923 4841 8182 1864
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 515496 515612 291126 258387 130544
Total Common Shares Outstanding 358.703 354.211 324.727 324.727 330.471
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1467 321 17834
Total Inventory 9587 4810 808
Capital Lease Obligations 15350 3387
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 179796 199975 213067 283159 291665
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 88200 107191 139063 213688 231059
Μετρητά & Ισοδύναμα 86047 79275 81425 87867 92878
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2153 27916 57638 125821 138181
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56668 63246 47106 30214 29960
Accounts Receivable - Trade, Net 42741 49748 34796 30214 29960
Total Inventory 13494 9587 7039 6765 6409
Prepaid Expenses 14429 12663 12902 11216 6478
Other Current Assets, Total 7005 7288 6957 21276 17759
Total Assets 511170 515496 512593 557452 553425
Property/Plant/Equipment, Total - Net 145538 134570 125885 107578 92080
Goodwill, Net 118965 117864 117701 116571 116525
Intangibles, Net 38209 36126 35650 32852 32418
Long Term Investments 11464 10215 3923 1248 10136
Other Long Term Assets, Total 17198 16746 16367 16044 10601
Total Current Liabilities 215128 111106 107844 85869 83865
Payable/Accrued 85739 84495 87172 65851 64726
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 24929 26611 20672 20018 19139
Total Liabilities 276783 257320 254379 228435 223518
Total Long Term Debt 16148 101185 97246 82593 85863
Long Term Debt 0 85835 83549 82593 85863
Deferred Income Tax 2714 2989 2910 4750 3923
Minority Interest 15752 14749 15911 21018 21863
Other Liabilities, Total 27041 27291 30468 34205 28004
Total Equity 234387 258176 258214 329017 329907
Common Stock 281 281 281 280 279
Additional Paid-In Capital 105600 112942 108804 173080 167848
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 119486 131488 135920 139330 143393
Treasury Stock - Common -1393 -2728 -3361 -5 -5
Other Equity, Total 10413 16193 16570 16332 18392
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 511170 515496 512593 557452 553425
Total Common Shares Outstanding 358.703 358.703 354.211 357.38 355.996
Capital Lease Obligations 16148 15350 13697
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 104460
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -14653 24149 11199 45861 8656
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9293 32604 44379 28212 23772
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18162 13862 12164 9833 9131
Amortization 12335 6838 3780 2304 2108
Deferred Taxes -5163 685 1845 -1862 -1513
Μη Χρηματικά Στοιχεία 27062 8314 25347 -23987 6368
Cash Taxes Paid 12573 12399 11183 8874 5704
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 688 346 0 112 208
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -28450 -21244 -9956 -3937 -978
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 21994 -119947 -49136 25959 -7788
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -44621 -24551 -20543 -28323 -12389
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 66615 -95396 -28593 54282 4601
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -84845 139676 -2394 -32804 -587
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -80772 -5226 -1040 -1553 -170
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5880 62833 -1354 -9970 251
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1807 82069 0 -21281 -668
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 511 23660 -5282 4288 -976
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -53047 75993 -12433 25655 14421
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -13037 -14653 -11792 -7884 -4256
Cash From Operating Activities -4049 9293 5890 3688 8561
Cash From Operating Activities 5791 18162 12719 8015 3776
Amortization 3978 12335 9759 5955 2871
Deferred Taxes -38 -5163 -5403 -4065 -435
Non-Cash Items 11019 27062 23023 17209 8527
Changes in Working Capital -11762 -28450 -22416 -15542 -1922
Cash From Investing Activities 9114 21994 12738 -48509 -49389
Capital Expenditures -17983 -44621 -25742 -17244 -3559
Other Investing Cash Flow Items, Total 27097 66615 38480 -31265 -45830
Cash From Financing Activities -3532 -84845 -68738 -588 -214
Financing Cash Flow Items -245 -80772 -65347 -811 -718
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -5880 -2558 822 578
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3287 1807 -833 -599 -74
Foreign Exchange Effects 5381 511 -849 877 1521
Net Change in Cash 6914 -53047 -50959 -44532 -39521
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 8.2239 26792132 -1787444 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.226 17025521 0 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.1031 16624908 -9 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 3.9229 12780220 -1100 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.7766 9045583 0 2022-12-31 LOW
Harding Loevner LP Investment Advisor 2.4253 7901074 -58800 2022-12-31 LOW
Ivanov (Vladimir) Individual Investor 2.1067 6863156 -1670335 2021-12-31 LOW
Conifer Management LLC Hedge Fund 1.6882 5500000 0 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.42 4626252 0 2022-12-31 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.2694 4135460 -18076 2022-12-31 LOW
Genesis Investment Management, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1739 3824532 -34200 2022-12-31 LOW
UBS Asset Management (Americas), Inc. Investment Advisor 1.061 3456563 0 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.0231 3332949 0 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9747 3175354 -2600 2022-12-31 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9381 3056164 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9007 2934312 -41604 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.8821 2873687 0 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs International Research Firm 0.8384 2731233 48127 2022-12-31 MED
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7967 2595609 0 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 0.7612 2479936 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Yandex Company profile

Σχετικά με την Yandex N.V.

Η Yandex N.V. είναι εταιρεία διαδικτύου και τεχνολογίας και λειτουργεί μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Αναζήτηση και τη Διαδικτυακή Πύλη, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Ταξί, τις Αγγελίες και τις Πειραματικές επιχειρήσεις. Ο τομέας Αναζήτηση και Πύλη της Εταιρείας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν, μεταξύ των οποίων είναι η αναζήτηση, οι υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, οι εξατομικευμένες υπηρεσίες και οι υπηρεσίες για κινητά, που επιτρέπουν στους χρήστες της Εταιρείας να βρίσκουν σχετικές και αντικειμενικές πληροφορίες για να επικοινωνούν και να συνδέονται μέσω του Διαδικτύου, τόσο από τους επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και από τις κινητές συσκευές τους. Η μηχανή αναζήτησης της Εταιρείας προσφέρει πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Το Yandex.Market της Εταιρείας παρέχει στους λιανοπωλητές μια πλατφόρμα για να προσεγγίσουν τους πελάτες που αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες για λιανοπωλητές, προϊόντα ή τιμές. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το Yandex.Taxi λειτουργούσε σε 46 πόλεις στη Ρωσία, τη Γεωργία, την Αρμενία, το Καζακστάν, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Η επιχειρηματική μονάδα Classifieds της Εταιρείας περιλαμβάνει τα Auto.ru, Yandex.Realty, Yandex.Jobs και Yandex.Travel.

Industry: Search Engines

Schiphol Boulevard 165
SCHIPHOL
NOORD-HOLLAND 1118 BG
NL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,965.65 Price
+0.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.47 Price
+4.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00434

US100

12,795.30 Price
-0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,958.71 Price
-1.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου