Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Xxl - XXL CFD

2.0
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.4
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019611 %
Charges from borrowed part ($-0.78)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019611%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002611 %
Charges from borrowed part ($-0.10)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002611%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα NOK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Norway
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

XXL ASA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2
Άνοιγμα* 2
Μεταβολή 1 έτους* -81.48%
Εύρος ημέρας* 2 - 2
Εύρος 52 εβδ. 2.12-11.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 977.16K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 907.97M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 302.06M
Έσοδα 8.43B
EPS -1.63
Μέρισμα (Απόδοση %) 27.1528
Beta 2.67
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 2.0 0.0 0.00% 2.0 2.0 1.9
Mar 27, 2023 2.0 -0.2 -9.09% 2.2 2.2 2.0
Mar 24, 2023 2.1 -0.1 -4.55% 2.2 2.2 2.1
Mar 23, 2023 2.2 -0.5 -18.52% 2.7 2.7 2.2
Mar 22, 2023 2.7 0.0 0.00% 2.7 2.8 2.7
Mar 21, 2023 2.8 0.1 3.70% 2.7 2.8 2.7
Mar 20, 2023 2.7 -0.1 -3.57% 2.8 2.8 2.7
Mar 17, 2023 2.8 -0.1 -3.45% 2.9 2.9 2.7
Mar 16, 2023 2.9 0.1 3.57% 2.8 2.9 2.8
Mar 15, 2023 2.8 0.0 0.00% 2.8 2.9 2.8
Mar 14, 2023 2.8 -0.1 -3.45% 2.9 3.0 2.8
Mar 13, 2023 2.9 -0.1 -3.33% 3.0 3.0 2.9
Mar 10, 2023 3.0 0.1 3.45% 2.9 3.1 2.9
Mar 6, 2023 3.2 0.0 0.00% 3.2 3.2 3.1
Mar 2, 2023 3.1 0.0 0.00% 3.1 3.1 3.1
Feb 28, 2023 3.1 0.0 0.00% 3.1 3.1 3.1
Feb 24, 2023 3.1 -0.1 -3.13% 3.2 3.2 3.1
Feb 23, 2023 3.1 0.0 0.00% 3.1 3.1 3.1
Feb 22, 2023 3.1 0.0 0.00% 3.1 3.2 3.1
Feb 21, 2023 3.2 0.0 0.00% 3.2 3.2 3.1

Xxl Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 8426 9597 10423 8993 9475
Έσοδα 8426 9597 10423 8993 9475
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5705 5649 6519 5887 5938
Ακαθάριστο Εισόδημα 2721 3948 3904 3106 3537
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8893 8995 10059 9146 9123
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1665 1787 2526 2379 2806
Depreciation / Amortization 703 771 753 691 189
Other Operating Expenses, Total 819 775 261 189 190
Λειτουργικά Έσοδα -467 602 364 -153 352
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -64 -136 -172 -183 -57
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -531 466 191 -336 295
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -411 441 125 -289 237
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -411 441 119 -289 237
Καθαρά Κέρδη -541 195 119 -289 237
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -412 440 120 -290 237
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -542 194 120 -290 237
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -542 194 120 -290 237
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 252.437 254.709 220.923 166.541 164.914
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.63209 1.72746 0.54318 -1.74131 1.43711
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.59465 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.62952 1.77576 0.54318 -1.74131 1.43711
Total Adjustments to Net Income -1 -1 1 -1
Άλλο, Καθαρό -1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1 13
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -130 -246
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2264 6162 2194 1984 2609
Έσοδα 2264 6162 2194 1984 2609
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1816 3889 1368 1230 1504
Ακαθάριστο Εισόδημα 448 2273 826 754 1105
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2672 6221 2213 2111 2448
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 446 1219 406 465 485
Depreciation / Amortization 172 531 210 202 230
Other Operating Expenses, Total 238 581 229 214 216
Λειτουργικά Έσοδα -408 -59 -19 -127 161
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -80 16 41 -48 -33
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -488 -43 22 -175 128
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -373 -38 30 -152 152
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -373 -38 30 -152 152
Καθαρά Κέρδη -462 -79 30 -152 2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -373 -39 30 -151 153
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -462 -80 30 -151 3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -462 -80 30 -151 3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 252.437 252.437 254.709 254.709 254.709
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.4776 -0.15449 0.11778 -0.59283 0.60069
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.59465
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.4776 -0.15192 0.11778 -0.59283 0.63386
Άλλο, Καθαρό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1 0 13
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -89 -41 -150
Total Adjustments to Net Income -1 1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2994 2949 3297 3760 3840
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 173 830 433 194 314
Cash 10 17 32 39 35
Μετρητά & Ισοδύναμα 163 813 401 155 279
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 570 264 248 345 360
Accounts Receivable - Trade, Net 266 230 205 298 325
Total Inventory 2220 1835 2604 3211 3152
Prepaid Expenses 31 20 12 9 15
Other Current Assets, Total 1 -1
Total Assets 9015 9375 10050 7662 7695
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2952 3408 3683 909 857
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5886 5521 5012 1603 1425
Accumulated Depreciation, Total -2934 -2113 -1330 -695 -567
Goodwill, Net 2744 2744 2744 2734 2734
Intangibles, Net 261 257 253 251 254
Long Term Investments 9 4
Total Current Liabilities 2852 2524 3212 2831 2717
Accounts Payable 644 532 980 861 842
Accrued Expenses 600 574 405 538 491
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 962 1011 1442 994 916
Other Current Liabilities, Total 646 407 385 438 468
Total Liabilities 5292 5216 6415 3952 3849
Total Long Term Debt 2410 2663 3195 1081 1089
Long Term Debt 485 483 767 1080 1087
Capital Lease Obligations 1925 2180 2428 1 2
Deferred Income Tax 0 3 9 41 42
Total Equity 3723 4159 3635 3710 3846
Common Stock 101 102 67 56 55
Additional Paid-In Capital 3085 3640 3293 2734 2829
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 584 404 284 904 954
Other Equity, Total -47 13 -9 16 8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9015 9375 10050 7662 7695
Total Common Shares Outstanding 252.437 252.437 193.592 160.734 163.422
Other Long Term Assets, Total 64 17 73 -1 6
Other Liabilities, Total 0 -1 -1 1
Minority Interest 30 26 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2981 2994 2698 2831 2420
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 277 173 291 556 481
Μετρητά & Ισοδύναμα 277 173 291 556 481
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 270 601 285 220 197
Accounts Receivable - Trade, Net 270 601 285 220 197
Total Inventory 2435 2220 2122 2055 1742
Total Assets 8847 9015 8916 8974 8615
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2770 2952 3203 3131 3183
Goodwill, Net 2744 2744 2744 2744 2744
Intangibles, Net 261 261 256 257 254
Other Long Term Assets, Total 91 64 15 11 14
Total Current Liabilities 2946 2852 2333 2330 1991
Accounts Payable 784 644 727 798 520
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1315 962 782 735 578
Other Current Liabilities, Total 847 1246 824 797 893
Total Liabilities 5248 5292 4903 4753 4510
Total Long Term Debt 2302 2410 2495 2415 2492
Long Term Debt 487 485 484 489 486
Capital Lease Obligations 1815 1925 2011 1926 2006
Deferred Income Tax 0 0 45 8 3
Minority Interest 30 30 25
Other Liabilities, Total 0 0 -1
Total Equity 3599 3723 4013 4221 4105
Common Stock 101 101 102 102 101
Additional Paid-In Capital 3087 3085 3312 3565 3640
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 411 584 579 551 367
Other Equity, Total -47 20 3 -3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8847 9015 8916 8974 8615
Total Common Shares Outstanding 252.437 252.437 252.437 252.437 252.437
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3873 3865 3648
Accumulated Depreciation, Total -1747 -1485 -1342
Other Current Assets, Total -1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 246 191 -384 295 626
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 905 1653 938 460 490
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 810 753 692 189 159
Μη Χρηματικά Στοιχεία 282 172 183 57 42
Cash Taxes Paid 16 0 75 113 113
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29 92 69 36 40
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -433 537 447 -81 -337
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -261 -159 -168 -243 -304
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -261 -181 -167 -243 -304
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 22 -1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1284 -1094 -526 -335 13
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -29 -91 -69 -36 -40
Total Cash Dividends Paid -483 0 -276 -277
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -77 400 477 -109 -11
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -695 -1403 -934 86 341
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -16 -3 -6 -2 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -656 397 238 -120 199
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -175 246 241 137 -38
Cash From Operating Activities -47 905 722 519 230
Cash From Operating Activities 202 810 585 380 190
Cash Interest Paid 29 29 81 62 21
Changes in Working Capital -122 -433 -213 -80 78
Cash From Investing Activities -42 -261 -184 -125 -48
Capital Expenditures -42 -261 -184 -125 -48
Cash From Financing Activities 203 -1284 -1075 -667 -531
Financing Cash Flow Items -29 -29 -81 -61 -21
Issuance (Retirement) of Debt, Net 234 -695 -673 -529 -510
Foreign Exchange Effects -10 -16 -3 -1 -1
Net Change in Cash 104 -656 -540 -274 -350
Non-Cash Items 48 282 109 82
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2 -77 -77 -77
Cash Taxes Paid 18 16 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0
Total Cash Dividends Paid 0 -483 -244
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Altor Equity Partners AB Private Equity 22.1091 91664089 31545125 2022-12-22 LOW
Dolphin Management AS Corporation 8.3213 34500000 0 2021-12-31
Arctic Fund Management AS Investment Advisor 5.7012 23636996 0 2023-01-31 LOW
ODIN Forvaltning AS Investment Advisor 5.53 22927310 0 2021-12-31 LOW
Ferd AS Investment Advisor 5.5288 22922385 0 2021-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.7838 3249791 0 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7338 3042135 0 2023-02-28 LOW
Nordkronen II AS Corporation 0.5355 2220000 0 2021-12-31
ROBERT IVERSEN HOLDING AS Corporation 0.4719 1956403 0 2021-12-31 LOW
Geni Holding AS Corporation 0.4583 1900000 100000 2021-12-31
Carucel Holding AS Corporation 0.4045 1677110 0 2021-12-31
Funkybiz AS Corporation 0.3859 1600000 1600000 2021-12-31 LOW
ULSMO FINANS AS Corporation 0.3329 1380000 120000 2021-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3241 1343661 10192 2023-02-28 LOW
Nordea Bank Abp Corporation 0.2546 1055446 1055446 2021-12-31
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.1621 672045 0 2023-01-31 LOW
QS Investors, LLC_NLE Investment Advisor/Hedge Fund 0.0482 200000 0 2021-08-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.048 198825 0 2023-01-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0152 63209 489 2023-02-28 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.0075 31065 -91420 2022-06-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Sporting Goods Stores

Strømsveien 245
OSLO
OSLO 0668
NO

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,967.57 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.55 Price
+5.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00500

US100

12,811.80 Price
+1.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,320.15 Price
+3.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου