Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές XWELL, Inc - XWEL CFD

  2.0595
  2.83%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1010
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.1195
  Άνοιγμα* 2.0595
  Μεταβολή 1 έτους* 339.69%
  Εύρος ημέρας* 2.0595 - 2.0595
  Εύρος 52 εβδ. 1.26-10.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.49K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 404.01K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.95M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.18M
  Έσοδα 30.26M
  EPS -8.31
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.36
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 20, 2024 2.1195 0.0300 1.44% 2.0895 2.1195 2.0895
  Feb 16, 2024 2.1295 0.1900 9.80% 1.9395 2.1295 1.9395
  Feb 15, 2024 1.9195 0.0800 4.35% 1.8395 1.9195 1.8395
  Feb 14, 2024 1.7895 0.0900 5.30% 1.6995 1.7895 1.6995
  Feb 13, 2024 1.6095 0.0000 0.00% 1.6095 1.6095 1.6095
  Feb 12, 2024 1.5995 0.0200 1.27% 1.5795 1.5995 1.5795
  Feb 9, 2024 1.4995 0.0200 1.35% 1.4795 1.4995 1.4595
  Feb 2, 2024 1.5795 0.0000 0.00% 1.5795 1.5795 1.5795
  Jan 31, 2024 1.4995 0.0100 0.67% 1.4895 1.4995 1.4595
  Jan 30, 2024 1.4495 0.0200 1.40% 1.4295 1.4595 1.4295
  Jan 29, 2024 1.4995 -0.0400 -2.60% 1.5395 1.5595 1.4795
  Jan 26, 2024 1.4295 -0.0900 -5.92% 1.5195 1.5195 1.4295
  Jan 25, 2024 1.4995 -0.0600 -3.85% 1.5595 1.5595 1.4995
  Jan 23, 2024 1.5095 -0.0100 -0.66% 1.5195 1.5195 1.4795
  Jan 22, 2024 1.4695 0.0200 1.38% 1.4495 1.4895 1.4495
  Jan 19, 2024 1.4395 -0.0100 -0.69% 1.4495 1.4495 1.4395
  Jan 18, 2024 1.3795 -0.0200 -1.43% 1.3995 1.3995 1.3795
  Jan 17, 2024 1.2395 0.0000 0.00% 1.2395 1.2395 1.2395
  Jan 16, 2024 1.2895 -0.0200 -1.53% 1.3095 1.3095 1.2895
  Jan 12, 2024 1.3695 -0.0700 -4.86% 1.4395 1.4395 1.3695

  XWELL, Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, April 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 XWELL Inc Earnings Release
  Q4 2023 XWELL Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 XWELL Inc Earnings Release
  Q1 2024 XWELL Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 55.939 73.729 8.385 48.515 50.094
  Έσοδα 55.939 73.729 8.385 48.515 50.094
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 43.891 41.385 11.983 37.854 39.451
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12.048 32.344 -3.598 10.661 10.643
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 87.102 69.622 99.636 65.971 84.674
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.169 24.199 15.94 14.319 16.24
  Depreciation / Amortization 5.429 3.201 5.21 6.124 9.498
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.613 0.837 66.503 7.674 19.485
  Λειτουργικά Έσοδα -31.163 4.107 -91.251 -17.456 -34.58
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.234 -1.002 -1.832 -2.9 -1.827
  Άλλο, Καθαρό -1.177 -0.156 0.858 -0.32 0.498
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32.574 2.949 -92.225 -20.676 -35.909
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.629 2.893 -92.232 -20.53 -35.631
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.208 0.456 1.744 -0.693 -0.459
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.837 3.349 -90.488 -21.223 -36.09
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -1.115
  Καθαρά Κέρδη -32.837 3.349 -90.488 -21.223 -37.205
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.837 3.349 -90.488 -21.223 -36.09
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.837 3.349 -90.488 -21.223 -37.205
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.837 3.349 -90.488 -21.223 -37.205
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.68277 5.25384 2.22838 0.08172 0.02423
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -7.01231 0.63744 -40.6071 -259.697 -1489.64
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.09438 0.79373 -21.2087 -198.66 -966.876
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 8.175 7.063 7.558 10.736 13.597
  Έσοδα 8.175 7.063 7.558 10.736 13.597
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.985 6.541 7.148 9.339 12.357
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.19 0.522 0.41 1.397 1.24
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.899 13.351 20.849 18.39 21.364
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.099 6.091 6.976 6.447 7.558
  Depreciation / Amortization 0.593 0.587 1.1 1.564 1.501
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.018 0.132 5.625 1.04 -0.052
  Λειτουργικά Έσοδα -4.724 -6.288 -13.291 -7.654 -7.767
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.893 0.503 0.135 0.016 -0.119
  Άλλο, Καθαρό -0.062 -0.044 -1.055 -0.038 -0.039
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.679 -5.829 -14.211 -7.676 -7.925
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.679 -5.829 -14.261 -7.679 -7.927
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.051 0.32 0.804 0.5 0.009
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.73 -5.509 -13.457 -7.179 -7.918
  Καθαρά Κέρδη -5.73 -5.509 -13.457 -7.179 -7.918
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.73 -5.509 -13.457 -7.179 -7.918
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.73 -5.509 -13.457 -7.179 -7.918
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.73 -5.509 -13.457 -7.179 -7.918
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.17053 4.16729 4.15589 4.73107 4.7676
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.37393 -1.32196 -3.23806 -1.51742 -1.66079
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.36961 -1.29029 -2.35828 -1.37453 -1.66788
  Other Operating Expenses, Total 0.204
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 47.332 108.979 91.779 3.933 5.759
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.191 105.506 89.801 2.184 3.403
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19.038 105.506 89.801 2.184 3.403
  Συνολικό Απόθεμα 1.161 1.763 0.657 0.647 0.782
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.122 1.095 1.321 1.102 1.574
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 70.426 127.266 103.133 28.724 30.584
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11.942 10.994 7.195 16.318 11.795
  Υπεραξία, Καθαρό 4.024 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.008 3.732 0.87 6.783 9.167
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.12 3.561 3.289 1.69 3.863
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.956 19.827 13.477 16.22 16.658
  Payable/Accrued 5.719 12.958 7.382 12.551 8.132
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.339 0.549 0.04
  Σύνολο Οφειλών 30.5 34.534 25.327 34.963 21.478
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.355 5.762 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 2.355 5.762 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8.023 7.203 2.565 3.703 4.029
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.521 7.504 6.93 9.278 0.791
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 39.926 92.732 77.806 -6.239 9.106
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0.01 0.014
  Κοινή Μετοχή 0.832 1.013 0.941 0.489 0.352
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 467.74 487.306 475.709 301.681 295.904
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -428.112 -395.275 -398.624 -308.136 -286.913
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.534 -0.312 -0.22 -0.283 -0.251
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 70.426 127.266 103.133 28.724 30.584
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4.16161 5.06347 4.70294 0.25787 0.02936
  Total Preferred Shares Outstanding 1.40362 0.07215
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 3.584 3.298 0 8.486
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.586 2.736 2.797 3.669
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.858 0.615
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.858 0.615
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.153
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.312
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.962 36.128 39.893 47.332 55.181
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.138 31.904 35.11 42.191 49.429
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.266 6.378 0.129 19.038 49.429
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.193 1.934 2.015 2.858 2.437
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.193 1.934 2.015 2.858 2.437
  Συνολικό Απόθεμα 0.968 0.845 0.995 1.161 0.94
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.663 1.445 1.773 1.122 2.375
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 44.55 56.587 62.595 70.426 84.976
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.876 10.259 12.085 11.942 18.401
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.174 3.71 3.629 4.008 4.414
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.538 2.466 2.964 3.12 2.956
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.157 9.266 9.053 10.956 10.984
  Payable/Accrued 5.719 7.981
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.072 6.31 5.86 2.586 2.746
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0
  Σύνολο Οφειλών 25.149 27.324 27.741 30.5 32.091
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 7.869 7.737 7.737 8.023 8.642
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.123 10.321 10.951 11.521 12.465
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.401 29.263 34.854 39.926 52.885
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.042 0.833 0.833 0.832 0.832
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 470.27 468.909 468.306 467.74 467.268
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -449.269 -439.351 -433.621 -428.112 -414.655
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.642 -1.128 -0.664 -0.534 -0.56
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 44.55 56.587 62.595 70.426 84.976
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4.17438 4.17093 4.16763 4.16161 4.16161
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.574 0.792 0.875 0.339 0.257
  Υπεραξία, Καθαρό 0 4.024 4.024 4.024 4.024
  Treasury Stock - Common
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.311 25.526 25.241 23.153
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.511 2.164 2.318 2.312
  Μετρητά 4.561 9.74
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -32.629 2.893 -92.232 -20.53 -36.746
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -24.188 14.561 -25.012 -0.113 -6.566
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.429 3.201 5.21 6.124 9.498
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.948 6.837 70.374 9.753 22.799
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.01 0.011 0.187 0.735 0.731
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9.936 1.63 -8.364 4.54 -2.117
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -34.843 -5.156 -4.349 -2.275 -1.866
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11.69 -7.59 -4.349 -2.275 -3.116
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -23.153 2.434 0 1.25
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -27.377 6.35 117.225 1.165 5.644
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.004 -0.854 0.446 -1.206 -1.706
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -23.789 9.273 110.626 0 3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.584 -2.069 6.153 2.371 4.35
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.06 0 0.003 -0.032 -0.177
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -86.468 15.755 87.867 -1.255 -2.965
  Cash Taxes Paid 0.055 0 0.011 0.124
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -5.829 -32.629 -18.368 -10.689 -2.762
  Cash From Operating Activities -5.865 -24.188 -17.406 -8.615 -1.774
  Cash From Operating Activities 0.587 5.429 4.329 2.765 1.264
  Non-Cash Items 0.797 12.948 6.25 4.084 2.214
  Cash Taxes Paid 0 0.055 0.005 0.002 0
  Cash Interest Paid 0 0.01 0.01 0.01 0.007
  Changes in Working Capital -1.42 -9.936 -9.617 -4.775 -2.49
  Cash From Investing Activities -3.29 -34.843 -10.929 -9.198 -6.779
  Capital Expenditures -1.408 -11.69 -10.929 -9.198 -6.779
  Cash From Financing Activities -0.022 -27.377 -27.656 -16.529 -13.943
  Financing Cash Flow Items -0.022 -0.004 -0.283 -0.829 -0.697
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -23.789 -23.789 -12.116 -11.095
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -3.584 -3.584 -3.584 -2.151
  Foreign Exchange Effects 0.008 -0.06 -0.086 -0.056 -0.02
  Net Change in Cash -9.169 -86.468 -56.077 -34.398 -22.516
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1.882 -23.153 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.8242 243126 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.0398 85151 -6471 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.178 49173 -2904 2023-06-30 LOW
  Bernstein Bruce G Individual Investor 0.9333 38960 4 2023-07-11 LOW
  Satzman (Douglas) Individual Investor 0.9256 38639 -316 2023-07-11 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3868 16146 0 2023-06-30 LOW
  Lebowitz (Michael) Individual Investor 0.3108 12974 0 2023-07-11 LOW
  Haynes (Omar A.) Individual Investor 0.2656 11087 1358 2023-07-11
  Integrated Financial Partners Investment Advisor 0.2479 10350 0 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2082 8692 0 2023-06-30 LOW
  Stout (Donald E) Individual Investor 0.191 7974 -3 2023-07-11 LOW
  Weinstein (Robert) Individual Investor 0.1874 7824 0 2023-07-11 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.1591 6641 25 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0997 4163 -689 2023-06-30 HIGH
  Ernst (Ezra) Individual Investor 0.0933 3893 2763 2023-07-11
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.0854 3565 180 2023-06-30 HIGH
  Milford (Scott R) Individual Investor 0.0493 2058 0 2023-07-11 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.0402 1678 -746 2023-06-30 MED
  CNA Insurance Companies Insurance Company 0.0376 1568 0 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0373 1557 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  XWELL, Inc Company profile

  Σχετικά με την XpresSpa Group, Inc.

  Η XpresSpa Group, Inc. είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και ευεξίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς XpresSpa, XpresTest και Treat. Ο τομέας XpresSpa παρέχει στους ταξιδιώτες υπηρεσίες spa υψηλής ποιότητας, όπως μασάζ, περιποίηση νυχιών και δέρματος, καθώς και προϊόντα spa και ταξιδιωτικά προϊόντα. Ο τομέας XpresTest παρέχει διαγνωστικές εξετάσεις COVID-19 στα Κέντρα Ευεξίας XpresCheck σε αεροδρόμια, σε υπαλλήλους αεροδρομίων και στο ταξιδιωτικό κοινό. Ο τομέας Treat παρέχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένη περίθαλψη και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει on-demand πρόσβαση σε ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη μέσω τεχνολογίας και εξατομικευμένων υπηρεσιών, τοποθετημένος για έναν ταξιδιώτη να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, αρχεία και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο γεωγραφικές περιοχές: Ηνωμένες Πολιτείες και όλες τις άλλες χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται το Άμστερνταμ και το Ντουμπάι.

  Industry: Personal Care Services

  254 West 31st Street
  11th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10001
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου