Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές XINYI GLASS - 868 CFD

12.35
8.24%
0.12
Χαμηλό: 11.75
Υψηλό: 12.39
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022785 %
Charges from borrowed part ($-0.91)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022785%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000868 %
Charges from borrowed part ($0.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000868%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα HKD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Hong Kong
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Xinyi Glass Holdings Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 11.41
Άνοιγμα* 11.75
Μεταβολή 1 έτους* -41.63%
Εύρος ημέρας* 11.75 - 12.39
Εύρος 52 εβδ. 10.08-20.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.67M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 168.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 50.99B
Αναλογία P/E 9.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.13B
Έσοδα 25.75B
EPS 1.26
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.01618
Beta 1.36
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 12.35 0.80 6.93% 11.55 12.39 11.55
Jun 1, 2023 11.41 -0.12 -1.04% 11.53 11.73 11.23
May 31, 2023 11.47 -0.02 -0.17% 11.49 11.65 11.27
May 30, 2023 11.71 0.08 0.69% 11.63 11.85 11.49
May 29, 2023 11.67 0.26 2.28% 11.41 11.79 11.37
May 25, 2023 11.51 -0.04 -0.35% 11.55 11.61 11.33
May 24, 2023 11.65 0.08 0.69% 11.57 11.81 11.55
May 23, 2023 11.67 -0.32 -2.67% 11.99 12.17 11.65
May 22, 2023 12.03 -0.22 -1.80% 12.25 12.37 11.91
May 19, 2023 12.23 -0.20 -1.61% 12.43 12.47 12.15
May 18, 2023 12.47 -0.08 -0.64% 12.55 12.77 12.45
May 17, 2023 12.55 -0.66 -5.00% 13.21 13.28 12.43
May 16, 2023 13.26 -0.18 -1.34% 13.44 13.50 13.01
May 15, 2023 13.19 0.14 1.07% 13.05 13.46 12.91
May 12, 2023 13.05 -0.19 -1.44% 13.24 13.38 12.99
May 11, 2023 13.26 -0.36 -2.64% 13.62 13.62 13.26
May 10, 2023 13.58 0.18 1.34% 13.40 13.66 13.21
May 9, 2023 13.42 -0.34 -2.47% 13.76 13.92 13.34
May 8, 2023 13.82 0.00 0.00% 13.82 14.16 13.72
May 5, 2023 13.82 -0.28 -1.99% 14.10 14.20 13.80

XINYI GLASS Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, June 5, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

HK

Γεγονός

Xinyi Glass Holdings Ltd
Xinyi Glass Holdings Ltd

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

HK

Γεγονός

Xinyi Glass Holdings Ltd
Xinyi Glass Holdings Ltd

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

HK

Γεγονός

Half Year 2023 Xinyi Glass Holdings Ltd Earnings Release
Half Year 2023 Xinyi Glass Holdings Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 25746 30459.1 18615.9 16258.5 16014.5
Έσοδα 25746 30459.1 18615.9 16258.5 16014.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17059.6 14682 10844.4 10375.2 10139.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 8686.38 15777.1 7771.44 5883.28 5875.35
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20408.1 18054.5 12254.9 11700.4 11467.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4060.02 3904.1 2659.43 2632.01 2407.05
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -426.003 -86.81 117.104 -149.803 -547.303
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 31.635 -108.927 -1118.49 -606.301 11.276
Other Operating Expenses, Total -461.657 -466.272 -351.566 -550.762 -542.38
Λειτουργικά Έσοδα 5337.87 12404.7 6361 4558.13 4546.71
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 662.1 1097.06 969.346 457.677 423.427
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5999.97 13501.7 7330.34 5015.81 4970.14
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5144.2 11570.7 6431.26 4482.68 4247.58
Δικαίωμα Μειοψηφίας -17.05 -14.793 -9.046 -4.887 -10.77
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5127.15 11555.9 6422.21 4477.79 4236.81
Καθαρά Κέρδη 5127.15 11555.9 6422.21 4477.79 4236.81
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5127.15 11555.9 6422.21 4477.79 4236.81
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5127.15 11555.9 6422.21 4477.79 4236.81
Ρύθμιση Αραίωσης -1.61 -1.785 -1.525
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5125.54 11554.1 6420.69 4477.79 4236.81
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4073.09 4076.79 4042.21 4018.36 4035.14
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.25839 2.83412 1.58841 1.11433 1.04998
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.62 1.42 0.79 0.55 0.52
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.26505 2.81122 1.34565 0.97949 1.05236
Depreciation / Amortization 144.517 130.37 103.968
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 12096.6 13649.4 16883.6 13575.5 11481.9
Έσοδα 12096.6 13649.4 16883.6 13575.5 11481.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8652.08 8407.54 8305.49 6376.5 6152.15
Ακαθάριστο Εισόδημα 3444.49 5241.88 8578.1 7199.03 5329.78
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10276.4 10131.7 10097 7957.48 6502.88
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1943.55 2254.89 2256.6 1777.87 1507.27
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -77.696 -145.546 49.179 13.738 170.409
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.263 30.462 -119.047 10.12 -1120.39
Other Operating Expenses, Total -248.812 -415.606 -395.249 -220.75 -206.553
Λειτουργικά Έσοδα 1820.19 3517.68 6786.61 5618.06 4979.04
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 280.874 381.226 413.361 683.696 709.733
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2101.06 3898.91 7199.97 6301.75 5688.77
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1827.72 3316.48 6187.48 5383.2 5043.25
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.483 -11.567 -8.56 -6.233 -3.429
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1822.24 3304.92 6178.92 5376.97 5039.83
Καθαρά Κέρδη 1822.24 3304.92 6178.92 5376.97 5039.83
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1822.24 3304.92 6178.92 5376.97 5039.83
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1822.24 3304.92 6178.92 5376.97 5039.83
Ρύθμιση Αραίωσης -1.151 -0.459 -0.593 -1.192 -1.307
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1821.09 3304.46 6178.33 5375.77 5038.52
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4090.6 4055.58 4071.05 4082.52 4059.94
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.44519 0.81479 1.51762 1.31678 1.24103
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.22 0.4 0.76 0.66 0.62
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44673 0.82118 1.49249 1.3189 0.99639
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12918.7 19431.9 12940.7 10305.3 9202.57
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3914.32 9534.84 5468.11 5097.92 4722.29
Cash 3180.16 9220.38 5244.55 5097.92 4598.51
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 734.17 314.456 223.553 0 123.789
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2648.7 4037.88 3232.99 1746.51 1653.66
Accounts Receivable - Trade, Net 1904.74 1806.09 1410.61 1410.01 1278.26
Total Inventory 4296.65 4169.16 2496.25 2044.63 1754.51
Prepaid Expenses 1917.64 1630.7 1683.83 1372.04 1057.97
Other Current Assets, Total 141.388 59.36 59.518 44.222 14.133
Total Assets 52231.8 56498.7 45071.1 36254.3 32679.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22701.7 23846.5 21610.1 18565.6 13271.1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33729.6 34447.4 30300.7 25670.7 19531.9
Accumulated Depreciation, Total -11028 -10600.9 -8690.63 -7105.12 -6260.79
Goodwill, Net 55.877 55.877 55.877 55.877 55.877
Intangibles, Net 814.32 838.368 428.498 9.457 11.597
Long Term Investments 15713.3 12184.6 9994.13 7278 6392.9
Note Receivable - Long Term 27.936 30.577 0 1.004 1.025
Other Long Term Assets, Total 0 110.802 41.79 39.023 3744.19
Total Current Liabilities 11902.7 10285.8 8694.34 8421.69 6602.79
Accounts Payable 2722.87 1483.86 1470.59 1543.89 1273.93
Notes Payable/Short Term Debt 379.36 505.773 399 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5435.31 4127.77 3411.03 4462.82 3094.44
Other Current Liabilities, Total 3365.21 4168.38 3413.71 2414.98 2234.41
Total Liabilities 20259.1 21900 17189.5 15408 14054.5
Total Long Term Debt 7722.09 10911.6 7847.23 6353.78 6874.93
Long Term Debt 7721.24 10890.1 7794.81 6350.42 6874.93
Deferred Income Tax 468.078 454.475 409.954 419.404 417.671
Minority Interest 114.953 107.877 91.775 81.085 77.534
Other Liabilities, Total 51.255 140.313 146.211 131.996 81.617
Total Equity 31972.7 34598.6 27881.6 20846.3 18624.7
Common Stock 410.91 401.866 403.95 401.922 399.32
Additional Paid-In Capital 1282.95 0 535.56 388.161 249.821
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 32774.9 32282.2 26116.4 21583 18905.6
Unrealized Gain (Loss) 37.227 37.227 37.227 51.083 37.844
Other Equity, Total -2533.31 1877.36 788.426 -1577.82 -967.883
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 52231.8 56498.7 45071.1 36254.3 32679.3
Total Common Shares Outstanding 4109.1 4018.66 4039.49 4019.22 3993.2
Capital Lease Obligations 0.848 21.513 52.417 3.364
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12918.7 22675.5 19431.9 18534.4 12940.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3914.32 12479 9534.84 7247.49 5468.11
Cash 3180.16 11468.8 9220.38 5031.54 5244.55
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 734.17 1010.2 314.456 2215.95 223.553
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2648.7 3015.07 4037.88 4678.1 3232.99
Accounts Receivable - Trade, Net 1904.74 2034.2 1806.09 1750.75 1410.61
Total Inventory 4296.65 5000.62 4169.16 3243.68 2496.25
Prepaid Expenses 1917.64 2083.81 1630.7 3305.68 1683.83
Other Current Assets, Total 141.388 96.99 59.36 59.404 59.518
Total Assets 52231.8 58749.7 56498.7 51631.6 45071.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22701.7 22697.5 23846.5 21987.3 21610.1
Intangibles, Net 870.197 907.448 894.245 487.038 484.375
Long Term Investments 15713.3 12334.4 12184.6 10582.3 9994.13
Note Receivable - Long Term 27.936 29.247 30.577 0
Other Long Term Assets, Total 0 105.702 110.802 40.628 41.79
Total Current Liabilities 11902.7 16370.9 10285.8 12784.3 8694.34
Accounts Payable 2722.87 2835.48 1483.86 1653.23 1470.59
Notes Payable/Short Term Debt 379.36 1065.49 505.773 506.99 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5435.31 5845.96 4127.77 4382.3 3810.03
Other Current Liabilities, Total 3365.21 6623.98 4168.38 6241.78 3413.71
Total Liabilities 20259.1 25939.2 21900 20424.8 17189.5
Total Long Term Debt 7722.09 8910.31 10911.6 6999.54 7847.23
Long Term Debt 7721.24 8904.96 10890.1 6960.51 7794.81
Capital Lease Obligations 0.848 5.353 21.513 39.036 52.417
Deferred Income Tax 468.078 437.21 454.475 411.966 409.954
Minority Interest 114.953 111.614 107.877 97.88 91.775
Other Liabilities, Total 51.255 109.204 140.313 131.065 146.211
Total Equity 31972.7 32810.5 34598.6 31206.8 27881.6
Common Stock 410.91 403.534 401.866 405.396 403.95
Additional Paid-In Capital 1282.95 215.918 0 724.642 535.56
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 32774.9 32531.7 32282.2 28997.6 26116.4
Unrealized Gain (Loss) 37.227 37.227 37.227 37.227 37.227
Other Equity, Total -2533.31 -377.842 1877.36 1041.96 788.426
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 52231.8 58749.7 56498.7 51631.6 45071.1
Total Common Shares Outstanding 4109.1 4035.34 4018.66 4053.96 4039.49
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5999.97 13501.7 7330.34 5015.81 4970.14
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6737.3 10947.1 4504.33 3779.12 4642.76
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1492.39 1531.25 1167.81 1072.11 916.997
Amortization 2.729 1.496 1.791 2.119 2.215
Μη Χρηματικά Στοιχεία -739.368 -1308.03 -2087.58 -1133.98 -690.319
Cash Taxes Paid 403.763 171.83 253.988 566.703 555.992
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1289.56 1659.25 590.03 343.62 258.959
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -18.415 -2779.32 -1908.03 -1176.94 -556.269
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6562.77 -5016.83 -3637.65 -2058.25 -1941.36
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2665.47 -3005.08 -3628.96 -2912.13 -2269.81
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3897.3 -2011.75 -8.69 853.878 328.45
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5402.83 -2118.69 -1024.76 -1136.29 -926.823
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.212 -3.767 -0.646 -1.261 -1.554
Total Cash Dividends Paid -3653.11 -5180.55 -1892.27 -2083.93 -2123.64
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 224.004 -808.21 117.274 111.563 -304.621
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1968.5 3873.84 750.873 837.341 1502.99
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -811.94 164.227 304.717 -85.159 -224.683
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6040.23 3975.83 146.63 499.418 1549.9
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 6737.3 3936.42 10947.1 2514.64 4504.33
Cash Taxes Paid 403.763 760.188 171.83 674.705 253.988
Cash Interest Paid 1289.56 135.907 1659.25 76.294 590.03
Changes in Working Capital 6737.3 3936.42 10947.1 2514.64 4504.33
Cash From Investing Activities -6562.77 -1746.29 -5016.83 -3146.99 -3637.65
Capital Expenditures -2461.67 -887.891 -3005.08 -1147.67 -3200.04
Other Investing Cash Flow Items, Total -4101.1 -858.402 -2011.75 -1999.32 -437.612
Cash From Financing Activities -5402.83 475.815 -2118.69 386.541 -1024.76
Financing Cash Flow Items -5.212 -5.212 -3.767 -3.765 -0.646
Total Cash Dividends Paid -3653.11 -5180.55 -1892.27
Issuance (Retirement) of Stock, Net 224.004 185.021 -808.21 161.119 117.274
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1968.5 296.006 3873.84 229.187 750.873
Foreign Exchange Effects -811.94 -417.543 164.227 32.792 304.717
Net Change in Cash -6040.23 2248.4 3975.83 -213.016 146.63
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Lee (Yin Yee) Individual Investor 21.3277 879856529 0 2022-12-31 LOW
Tung (Ching Sai) Individual Investor 11.4333 471674112 0 2022-12-31 LOW
Tung (Ching Bor) Individual Investor 8.1169 334856061 0 2022-12-31 LOW
Lee (Sing Din) Individual Investor 7.562 311965062 0 2022-12-31 LOW
Sze (Nang Sze) Individual Investor 3.164 130527981 0 2022-12-31 LOW
Li (Ching Wai) Individual Investor 3.1416 129604887 0 2022-12-31 LOW
Li (Ching Leung) Individual Investor 2.2838 94215911 0 2022-12-31 LOW
Ng (Ngan Ho) Individual Investor 2.1234 87600622 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4163 58429591 340000 2023-04-30 LOW
Xin Wong Investment Ltd. Corporation 1.3601 56108778 0 2022-12-31
Full Guang Holdings Ltd. Corporation 1.2355 50971198 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9274 38260009 7717396 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8498 35056412 187000 2023-04-30 LOW
Vontobel Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.7933 32726017 239000 2023-04-30 MED
Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.6676 27539873 0 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5454 22501027 609116 2023-04-30 LOW
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.5364 22127000 1119000 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4959 20457000 1009000 2023-04-30 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.4884 20149000 0 2022-12-31 MED
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4659 19221000 0 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Xinyi Glass Company profile

Σχετικά με την XINYI GLASS

Η Xinyi Glass Holdings Ltd είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και τις πωλήσεις γυαλιού. Η εταιρεία λειτουργεί τις δραστηριότητές της μέσω τριών τομέων. Ο τομέας Float Glass ασχολείται με την κατασκευή και τις πωλήσεις διαυγούς γυαλιού, πράσινου γυαλιού F και ευρωπαϊκού γκρι γυαλιού. Ο τομέας Automobile Glass ασχολείται με την κατασκευή και τις πωλήσεις γυαλιού σε αυτοκίνητα. Ο τομέας Construction Glass ασχολείται με την κατασκευή και τις πωλήσεις γυαλιού για κατασκευές, όπως σκληρυμένο γυαλί και γυαλί με απανωτές στρώσεις, μεταξύ άλλων. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την κατασκευή και τις πωλήσεις προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικό και την παροχή υπηρεσιών logistics.

Industry: Construction Supplies & Fixtures (NEC)

九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓
HK

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.53 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00431

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου