Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Xerox - XRX CFD

14.14
2.15%
0.05
Χαμηλό: 14.09
Υψηλό: 14.57
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Xerox Holdings Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 14.43
Άνοιγμα* 14.57
Μεταβολή 1 έτους* -21.16%
Εύρος ημέρας* 14.09 - 14.57
Εύρος 52 εβδ. 11.80-19.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.53M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.94M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.27B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 156.96M
Έσοδα 7.15B
EPS -1.35
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.92042
Beta 1.71
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 14.43 0.50 3.59% 13.93 14.47 13.71
May 25, 2023 13.90 -0.28 -1.97% 14.18 14.27 13.10
May 24, 2023 14.29 -0.24 -1.65% 14.53 14.59 14.14
May 23, 2023 14.71 0.14 0.96% 14.57 15.09 14.42
May 22, 2023 14.62 0.12 0.83% 14.50 14.72 14.34
May 19, 2023 14.52 -0.22 -1.49% 14.74 14.86 14.41
May 18, 2023 14.59 0.17 1.18% 14.42 14.69 14.34
May 17, 2023 14.56 0.42 2.97% 14.14 14.61 14.04
May 16, 2023 14.07 -0.15 -1.05% 14.22 14.40 14.01
May 15, 2023 14.40 0.22 1.55% 14.18 14.58 14.04
May 12, 2023 14.11 0.06 0.43% 14.05 14.18 13.84
May 11, 2023 14.02 -0.06 -0.43% 14.08 14.25 13.86
May 10, 2023 14.26 -0.51 -3.45% 14.77 14.84 13.97
May 9, 2023 14.76 0.27 1.86% 14.49 14.79 14.32
May 8, 2023 14.65 0.57 4.05% 14.08 14.74 13.99
May 5, 2023 14.13 0.07 0.50% 14.06 14.31 13.87
May 4, 2023 13.81 -0.72 -4.96% 14.53 14.58 13.59
May 3, 2023 14.73 -0.48 -3.16% 15.21 15.27 14.62
May 2, 2023 15.18 -0.14 -0.91% 15.32 15.40 15.02
May 1, 2023 15.37 -0.31 -1.98% 15.68 15.86 15.21

Xerox Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 29, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Xerox Holdings Corp
Xerox Holdings Corp

Forecast

-

Previous

-
Monday, July 24, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Xerox Holdings Corp Earnings Release
Q2 2023 Xerox Holdings Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Xerox Holdings Corp Earnings Release
Q3 2023 Xerox Holdings Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 7107 7038 7022 9066 9662
Έσοδα 7107 7038 7022 9066 9662
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4789 4615 4396 5416 5793
Ακαθάριστο Εισόδημα 2318 2423 2626 3650 3869
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7414 7539 6753 8140 8886
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1760 1705 1735 2085 2379
Έρευνα & Ανάπτυξη 304 309 311 373 397
Depreciation / Amortization 42 55 56 45 48
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 519 855 255 221 269
Λειτουργικά Έσοδα -307 -501 269 926 776
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -93 -99 -83 -96 -104
Gain (Loss) on Sale of Assets 56 40 30 21 35
Άλλο, Καθαρό 16 85 36 -29 -158
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -328 -475 252 822 549
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -325 -458 188 608 391
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 -3 -4
Equity In Affiliates 3 3 4 8 8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -322 -455 192 613 395
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 740 -34
Καθαρά Κέρδη -322 -455 192 1353 361
Total Adjustments to Net Income -14 -14 -14 -14 -14
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -336 -469 178 599 381
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -336 -469 178 1339 347
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -336 -469 178 1339 347
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 156.006 183.168 211.437 233.169 251.66
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.15376 -2.56049 0.84186 2.56895 1.51395
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 1 1 1 1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.22467 0.33166 1.63575 3.20339 2.17617
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1715 1941 1751 1747 1668
Έσοδα 1715 1941 1751 1747 1668
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1126 1266 1195 1190 1138
Ακαθάριστο Εισόδημα 589 675 556 557 530
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1610 1803 2130 1748 1733
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 407 428 418 459 455
Έρευνα & Ανάπτυξη 64 69 73 84 78
Depreciation / Amortization 11 11 10 10 11
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 29 434 5 51
Λειτουργικά Έσοδα 105 138 -379 -1 -65
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20 -26 -18 -20 -28
Gain (Loss) on Sale of Assets 39 16
Άλλο, Καθαρό 0 -5 1 16 4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 85 146 -380 -5 -89
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 71 122 -383 -6 -58
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -1 -1 1 1
Equity In Affiliates 0 0 1 1 1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 71 121 -383 -4 -56
Καθαρά Κέρδη 71 121 -383 -4 -56
Total Adjustments to Net Income -4 -3 -4 -3 -4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 67 118 -387 -7 -60
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 67 118 -387 -7 -60
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 67 118 -387 -7 -60
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 156.661 156.627 155.697 155.17 156.362
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42768 0.75338 -2.4856 -0.04511 -0.38372
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.43834 0.70003 -0.74054 -0.02417 -0.17172
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4107 4701 5783 6140 4713
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1045 1840 2625 2740 1081
Μετρητά & Ισοδύναμα 1045 1840 2625 2740 1081
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2038 1965 2093 2532 2607
Accounts Receivable - Trade, Net 950 912 982 1347 1375
Total Inventory 797 696 843 694 829
Prepaid Expenses 32 30 31 29 31
Other Current Assets, Total 195 170 191 145 165
Total Assets 11543 13223 14741 15047 14874
Property/Plant/Equipment, Total - Net 770 875 1013 1109 940
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3745 4075 4324 4460 4323
Accumulated Depreciation, Total -2975 -3200 -3311 -3351 -3383
Goodwill, Net 2820 3287 4071 3900 3858
Intangibles, Net 303 331 355 321 374
Long Term Investments 74 71 65 65 59
Note Receivable - Long Term 1949 1942 1991 2091 2157
Other Long Term Assets, Total 1520 2016 1463 1421 2773
Total Current Liabilities 3330 2829 2478 3435 3251
Accounts Payable 1331 1069 983 1053 1073
Accrued Expenses 408 397 482 544 482
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 866 652 396 1051 961
Other Current Liabilities, Total 725 711 617 787 735
Total Liabilities 7986 8573 8935 9246 9655
Total Long Term Debt 2876 3601 4057 3238 4269
Long Term Debt 2866 3596 4050 3233 4269
Deferred Income Tax 95 108 35 37 51
Minority Interest 20 17 4 7 34
Other Liabilities, Total 1665 2018 2361 2529 2050
Total Equity 3557 4650 5806 5801 5219
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 214 214 214 214 214
Common Stock 156 168 198 215 232
Additional Paid-In Capital 1588 1802 2445 2782 3321
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5136 5631 6281 6312 5072
Unrealized Gain (Loss) -4 -2 2 -2 4
Other Equity, Total -3533 -2986 -3334 -3644 -3569
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11543 13223 14741 15047 14874
Total Common Shares Outstanding 155.781 159.394 198.386 212.59 229.623
Total Preferred Shares Outstanding 180 180 180 180 180
Treasury Stock - Common 0 -177 0 -76 -55
Capital Lease Obligations 10 5 7 5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3640 4107 3895 4102 4566
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 591 1045 932 1151 1681
Μετρητά & Ισοδύναμα 591 1045 932 1151 1681
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1934 2011 1921 1954 1919
Accounts Receivable - Trade, Net 912 950 926 935 896
Total Inventory 863 797 777 765 732
Other Current Assets, Total 252 254 265 232 234
Total Assets 11046 11543 11420 12270 13082
Property/Plant/Equipment, Total - Net 762 770 746 793 856
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1362 1378 1357 1421 1508
Accumulated Depreciation, Total -911 -928 -926 -962 -1002
Goodwill, Net 2850 2820 2753 3217 3300
Intangibles, Net 202 208 216 223 240
Note Receivable - Long Term 1864 1948 1814 1845 1893
Other Long Term Assets, Total 1728 1690 1996 2090 2227
Total Current Liabilities 2879 3330 3343 3415 3769
Accounts Payable 1301 1331 1213 1207 1183
Accrued Expenses 304 326 321 308 337
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 553 860 1070 1108 1450
Other Current Liabilities, Total 721 813 739 792 799
Total Liabilities 7373 7986 7963 8183 8684
Total Long Term Debt 2726 2866 2676 2764 2821
Long Term Debt 2726 2866 2676 2764 2821
Minority Interest 18 20 21 19 15
Other Liabilities, Total 1750 1770 1923 1985 2079
Total Equity 3673 3557 3457 4087 4398
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 214 214 214 214 214
Common Stock 157 156 156 155 156
Additional Paid-In Capital 1594 1588 1577 1564 1560
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5162 5136 5057 5484 5532
Treasury Stock - Common 0 0 0 -32
Unrealized Gain (Loss) 0 -4 -21 -27 -13
Other Equity, Total -3454 -3533 -3526 -3303 -3019
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11046 11543 11420 12270 13082
Total Common Shares Outstanding 156.958 155.781 155.57 154.966 154.85
Total Preferred Shares Outstanding 180 180 180 180 180
Long Term Investments
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -322 -455 192 1361 374
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 159 629 548 1333 1140
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 270 327 368 430 526
Deferred Taxes -27 -89 34 124 135
Μη Χρηματικά Στοιχεία 370 651 84 -517 103
Cash Taxes Paid 50 61 32 94 80
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 199 207 181 221 231
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -132 195 -130 -65 2
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -78 -85 -246 2148 -29
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -57 -68 -74 -65 -90
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -21 -17 -172 2213 61
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -822 -1310 -416 -1834 -1301
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6 16 -19 -41 -25
Total Cash Dividends Paid -174 -230 -230 -243 -269
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -113 -888 -300 -600 -700
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -529 -208 133 -950 -307
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -29 -16 10 0 -30
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -770 -782 -104 1647 -220
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 71 -322 -444 -62 -57
Cash From Operating Activities 78 159 -27 -19 66
Cash From Operating Activities 64 270 205 140 72
Non-Cash Items -9 370 388 2 2
Changes in Working Capital -48 -132 -176 -99 49
Cash From Investing Activities -17 -78 -95 -62 -75
Capital Expenditures -8 -57 -39 -29 -16
Other Investing Cash Flow Items, Total -9 -21 -56 -33 -59
Cash From Financing Activities -505 -822 -755 -587 -149
Financing Cash Flow Items -8 -6 -6 -7 -12
Total Cash Dividends Paid -45 -174 -131 -88 -46
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -113 -113 -113 -113
Issuance (Retirement) of Debt, Net -452 -529 -505 -379 22
Foreign Exchange Effects 2 -29 -31 -14 10
Net Change in Cash -442 -770 -908 -682 -148
Deferred Taxes -27
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Icahn Associates Corporation Hedge Fund 21.8181 34245314 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.4461 13256844 685613 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3703 13137964 81324 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.8776 9225410 -201199 2023-03-31 LOW
Deason (Darwin A) Individual Investor 5.4423 8542085 8542085 2023-03-01 HIGH
LSV Asset Management Investment Advisor 3.7434 5875605 -29625 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.0522 4790757 52043 2023-03-31 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1797 3421226 -23019 2023-03-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4663 2301482 70439 2023-03-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2037 1889370 847204 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.0355 1625321 -286707 2023-03-31 HIGH
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9523 1494732 -8250 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.9173 1439858 640664 2023-03-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.853 1338784 -17210 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8281 1299818 16308 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.717 1125346 -481739 2023-03-31 LOW
BlackRock Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6885 1080629 177002 2022-11-30 MED
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6539 1026293 17832 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6227 977350 508312 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.5733 899842 524136 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Xerox Company profile

Σχετικά με την Xerox

Η Xerox Holdings Corporation είναι μια εταιρεία τεχνολογίας χώρου εργασίας, η οποία κατασκευάζει και ενσωματώνει λογισμικό και υλικό για επιχειρήσεις. Έχει αναπτύξει το φωτοαντιγραφικό, το Ethernet, τον εκτυπωτή λέιζερ και πολλά άλλα. Η εταιρεία έχει δυνατότητες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), στις εμπειρίες υπηρεσιών που βασίζονται στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR), στην αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών (RPA), στους αισθητήρες και στις υπηρεσίες για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), στην τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση και στις καθαρές τεχνολογίες (clean tech). Οι τομείς της περιλαμβάνουν Workplace Solutions που αποτελείται από δύο στρατηγικές ομάδες προϊόντων, Entry και Mid-Range, οι οποίες μοιράζονται κοινές πλατφόρμες τεχνολογίας, κατασκευής και προϊόντων- Production Solutions είναι σχεδιασμένες για πελάτες σε περιβάλλοντα γραφικών επικοινωνιών, εσωτερικών εγκαταστάσεων και εκτυπώσεων παραγωγής με απαιτήσεις εκτύπωσης μεγάλου όγκου- Xerox Services περιλαμβάνει ένα συνεχές φάσμα λύσεων και υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες της- και FITTLE ασχολείται με τη χρηματοδότηση για αγορές εξοπλισμού Xerox από πελάτες απευθείας καναλιών.

Industry: Commercial Document Management

201 Merritt 7
NORWALK
CONNECTICUT 06851
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
+6.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00481

BTC/USD

27,756.40 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,959.35 Price
+0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.53 Price
-4.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0155%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0064%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου