Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Xero Limited - XROau CFD

  116.53
  3.24%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:05

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.53
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 112.87
  Άνοιγμα* 112.01
  Μεταβολή 1 έτους* 45.07%
  Εύρος ημέρας* 112.01 - 116.53
  Εύρος 52 εβδ. 62.85-149.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.12M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.45M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.22B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 149.49M
  Έσοδα 1.15B
  EPS -0.12
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 18, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 115.74 2.03 1.79% 113.71 116.30 113.51
  Feb 21, 2024 113.74 0.03 0.03% 113.71 115.22 112.94
  Feb 20, 2024 113.72 1.03 0.91% 112.69 114.62 111.40
  Feb 19, 2024 112.70 -3.85 -3.30% 116.55 116.59 111.74
  Feb 18, 2024 116.54 0.25 0.21% 116.29 116.85 115.93
  Feb 16, 2024 117.53 -0.97 -0.82% 118.50 119.67 116.97
  Feb 15, 2024 118.49 2.76 2.38% 115.73 118.68 115.64
  Feb 14, 2024 115.72 5.04 4.55% 110.68 116.15 110.32
  Feb 13, 2024 110.68 -2.05 -1.82% 112.73 113.44 109.79
  Feb 12, 2024 112.73 0.03 0.03% 112.70 113.69 111.43
  Feb 11, 2024 112.69 1.67 1.50% 111.02 112.77 110.78
  Feb 9, 2024 111.32 0.76 0.69% 110.56 111.53 109.94
  Feb 8, 2024 110.58 0.69 0.63% 109.89 110.73 108.98
  Feb 7, 2024 109.90 1.36 1.25% 108.54 110.11 107.30
  Feb 6, 2024 108.53 0.14 0.13% 108.39 109.00 107.31
  Feb 5, 2024 108.39 -2.29 -2.07% 110.68 111.37 108.05
  Feb 4, 2024 110.68 0.31 0.28% 110.37 111.06 110.17
  Feb 2, 2024 111.50 1.33 1.21% 110.17 111.66 110.06
  Feb 1, 2024 110.19 1.23 1.13% 108.96 110.47 108.72
  Jan 31, 2024 108.95 -1.40 -1.27% 110.35 110.98 108.32

  Xero Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1399.88 1096.82 848.782 718.231 552.819
  Έσοδα 1399.88 1096.82 848.782 718.231 552.819
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 177.943 139.388 118.893 106.582 90.915
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1221.94 957.431 729.889 611.649 461.904
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1459.68 1054.84 787.095 685.549 561.496
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 602.869 514.359 383.418 372.366 290.643
  Έρευνα & Ανάπτυξη 318.732 245.445 159.53 109.768 84.783
  Depreciation / Amortization 208.355 162.045 120.877 97.956 76.455
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Other Operating Expenses, Total -5.59 -31.087 4.377 -2.55 0.096
  Λειτουργικά Έσοδα -59.797 41.974 61.687 32.682 -8.677
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.676 -37.137 -28.462 -20.881 -9.705
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -75.677 2.363 -43.936 9.837 -23.136
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -113.532 -9.114 19.774 3.336 -27.143
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -113.532 -9.114 19.774 3.336 -27.143
  Καθαρά Κέρδη -113.532 -9.114 19.774 3.336 -27.143
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -113.532 -9.114 19.774 3.336 -27.143
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -113.532 -9.114 19.774 3.336 -27.143
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -113.532 -9.114 19.774 3.336 -27.143
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 150.037 150.237 143.522 143.152 139.204
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.75669 -0.06066 0.13778 0.0233 -0.19499
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07492 0.04618 0.13778 0.02978 -0.10812
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 157.372 24.695 0 1.427 18.604
  Άλλο, Καθαρό -2.204 -2.474 -77.161 -1.964 -4.754
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 741.372 658.512 591.116 505.703 438.945
  Έσοδα 741.372 658.512 591.116 505.703 438.945
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 92.343 85.6 74.102 65.286 60.217
  Ακαθάριστο Εισόδημα 649.029 572.912 517.014 440.417 378.728
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 807.546 652.135 566.065 488.78 436.947
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 299.575 303.294 277.092 237.267 221.16
  Έρευνα & Ανάπτυξη 167.421 151.311 137.635 107.81 90.209
  Depreciation / Amortization 110.769 97.586 85.128 76.917 64.135
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 130.84 26.532 21.797 2.898 0
  Other Operating Expenses, Total 6.598 -12.188 -29.689 -1.398 1.226
  Λειτουργικά Έσοδα -66.174 6.377 25.051 16.923 1.998
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.231 -14.649 -19.251 -20.36 -90.437
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -67.405 -8.272 5.8 -3.437 -88.439
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -97.402 -16.13 -3.192 -5.922 -14.712
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -97.402 -16.13 -3.192 -5.922 -14.712
  Καθαρά Κέρδη -97.402 -16.13 -3.192 -5.922 -14.712
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -97.402 -16.13 -3.192 -5.922 -14.712
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -97.402 -16.13 -3.192 -5.922 -14.712
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -97.402 -16.13 -3.192 -5.922 -14.712
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 149.059 151.015 152.413 148.061 143.522
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.65345 -0.10681 -0.02094 -0.04 -0.10251
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08289 0.00739 0.07202 -0.02727 -0.10251
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1263.61 1071.75 1204.31 718.51 586.618
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1117.19 936.058 1110.66 536.079 458.346
  Μετρητά 230.624 404.192 657.849 108.027 121.527
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 886.563 531.866 452.814 428.052 336.819
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 88.919 60.429 34.661 32.265 31.982
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 54.93 50.005 33.199 29.731 28.517
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44.485 43.7 42.93 22.617 16.405
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.02 31.567 16.051 127.549 79.885
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2490.16 2343.34 2024.03 1153.69 970.318
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 138.094 158.317 109.358 86.638 91.491
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 223.383 221.217 163.817 130.364 129.412
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -85.289 -62.9 -54.459 -43.726 -37.921
  Υπεραξία, Καθαρό 331.014 419.934 126.11 78.773 78.773
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 632.018 539.42 357.907 263.473 210.958
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 125.418 153.915 226.348 6.294 2.478
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 255.065 196.49 168.824 116.132 105.079
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.819 15.297 13.386 10.615 5.69
  Δεδουλευμένα Έξοδα 130.093 122.891 109.392 78.044 59.183
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 89.895 44.01 32.862 15.718 28.665
  Σύνολο Οφειλών 1436.25 1309.42 1278.08 731.322 617.009
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1125.96 1006.77 938.028 485.458 429.039
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.859 13.377 6.3 1.114 1.789
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 42.368 92.785 164.93 128.618 81.102
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1053.91 1033.92 745.946 422.366 353.309
  Κοινή Μετοχή 1703.17 1576.76 1295.21 687.341 638.234
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -347.04 -248.253 -240.004 -291.057 -312.97
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -309.446 -298.682 -307.37 35.883 38.431
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2490.16 2343.34 2024.03 1153.69 970.318
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 151.034 149.485 146.831 141.512 140.363
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17.258 14.292 13.184 11.755 11.541
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1019.79 884.839 854.078 424.587 357.731
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 106.163 121.926 83.95 60.871 71.308
  Treasury Stock - Common 7.225 4.096 -1.891 -9.801 -10.386
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1429.56 1263.61 1268.23 1071.75 1101.98
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1261.69 1117.19 1125.56 936.058 1008.05
  Μετρητά 365.278 230.624 395.092 404.192 470.065
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 896.407 886.563 730.47 531.866 537.986
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 149.273 133.404 115.88 120.862 82.584
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 146.733 128.998 110.716 112.311 77.535
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.607 13.02 26.786 14.834 11.345
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2648.34 2490.16 2581.97 2343.34 2291.01
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 133.92 138.094 160.321 158.317 125.615
  Υπεραξία, Καθαρό 335.362 331.014 418.689 419.934 353.612
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 648.03 632.018 604.174 539.42 464.044
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 101.468 125.418 130.558 153.915 245.761
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 228.507 255.065 237.062 196.49 164.022
  Payable/Accrued 75.874 52.204 74.422 55.461 52.224
  Δεδουλευμένα Έξοδα 76.653 95.708 75.277 82.727 66.076
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.065 17.258 18.298 14.292 14.654
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 56.915 89.895 69.065 44.01 31.068
  Σύνολο Οφειλών 1463.62 1436.25 1500.34 1309.42 1350.13
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1184.56 1125.96 1223.75 1006.77 972.652
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1082.67 1019.79 1101.52 884.839 883.003
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 101.888 106.163 122.223 121.926 89.649
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10.403 12.859 8.913 13.377 12.336
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40.149 42.368 30.62 92.785 201.122
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1184.72 1053.91 1081.63 1033.92 940.88
  Κοινή Μετοχή 1737.56 1703.17 1614.31 1576.76 1464.32
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -253.421 -347.04 -234.467 -248.253 -216.395
  Treasury Stock - Common 7.225 7.225 4.143 4.096 -1.805
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -306.642 -309.446 -302.354 -298.682 -305.239
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2648.34 2490.16 2581.97 2343.34 2291.01
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 151.034 151.034 149.485 149.485 146.831
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 390.449 236.371 218.639 166.629 114.226
  Cash Receipts 1394.24 1089.81 845.963 717.264 552.256
  Cash Payments -1006.41 -830.568 -609.671 -542.76 -435.043
  Cash Taxes Paid -11.296 -20.239 -11.48 -8.387 -3.883
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 23.19 6.087 12.916 19.972 10.398
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -304.896 -430.044 -197.97 -139.524 -140.471
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -285.835 -240.721 -161.463 -138.85 -111.421
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -19.061 -189.323 -36.507 -0.674 -29.05
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -303.095 -61.522 544.464 -51.67 143.571
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -315.515 -80.295 -65.063 -50.686 -263.319
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 31.709 30.526 -355.715 12.433 -31.04
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 43.974 1.538 -15.311 11.065 -16.754
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -173.568 -253.657 549.822 -13.5 100.572
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -9.271 -8.715 -19.089 -19.46 -9.502
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -19.289 -11.753 965.242 -13.417 437.93
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Cash From Operating Activities 390.449 159.714 236.371 128.436 218.639
  Cash Receipts 1394.24 660.2 1089.81 505.096 845.963
  Cash Payments -1006.41 -495.585 -830.568 -368.819 -609.671
  Cash Taxes Paid -11.296 -6.255 -20.239 -6.367 -11.48
  Cash Interest Paid -9.271 -4.882 -8.715 -4.446 -19.089
  Changes in Working Capital 23.19 6.236 6.087 2.972 12.916
  Cash From Investing Activities -304.896 -145.136 -430.044 -257.649 -197.97
  Capital Expenditures -285.835 -141.898 -240.721 -120.031 -161.463
  Other Investing Cash Flow Items, Total -19.061 -3.238 -189.323 -137.618 -36.507
  Cash From Financing Activities -303.095 -90.101 -61.522 -66.114 544.464
  Financing Cash Flow Items -315.515 -104.507 -80.295 -81.173 -65.063
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 31.709 24.374 30.526 22.297 -355.715
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.289 -9.968 -11.753 -7.238 965.242
  Foreign Exchange Effects 43.974 66.423 1.538 7.543 -15.311
  Net Change in Cash -173.568 -9.1 -253.657 -187.784 549.822
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Drury (Rodney Kenneth) Individual Investor 6.5458 9914789 0 2023-08-17
  Pinnacle Investment Management, Ltd. Holding Company 5.9603 9027926 1558043 2022-03-18 LOW
  Hyperion Asset Management Limited Investment Advisor 4.982 7546153 -1916187 2023-04-11 LOW
  Givia Pty. Ltd. Corporation 2.6943 4081045 -2573500 2022-03-31
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4409 3697246 -5964 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.0549 3112495 1020 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5759 2387032 -3964 2022-12-31 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.5128 2291389 550671 2022-03-31 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.3791 2088883 14652 2023-09-30 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 1.249 1891785 65101 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0302 1560485 -167 2023-08-31 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.7996 1211118 -26819 2023-09-30 LOW
  Wang (Nien Sheng Nelson) Individual Investor 0.7151 1083088 -55600 2022-03-31
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.5929 897988 31278 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5825 882366 25 2023-09-30 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.55 833000 -37500 2022-03-31 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.4575 693035 197103 2022-03-31 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.4539 687524 -280 2023-08-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3957 599359 1505 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3105 470350 -483 2023-08-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Application Software

  19-23 Taranaki Street
  Te Aro
  WELLINGTON
  6011
  NZ

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου