Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Worley Limited - WORau CFD

  16.367
  2.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Wednesday at 06:00

  Mon - Fri: 00:05 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.076
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022726 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022726%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000808 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000808%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.797
  Άνοιγμα* 16.577
  Μεταβολή 1 έτους* 7.65%
  Εύρος ημέρας* 16.268 - 16.647
  Εύρος 52 εβδ. 8.92-15.69
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.49M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 29.30M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.81B
  Αναλογία P/E 45.61
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 524.64M
  Έσοδα 9.70B
  EPS 0.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.35215
  Beta 2.09
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 16.447 -0.130 -0.78% 16.577 16.657 16.437
  Apr 15, 2024 16.797 0.220 1.33% 16.577 16.856 16.567
  Apr 12, 2024 16.777 0.060 0.36% 16.717 16.876 16.717
  Apr 11, 2024 16.946 0.379 2.29% 16.567 16.966 16.537
  Apr 10, 2024 16.787 -0.039 -0.23% 16.826 17.016 16.697
  Apr 9, 2024 16.936 0.169 1.01% 16.767 17.036 16.737
  Apr 8, 2024 16.737 0.030 0.18% 16.707 16.757 16.627
  Apr 5, 2024 16.617 -0.029 -0.17% 16.646 16.697 16.497
  Apr 4, 2024 16.637 0.021 0.13% 16.616 16.727 16.507
  Apr 3, 2024 16.617 -0.109 -0.65% 16.726 16.726 16.467
  Apr 2, 2024 16.727 0.020 0.12% 16.707 16.826 16.487
  Apr 1, 2024 16.707 0.170 1.03% 16.537 16.717 16.467
  Mar 28, 2024 16.587 -0.090 -0.54% 16.677 16.777 16.577
  Mar 27, 2024 16.677 0.150 0.91% 16.527 16.777 16.427
  Mar 26, 2024 16.537 0.070 0.43% 16.467 16.607 16.347
  Mar 25, 2024 16.477 -0.249 -1.49% 16.726 16.737 16.387
  Mar 24, 2024 16.717 0.070 0.42% 16.647 16.797 16.647
  Mar 22, 2024 16.607 0.001 0.01% 16.606 16.697 16.557
  Mar 21, 2024 16.607 -0.129 -0.77% 16.736 16.757 16.247
  Mar 20, 2024 16.737 0.060 0.36% 16.677 16.737 16.557

  Worley Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 11331 9699 9516 13044 6916
  Έσοδα 11331 9699 9516 13044 6916
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10602 9076 9014 12244 6413
  Ακαθάριστο Εισόδημα 729 623 502 800 503
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11093 9355 9289 12663 6618
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 201 184 146 169 105
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 290 95 129 250 100
  Λειτουργικά Έσοδα 238 344 227 381 298
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -94 -56 -90 -138 -61
  Άλλο, Καθαρό 2 6 10 24 8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 146 294 147 267 245
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 46 177 85 189 167
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -5 1 -17 -12
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 37 172 86 172 155
  Καθαρά Κέρδη 37 172 86 171 152
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 37 172 86 172 155
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 37 172 86 171 152
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 37 172 86 171 152
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 529.603 527.068 526.446 523.644 419.508
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06986 0.32633 0.16336 0.32847 0.36948
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5 0.275
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42579 0.43599 0.47868 0.81353 0.6007
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1 -3
  Other Operating Expenses, Total 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 5940 5391 5040 4659 4640.8
  Έσοδα 5940 5391 5040 4659 4640.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5536 5066 4693 4383 4365
  Ακαθάριστο Εισόδημα 404 325 347 276 275.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5666 5427 4844 4511 4515.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 100 101 102 82 71.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 30 260 49 46 79.5
  Λειτουργικά Έσοδα 274 -36 196 148 125.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -56 -38 -31 -25 -34.3
  Άλλο, Καθαρό 2 0 3 3 8.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 220 -74 168 126 99.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 142 -96 97 80 63.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -3 -4 -1 0.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 136 -99 93 79 63.7
  Καθαρά Κέρδη 136 -99 93 79 63.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 136 -99 93 79 63.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 136 -99 93 79 63.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 136 -99 93 79 63.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 533.934 525.273 529.33 524.806 529.279
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.25471 -0.18847 0.17569 0.15053 0.12035
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.29098 0.3522 0.22914 0.20981 0.2989
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3149 3047 2867 3212.9 3518
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 416 507 522 466.9 457
  Μετρητά 416 507 522 466.9 457
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2383 2274 2018 2060.5 2784
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1910 1880 1618 1865.1 2491
  Προπληρωθέντα Εξοδα 157 99 100 101.9 142
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 193 167 227 583.6 135
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10518 10396 10155 11081 11306
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 633 617 618 783 462
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1809 1720 1620 1208
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1176 -1103 -1002 -746
  Υπεραξία, Καθαρό 5440 5404 5220 5422.1 5447
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 628 751 836 979.8 1078
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 196 189 172 197.7 213
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 135 128 169 182.4 192
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 337 260 273 303.1 396
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2425 2793 2466 3126.2 2910
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 684 631 639 881
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1150 974 956 1211
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 33 0 2
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 90 564 213 625.9 163
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 501 624 625 1030.3 653
  Σύνολο Οφειλών 4911 4717 4609 5199.8 5308
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2158 1605 1813 1661.6 1973
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1987 1428 1614 1379.2 1973
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 82 90 60 111.6 159
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 4 38 59.3 35
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 252 225 232 241.1 231
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5607 5679 5546 5881.2 5998
  Κοινή Μετοχή 5351 5341 5321 5301.4 5283
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 414 642 733 918.4 945
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -158 -304 -508 -338.6 -230
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10518 10396 10155 11081 11306
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 525.987 524.644 523.08 521.477 520.042
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 171 177 199 282.4 0
  Payable/Accrued 1470
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3149 3174 3047 2804 2867
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 416 479 507 562 522
  Μετρητά 416 479 507 562 522
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2383 2134 2274 1914 2018
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1910 1722 1880 1506 1618
  Προπληρωθέντα Εξοδα 157 175 99 121 100
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 193 386 167 207 227
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10518 10315 10396 10104 10155
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 633 608 617 595 618
  Υπεραξία, Καθαρό 5440 5259 5404 5281 5220
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 628 658 751 788 836
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 196 195 189 188 172
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 135 131 128 172 169
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 337 290 260 276 273
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2425 2873 2793 2482 2466
  Payable/Accrued 1429 1453 1350 1103 1284
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 33
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 90 562 564 526 213
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 906 858 879 853 936
  Σύνολο Οφειλών 4911 4875 4717 4502 4609
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2158 1751 1605 1685 1813
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1987 1594 1428 1515 1614
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 171 157 177 170 199
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 82 30 90 69 60
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 2 4 38 38
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 252 219 225 228 232
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5607 5440 5679 5602 5546
  Κοινή Μετοχή 5351 5351 5341 5341 5321
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 414 406 642 683 733
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -158 -317 -304 -422 -508
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10518 10315 10396 10104 10155
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 525.987 525.987 524.644 524.641 523.08
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 316 533 829 236.3 259.7
  Cash Receipts 9863 10087 13847 6707.9 5186.6
  Cash Payments -9443 -9446 -12856 -6437.4 -4849.7
  Cash Taxes Paid -58 -52 -53 -35.6 -31.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -51 -63 -121 -40.8 -53.8
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 5 7 12 42.2 7.7
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -62 -92 -104 -3828 -399.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -53 -80 -64 -37.2 -41.7
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -9 -12 -40 -3790.8 -357.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -250 -414 -718 3800.9 166.1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9 -28 -21 -29.6 -18.9
  Total Cash Dividends Paid -262 -261 -208 -98.8 -27.3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 21 -125 -489 1083.5 -103.4
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 22 -24 -9 4.7 6.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 26 3 -2 213.9 33.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 2845.8 315.7
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 100 316 89 533 253.4
  Cash Receipts 5454 9863 4980 10087 5582.8
  Cash Payments -5297 -9443 -4833 -9446 -5274.8
  Cash Taxes Paid -25 -58 -39 -52 -22.7
  Cash Interest Paid -38 -51 -21 -63 -34.4
  Changes in Working Capital 6 5 2 7 2.5
  Cash From Investing Activities -29 -62 -17 -92 -33.2
  Capital Expenditures -28 -53 -24 -80 -31.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1 -9 7 -12 -1.9
  Cash From Financing Activities -81 -250 8 -414 -175.6
  Financing Cash Flow Items -5 -9 -4 -28 -14.7
  Total Cash Dividends Paid -131 -262 -131 -261 -130
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 55 21 143 -125 -30.9
  Foreign Exchange Effects -7 22 7 -24 -37.1
  Net Change in Cash -17 26 87 3 7.5

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Construction & Engineering (NEC)

  Level 17, 141 Walker Street
  NORTH SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2060
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου