Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Winmark - WINA CFD

  434.37
  1.09%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.86
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Winmark Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 429.7
  Άνοιγμα* 429.91
  Μεταβολή 1 έτους* 79.31%
  Εύρος ημέρας* 429.91 - 438.22
  Εύρος 52 εβδ. 228.23-445.84
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 32.74K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 630.25K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.54B
  Αναλογία P/E 39.25
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.49M
  Έσοδα 84.33M
  EPS 11.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.72423
  Beta 0.78
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 429.70 -0.92 -0.21% 430.62 438.90 425.53
  Nov 29, 2023 430.03 0.27 0.06% 429.76 439.18 427.32
  Nov 28, 2023 430.89 -2.87 -0.66% 433.76 437.06 429.34
  Nov 27, 2023 436.08 2.32 0.53% 433.76 441.75 432.26
  Nov 24, 2023 434.47 -1.29 -0.30% 435.76 438.39 432.18
  Nov 22, 2023 437.40 1.65 0.38% 435.75 444.77 434.61
  Nov 21, 2023 441.10 11.34 2.64% 429.76 443.25 429.76
  Nov 20, 2023 440.64 3.08 0.70% 437.56 440.71 434.33
  Nov 17, 2023 435.96 12.19 2.88% 423.77 438.67 422.06
  Nov 16, 2023 424.97 -6.83 -1.58% 431.80 434.28 422.06
  Nov 15, 2023 433.83 -0.94 -0.22% 434.77 445.43 432.53
  Nov 14, 2023 442.28 7.52 1.73% 434.76 443.80 434.76
  Nov 13, 2023 438.62 6.36 1.47% 432.26 441.75 432.26
  Nov 10, 2023 436.09 4.58 1.06% 431.51 438.76 424.66
  Nov 9, 2023 430.30 -4.92 -1.13% 435.22 438.83 427.10
  Nov 8, 2023 437.75 4.99 1.15% 432.76 438.39 424.88
  Nov 7, 2023 431.83 2.07 0.48% 429.76 432.78 422.26
  Nov 6, 2023 430.04 15.25 3.68% 414.79 430.06 414.77
  Nov 3, 2023 423.76 9.67 2.34% 414.09 426.56 409.59
  Nov 2, 2023 414.26 7.37 1.81% 406.89 416.97 404.77

  Winmark Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Winmark Corp Earnings Release
  Q4 2023 Winmark Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Winmark Corp Earnings Release
  Q1 2024 Winmark Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Winmark Corp Annual Shareholders Meeting
  Winmark Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 81.4108 78.2162 66.0618 73.2989 72.5111
  Έσοδα 81.4108 78.2162 66.0618 73.2989 72.5111
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.7128 2.9405 2.1039 2.4697 2.7411
  Ακαθάριστο Εισόδημα 77.698 75.2757 63.9579 70.8292 69.77
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 27.798 26.88 25.8503 30.1678 30.7473
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.1431 24.1461 23.8257 27.7764 27.9676
  Other Operating Expenses, Total -0.0579 -0.2066 -0.0793 -0.0783 0.0386
  Λειτουργικά Έσοδα 53.6128 51.3362 40.2115 43.1311 41.7638
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.8293 -1.4689 -1.6941 -1.6637 -2.4807
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 50.7835 49.8673 38.5174 41.4674 39.2831
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Καθαρά Κέρδη 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.59246 3.81048 3.86326 4.10063 4.14978
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.9744 10.4763 7.71972 7.84009 7.25954
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.55 1.6 0.8 0.9 0.56
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.9744 10.4763 7.71972 7.84009 7.25954
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 22.3178 20.3622 20.5236 21.1257 21.1645
  Έσοδα 22.3178 20.3622 20.5236 21.1257 21.1645
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.9354 1.2478 1.1873 1.1605 0.7176
  Ακαθάριστο Εισόδημα 21.3824 19.1144 19.3363 19.9652 20.4469
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.1953 7.1114 8.1352 7.7273 6.7434
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.2592 5.8643 6.9525 6.5781 6.0478
  Other Operating Expenses, Total 0.0007 -0.0007 -0.0046 -0.0113 -0.022
  Λειτουργικά Έσοδα 15.1225 13.2508 12.3884 13.3984 14.4211
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.3777 -0.4868 -0.6719 -0.7907 -0.7988
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14.7448 12.764 11.7165 12.6077 13.6223
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.1498 10.3688 8.9427 10.1766 10.3686
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.1498 10.3688 8.9427 10.1766 10.3686
  Καθαρά Κέρδη 11.1498 10.3688 8.9427 10.1766 10.3686
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.1498 10.3688 8.9427 10.1766 10.3686
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.1498 10.3688 8.9427 10.1766 10.3686
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.1498 10.3688 8.9427 10.1766 10.3686
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.65373 3.63469 3.59423 3.55349 3.54078
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.05162 2.85273 2.48807 2.86383 2.92834
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.05162 2.85273 2.48807 2.86383 2.92834
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.1038 17.4323 18.2764 41.2019 24.2513
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.9605 14.2976 15.3465 37.9304 21.0435
  Μετρητά
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13.6156 11.407 6.659 25.1303 2.496
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.3449 2.8906 8.6875 12.8001 18.5475
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.9973 1.7709 1.8031 2.1674 2.1186
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.145 0.0293 0.0167 0.0358 0.0197
  Συνολικό Απόθεμα 0.7706 0.3252 0.1066 0.086 0.1076
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.3104 1.0086 0.9952 0.9681 0.9016
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.065 0.03 0.025 0.05 0.08
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 30.4557 26.899 31.3432 61.8422 46.6631
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.4206 4.9589 5.5591 6.3678 0.8662
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9.1523 9.3407 9.7542 10.4612 4.985
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.7317 -4.3818 -4.1951 -4.0934 -4.1188
  Υπεραξία, Καθαρό 0.6075 0.6075 0.6075 0.6075 0.6075
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.0054 0.2293 4.5736 12.5055 20.4555
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.5955 9.9776 11.3837 11.9319 12.4833
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.122 2.099 1.7696 1.015 1.3518
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.6117 2.001 2.624 2.7831 3.1286
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.2179 4.2326 5.3327 6.4168 6.258
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.6439 1.645 1.6574 1.717 1.7449
  Σύνολο Οφειλών 92.0878 65.9824 42.7219 49.3939 51.4716
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 69.0667 43.3764 18.2067 22.7057 28.3284
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 69.0667 43.3764 18.2067 22.7057 28.3284
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 1.1483
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12.4256 12.6284 13.1315 14.7563 9.5116
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -61.6321 -39.0834 -11.3787 12.4483 -4.8085
  Κοινή Μετοχή 1.8067 0 9.2818 11.9293 4.4256
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -63.4388 -39.0834 -20.6605 0.519 -9.2341
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 30.4557 26.899 31.3432 61.8422 46.6631
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.45967 3.63581 3.75603 3.94786 3.90769
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.9701 3.671 2.3266 1.1595 0.4826
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.3483
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 43.8116 35.8481 27.641 18.1038 21.2019
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.6804 32.4115 24.6769 13.9605 17.8259
  Μετρητά & Ισοδύναμα 40.5561 32.3215 24.5516 13.6156 16.986
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.1243 0.09 0.1253 0.3449 0.8399
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.7052 2.115 1.5818 1.9973 1.677
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.704 1.5925 1.5818 1.4386 1.6336
  Συνολικό Απόθεμα 0.2909 0.4469 0.4143 0.7706 0.6379
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.0951 0.8197 0.888 1.3104 1.0061
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.04 0.055 0.08 0.065 0.055
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55.5475 47.654 39.7498 30.4557 33.7304
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.1859 4.1738 4.2552 4.4206 4.537
  Υπεραξία, Καθαρό 0.6075 0.6075 0.6075 0.6075 0.6075
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 0.0054 0.0636
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.8597 3.8533 3.9863 3.9701 3.8837
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11.6324 11.803 13.2298 10.5955 11.6448
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.6949 1.6384 1.4437 2.122 1.9099
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.0389 4.269 3.8846 2.6117 3.87
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.2179 4.2179 4.2179 4.2179 4.2179
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.6807 1.6777 3.6836 1.6439 1.647
  Σύνολο Οφειλών 90.111 91.2671 93.7948 92.0878 94.1655
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 65.9033 66.9577 68.0122 69.0667 70.1212
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 65.9033 66.9577 68.0122 69.0667 70.1212
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12.5753 12.5064 12.5528 12.4256 12.3995
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -34.5635 -43.6131 -54.045 -61.6321 -60.4351
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -40.9754 -49.3367 -56.918 -63.4388 -60.8172
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55.5475 47.654 39.7498 30.4557 33.7304
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.48687 3.48504 3.46319 3.45967 3.43983
  Κοινή Μετοχή 6.4119 5.7236 2.873 1.8067 0.3821
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.0828 3.1713 3.2598 3.3483 3.4367
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 39.4249 39.9199 29.8233 32.1493 30.1255
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43.7893 48.3462 43.2213 50.6472 34.937
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.6031 0.4306 0.4847 0.4001 0.3141
  Deferred Taxes -0.2877 -1.362 -1.2237 -1.8153 0.8278
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.7094 3.9696 2.5655 3.6117 2.0992
  Cash Taxes Paid 11.3088 11.5551 9.5525 11.1223 6.7276
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.7225 1.3889 1.7384 1.7056 2.497
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.3396 5.3881 11.5715 16.3014 1.5704
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.6697 -0.2831 -4.1591 -9.1784 0.4539
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.1391 -0.2831 -4.1591 -9.1784 -23.7983
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.5306 24.2522
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -37.876 -43.3101 -57.5585 -18.8645 -33.9781
  Total Cash Dividends Paid -19.2579 -33.1626 -14.2308 -3.4491 -2.1699
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -44.3681 -35.8975 -40.7347 -13.1098 0.9733
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 25.75 25.75 -2.593 -2.3056 -32.7815
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.2436 4.753 -18.4963 22.6043 1.4128
  Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 8.9427 39.4249 29.2483 18.8797 9.8525
  Cash From Operating Activities 13.8505 43.7893 34.2053 22.369 13.3479
  Cash From Operating Activities 0.1925 0.6031 0.4095 0.2194 0.1025
  Deferred Taxes 0.0242 -0.2877 -0.2147 -0.1854 -0.1132
  Non-Cash Items 0.6159 2.7094 1.7724 1.217 0.5683
  Cash Taxes Paid 0.1812 11.3088 8.5181 6.0608 0.1431
  Cash Interest Paid 0.7915 2.7225 1.9254 1.1081 0.4905
  Changes in Working Capital 4.0752 1.3396 2.9898 2.2383 2.9378
  Cash From Investing Activities -0.0055 -3.6697 -3.61 -3.583 -0.0215
  Capital Expenditures -0.0055 -0.1391 -0.07 -0.043 -0.0215
  Cash From Financing Activities -2.894 -37.876 -24.9913 -21.4714 -24.4209
  Total Cash Dividends Paid -2.4219 -19.2579 -6.4597 -4.0526 -1.6253
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.5904 -44.3681 -45.3441 -45.2938 -35.3331
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.0625 25.75 26.8125 27.875 12.5375
  Net Change in Cash 10.951 2.2436 5.604 -2.6854 -11.0945
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.5306 -3.54 -3.54
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Olson (Ronald G) Individual Investor 11.6377 405863 -10000 2023-10-10 LOW
  Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 9.361 326463 -43534 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.6461 231784 98422 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4831 191222 6335 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 4.6468 162056 16125 2023-06-30 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3606 152076 22751 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6568 127530 -1689 2023-06-30 LOW
  Port Capital LLC Investment Advisor 3.2735 114164 -21676 2023-06-30 LOW
  Heffes (Brett D) Individual Investor 3.1541 110000 1500 2023-04-27 LOW
  William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8833 100556 1400 2023-06-30 LOW
  Nine Ten Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.6 90675 0 2023-06-30 LOW
  AltraVue Capital, LLC. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3453 81791 840 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0067 69984 -8229 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6273 56753 2223 2023-06-30 LOW
  Ishaug (Anthony D) Individual Investor 1.4848 51783 3606 2023-10-23 LOW
  Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 1.2214 42596 -280 2023-06-30 LOW
  Schwartz Investment Counsel, Inc. Investment Advisor 0.7627 26600 0 2023-09-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7274 25368 625 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7219 25176 6526 2023-06-30 LOW
  Eagle Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7115 24814 1807 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Winmark Company profile

  Σχετικά με την Winmark

  Η Winmark Corporation είναι δικαιοπάροχος πέντε καταστημάτων λιανικής πώλησης με προσανατολισμό στην αξία, τα οποία αγοράζουν, πωλούν και εμπορεύονται μεταχειρισμένα εμπορεύματα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Franchising και Leasing. Ο τομέας της δικαιόχρησης παρέχει δικαιόχρηση σε έννοιες καταστημάτων λιανικής πώλησης με προσανατολισμό στην αξία που αγοράζουν, πωλούν, εμπορεύονται και αναθέτουν εμπορεύματα. Ο τομέας της χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει την επιχείρηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της Εταιρείας. Ο τομέας χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει την Winmark Capital Corporation, επιχείρηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μεσαίας αγοράς και την Wirth Business Credit, Inc., επιχείρηση χρηματοδότησης μικρής αξίας. Προσφέρει άδειες εκμετάλλευσης franchises με τα σήματα υπηρεσιών Plato's Closet, Once Upon A Child, Play It Again Sports, Style Encore και Music Go Round. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης σε επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μεσαίας αγοράς μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, Winmark Capital Corporation. Η Εταιρεία διαθέτει περίπου 1.266 franchises σε λειτουργία.

  Industry: Miscellaneous Specialty Retailers (NEC)

  605 Highway 169 N Ste 400
  MINNEAPOLIS
  MINNESOTA 55441
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου