Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Whitehaven Coal Limited - WHCau CFD

  7.035
  0.57%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.995
  Άνοιγμα* 7.015
  Μεταβολή 1 έτους* -3.04%
  Εύρος ημέρας* 6.905 - 7.035
  Εύρος 52 εβδ. 2.30-11.04
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 16.22M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 291.44M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.94B
  Αναλογία P/E 4.90
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 956.27M
  Έσοδα 4.92B
  EPS 1.96
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.98961
  Beta 0.52
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 7.035 0.050 0.72% 6.985 7.035 6.955
  Feb 29, 2024 6.985 -0.030 -0.43% 7.015 7.015 6.885
  Feb 28, 2024 7.005 0.090 1.30% 6.915 7.025 6.885
  Feb 27, 2024 6.915 0.010 0.14% 6.905 6.965 6.845
  Feb 26, 2024 6.905 -0.080 -1.15% 6.985 7.025 6.895
  Feb 25, 2024 6.975 0.000 0.00% 6.975 6.995 6.915
  Feb 23, 2024 6.985 0.070 1.01% 6.915 6.985 6.865
  Feb 22, 2024 6.915 0.060 0.88% 6.855 7.025 6.845
  Feb 21, 2024 6.855 0.180 2.70% 6.675 7.005 6.666
  Feb 20, 2024 6.676 -0.189 -2.75% 6.865 6.895 6.666
  Feb 19, 2024 6.855 -0.210 -2.97% 7.065 7.135 6.796
  Feb 18, 2024 7.065 -0.120 -1.67% 7.185 7.275 7.055
  Feb 16, 2024 7.125 0.031 0.44% 7.094 7.165 7.045
  Feb 15, 2024 7.085 -0.140 -1.94% 7.225 7.265 6.865
  Feb 14, 2024 7.225 -0.289 -3.85% 7.514 7.554 6.945
  Feb 13, 2024 7.524 -0.020 -0.27% 7.544 7.594 7.424
  Feb 12, 2024 7.544 0.070 0.94% 7.474 7.634 7.424
  Feb 11, 2024 7.464 0.000 0.00% 7.464 7.504 7.414
  Feb 9, 2024 7.444 -0.189 -2.48% 7.633 7.644 7.404
  Feb 8, 2024 7.624 -0.110 -1.42% 7.734 7.734 7.554

  Whitehaven Coal Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 6064.74 4920.1 1556.98 1721.61 2487.94
  Έσοδα 6064.74 4920.1 1556.98 1721.61 2487.94
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1666.51 1441.16 982.905 1037.49 1130.29
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4398.23 3478.94 574.071 684.115 1357.65
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2305.14 2098.85 2263.16 1631.56 1711.18
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 442.103 433.515 372.147 378.153 358
  Depreciation / Amortization 226 238.881 260.662 224.583 224.459
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 650 -8.673
  Other Operating Expenses, Total -7.595 -7.136 -6.836 -3.495 -3.93
  Λειτουργικά Έσοδα 3759.6 2821.25 -706.181 90.053 776.769
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 70.284 -32.492 -45.645 -31.484 -25.124
  Άλλο, Καθαρό -28.386 -22.869 -16.369 -16.239 -15.777
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3801.5 2765.89 -768.195 42.33 735.868
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2668.05 1951.96 -543.914 30.036 527.898
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2668.05 1951.96 -543.914 30.036 527.898
  Καθαρά Κέρδη 2668.05 1951.96 -543.914 30.036 527.898
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2668.05 1951.96 -543.914 30.036 527.898
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2668.05 1951.96 -543.914 30.036 527.898
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2668.05 1951.96 -543.914 30.036 527.898
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 881.185 1000.41 996.545 1003 1007.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.0278 1.95117 -0.5458 0.02995 0.52402
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.74 0.48 0 0.015 0.28
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.0278 1.95117 0.30052 0.02381 0.52402
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -21.876 -7.57 4.279 3.494 2.356
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2255.57 3809.17 3477.08 1443.02 857.667
  Έσοδα 2255.57 3809.17 3477.08 1443.02 857.667
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 747.031 919.479 823.874 617.284 504.777
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1508.54 2889.69 2653.21 825.736 352.89
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1039.6 1265.55 1169.4 929.45 1462.87
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 213.731 228.372 235.228 198.287 191.094
  Depreciation / Amortization 116.3 109.7 119.886 118.995 122.478
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -34.721 12.845 -3.993 -3.577 -0.268
  Other Operating Expenses, Total -2.744 -4.851 -5.597 -1.539 -5.207
  Λειτουργικά Έσοδα 1215.97 2543.62 2307.68 513.57 -605.207
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 51.29 18.994 -15.415 -17.077 -23.893
  Άλλο, Καθαρό -13.988 -14.398 -11.965 -10.904 -7.634
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1253.28 2548.22 2280.3 485.589 -636.734
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 886.046 1782.01 1611.46 340.503 -449.451
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 886.046 1782.01 1611.46 340.503 -449.451
  Καθαρά Κέρδη 886.046 1782.01 1611.46 340.503 -449.451
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 886.046 1782.01 1611.46 340.503 -449.451
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 886.046 1782.01 1611.46 340.503 -449.451
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 886.046 1782.01 1611.46 340.503 -449.451
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 851.789 910.581 990.419 1010.39 998.743
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.04022 1.957 1.62705 0.337 -0.45002
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.42 0.32 0.4 0.08 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.04022 1.957 1.62705 0.337 0.39444
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 650
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3234.3 2029.99 425.295 433.009 424.266
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2775.51 1215.46 95.202 106.76 119.535
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2775.51 1215.46 95.202 106.76 119.535
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 324.857 657.459 154.163 142.37 155.745
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 244.489 628.91 114.687 109.527 121.398
  Συνολικό Απόθεμα 133.875 157.039 175.93 175.593 148.939
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.056 0.031 0 8.286 0.047
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7510.91 6124.53 4392.87 5212.04 4845.13
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4241.04 4074.14 3943.92 4746.34 4388.96
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9985.25 9227.75 8506.46 8036.34 7183.35
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6182.85 -5800.9 -5176.05 -3881.34 -3341.48
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12.18 12.18 11.828 22.946 21.35
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 18.183 0.856 0.037 0.037 0.037
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5.203 7.298 11.785 9.708 10.518
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.074
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1310.73 1049.79 360.218 312.364 339.116
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 67.226 59.948 78.808 59.892 63.157
  Δεδουλευμένα Έξοδα 38.802 33.987 31.926 30.43 26.51
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 71.835 77.843 75.116 81.553 81.728
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1132.87 878.014 174.368 140.489 167.721
  Σύνολο Οφειλών 2250.38 1912.9 1687.13 1962.45 1322.93
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 117.113 166.854 917.597 943.008 333.529
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 27.423 36.029 726.868 678.38 168.537
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 89.69 130.825 190.729 264.628 164.992
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 280.329 291.084 254.258 322.155 260.219
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5260.52 4211.63 2705.74 3249.59 3522.2
  Κοινή Μετοχή 1659.9 2642.34 3013.66 3003.96 2980.93
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3608.28 1574.74 -302.544 240.403 543.246
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7.648 -5.441 -5.379 5.223 -1.979
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7510.91 6124.53 4392.87 5212.04 4845.13
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 836.601 956.272 1032.64 1026.05 1026.05
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 542.207 405.169 155.055 384.92 390.068
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3234.3 3542.4 2029.99 417.713 425.295
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2775.51 2626.51 1215.46 106.825 95.202
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2775.51 2626.51 1215.46 106.825 95.202
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 324.857 724.122 657.459 146.105 154.163
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 324.857 724.122 657.459 146.105 154.163
  Συνολικό Απόθεμα 133.875 185.859 157.039 154.791 175.93
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.056 5.905 0.031 9.992 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7510.91 7707.38 6124.53 4504.04 4392.87
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4241.04 4130.15 4074.14 4066.52 3943.92
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12.18 12.18 12.18 11.828 11.828
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 18.183 12.856 0.856 0.037 0.037
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5.203 9.801 7.298 7.949 11.785
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1310.73 1771.83 1049.79 351.238 360.218
  Payable/Accrued 309.045 393.325 361.897 225.657 231.268
  Δεδουλευμένα Έξοδα 38.802 37.922 33.987 35.795 31.926
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 71.835 67.865 77.843 72.498 75.116
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 891.053 1272.71 576.065 17.288 21.908
  Σύνολο Οφειλών 2250.38 2659.75 1912.9 1451.33 1687.13
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 117.113 140.792 166.854 525.033 917.597
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 27.423 31.839 36.029 356.152 726.868
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 89.69 108.953 130.825 168.881 190.729
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 542.207 469.079 405.169 292.289 155.055
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 280.329 278.054 291.084 282.77 254.258
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5260.52 5047.63 4211.63 3052.71 2705.74
  Κοινή Μετοχή 1659.9 2055.31 2642.34 3008.88 3013.66
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3608.28 2989.04 1574.74 39.74 -302.544
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7.648 3.275 -5.441 4.097 -5.379
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7510.91 7707.38 6124.53 4504.04 4392.87
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 836.601 901.997 956.272 1032.64 1032.64
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 0.074
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2529.82 138.765 146.436 916.454 892.063
  Cash Receipts 4385.22 1541.76 1744.95 2442.21 2274.21
  Cash Payments -1803.27 -1372.27 -1555.02 -1478.15 -1348.28
  Cash Taxes Paid -11.958 12.185 -13.513 -15.321 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -41.637 -43.136 -30.938 -34.371 -35.458
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.464 0.228 0.953 2.088 1.596
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -177.195 -103.591 -267.998 -193.798 -384.933
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -157.991 -90.858 -248.346 -125.572 -87.959
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -19.204 -12.733 -19.652 -68.226 -296.974
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1232.37 -46.732 108.787 -714.898 -482.491
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.248 -2.538 -13.65 -1.681 -147.579
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -371.86 -1.337 -3.361 -28.339 -10.787
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -774.468 -42.857 437.995 -220.024 -136.073
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1120.26 -11.558 -12.775 7.758 24.639
  Total Cash Dividends Paid -79.794 0 -312.197 -464.854 -188.052
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 2545.05 2529.82 529.532 138.765 46.334
  Cash Receipts 3740.42 4385.22 1451.8 1541.76 723.118
  Cash Payments -1198.8 -1803.27 -884.396 -1372.27 -668.187
  Cash Taxes Paid 0 -11.958 -11.958 12.185 12.165
  Cash Interest Paid -15.366 -41.637 -25.96 -43.136 -20.837
  Changes in Working Capital 18.796 1.464 0.048 0.228 0.075
  Cash From Investing Activities -148.731 -177.195 -93.07 -103.591 -54.481
  Capital Expenditures -113.727 -157.991 -70.842 -90.858 -54.51
  Other Investing Cash Flow Items, Total -35.004 -19.204 -22.228 -12.733 0.029
  Cash From Financing Activities -985.273 -1232.37 -424.839 -46.732 1.191
  Financing Cash Flow Items -0.036 -6.248 -5.226 -2.538 -2.128
  Total Cash Dividends Paid -366.489 -79.794 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -578.429 -371.86 -6.529 -1.337 -0.314
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -40.319 -774.468 -413.084 -42.857 3.633
  Net Change in Cash 1411.05 1120.26 11.623 -11.558 -6.956
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2203 43673310 0 2023-08-22 LOW
  AET SFS Pty. Ltd. Corporation 3.189 26678979 0 2023-08-22
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 2.0238 16931080 -585160 2023-09-30 LOW
  azValor Asset Management SGIIC, SAU Investment Advisor 2.0106 16820993 10485268 2023-03-31 LOW
  FIL Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor 1.9374 16208508 1560724 2023-08-31 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.811 15151255 185700 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3359 11175919 109962 2023-09-30 LOW
  Zage (George Raymond III) Individual Investor 1.3226 11065134 0 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8094 6771272 918 2023-06-01 LOW
  Whitehaven Employee Share Plan Pty. Ltd. Corporation 0.7901 6610252 6610252 2023-08-22
  Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7727 6464694 -3068655 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7224 6043420 0 2023-06-01 LOW
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.6803 5691475 -31213 2023-09-30 HIGH
  HUB24 Ltd. Corporation 0.6135 5132576 -519794 2023-08-22 LOW
  FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.5568 4657952 68703 2023-08-31 HIGH
  UBS Asset Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.5421 4534962 92331 2023-10-18 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.4843 4052013 3725142 2022-09-30 LOW
  Abex Ltd. Corporation 0.3707 3100889 0 2023-08-22 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3515 2941062 1280653 2023-06-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.3185 2664465 2664465 2023-08-22 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Coal (NEC)

  L 28 259 George St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου