Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Whitefield Limited - WHFau CFD

  4.972
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:05

  Mon - Fri: 00:05 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.256
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.972
  Άνοιγμα* 4.973
  Μεταβολή 1 έτους* -5.22%
  Εύρος ημέρας* 4.963 - 4.973
  Εύρος 52 εβδ. 4.97-5.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 45.87K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 637.67K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 587.71M
  Αναλογία P/E 33.79
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 96.30M
  Έσοδα 20.37M
  EPS 0.16
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.88258
  Beta 0.66
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 4.972 0.000 0.00% 4.972 4.973 4.953
  Sep 21, 2023 4.972 -0.050 -1.00% 5.022 5.022 4.953
  Sep 20, 2023 4.972 -0.050 -1.00% 5.022 5.022 4.953
  Sep 19, 2023 4.992 0.019 0.38% 4.973 4.992 4.953
  Sep 18, 2023 4.973 -0.049 -0.98% 5.022 5.022 4.943
  Sep 15, 2023 4.923 -0.020 -0.40% 4.943 5.031 4.913
  Sep 14, 2023 4.943 0.029 0.59% 4.914 4.953 4.914
  Sep 13, 2023 4.904 -0.009 -0.18% 4.913 4.933 4.904
  Sep 12, 2023 4.914 -0.019 -0.39% 4.933 4.953 4.894
  Sep 11, 2023 4.894 -0.030 -0.61% 4.924 4.943 4.894
  Sep 8, 2023 4.894 -0.019 -0.39% 4.913 4.953 4.894
  Sep 7, 2023 4.914 -0.039 -0.79% 4.953 4.963 4.904
  Sep 6, 2023 4.943 -0.030 -0.60% 4.973 5.002 4.913
  Sep 5, 2023 4.943 0.000 0.00% 4.943 4.992 4.924
  Sep 4, 2023 4.943 -0.019 -0.38% 4.962 5.021 4.934
  Sep 1, 2023 4.962 0.019 0.38% 4.943 5.012 4.943
  Aug 31, 2023 4.943 -0.010 -0.20% 4.953 4.992 4.933
  Aug 30, 2023 4.943 -0.029 -0.58% 4.972 5.031 4.934
  Aug 29, 2023 4.962 0.009 0.18% 4.953 5.012 4.933
  Aug 28, 2023 4.953 -0.044 -0.88% 4.997 5.022 4.952

  Whitefield Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 21.8217 19.8231 12.7255 21.0718 21.6536
  Έσοδα 21.8217 19.8231 12.7255 21.0718 21.6536
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.77799 1.88765 1.30207 1.40577 1.27856
  Ακαθάριστο Εισόδημα 20.0437 17.9354 11.4235 19.666 20.3751
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.86686 2.23864 2.37302 2.39992 1.52274
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.61546 0.581 0.5705 0.07873 0.07826
  Other Operating Expenses, Total 0.47341 0.38238 0.25924 0.67599 0.61097
  Λειτουργικά Έσοδα 18.9548 17.5844 10.3525 18.6719 20.1309
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.9548 17.6278 10.376 18.686 20.1309
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 18.011 16.7924 9.81752 17.661 19.4062
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18.011 16.7924 9.81752 17.661 19.4062
  Καθαρά Κέρδη 18.011 16.7924 9.81752 17.661 19.4062
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18.011 16.7924 9.81752 17.661 19.4062
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18.011 16.7924 9.81752 17.661 19.4062
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18.011 16.7924 9.81752 17.661 19.4062
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 112.677 105.802 95.1538 92.1499 88.7959
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15985 0.15872 0.10318 0.19165 0.21855
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.205 0.205 0.205 0.205 0.1975
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15985 0.1532 0.10318 0.19165 0.21079
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.61239 0 -0.71491
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.24121 0.23943 0.26987
  Άλλο, Καθαρό 0.04334 0.02352 0.0141
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 11.3315 10.4901 9.88239 9.94068 7.36954
  Έσοδα 11.3315 10.4901 9.88239 9.94068 7.36954
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.91042 0.86757 0.95631 0.93135 0.67077
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10.4211 9.62256 8.92608 9.00933 6.69877
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.40797 1.45888 0.7582 1.48043 1.16968
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.04695 0.03981 0.02983 0.04966 0.0306
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.12083
  Other Operating Expenses, Total 0.45061 0.5515 0.38446 0.49943 0.34749
  Λειτουργικά Έσοδα 9.92356 9.03125 9.12419 8.46025 6.19986
  Άλλο, Καθαρό 0 0.04334 0.02352
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.92356 9.03124 9.12419 8.50358 6.22338
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9.4666 8.54444 8.78718 8.00527 5.94011
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9.4666 8.54444 8.78718 8.00527 5.94011
  Καθαρά Κέρδη 9.4666 8.54444 8.78718 8.00527 5.94011
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9.4666 8.54444 8.78718 8.00527 5.94011
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9.4666 8.54444 8.78718 8.00527 5.94011
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9.4666 8.54444 8.78718 8.00527 5.94011
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 114.194 111.161 110.687 100.917 95.1538
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0829 0.07687 0.07939 0.07933 0.06243
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1025 0.1025 0.1025 0.1025 0.1025
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0829 0.07687 0.07406 0.07933 0.06243
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.61239
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.73724 10.1078 7.53351 53.923 12.2452
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.23952 5.65233 6.04228 52.1456 6.48507
  Μετρητά 5.23952 5.65233 6.04228 52.1456 6.48507
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.46776 4.42735 1.47008 1.75689 5.737
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.45197 1.84526 1.43353 1.18574 2.37815
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02995 0.02812 0.02115 0.02058 0.02313
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 623.82 650.904 547.601 433.003 493.485
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 614.62 634.694 532.242 372.379 474.032
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.46303 6.103 7.82603 6.70057 7.20863
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.34131 2.50074 33.7661 0.75684 0.61993
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.1226 2.28198 0.49555 0.32565 0.18873
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 72.5032 92.7071 89.3969 55.7281 73.5462
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 25.2065 25.0287 0 32.4026 32.1697
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 25.2065 25.0287 0 32.4026 32.1697
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 45.9554 65.1777 55.6309 22.5687 40.7566
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 551.317 558.197 458.204 377.275 419.939
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.02379 0.02379 0.02379
  Κοινή Μετοχή 361.429 336.7 257.417 241.311 239.22
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 40.1541 44.1212 46.2221 54.0299 45.0403
  Unrealized Gain (Loss) 149.734 177.376 154.542 81.9105 135.655
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 623.82 650.904 547.601 433.003 493.485
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 116.218 110.948 96.2985 92.4116 91.841
  Total Preferred Shares Outstanding 0.02379 0.02379 0.02379 0.02379 0.02379
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.21871 0.21876 33.2705 0.43119 0.43119
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.73724 6.64853 10.1078 8.20398 7.53351
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.23952 4.43785 5.65233 6.39357 6.04228
  Μετρητά 5.23952 4.43785 5.65233 6.39357 6.04228
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.46776 2.07888 4.42735 1.68846 1.47008
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.45197 2.07888 1.88878 1.68846 1.47008
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02995 0.13179 0.02812 0.12195 0.02115
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 623.82 563.553 650.904 681.802 547.601
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 614.62 552.848 634.694 665.523 532.242
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.46303 4.05585 6.103 8.07417 7.82603
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.34131 1.34776 2.50074 34.4005 33.7661
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.1226 0.83431 2.28198 0.23084 0.49555
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.21871 0.51344 0.21876 34.1697 33.2705
  Σύνολο Οφειλών 72.5032 64.0749 92.7071 106.944 89.3969
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 25.2065 25.1174 25.0287 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 25.2065 25.1174 25.0287 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 45.9554 37.6098 65.1777 72.5431 55.6309
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 551.317 499.478 558.197 574.858 458.204
  Κοινή Μετοχή 361.429 337.854 336.7 333.846 257.417
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 40.1541 41.7099 44.1212 44.2652 46.2221
  Unrealized Gain (Loss) 149.734 119.914 177.376 196.747 154.542
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 623.82 563.553 650.904 681.802 547.601
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 116.218 111.309 110.948 110.221 96.2985
  Total Preferred Shares Outstanding 0.02379 0.02379 0.02379 0.02379 0.02379
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.02379
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18.2271 14.1097 10.2214 22.469 13.0498
  Cash Receipts 21.9188 19.4112 12.4339 22.1368 20.7936
  Cash Payments -2.86058 -2.46543 -2.22638 -1.95878 -2.03193
  Cash Taxes Paid -0.93918 -2.87958 -0.05343 2.14952 -5.74126
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.10801 0.0435 0.06741 0.14149 0.02936
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.3505 -64.9649 -52.8072 40.3348 -6.79369
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -21.3505 -64.9649 -52.8072 40.3348 -6.79369
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2.71062 50.4653 -3.51752 -17.1433 -7.75829
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.13305 -1.18504 -0.13263 -0.01514 -0.08854
  Total Cash Dividends Paid -19.6047 -19.1615 -17.4199 -17.1282 -16.9557
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 22.4484 70.8118 14.035 0 9.286
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.41281 -0.38995 -46.1033 45.6605 -1.50222
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Cash From Operating Activities 18.2271 10.6368 14.1097 7.51097 10.2214
  Cash Receipts 21.9188 10.8171 19.4112 9.74155 12.4339
  Cash Payments -2.86058 -1.68419 -2.46543 -1.47102 -2.22638
  Cash Taxes Paid -0.93918 1.45322 -2.87958 -0.80305 -0.05343
  Changes in Working Capital 0.10801 0.05072 0.0435 0.0435 0.06741
  Cash From Investing Activities -21.3505 -2.04675 -64.9649 -73.2613 -52.8072
  Other Investing Cash Flow Items, Total -21.3505 -2.04675 -64.9649 -73.2613 -52.8072
  Cash From Financing Activities 2.71062 -9.80455 50.4653 66.1016 -3.51752
  Financing Cash Flow Items -0.13305 -0.00885 -1.18504 -1.13827 -0.13263
  Total Cash Dividends Paid -19.6047 -9.79569 -19.1615 -8.97624 -17.4199
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 22.4484 0 70.8118 76.2161 14.035
  Net Change in Cash -0.41281 -1.21448 -0.38995 0.35129 -46.1033

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Holding Companies (NEC)

  Suite 1601,
  Level 16
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0081%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0002%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.00006
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου