Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Whitbread PLC - WTB CFD

31.11
1.05%
0.11
Χαμηλό: 30.78
Υψηλό: 31.19
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Whitbread PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 31.44
Άνοιγμα* 31.15
Μεταβολή 1 έτους* 2%
Εύρος ημέρας* 30.78 - 31.19
Εύρος 52 εβδ. 22.46-32.53
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 667.99K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.26M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.37B
Αναλογία P/E 20.40
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 202.03M
Έσοδα 2.39B
EPS 1.54
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.8756
Beta 1.47
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 31.44 1.04 3.42% 30.40 31.47 30.39
Feb 1, 2023 30.03 -0.10 -0.33% 30.13 30.63 30.01
Jan 31, 2023 30.33 -0.28 -0.91% 30.61 30.64 30.25
Jan 30, 2023 30.68 0.21 0.69% 30.47 30.71 30.38
Jan 27, 2023 30.71 0.20 0.66% 30.51 30.76 30.38
Jan 26, 2023 30.63 -0.02 -0.07% 30.65 30.86 30.40
Jan 25, 2023 30.59 -0.25 -0.81% 30.84 30.93 30.33
Jan 24, 2023 30.77 0.59 1.95% 30.18 30.84 30.18
Jan 23, 2023 30.32 0.49 1.64% 29.83 30.33 29.83
Jan 20, 2023 30.05 0.39 1.31% 29.66 30.18 29.60
Jan 19, 2023 29.66 0.15 0.51% 29.51 29.84 29.50
Jan 18, 2023 29.77 0.32 1.09% 29.45 30.17 29.45
Jan 17, 2023 30.37 -0.22 -0.72% 30.59 30.73 30.27
Jan 16, 2023 30.44 0.33 1.10% 30.11 30.55 29.95
Jan 13, 2023 30.22 -0.03 -0.10% 30.25 30.64 30.08
Jan 12, 2023 29.95 0.84 2.89% 29.11 29.96 28.94
Jan 11, 2023 28.72 0.44 1.56% 28.28 28.98 28.28
Jan 10, 2023 28.45 0.41 1.46% 28.04 28.49 27.89
Jan 9, 2023 28.04 0.13 0.47% 27.91 28.22 27.65
Jan 6, 2023 27.92 0.23 0.83% 27.69 28.03 27.48

Whitbread PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 3106 2007.4 2047.1 2062.1 588.9 1703.4
Έσοδα 3106 2007.4 2047.1 2062.1 588.9 1703.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 375.6 202.3 204.2 208.5 72.2 146.6
Ακαθάριστο Εισόδημα 2730.4 1805.1 1842.9 1853.6 516.7 1556.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2566.6 1552 1686.9 1651.1 1440.2 1476.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1773.6 1130.8 996.1 1046.3 802.3 1115.5
Depreciation / Amortization 220.1 150.5 258.3 268.7 300.1 326.9
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.5 0.1 0.1 -0.1 0.5 2.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 46.6 6.1 178.1 77.9 217.2 -186
Other Operating Expenses, Total 151.2 62.2 50.1 49.8 47.9 71.4
Λειτουργικά Έσοδα 539.4 455.4 360.2 411 -851.3 226.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.5 -28.8 -141.8 -135.2 -157.8 -171.1
Άλλο, Καθαρό -0.5 -0.1 -0.3 4.2 1.7 2.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 515.4 426.5 218.1 280 -1007.4 58.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 415.9 343.5 176.8 217.9 -906.5 42.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας 5.7 1.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 421.6 345.1 176.8 217.9 -906.5 42.5
Καθαρά Κέρδη 421.6 438 3731.4 217.9 -906.5 42.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 421.6 345.1 176.8 217.9 -906.5 42.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 421.6 438 3731.4 217.9 -906.5 42.5
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 421.6 438 3731.4 217.9 -906.5 42.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 212.543 213.241 213.823 174.946 188.1 202.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.9836 1.61835 0.82685 1.24552 -4.81925 0.20946
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.82304 0.869 0.85611 0.2805 0 0.347
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.39669 1.79515 2.00305 2.01433 -3.62839 -0.83736
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 92.9 3554.6 0
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 984.1 250.5 338.4 661.6 1041.8
Έσοδα 984.1 250.5 338.4 661.6 1041.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 856.1 898.4 541.8 596.8 879.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 62.2 271.5 -54.3 -129.8 -20
Other Operating Expenses, Total 793.9 626.9 596.1 726.6 899.7
Λειτουργικά Έσοδα 128 -647.9 -203.4 64.8 162.1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -70.1 -78.1 -79.7 -85.5 -85.6
Άλλο, Καθαρό 2.2 1.3 0.4 1.4 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 60.1 -724.7 -282.7 -19.3 77.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45.7 -660.5 -246 -37.8 80.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 45.7 -660.5 -246 -37.8 80.3
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 45.7 -660.5 -246 -37.8 80.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 45.7 -660.5 -246 -37.8 80.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 45.7 -660.5 -246 -37.8 80.3
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 45.7 -660.5 -246 -37.8 80.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 194.269 175 201.2 201.9 203.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.23524 -3.77429 -1.22266 -0.18722 0.39382
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.347
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.71499 -2.136 -1.53429 -0.8633 0.19912
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 287.1 343 3543.7 833 1350.5 1268.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63 90.6 3403.2 502.6 1256 1132.4
Cash 62.9 29.2 25.9 78.9 19.2 43.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.1 61.4 3377.3 423.7 1236.8 1088.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 118.8 125.7 124.1 307.7 74.2 116.4
Accounts Receivable - Trade, Net 92.6 105.7 111.5 292.8 74.2 116.4
Total Inventory 48.2 48.8 14.5 13.7 12.1 19.4
Prepaid Expenses 44.8 65.4
Other Current Assets, Total 12.3 12.5 1.9 9 8.2 0
Total Assets 4688.8 4892.4 10034.3 7825.5 8798.6 9566.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3972.4 4176 6231.7 6505.7 6951.5 7494.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4783.4 5075.6 6917.6 7347.8 7896.6 8510.3
Accumulated Depreciation, Total -811 -899.6 -685.9 -842.1 -945.1 -1015.6
Goodwill, Net 177.1 177.1 110.5 110.5 110.5 110.5
Intangibles, Net 98.6 123.6 65.1 62.3 48.6 48.8
Long Term Investments 53 50.4 56.6 75.1 123.9 41.1
Note Receivable - Long Term 6.8 5.8 0 5.1 0
Other Long Term Assets, Total 93.8 16.5 26.7 233.8 213.6 603.2
Total Current Liabilities 838.8 851.2 949.9 646.9 775.3 719.6
Payable/Accrued 596.9 668.2 508 440 316.5 570.7
Notes Payable/Short Term Debt 109.6 24.4 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 47.8 84.5 68.8 163.9 424.1 129.3
Other Current Liabilities, Total 84.5 74.1 373.1 43 34.7 19.6
Total Liabilities 2160.5 2089.9 4381.6 4076.7 4964.5 5447.5
Total Long Term Debt 795.6 814.5 3222.9 3282.2 4110 4564.4
Long Term Debt 795.6 814.5 819.9 741.5 990.5 991.9
Deferred Income Tax 62 82.4 71.1 137.8 44.6 150.6
Minority Interest -3.5 0
Other Liabilities, Total 467.6 341.8 137.7 9.8 34.6 12.9
Total Equity 2528.3 2802.5 5652.7 3748.8 3834.1 4119
Common Stock 150.2 150.4 150.6 112.9 164.7 164.8
Additional Paid-In Capital 68 73.2 81.5 90.8 1022.9 1024.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2281.7 2549.9 5402.9 3526.5 2617.8 2905.2
Other Equity, Total 28.4 29 17.7 18.6 28.7 24.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4688.8 4892.4 10034.3 7825.5 8798.6 9566.5
Total Common Shares Outstanding 213.358 213.59 210.215 156.555 201.9 202
Total Preferred Shares Outstanding 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Capital Lease Obligations 2403 2540.7 3119.5 3572.5
Feb 2020 Aug 2020 Feb 2021 Aug 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 833 1051.3 1350.5 1290.2 1268.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 502.6 936.2 1256 1144.7 1132.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 502.6 936.2 1236.8 1144.7 1088.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 307.7 93 74.2 120.8 116.4
Accounts Receivable - Trade, Net 292.8 87 74.2 120.4 116.4
Total Inventory 13.7 21.7 12.1 14.8 19.4
Other Current Assets, Total 9 0.4 8.2 9.9 0
Total Assets 7825.5 8254.3 8798.6 8902.7 9566.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6505.7 6718.1 6951.5 7058.2 7494.7
Intangibles, Net 172.8 165.4 159.1 154.7 159.3
Long Term Investments 75.1 118.3 123.9 101.3 41.1
Note Receivable - Long Term 5.1 5.5 0
Other Long Term Assets, Total 233.8 195.7 213.6 298.3 603.2
Total Current Liabilities 646.9 450.2 775.3 723.3 719.6
Payable/Accrued 440 315.2 316.5 482.9 570.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 163.9 100 424.1 215.7 129.3
Other Current Liabilities, Total 43 35 34.7 24.7 19.6
Total Liabilities 4076.7 4191.8 4964.5 5043 5447.5
Total Long Term Debt 3282.2 3601.4 4110 4182.4 4564.4
Long Term Debt 741.5 739.8 990.5 991.2 991.9
Capital Lease Obligations 2540.7 2861.6 3119.5 3191.2 3572.5
Deferred Income Tax 137.8 80.3 44.6 96.5 150.6
Other Liabilities, Total 9.8 59.9 34.6 40.8 12.9
Total Equity 3748.8 4062.5 3834.1 3859.7 4119
Common Stock 112.9 164.6 164.7 164.8 164.8
Additional Paid-In Capital 90.8 1020.5 1022.9 1024.5 1024.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3526.5 2846.3 2617.8 2643.2 2905.2
Other Equity, Total 18.6 31.1 28.7 27.2 24.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7825.5 8254.3 8798.6 8902.7 9566.5
Total Common Shares Outstanding 156.555 201.8 201.9 201.9 202
Total Preferred Shares Outstanding 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Cash 19.2 43.5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 415.9 436.4 3731.4 217.9 -906.5 42.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 626.1 621 603.2 234.2 -391.1 508.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 220.1 229.9 363.7 268.8 300.2 326.9
Μη Χρηματικά Στοιχεία 189.1 199.2 -3028.5 263.7 479.1 141.8
Cash Taxes Paid 86.8 99.3 90.2 8.5 -19.1 0.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 34.9 34.3 168.7 147.2 145.2 153.4
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -199 -244.5 -463.4 -516.2 -263.9 -2.5
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -410.1 -388.6 3261.6 -575.8 -228 -204.6
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -609.8 -519.8 -547.3 -393.4 -228.2 -221.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 199.7 131.2 3808.9 -182.4 0.2 16.9
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -211.9 -205.1 -551.9 -2550.9 1371.1 -427.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.6 -36.3 -7.3 2
Total Cash Dividends Paid -167.1 -177.6 -187.4 -159.9 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.6 5.4 -161.4 -2318.9 983.9 1.9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -49.8 3.4 -203.1 -72.1 394.5 -431
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.8 0.3 -0.3 -8.1 1.4 -0.6
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5.9 27.6 3312.6 -2900.6 753.4 -123.6
Feb 2020 Aug 2020 Feb 2021 Aug 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 217.9 -660.5 -906.5 -37.8 42.5
Cash From Operating Activities 234.2 -312 -391.1 239.4 508.7
Cash From Operating Activities 268.8 145.9 300.2 156 326.9
Non-Cash Items 263.7 393.5 479.1 87.6 141.8
Cash Taxes Paid 8.5 -12.6 -19.1 0.1 0.1
Cash Interest Paid 147.2 66.1 145.2 70 153.4
Changes in Working Capital -516.2 -190.9 -263.9 33.6 -2.5
Cash From Investing Activities -575.8 -116.9 -228 -61.3 -204.6
Capital Expenditures -393.4 -119.8 -228.2 -106.4 -221.5
Other Investing Cash Flow Items, Total -182.4 2.9 0.2 45.1 16.9
Cash From Financing Activities -2550.9 860.7 1371.1 -289.3 -427.1
Total Cash Dividends Paid -159.9 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2318.9 981.4 983.9 1.7 1.9
Issuance (Retirement) of Debt, Net -72.1 -120.7 394.5 -291 -431
Foreign Exchange Effects -8.1 1.8 1.4 -0.1 -0.6
Net Change in Cash -2900.6 433.6 753.4 -111.3 -123.6
Financing Cash Flow Items -7.3 2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.83 9757865 902109 2022-06-16 LOW
Aberdeen Asset Investments Limited Investment Advisor 4.532 9155869 0 2022-04-27 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.507 9105321 0 2022-04-27 LOW
Longview Partners LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.4778 9046346 0 2022-04-27 LOW
Vulcan Value Partners, LLC Investment Advisor 3.3157 6698606 0 2022-04-27 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1526 6369196 47751 2022-10-27 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0149 6091023 300374 2022-09-29 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.7526 5560999 228747 2022-10-27 LOW
L&R Ventures Ltd Corporation 2.7219 5499053 -1666395 2022-10-24 HIGH
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 2.445 4939605 0 2023-01-01 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7482 3531831 -103445 2022-10-27 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4355 2900198 571695 2023-01-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1001 2222487 -20311 2023-01-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0724 2166546 -205276 2023-01-01 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.982 1983925 -381814 2022-10-27 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.8603 1738102 -58404 2022-09-29 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.8471 1711435 36450 2023-01-01 LOW
Ostrum Asset Management Investment Advisor 0.7108 1436104 142160 2023-01-01 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5839 1179651 -974889 2022-10-27 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5817 1175293 -63923 2022-10-27 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Whitbread Company profile

Σχετικά με την Whitbread PLC

Η Whitbread PLC είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κατέχει και λειτουργεί ξενοδοχεία και εστιατόρια. Η εταιρεία είναι οργανωμένη σε έναν ενιαίο επιχειρηματικό τομέα, την Premier Inn. Η Premier Inn παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με τη διαμονή και το φαγητό τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς. Τα εμπορικά σήματα εστιατορίων της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Beefeater, Brewers Fayre, Table Table, Cookhouse & Pub, Bar + Block, Premier Inn, hub και Thyme. Η Εταιρεία διαχειρίζεται πάνω από 800 ξενοδοχεία Premier Inn και πάνω από 80.000 δωμάτια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις θυγατρικές της εταιρείες περιλαμβάνονται οι Whitbread Group PLC, Premier Inn Hotels Limited, Premier Inn Kier Limited, Silk Street Hotels Limited, Elm Hotel Holdings Limited, Brickwoods Limited, Duttons Brewery Limited και Silk Street Hotels Limited.

Industry: Hotels & Motels

Whitbread Court
Houghton Hall Business Park
DUNSTABLE
BEDFORDSHIRE LU5 5XE
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00335

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου