Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Weyerhaeuser Co - WY CFD

  33.15
  1.34%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Weyerhaeuser Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 33.6
  Άνοιγμα* 33.32
  Μεταβολή 1 έτους* 8.04%
  Εύρος ημέρας* 33.03 - 33.44
  Εύρος 52 εβδ. 27.65-35.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.06M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.02M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.79B
  Αναλογία P/E 37.83
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 730.00M
  Έσοδα 7.72B
  EPS 0.86
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.332
  Beta 1.44
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 25, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 33.15 -0.14 -0.42% 33.29 33.47 32.96
  Apr 11, 2024 33.60 0.10 0.30% 33.50 34.03 33.24
  Apr 10, 2024 33.54 -0.39 -1.15% 33.93 34.08 33.36
  Apr 9, 2024 34.98 0.52 1.51% 34.46 35.01 34.46
  Apr 8, 2024 34.36 -0.28 -0.81% 34.64 34.69 34.34
  Apr 5, 2024 34.54 0.14 0.41% 34.40 34.55 34.22
  Apr 4, 2024 34.58 -0.49 -1.40% 35.07 35.21 34.35
  Apr 3, 2024 34.88 -0.12 -0.34% 35.00 35.16 34.76
  Apr 2, 2024 35.38 0.29 0.83% 35.09 35.43 35.01
  Apr 1, 2024 35.51 -0.33 -0.92% 35.84 35.97 35.39
  Mar 28, 2024 35.84 -0.11 -0.31% 35.95 36.20 35.76
  Mar 27, 2024 35.88 0.32 0.90% 35.56 35.88 35.36
  Mar 26, 2024 35.41 -0.11 -0.31% 35.52 35.78 35.37
  Mar 25, 2024 35.43 -0.04 -0.11% 35.47 35.92 35.37
  Mar 22, 2024 35.55 0.13 0.37% 35.42 35.70 35.23
  Mar 21, 2024 35.46 0.05 0.14% 35.41 35.75 35.15
  Mar 20, 2024 35.26 1.08 3.16% 34.18 35.36 34.18
  Mar 19, 2024 34.47 0.56 1.65% 33.91 34.52 33.91
  Mar 18, 2024 34.10 -0.11 -0.32% 34.21 34.43 33.79
  Mar 15, 2024 34.29 0.61 1.81% 33.68 34.55 33.68

  Weyerhaeuser Co Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Weyerhaeuser Co Earnings Release
  Q1 2024 Weyerhaeuser Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Weyerhaeuser Co Earnings Call
  Q1 2024 Weyerhaeuser Co Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Weyerhaeuser Co Annual Shareholders Meeting
  Weyerhaeuser Co Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Weyerhaeuser Co Annual Shareholders Meeting
  Weyerhaeuser Co Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, July 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Weyerhaeuser Co Earnings Release
  Q2 2024 Weyerhaeuser Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 10184 10201 7532 6554 7476
  Έσοδα 10184 10201 7532 6554 7476
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6564 6103 5447 5412 5592
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3620 4098 2085 1142 1884
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7585 6558 5983 6370 6282
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 491 491 430 432 406
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6 5 5 6 8
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -10 -5 7 2 -3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 502 -78 67 558 227
  Other Operating Expenses, Total 32 42 27 -40 52
  Λειτουργικά Έσοδα 2599 3643 1549 184 1194
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -245 -308 -530 -336 -315
  Άλλο, Καθαρό -49 -19 -37 -61 -72
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2305 3316 982 -213 807
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1880 2607 797 -76 748
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1880 2607 797 -76 748
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 1880 2607 797 -76 748
  Total Adjustments to Net Income 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1880 2607 797 -76 748
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1880 2607 797 -76 748
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1880 2607 797 -76 748
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 742.953 750.983 747.899 745.897 756.827
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.53044 3.47145 1.06565 -0.10189 0.98834
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.72 0.68 1.36 1.32
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.17376 3.37409 1.12534 0.38437 1.26634
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 2022 1997 1881 1823 2276
  Έσοδα 2022 1997 1881 1823 2276
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1520 1528 1512 1434 1694
  Ακαθάριστο Εισόδημα 502 469 369 389 582
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1669 1678 1645 1591 1819
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 129 130 123 127 124
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1 2 2 1
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -3 1 2 -8
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 13 1 11 2
  Other Operating Expenses, Total 20 9 6 15 6
  Λειτουργικά Έσοδα 353 319 236 232 457
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -48 -52 -54 -50 -58
  Άλλο, Καθαρό -12 -12 -9 -216 -12
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 293 255 173 -34 387
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 239 230 151 11 310
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 239 230 151 11 310
  Καθαρά Κέρδη 239 230 151 11 310
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 239 230 151 11 310
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 239 230 151 11 310
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 239 230 151 11 310
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 731.742 732.362 733.546 736.569 740.975
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32662 0.31405 0.20585 0.01493 0.41837
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36452 0.34607 0.24631 0.03082 0.4281
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2746 3135 1609 1611 1602
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1581 1879 495 139 334
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1581 1879 495 139 334
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 399 531 532 407 474
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 357 507 450 309 337
  Συνολικό Απόθεμα 550 520 443 416 389
  Προπληρωθέντα Εξοδα 216 205 139 147 152
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 502 253
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 17340 17652 16311 16406 17249
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14313 14098 14287 14429 14958
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17809 17435 17451 17625 18040
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3710 -3592 -3432 -3477 -3376
  Υπεραξία, Καθαρό
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 281 419 415 366 689
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1740 954 950 1006 1939
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 247 281 204 246 222
  Δεδουλευμένα Έξοδα 351 396 400 388 361
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 987 7 160 243 1227
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 155 270 186 129 129
  Σύνολο Οφειλών 6591 6885 7580 8229 8203
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4076 5107 5337 6167 5419
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4071 5099 5325 6147 5419
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 679 778 1269 1050 802
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10749 10767 8731 8177 9046
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 916 934 934 932 933
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2389 2131 411 -3 1093
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7444 7702 7386 7248 7020
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 17340 17652 16311 16406 17249
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 732.794 747.301 747.385 745.3 746.391
  Total Preferred Shares Outstanding
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 96 46 24 6 43
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5 8 12 20
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3016 2967 2053 2746 3048
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1841 1760 797 1581 1920
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1173 1095 797 1581 1920
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 461 480 468 399 440
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 443 462 440 357 425
  Συνολικό Απόθεμα 528 539 586 550 542
  Προπληρωθέντα Εξοδα 186 188 202 216 146
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 17550 17470 16580 17340 17590
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14141 14112 14154 14211 14168
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5960 5953 5916 5881 5677
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3854 -3820 -3759 -3710 -3680
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 393 391 373 383 374
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1686 1707 1650 1740 1054
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 288 254 266 247 272
  Δεδουλευμένα Έξοδα 336 303 296 356 374
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 861 980 981 982 118
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 201 170 107 155 290
  Σύνολο Οφειλών 7322 7329 6504 6591 6752
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4818 4817 4072 4071 4935
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4818 4817 4072 4071 4935
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 113 105 101 96 89
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 705 700 681 684 674
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10228 10141 10076 10749 10838
  Κοινή Μετοχή 913 914 916 916 922
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1929 1828 1738 2389 2510
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7386 7399 7422 7444 7406
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 17550 17470 16580 17340 17590
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 730.128 730.85 732.507 732.794 737.547
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 668 665
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1880 2607 797 -76 748
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2832 3159 1529 966 1112
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 480 477 472 510 486
  Deferred Taxes -30 14 -56 -169 72
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 683 130 391 721 460
  Cash Taxes Paid 566 609 176 2 95
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 283 315 365 370 358
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -181 -69 -75 -20 -654
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -759 -325 185 187 -440
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -468 -441 -281 -384 -427
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -291 116 466 571 -13
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2491 -1330 -1358 -1348 -1162
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -25 -22 -20 -18 -7
  Total Cash Dividends Paid -1617 -884 -381 -1013 -995
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -527 -49 33 -47 -314
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -322 -375 -990 -270 154
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -418 1504 356 -195 -490
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 151 1880 1869 1559 771
  Cash From Operating Activities 126 2832 2665 2103 957
  Cash From Operating Activities 126 480 360 241 122
  Deferred Taxes 3 -30 17 14 14
  Non-Cash Items 56 683 443 407 340
  Cash Taxes Paid 6 566 446 354 85
  Cash Interest Paid 57 283 211 149 78
  Changes in Working Capital -210 -181 -24 -118 -290
  Cash From Investing Activities -69 -759 -530 -433 -87
  Capital Expenditures -71 -468 -245 -151 -70
  Cash From Financing Activities -841 -2491 -2214 -1938 -1664
  Financing Cash Flow Items -10 -25 -20 -19 -18
  Total Cash Dividends Paid -799 -1617 -1485 -1352 -1218
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -32 -527 -387 -245 -106
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -322 -322 -322 -322
  Net Change in Cash -784 -418 -79 -268 -794
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2 -291 -285 -282 -17

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Weyer Company profile

  Σχετικά με την Weyerhaeuser Co

  Η Weyerhaeuser Company είναι εταιρεία ξυλείας, γης και δασικών προϊόντων. Η εταιρεία κατέχει ή ελέγχει περίπου 10,6 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαχειρίζεται επιπλέον 14,1 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων με μακροχρόνιες άδειες στον Καναδά. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Timberlands- Real Estate, Energy and Natural Resources (Real Estate & ENR) και Wood Products. Ο τομέας Timberlands προσφέρει κορμοτεμάχια, ξυλεία, μισθώσεις αναψυχής και άλλα προϊόντα. Ο τομέας Real Estate & ENR περιλαμβάνει πωλήσεις δασικών εκτάσεων, δικαιώματα έρευνας και εξόρυξης σκληρών ορυκτών, δομικών υλικών, παραγωγής φυσικού αερίου, αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ο τομέας προϊόντων ξύλου αποτελείται από δομική ξυλεία, προσανατολισμένη ξυλόπλακα, κατασκευασμένα προϊόντα ξύλου και διανομή οικοδομικών υλικών. Η εταιρεία μεταφέρει επίσης πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα υλικά και τελικά προϊόντα μεταξύ των επιχειρηματικών της τομέων. Διαθέτει περίπου 35 εγκαταστάσεις παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

  Industry: Timber REITs

  220 Occidental Avenue South
  SEATTLE
  WASHINGTON 98104
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου