Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Westgold Resources Limited - WGXau CFD

  1.571
  8.66%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

  Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Thu: 00:00 - 05:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.013
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.72
  Άνοιγμα* 1.645
  Μεταβολή 1 έτους* 97.72%
  Εύρος ημέρας* 1.561 - 1.65
  Εύρος 52 εβδ. 0.71-2.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.43M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 36.33M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 359.95M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 473.62M
  Έσοδα 647.58M
  EPS -0.24
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.59
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 3, 2023 1.580 -0.060 -3.66% 1.640 1.640 1.555
  Oct 2, 2023 1.640 -0.095 -5.48% 1.735 1.745 1.640
  Oct 1, 2023 1.735 0.060 3.58% 1.675 1.740 1.675
  Sep 29, 2023 1.680 -0.005 -0.30% 1.685 1.700 1.675
  Sep 28, 2023 1.670 0.040 2.45% 1.630 1.695 1.620
  Sep 27, 2023 1.655 -0.065 -3.78% 1.720 1.725 1.655
  Sep 26, 2023 1.755 0.005 0.29% 1.750 1.765 1.730
  Sep 25, 2023 1.755 0.020 1.15% 1.735 1.770 1.705
  Sep 22, 2023 1.740 -0.020 -1.14% 1.760 1.765 1.700
  Sep 21, 2023 1.790 -0.060 -3.24% 1.850 1.855 1.790
  Sep 20, 2023 1.840 0.005 0.27% 1.835 1.864 1.795
  Sep 19, 2023 1.855 0.060 3.34% 1.795 1.855 1.795
  Sep 18, 2023 1.815 0.020 1.11% 1.795 1.850 1.795
  Sep 15, 2023 1.775 -0.060 -3.27% 1.835 1.835 1.770
  Sep 14, 2023 1.810 0.030 1.69% 1.780 1.815 1.760
  Sep 13, 2023 1.775 0.005 0.28% 1.770 1.785 1.750
  Sep 12, 2023 1.755 0.020 1.15% 1.735 1.785 1.715
  Sep 11, 2023 1.690 -0.040 -2.31% 1.730 1.730 1.650
  Sep 8, 2023 1.735 0.070 4.20% 1.665 1.785 1.655
  Sep 7, 2023 1.650 0.035 2.17% 1.615 1.680 1.600

  Westgold Resources Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 654.371 647.577 571.17 492.268 418.317
  Έσοδα 654.371 647.577 571.17 492.268 418.317
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 631.599 610.049 449.28 461.747 408.078
  Ακαθάριστο Εισόδημα 22.7723 37.528 121.89 30.521 10.2393
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 637.964 806.264 458.93 447.487 404.312
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.4423 12.0768 8.97677 7.0685 8.82097
  Depreciation / Amortization 0.92763 0.8907 0.85201 0.84706 0.3082
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -3.26102 1.74789 -5.53688 -9.17538 -24.783
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -4.44802 184.581 7.31488 -10.3974 16.9605
  Other Operating Expenses, Total -3.29529 -3.08083 -1.9575 -2.60308 -5.07235
  Λειτουργικά Έσοδα 16.4067 -158.688 112.241 44.7813 14.005
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.68653 -0.5032 0 0 0
  Άλλο, Καθαρό -0.77076 -0.89546 -0.34748 -0.91888 -1.32503
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13.9495 -160.087 111.893 43.8624 12.68
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.0035 -111.119 76.7519 34.6073 13.4871
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.0035 -111.119 76.7519 34.6073 13.4871
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.64293
  Καθαρά Κέρδη 10.0035 -111.119 76.7519 34.6073 14.1301
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.0035 -111.119 76.7519 34.6073 13.4871
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.0035 -111.119 76.7519 34.6073 14.1301
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.0035 -111.119 76.7519 34.6073 14.1301
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 473.623 438.908 423.636 399.991 377.428
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02112 -0.25317 0.18117 0.08652 0.03573
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01439 0.02018 0.19302 0.06601 0.06494
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 339.378 314.993 336.557 311.02 269.36
  Έσοδα 339.378 314.993 336.557 311.02 269.36
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 305.777 325.822 331.155 278.893 220.618
  Ακαθάριστο Εισόδημα 33.6012 -10.8288 5.40184 32.1262 48.7422
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 310.319 327.645 523.361 282.903 227.219
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.71223 7.73005 5.39958 5.5536 6.05103
  Depreciation / Amortization 0.45337 0.47426 0.43305 0.45765 0.42818
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.42941 0.42497 2.44995 -0.70206 -5.19437
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.96889 -3.96889 184.528 0.05364 6.76833
  Other Operating Expenses, Total -8.16291 -2.83698 -0.60415 -1.3531 -1.4516
  Λειτουργικά Έσοδα 29.059 -12.6523 -186.804 28.1164 42.1406
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.78515 -3.24244 -0.94783 -0.45083 -0.04689
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 29.8442 -15.8947 -187.752 27.6656 42.0937
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21.1464 -11.1429 -131.047 19.9281 29.2085
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21.1464 -11.1429 -131.047 19.9281 29.2085
  Καθαρά Κέρδη 21.1464 -11.1429 -131.047 19.9281 29.2085
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21.1464 -11.1429 -131.047 19.9281 29.2085
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21.1464 -11.1429 -131.047 19.9281 29.2085
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21.1464 -11.1429 -131.047 19.9281 29.2085
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 473.08 474.165 452.91 426.725 425.04
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0447 -0.0235 -0.28935 0.0467 0.06872
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05064 -0.02894 -0.02452 0.04679 0.07977
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 293.263 222.465 193.264 122.456 156.699
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 182.702 150.684 137.565 67.1963 73.4467
  Μετρητά 182.702 150.684 137.565 67.1963 73.4467
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.12273 7.4661 7.23114 6.99212 19.9058
  Συνολικό Απόθεμα 96.0821 59.1294 43.9482 45.5029 60.6931
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.42708 4.03598 3.37 1.33649 1.36636
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.93003 1.14945 1.14945 1.42784 1.28655
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 827.175 899.97 757.487 676.723 667.282
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 527.112 671.082 551.223 498.056 504.317
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1297.52 1106.59 880.893 686.162 793.41
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -882.335 -525.243 -408.544 -292.382 -436.356
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6.79931 6.42309 13 56.2108 6.26716
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 123.926 118.151 103.385 109.447 127.299
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 47.6372 44.5735 34.5216 27.9152 38.3354
  Payable/Accrued 40.3803 39.2099 35.1433 29.8267 46.8727
  Δεδουλευμένα Έξοδα 13.0662 11.4053 9.78693 7.96352 7.19287
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 22.842 22.9621 23.7348 18.271 16.8197
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0 0.19884 25.4705 18.0783
  Σύνολο Οφειλών 239.407 292.61 235.626 233.237 261.466
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 20.1178 22.1138 14.0916 18.4659 13.8287
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 20.1178 22.1138 14.0916 18.4659 13.8287
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 25.6937 75.2265 39.6591 35.0004 42.3206
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 69.6698 77.1186 78.4901 70.3236 78.0181
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 587.767 607.36 521.861 443.486 405.816
  Κοινή Μετοχή 463.468 364.078 356.13 299.495 276.977
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 124.299 243.283 165.731 143.991 128.839
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 827.175 899.97 757.487 676.723 667.282
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 473.623 423.925 420.23 363.11 363.11
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 246.981 293.263 192.541 222.465 224.287
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 143.581 182.702 100.31 150.684 161.905
  Μετρητά 143.581 182.702 100.31 150.684 161.905
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.72702 7.12273 7.31926 7.4661 7.58761
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.72702 7.12273 7.31926 7.4661 7.58761
  Συνολικό Απόθεμα 88.5959 96.0821 79.5088 59.1294 51.5032
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.92766 5.42708 3.47294 4.03598 2.14224
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.14944 1.93003 1.93003 1.14945 1.14945
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 785.813 827.175 918.946 899.97 839.131
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 532.457 527.112 716.953 671.082 601.33
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6.37434 6.79931 9.45189 6.42309 13.5139
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 104.765 123.926 114.828 118.151 102.723
  Payable/Accrued 71.6529 88.0175 81.5401 83.7834 69.3689
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20.7002 22.842 20.5759 22.9621 22.3184
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12.4122 13.0662 12.7124 11.4053 11.0355
  Σύνολο Οφειλών 209.208 239.407 297.277 292.61 261.356
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.6409 20.1178 19.17 22.1138 18.33
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 14.6409 20.1178 19.17 22.1138 18.33
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 21.1772 25.6937 83.1772 75.2265 62.1282
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 68.6249 69.6698 80.1012 77.1186 78.1753
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 576.605 587.767 621.669 607.36 577.775
  Κοινή Μετοχή 463.233 463.468 366.022 364.078 364.291
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 113.372 124.299 255.647 243.283 213.484
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 785.813 827.175 918.946 899.97 839.131
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 473.623 473.623 425.496 423.925 423.855
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15.2648
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8.00595
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 179.855 249.142 155.732 81.2319 14.711
  Cash Receipts 647.576 570.971 466.596 478.864 408.792
  Cash Payments -469.373 -322.934 -311.534 -406.036 -392.29
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -1.64888 -1.24019 -2.29388 -2.03802 -1.41656
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.3011 2.29129 3.29508 10.3283 1.38725
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -201.009 -213.805 -122.278 -109.807 -96.7627
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -206.469 -228.997 -178.445 -139.837 -171.934
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 5.45997 15.1917 56.1663 30.0306 75.1716
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 53.1713 -22.2175 36.9152 22.3242 88.3612
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.1328 0 -2.5417 19.6835 33.7757
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -37.1711 -30.5913 -27.0856 -20.8489 -17.8716
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 32.0175 13.1191 70.3686 -6.25046 6.30939
  Cash Taxes Paid 0 0.05313 -0.3323 0.11268 -1.76145
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 100.8 8.37375 66.5425 23.4896 72.4571
  Total Cash Dividends Paid -6.32479
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 52.6 179.855 86.7575 249.142 139.838
  Cash Receipts 314.992 647.576 311.02 570.971 301.612
  Cash Payments -264.358 -469.373 -225.003 -322.934 -162.274
  Cash Taxes Paid 0 0.05313 0
  Cash Interest Paid -0.91015 -1.64888 -0.67786 -1.24019 -0.60678
  Changes in Working Capital 2.87582 3.3011 1.41863 2.29129 1.10748
  Cash From Investing Activities -83.8241 -201.009 -114.568 -213.805 -108.38
  Capital Expenditures -85.9133 -206.469 -111.547 -228.997 -110.404
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.0892 5.45997 -3.02123 15.1917 2.02311
  Cash From Financing Activities -7.89597 53.1713 -22.5633 -22.2175 -7.11796
  Financing Cash Flow Items -4.1328 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 100.8 0 8.37375 8.37375
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.89597 -37.1711 -16.2385 -30.5913 -15.4917
  Net Change in Cash -39.1201 32.0175 -50.3741 13.1191 24.3396
  Total Cash Dividends Paid 0 -6.32479 -6.32479

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Gold (NEC)

  Level 6/200 St Georges Terrace
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0501%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0720%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου