Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Western Digital Corp - WDC CFD

35.24
0.06%
0.07
Χαμηλό: 34.86
Υψηλό: 35.29
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Western Digital Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 35.26
Άνοιγμα* 34.86
Μεταβολή 1 έτους* -28.43%
Εύρος ημέρας* 34.86 - 35.29
Εύρος 52 εβδ. 29.73-63.26
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.43M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 92.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.26B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 319.32M
Έσοδα 15.75B
EPS -0.29
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.70
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 35.24 0.38 1.09% 34.86 35.36 34.66
Mar 23, 2023 35.26 0.46 1.32% 34.80 35.91 34.49
Mar 22, 2023 34.63 -0.57 -1.62% 35.20 35.86 34.49
Mar 21, 2023 35.42 -0.19 -0.53% 35.61 36.38 34.85
Mar 20, 2023 35.14 0.09 0.26% 35.05 35.42 34.67
Mar 17, 2023 35.04 0.22 0.63% 34.82 35.86 34.82
Mar 16, 2023 35.30 1.59 4.72% 33.71 35.45 33.54
Mar 15, 2023 34.35 0.11 0.32% 34.24 34.90 33.83
Mar 14, 2023 35.27 -0.75 -2.08% 36.02 36.30 34.88
Mar 13, 2023 35.22 0.33 0.95% 34.89 35.79 34.48
Mar 10, 2023 36.04 -0.91 -2.46% 36.95 36.98 35.68
Mar 9, 2023 37.05 -0.68 -1.80% 37.73 38.31 36.92
Mar 8, 2023 37.87 0.70 1.88% 37.17 37.90 37.08
Mar 7, 2023 37.30 -0.23 -0.61% 37.53 37.73 36.93
Mar 6, 2023 37.76 -0.54 -1.41% 38.30 38.77 37.61
Mar 3, 2023 38.55 0.16 0.42% 38.39 38.78 38.07
Mar 2, 2023 38.35 0.69 1.83% 37.66 38.50 37.09
Mar 1, 2023 38.07 -0.29 -0.76% 38.36 38.81 37.94
Feb 28, 2023 38.45 0.02 0.05% 38.43 38.77 38.09
Feb 27, 2023 38.50 -0.81 -2.06% 39.31 39.65 38.22

Western Digital Corp Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 18793 16922 16736 16569 20647
Έσοδα 18793 16922 16736 16569 20647
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12471 12349 12887 12672 12942
Ακαθάριστο Εισόδημα 6322 4573 3849 3897 7705
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16402 15702 16401 16482 17030
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1117 1105 1153 1317 1473
Έρευνα & Ανάπτυξη 2323 2243 2261 2182 2402
Depreciation / Amortization
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 491 5 100 311 215
Λειτουργικά Έσοδα 2391 1220 335 87 3617
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -298 -319 -385 -412 -616
Άλλο, Καθαρό 30 26 4 38 -916
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2123 927 -46 -287 2085
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1500 821 -250 -635 2180
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1500 821 -250 -635 2180
Καθαρά Κέρδη 1500 821 -250 -754 675
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1500 821 -250 -635 2180
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1500 821 -250 -754 675
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1500 821 -250 -754 675
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 316 309 298 292 307
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.74684 2.65696 -0.83893 -2.17466 7.10098
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 2 2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.84467 2.67129 -0.62081 -1.48236 7.55619
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2
Ρύθμιση Αραίωσης
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -119 -1505
Jul 2022 Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021
Συνολικά έσοδα 4528 4381 4833 5051 4920
Έσοδα 4528 4381 4833 5051 4920
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3016 2945 3180 3360 3321
Ακαθάριστο Εισόδημα 1512 1436 1653 1691 1599
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3966 4057 4106 4273 4245
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 266 281 279 291 297
Έρευνα & Ανάπτυξη 598 572 575 578 598
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 86 259 72 44 29
Λειτουργικά Έσοδα 562 324 727 778 675
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -73 -74 -75 -76 -79
Άλλο, Καθαρό 22 12 -6 2 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 511 262 646 704 596
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 301 25 564 610 622
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 301 25 564 610 622
Καθαρά Κέρδη 301 25 564 610 622
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 301 25 564 610 622
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 301 25 564 610 622
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 301 25 564 610 622
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 316 316 315 316 312
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.95253 0.07911 1.79048 1.93038 1.99359
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.11284 0.61187 1.99003 2.05103 2.05401
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9757 9048 8477 10638 11056
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3370 3048 3455 5005 6378
Μετρητά & Ισοδύναμα 3370 3048 3455 5005 6354
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2257 2379 1204 2197 1948
Accounts Receivable - Trade, Net 2257 2379 1204 2197 1948
Total Inventory 3616 3070 3283 2944 2341
Other Current Assets, Total 514 551 535 492 389
Total Assets 26132 25662 26370 29235 29860
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3410 3084 2843 3095 3033
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11181 10530 10003 10186 9526
Accumulated Depreciation, Total -7771 -7446 -7160 -7091 -6493
Goodwill, Net 10066 10067 10076 10075 10014
Intangibles, Net 442 941 1711 2680 3823
Note Receivable - Long Term 1586 1875 2791 2105 1340
Other Long Term Assets, Total 871 647 472 549 594
Total Current Liabilities 4870 4406 3817 4456 4344
Accounts Payable 2332 2352 1898 2524 2350
Accrued Expenses 2287 1768 1643 1753 1752
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 251 286 276 179 233
Other Current Liabilities, Total 9
Total Liabilities 15411 16111 16403 17704 18442
Total Long Term Debt 8474 9289 10246 10993 12918
Long Term Debt 8474 9289 10246 10993 12918
Other Liabilities, Total 2067 2416 2340 2255 1180
Total Equity 10721 9551 9967 11531 11418
Common Stock 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 3608 3717 3851 4254 4506
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7539 6725 7449 8757 8633
Treasury Stock - Common -232 -737 -1268 -1444 -1666
Unrealized Gain (Loss) -124 -97 -19 1 -1
Other Equity, Total -73 -60 -49 -40 -57
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 26132 25662 26370 29235 29860
Total Common Shares Outstanding 308 302 295 296 294
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 93
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9178 9535 9856 9757 9032
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2505 2531 3290 3370 2734
Μετρητά & Ισοδύναμα 2505 2531 3290 3370 2734
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2353 2743 2446 2257 1905
Accounts Receivable - Trade, Net 2353 2743 2446 2257 1905
Total Inventory 3661 3647 3544 3616 3683
Other Current Assets, Total 659 614 576 514 710
Total Assets 25699 26025 26391 26132 25409
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3801 3685 3576 3410 3293
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12020 11753 11497 11181 11081
Accumulated Depreciation, Total -8219 -8068 -7921 -7771 -7788
Goodwill, Net 10061 10065 10066 10066 10066
Intangibles, Net 252 300 364 442 519
Note Receivable - Long Term 1417 1553 1646 1586 1694
Other Long Term Assets, Total 990 887 883 871 805
Total Current Liabilities 4397 4929 4709 4870 4501
Accounts Payable 2232 2411 2274 2332 2204
Accrued Expenses 2090 2267 2184 2287 2046
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 75 251 251 251 251
Total Liabilities 13715 14007 15030 15411 15460
Total Long Term Debt 7087 7057 8270 8474 8678
Long Term Debt 7087 7057 8270 8474 8678
Other Liabilities, Total 2231 2021 2051 2067 2281
Total Equity 11984 12018 11361 10721 9949
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 3600 3519 3401 3608 3603
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8738 8713 8149 7539 6917
Treasury Stock - Common 0 0 -25 -232 -364
Other Equity, Total -357 -217 -167 -73 -210
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25699 26025 26391 26132 25409
Total Common Shares Outstanding 313 313 311 308 306
Unrealized Gain (Loss) -124
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 821 -250 -754 675 397
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1898 824 1547 4205 3437
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1212 1566 1812 2056 2128
Deferred Taxes -242 -82 374 -348 12
Μη Χρηματικά Στοιχεία 282 347 375 1336 809
Cash Taxes Paid 348 341 377 220 184
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 283 372 431 708 777
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -175 -757 -260 486 91
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -765 278 -1272 -1655 -636
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1146 -647 -876 -835 -578
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 381 925 -396 -820 -58
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -817 -1508 -1829 -3900 -4595
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -65 -72 -119 -202 -36
Total Cash Dividends Paid 0 -595 -584 -593 -574
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 134 141 -445 -371 296
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -886 -982 -681 -2734 -4281
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6 -1 4 1 -3
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 322 -407 -1550 -1349 -1797
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 1199 1174 610 821 199
Cash From Operating Activities 1585 1187 521 1898 904
Cash From Operating Activities 708 492 250 1212 961
Deferred Taxes 41 38 27 -242 -41
Non-Cash Items 311 198 74 282 178
Cash Taxes Paid 376 312 221 348 301
Cash Interest Paid 221 129 99 283 245
Changes in Working Capital -674 -715 -440 -175 -393
Cash From Investing Activities -822 -569 -312 -765 -562
Capital Expenditures -842 -551 -245 -1146 -820
Other Investing Cash Flow Items, Total 20 -18 -67 381 258
Cash From Financing Activities -1623 -1456 -289 -817 -662
Financing Cash Flow Items -108 -89 -78 -65 -60
Total Cash Dividends Paid 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 62 60 2 134 71
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1577 -1427 -213 -886 -673
Foreign Exchange Effects -5 -1 0 6 6
Net Change in Cash -865 -839 -80 322 -314
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.6431 37178893 706280 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 6.3398 20244501 9946836 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0723 16196849 615873 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8812 12393630 -8270 2022-12-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5281 8072921 -1617487 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1341 6814743 163307 2022-12-31 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.9528 6235604 23674 2022-12-31 LOW
DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 1.8102 5780409 1238504 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6779 5357896 -359089 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.6176 5165359 2006115 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 1.5016 4794963 720200 2022-12-31 LOW
Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 1.4376 4590528 681104 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.429 4563226 3823603 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4227 4543144 -682156 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1092 3542043 -133486 2022-12-31 LOW
Barclays Bank PLC Investment Advisor 1.107 3535024 134690 2022-12-31 MED
Lyrical Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0722 3423640 -160542 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.9733 3107828 1367858 2022-12-31 HIGH
RBC Wealth Management, International Bank and Trust 0.9484 3028323 1861953 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.93 2969560 -1059609 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Western Digital Company profile

Σχετικά με την Western Digital Corp

Η Western Digital Corporation αναπτύσσει συσκευές και λύσεις αποθήκευσης δεδομένων. Η εταιρεία αναπτύσσει, κατασκευάζει, εμπορεύεται και πωλεί συσκευές και λύσεις αποθήκευσης δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες του εξωτερικού μέσω του προσωπικού πωλήσεων, των αντιπροσώπων, των διανομέων, των λιανοπωλητών και των θυγατρικών της. Η Εταιρεία προσφέρει μια ευρεία γκάμα λύσεων αποθήκευσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Client Devices, Data Center Devices and Solutions και Client Solutions. Οι Client Devices αποτελούνται από σκληρούς δίσκους (HDDs) και solid state drives (SSDs) για υπολογιστικές συσκευές, όπως επιτραπέζιοι και φορητοί προσωπικοί υπολογιστές (PCs), έξυπνα συστήματα βίντεο, κονσόλες παιχνιδιών και set top boxes. Οι Data Center Devices and Solutions αποτελούνται από επιχειρησιακούς HDD υψηλής χωρητικότητας και επιχειρησιακούς SSD υψηλής απόδοσης, καθώς και πλατφόρμες. Οι λύσεις για πελάτες αποτελούνται από σκληρούς δίσκους και δίσκους SSD ενσωματωμένους σε προϊόντα εξωτερικής αποθήκευσης και αφαιρούμενα προϊόντα που βασίζονται σε flash, τα οποία περιλαμβάνουν κάρτες, δίσκους flash USB (universal serial bus) και ασύρματους δίσκους.

Industry: Storage Devices

5601 Great Oaks Parkway
SAN JOSE
CALIFORNIA 95119
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,976.72 Price
-0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.32 Price
+0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,799.50 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,912.95 Price
+1.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου