Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Westamerica Bancorporation - WABC CFD

45.17
1.85%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 46.02
Άνοιγμα* 45.52
Μεταβολή 1 έτους* -26.65%
Εύρος ημέρας* 44.74 - 45.89
Εύρος 52 εβδ. 44.65-63.86
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 288.92K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.28M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.24B
Αναλογία P/E 10.15
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.92M
Έσοδα 221.76M
EPS 4.53
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.64821
Beta 0.65
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 45.17 -0.29 -0.64% 45.46 45.92 44.72
Mar 27, 2023 46.02 -0.67 -1.43% 46.69 47.18 45.90
Mar 24, 2023 46.21 1.90 4.29% 44.31 46.48 44.31
Mar 23, 2023 44.94 -1.84 -3.93% 46.78 47.18 44.57
Mar 22, 2023 46.82 -1.74 -3.58% 48.56 48.76 46.75
Mar 21, 2023 48.65 -1.10 -2.21% 49.75 50.66 48.29
Mar 20, 2023 48.68 -0.22 -0.45% 48.90 50.34 48.56
Mar 17, 2023 48.69 -0.27 -0.55% 48.96 49.50 48.16
Mar 16, 2023 50.28 2.69 5.65% 47.59 51.39 47.58
Mar 15, 2023 48.72 0.78 1.63% 47.94 48.75 46.79
Mar 14, 2023 50.87 0.02 0.04% 50.85 53.11 50.24
Mar 13, 2023 48.79 0.22 0.45% 48.57 51.11 46.49
Mar 10, 2023 50.72 0.74 1.48% 49.98 50.91 47.96
Mar 9, 2023 51.61 -1.33 -2.51% 52.94 53.15 51.40
Mar 8, 2023 53.34 -0.23 -0.43% 53.57 53.72 52.92
Mar 7, 2023 53.55 -0.94 -1.73% 54.49 54.73 53.28
Mar 6, 2023 54.86 -0.44 -0.80% 55.30 55.55 54.48
Mar 3, 2023 55.30 0.79 1.45% 54.51 55.37 54.33
Mar 2, 2023 54.62 -0.06 -0.11% 54.68 55.01 54.22
Mar 1, 2023 55.04 0.33 0.60% 54.71 55.24 54.61

Westamerica Bancorporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 165.591 117.027 106.803 105.216 90.997
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 122.034 86.509 80.413 80.389 71.564
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 122.034 86.509 80.413 80.389 71.564
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Καθαρά Κέρδη 122.034 86.509 80.413 80.389 71.564
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 122.034 86.509 80.413 80.389 71.564
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 122.034 86.509 80.413 80.389 71.564
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 122.034 86.509 80.413 80.389 71.564
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.907 26.87 26.96 27.006 26.756
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.5354 3.21954 2.98268 2.97671 2.67469
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.68 1.64 1.63 1.6
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.5354 3.21954 3.10276 2.97671 2.67469
Interest Income, Bank 221.756 173.443 165.856 158.682 151.723
Total Interest Expense 1.925 1.955 1.824 1.888 1.959
Net Interest Income 219.831 171.488 164.032 156.794 149.764
Loan Loss Provision 0 0 0 0
Net Interest Income after Loan Loss Provision 219.831 171.488 164.032 156.794 149.764
Non-Interest Income, Bank 45.121 43.345 45.637 47.408 48.149
Non-Interest Expense, Bank -99.361 -97.806 -102.866 -98.986 -106.916
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 54.096 47.366 34.149 29.98 29.467
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 39.344 34.76 25.314 22.616 21.72
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 39.344 34.76 25.314 22.616 21.72
Καθαρά Κέρδη 39.344 34.76 25.314 22.616 21.72
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 39.344 34.76 25.314 22.616 21.72
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 39.344 34.76 25.314 22.616 21.72
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 39.344 34.76 25.314 22.616 21.72
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.925 26.916 26.901 26.885 26.876
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.46124 1.29143 0.94101 0.84121 0.80816
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.42 0.42 0.42 0.42
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.46124 1.29143 0.94101 0.84121 0.80816
Interest Income, Bank 69.198 60.802 47.997 43.759 43.041
Total Interest Expense 0.475 0.487 0.483 0.48 0.504
Net Interest Income 68.723 60.315 47.514 43.279 42.537
Loan Loss Provision 0 0 0 0 0
Net Interest Income after Loan Loss Provision 68.723 60.315 47.514 43.279 42.537
Non-Interest Income, Bank 10.463 11.818 11.264 11.576 10.842
Non-Interest Expense, Bank -25.09 -24.767 -24.629 -24.875 -23.912
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Total Assets 7461.03 6747.93 5619.56 5568.53 5513.05
Property/Plant/Equipment, Total - Net 49.135 51.645 51.733 34.507 35.301
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 106.651 106.416 104.368 83.622 81.538
Accumulated Depreciation, Total -57.516 -54.771 -52.635 -49.115 -46.237
Goodwill, Net 121.673 121.673 121.673 121.673 121.673
Intangibles, Net 0.835 1.104 1.391 1.929 3.85
Long Term Investments 14.227 14.227 14.227 14.227 14.227
Other Long Term Assets, Total 0 11.085 42.256 33.112
Other Assets, Total 116.063 108.509 101.154 96.554 102.418
Total Liabilities 6633.92 5903.12 4888.14 4952.94 4922.81
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 53.241 67.988 27.453 34.849 36.723
Total Equity 827.102 844.809 731.417 615.591 590.239
Common Stock 471.008 466.006 465.46 448.351 431.734
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 306.395 264.356 239.135 205.841 173.804
Unrealized Gain (Loss) 49.664 114.412 26.051 -39.996 -16.832
Other Equity, Total 0.035 0.035 0.771 1.395 1.533
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7461.03 6747.93 5619.56 5568.53 5513.05
Total Common Shares Outstanding 26.866 26.807 27.062 26.73 26.425
Accrued Expenses 17.98 18.832 17.136
Deferred Income Tax 2.501 25.778
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Total Assets 7306.42 7461.03 7403.57 7147.78 6912.48
Property/Plant/Equipment, Total - Net 48.082 49.135 50.888 52.774 52.825
Goodwill, Net 121.673 121.673 121.673 121.673 121.673
Intangibles, Net 0.771 0.835 0.9 0.967 1.035
Long Term Investments 14.227 14.227 14.227 14.227 14.227
Other Assets, Total 112.957 116.063 109.438 111.531 108.525
Accrued Expenses 17.456 17.98 19.285 20.694 20.609
Total Liabilities 6604.67 6633.92 6565.62 6305.58 6100.35
Total Long Term Debt 0 0 0 0 1.681
Long Term Debt 1.681
Deferred Income Tax 0 2.501 4.567 12.81 6.204
Other Liabilities, Total 56.901 53.241 133.705 105.647 52.543
Total Equity 701.744 827.102 837.953 842.196 812.132
Common Stock 472.435 471.008 470.676 470.33 469.85
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 317.574 306.395 295.958 284.91 273.346
Unrealized Gain (Loss) -88.3 49.664 71.284 86.921 68.901
Other Equity, Total 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7306.42 7461.03 7403.57 7147.78 6912.48
Total Common Shares Outstanding 26.883 26.866 26.866 26.865 26.864
Other Long Term Assets, Total 55.703
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 86.509 80.413 80.389 71.564 50.025
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 88.735 107.744 80.702 96.629 80.754
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.617 22.647 20.626 24.402 26.082
Deferred Taxes 3.899 -0.246 3.662 -0.943 27.018
Μη Χρηματικά Στοιχεία -4.157 -6.174 1.051 0.984 0.834
Cash Taxes Paid 27.673 26.462 24.491 13.627 17.351
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.027 1.83 1.898 1.932 1.931
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -14.133 11.104 -25.026 0.622 -23.205
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -306.084 -748.922 -22.297 -253.563 -73.258
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.324 -2.2 -3.994 -3.123 -2.72
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -304.76 -746.722 -18.303 -250.44 -70.538
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 728.159 889.032 -105.268 2.216 105.235
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 725.977 875.358 -54.218 39.226 122.872
Total Cash Dividends Paid -44.304 -44.285 -43.942 -42.635 -41.299
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.785 -13.658 13.211 12.849 24.269
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 43.701 71.617 -20.319 -7.224 -0.607
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 510.81 247.854 -46.863 -154.718 112.731
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 22.616 86.509 64.789 42.726 20.147
Cash From Operating Activities 31.823 88.735 71.13 45.466 32.272
Cash From Operating Activities 5.498 16.617 11.748 7.363 4.256
Deferred Taxes -0.298 3.899 -3.109 -1.429 -0.472
Non-Cash Items -0.288 -4.157 -3.571 -2.53 -0.878
Cash Interest Paid 0.451 2.027 1.459 0.916 0.459
Changes in Working Capital 4.295 -14.133 1.273 -0.664 9.219
Cash From Investing Activities -85.551 -306.084 -268.66 -83.499 -9.296
Capital Expenditures -0.198 -1.324 -1.052 -0.8 -0.145
Other Investing Cash Flow Items, Total -85.353 -304.76 -267.608 -82.699 -9.151
Cash From Financing Activities -40.764 728.159 587.303 356.687 222.206
Financing Cash Flow Items -8.082 725.977 600.982 388.41 235.854
Total Cash Dividends Paid -11.284 -44.304 -33.021 -22.006 -10.991
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.406 2.785 2.785 2.785 2.728
Issuance (Retirement) of Debt, Net -21.804 43.701 16.557 -12.502 -5.385
Net Change in Cash -94.492 510.81 389.773 318.654 245.182
Cash Taxes Paid 27.673 21.3 16
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 13.3309 3588418 -158506 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.5859 3387871 178301 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9721 1069220 -79162 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5322 950791 -397437 2022-12-31 LOW
Payne (David L) Individual Investor 3.2953 887023 0 2023-03-06 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.6853 722821 -1323781 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5478 685824 -4732 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8737 504352 18286 2022-12-31 LOW
DePrince, Race & Zollo, Inc. Investment Advisor 1.7398 468322 -41195 2022-12-31 MED
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.7252 464387 169570 2022-12-31 HIGH
Palisade Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.714 461372 -10673 2022-12-31 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 1.4433 388500 -17213 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.1424 307508 38608 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9469 254892 3489 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9406 253178 3567 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9292 250128 35130 2022-12-31 LOW
Quoniam Asset Management GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.8669 233361 203249 2022-12-31 MED
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.8162 219697 -2642 2022-12-31 LOW
Holocene Advisors, LP Hedge Fund 0.791 212909 -133447 2022-12-31 HIGH
HOOPP Investment Management Pension Fund 0.786 211582 175182 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Westamerica Bancorporation Company profile

Σχετικά με την Westamerica Bancorporation

Η Westamerica Bancorporation είναι τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία παρέχει μια σειρά τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εμπορικούς πελάτες στη Βόρεια και Κεντρική Καλιφόρνια μέσω της θυγατρικής της τράπεζας, Westamerica Bank (η Τράπεζα). Οι κοινότητες που εξυπηρετούνται βρίσκονται στη Βόρεια και Κεντρική Καλιφόρνια, από τις κομητείες Mendocino, Lake και Nevada στα βόρεια έως την κομητεία Kern στα νότια. Παρέχει μια σειρά δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δανείων, των δανείων εμπορικών ακινήτων, των δανείων κατασκευής ακινήτων, των στεγαστικών ακινήτων και των καταναλωτικών δόσεων και άλλων δανείων. Η Εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων που αποτελείται από τίτλους που έχουν εκδοθεί από φορείς που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τίτλους που καλύπτονται από ενυπόθηκα δάνεια οργανισμών και μη οργανισμών, κρατικές και πολιτικές υποδιαιρέσεις, εταιρείες, εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις, εμπορικά έγγραφα και άλλους τίτλους.

Industry: Banks (NEC)

1108 5th Ave
SAN RAFAEL
CALIFORNIA 94901
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,360.00 Price
+3.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

74.04 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.53 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,720.60 Price
+0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου