Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Welltower Inc. - WELL CFD

69.58
1.21%
0.28
Χαμηλό: 68.77
Υψηλό: 69.5
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.28
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Welltower Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 68.67
Άνοιγμα* 69.07
Μεταβολή 1 έτους* -24.94%
Εύρος ημέρας* 68.77 - 69.5
Εύρος 52 εβδ. 56.50-99.43
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.37M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 45.66M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 33.73B
Αναλογία P/E 249.21
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 490.64M
Έσοδα 5.86B
EPS 0.28
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.54909
Beta 1.06
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 68.65 -0.93 -1.34% 69.58 70.95 68.24
Mar 16, 2023 70.75 0.54 0.77% 70.21 71.28 69.14
Mar 15, 2023 71.14 1.06 1.51% 70.08 71.25 69.30
Mar 14, 2023 71.45 1.33 1.90% 70.12 71.51 69.80
Mar 13, 2023 69.17 2.39 3.58% 66.78 69.57 66.26
Mar 10, 2023 67.70 -3.57 -5.01% 71.27 72.20 67.45
Mar 9, 2023 72.39 -1.59 -2.15% 73.98 74.83 72.16
Mar 8, 2023 74.63 1.34 1.83% 73.29 75.37 73.04
Mar 7, 2023 73.80 -0.71 -0.95% 74.51 74.96 73.61
Mar 6, 2023 75.10 0.20 0.27% 74.90 75.66 74.74
Mar 3, 2023 75.22 0.92 1.24% 74.30 75.76 74.24
Mar 2, 2023 74.26 1.87 2.58% 72.39 74.37 72.18
Mar 1, 2023 73.02 0.22 0.30% 72.80 73.41 71.29
Feb 28, 2023 73.96 -0.21 -0.28% 74.17 74.75 73.50
Feb 27, 2023 74.20 0.03 0.04% 74.17 75.47 73.64
Feb 24, 2023 74.76 0.18 0.24% 74.58 75.34 73.74
Feb 23, 2023 76.10 0.63 0.83% 75.47 76.36 74.97
Feb 22, 2023 75.56 -1.15 -1.50% 76.71 77.72 74.90
Feb 21, 2023 76.65 -0.09 -0.12% 76.74 77.33 75.66
Feb 17, 2023 77.22 -0.52 -0.67% 77.74 78.28 76.79

Welltower Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 4281.16 4316.64 4700.5 5121.31 4605.97 4742.12
Έσοδα 4281.16 4316.64 4700.5 5121.31 4605.97 4742.12
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1876.98 2083.93 2433.02 2657.08 2566.15 2743.81
Ακαθάριστο Εισόδημα 2404.18 2232.72 2267.48 2464.23 2039.82 1998.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3053.01 3530.12 3754.43 4027.25 4112.08 4088.84
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 165.456 184.974 126.383 170.405 246.302 156.639
Depreciation / Amortization 901.242 921.72 950.459 1034.87 1046.64 1045.67
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 97.331 161.724 131.676 112.288 182.657 100.981
Other Operating Expenses, Total 11.998 177.776 112.898 52.612 70.335 41.739
Λειτουργικά Έσοδα 1228.15 786.522 946.066 1094.05 493.885 653.27
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -518.897 -486.906 -522.576 -551.16 -525.437 -482.52
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 709.253 299.616 423.49 542.892 -31.552 170.75
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 728.381 279.488 414.816 539.935 -41.52 162.037
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.267 -17.839 -24.796 -97.978 -60.008 -38.341
Equity In Affiliates -10.357 -83.125 -0.641 42.434 -8.083 -22.933
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 713.757 178.524 389.379 484.391 -109.611 100.763
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 364.046 344.25 415.575 748.041 1088.45 235.375
Καθαρά Κέρδη 1077.8 522.774 804.954 1232.43 978.844 336.138
Total Adjustments to Net Income -65.406 -59.179 -46.704 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 648.351 119.345 342.675 484.391 -109.611 100.763
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1012.4 463.595 758.25 1232.43 978.844 336.138
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1012.4 463.595 758.25 1232.43 978.844 336.138
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 360.227 369.001 375.25 403.808 415.451 426.841
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.79984 0.32343 0.91319 1.19956 -0.26384 0.23607
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.44 3.48 3.48 3.48 2.7 2.44
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.97547 0.73226 1.25691 1.47612 0.02194 0.46057
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1052.06 1140.99 1239.8 1309.26 1395.7
Έσοδα 1052.06 1140.99 1239.8 1309.26 1395.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 609.933 635.401 700.423 776.982 846.697
Ακαθάριστο Εισόδημα 442.129 505.591 539.374 532.282 549.007
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 922.98 1012.17 1034.2 1119.5 1220.72
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.667 42.813 58.953 39.282 42.718
Depreciation / Amortization 246.461 242.961 269.763 286.486 305.244
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18.925 79.304 1.485 1.267 -0.012
Other Operating Expenses, Total 10.994 11.687 3.575 15.483 26.069
Λειτουργικά Έσοδα 129.082 128.826 205.598 189.764 174.988
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -125.076 -121.982 -114.444 -121.018 -124.274
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.006 6.844 91.154 68.746 50.714
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.063 9.065 86.214 66.695 45.701
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.646 -19.5 -10.673 -7.522 -3.826
Equity In Affiliates 13.049 -7.976 -15.832 -12.174 -2.884
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.466 -18.411 59.709 46.999 38.991
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 59.08 44.668 119.954 11.673 22.934
Καθαρά Κέρδη 71.546 26.257 179.663 58.672 61.925
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.466 -18.411 59.709 46.999 38.991
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 71.546 26.257 179.663 58.672 61.925
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 71.546 26.257 179.663 58.672 61.925
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 419.079 417.452 429.983 451.323 449.802
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02975 -0.0441 0.13886 0.10414 0.08668
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0591 0.07938 0.14213 0.10686 0.08666
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 419.378 243.777 215.376 284.917 1545.05 269.265
Μετρητά & Ισοδύναμα 419.378 243.777 215.376 284.917 1545.05 269.265
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1168.88 950.159 1053.94 1211.5 963.473 1159.47
Accounts Receivable - Trade, Net 826.298 560.991 686.846 745.274 619.407 793.826
Total Assets 28865.2 27944.4 30342.1 33380.8 32483.6 34910.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25947.6 25743.6 28090.4 31131.7 28484.6 32296.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30041.1 30581.9 33590.4 36027.9 33670 37605.7
Accumulated Depreciation, Total -4093.49 -4838.37 -5499.96 -5715.46 -6104.3 -6910.11
Goodwill, Net 68.321 68.321 68.321 68.321 68.321 68.321
Long Term Investments 457.138 445.585 482.914 583.423 946.234 1039.04
Note Receivable - Long Term 616.065 427.499 330.339
Other Long Term Assets, Total 187.842 65.526 100.753 100.849 475.997 77.49
Accrued Expenses 900.961 984.101 1104.95 1374.29 1352.76 1669.81
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 14058.8 13521.3 15709.7 17840.3 16510.9 17274.3
Total Long Term Debt 12284.3 11659.7 13226.5 15024 13905.8 14242.6
Long Term Debt 12284.3 11659.7 13226.5 14915.1 13798.7 14131
Minority Interest 873.512 877.499 1378.31 1442.06 1252.34 1361.87
Total Equity 14806.4 14423.1 14632.3 15540.4 15972.7 17636
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1006.25 718.503 718.498 0
Common Stock 363.071 372.449 384.465 411.005 418.691 448.605
Additional Paid-In Capital 16999.7 17662.7 18424.4 20190.1 20823.1 23133.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3341.41 -4155.13 -4697.02 -4869.57 -5016.12 -5717.18
Treasury Stock - Common -54.741 -64.559 -68.499 -78.955 -104.49 -107.75
Unrealized Gain (Loss) 3.965 -0.54
Other Equity, Total -170.437 -110.795 -128.935 -112.145 -148.504 -121.316
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 28865.2 27944.4 30342.1 33380.8 32483.6 34910.3
Total Common Shares Outstanding 362.602 371.732 383.675 410.257 417.401 447.239
Total Preferred Shares Outstanding 25.875 14.3701 14.37 0 0 0
Capital Lease Obligations 108.89 107.102 111.683
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2131.85 513.602 303.982 269.265 301.089
Μετρητά & Ισοδύναμα 2131.85 513.602 303.982 269.265 301.089
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 929.753 995.195 1114.36 1159.47 1180.53
Accounts Receivable - Trade, Net 617.032 663.814 768.198 793.826 794.886
Total Assets 32992.2 32176.1 33480 34910.3 35472.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 28415.3 29283.8 30956.7 32296.7 32718
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33677.4 34141.3 35941.9 37605.7 38516.4
Accumulated Depreciation, Total -6212.43 -6415.68 -6634.06 -6910.11 -7215.62
Goodwill, Net 68.321 68.321 68.321 68.321 68.321
Long Term Investments 1020.01 1020.11 977.955 1039.04 1138.53
Other Long Term Assets, Total 426.976 295.102 58.663 77.49 65.954
Accrued Expenses 1326.61 1360.09 1528.26 1669.81 1641.93
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 17193.4 16255.7 16616.8 17274.3 17576.9
Total Long Term Debt 14618.7 13572.8 13779.7 14242.6 14652.5
Long Term Debt 14513.2 13461.9 13669.4 14131 14541.7
Capital Lease Obligations 105.529 110.906 110.244 111.683 110.824
Minority Interest 1248.05 1322.76 1308.91 1361.87 1282.45
Total Equity 15798.9 15920.4 16863.2 17636 17895.6
Common Stock 418.866 423.933 436.64 448.605 455.376
Additional Paid-In Capital 20814.2 21161.8 22148.9 23133.6 23620.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -5199.53 -5428.74 -5510.64 -5717.18 -5928.92
Treasury Stock - Common -106.519 -108.633 -108.478 -107.75 -112.518
Other Equity, Total -128.136 -127.948 -103.177 -121.316 -138.472
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 32992.2 32176.1 33480 34910.3 35472.5
Total Common Shares Outstanding 417.52 422.562 435.274 447.239 453.948
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1082.07 540.613 829.75 1330.41 1038.85 374.479
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1639.06 1434.18 1583.94 1535.97 1364.76 1275.32
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 901.242 921.72 950.459 1027.07 1038.44 1037.57
Amortization 8.822 16.521 17 16.827 13.213 19.148
Μη Χρηματικά Στοιχεία -349.331 -94.972 -289.856 -745.856 -693.927 -111.305
Cash Taxes Paid 8.011 10.41 2.25 14.338 13.671 -4.812
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 541.545 488.265 501.404 574.536 508.454 492.742
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.739 50.295 76.591 -92.486 -31.819 -44.563
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -183.443 154.581 -2386.47 -2048.79 2347.93 -4516.27
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -183.443 154.581 -2386.47 -2048.79 2347.93 -4516.27
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1250.82 -1913.53 818.368 577.15 -2080.86 1567.66
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -20.039 -96.323 -107.126 -217.392 -351.047 -65.391
Total Cash Dividends Paid -1298.93 -1325.62 -1348.86 -1400.71 -1119.23 -1035.91
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 534.194 334.487 789.575 1056.12 587.657 2348.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -466.047 -826.074 1484.78 1139.13 -1198.24 320.76
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -20.274 26.852 -9.015 5.31 3.451 -1.009
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 184.53 -297.917 6.826 69.637 1635.28 -1674.29
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 72.192 117.949 308.285 374.479 65.751
Cash From Operating Activities 303.658 638.913 991.995 1275.32 324.52
Cash From Operating Activities 244.426 485.311 753.065 1037.57 304.088
Amortization 4.197 8.854 13.951 19.148 5.592
Non-Cash Items -11.172 22.499 -97.424 -111.305 -26.495
Cash Taxes Paid -0.852 1.922 1.288 -4.812 0.631
Cash Interest Paid 135.947 221.294 341.134 492.742 123.012
Changes in Working Capital -5.985 4.3 14.118 -44.563 -24.416
Cash From Investing Activities -139.14 -1205.13 -2988.47 -4516.27 -808.547
Other Investing Cash Flow Items, Total -139.14 -1205.13 -2988.47 -4516.27 -808.547
Cash From Financing Activities 371.903 -648.114 338.919 1567.66 505.105
Financing Cash Flow Items -29.201 -81.139 -106.412 -65.391 -179.907
Total Cash Dividends Paid -254.915 -509.665 -770.457 -1035.91 -273.045
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 366.464 1366.46 2348.2 549.346
Issuance (Retirement) of Debt, Net 656.019 -423.774 -150.676 320.76 408.711
Foreign Exchange Effects 1.358 1.996 -0.84 -1.009 -0.79
Net Change in Cash 537.779 -1212.34 -1658.4 -1674.29 20.288
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 15.2962 75049832 1181845 2022-12-31 LOW
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6862 47524992 704913 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.6718 32734635 713936 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.3362 31087957 855476 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.9061 24071455 -1842426 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.4352 16854773 1294932 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1511 10554206 347749 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.0862 10235838 421516 2022-12-31 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 2.0855 10232143 3386635 2022-12-31 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.0809 10209872 1645769 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2905 6331837 50175 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1926 5851215 -39560 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.136 5573911 -149258 2022-12-31 LOW
Resolution Capital Limited Investment Advisor 1.0875 5335639 -1853528 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.0546 5174270 425547 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9766 4791602 220367 2022-12-31 LOW
CenterSquare Investment Management LLC. Investment Advisor 0.9675 4747167 1605211 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8555 4197255 -742726 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.8094 3971148 -1203281 2022-12-31 LOW
Zimmer Partners, LP Hedge Fund 0.781 3831712 -168288 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Welltower Company profile

Σχετικά με την Welltower Inc.

Η Welltower Inc. επενδύει σε φορείς εκμετάλλευσης κατοικιών για ηλικιωμένους, παρόχους υπηρεσιών μετά την περίθαλψη και συστήματα υγείας για τη χρηματοδότηση ακινήτων και υποδομών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Triple-net και Outpatient Medical. Η Welltower, μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT), κατέχει συμφέροντα σε ακίνητα συγκεντρωμένα σε αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία αποτελούνται από κατοικίες ηλικιωμένων και κοινότητες μετά την περίθαλψη, καθώς και από ακίνητα ιατρικών εξωτερικών ιατρείων. Τα ακίνητά της με τριπλό δίκτυο προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ανεξάρτητης διαβίωσης, εγκαταστάσεις ανεξάρτητης υποστηρικτικής διαβίωσης (Καναδάς), υποστηριζόμενη διαβίωση, κοινότητες συνεχιζόμενης φροντίδας συνταξιοδότησης, φροντίδα για τη νόσο Αλτσχάιμερ/άνοια και σπίτια φροντίδας με ή χωρίς νοσηλεία (Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και μακροχρόνια/μετα-οξεία φροντίδα. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων και άλλων επενδύσεων της Εταιρείας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Industry: Healthcare REITs

4500 Dorr Street
TOLEDO
OHIO 43615
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,517.20 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

66.26 Price
-0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,970.96 Price
-0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,162.30 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου