Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές WAM Capital - WAMau CFD

  1.600
  1.27%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.015
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.58
  Άνοιγμα* 1.585
  Μεταβολή 1 έτους* -4.23%
  Εύρος ημέρας* 1.575 - 1.605
  Εύρος 52 εβδ. 1.66-2.32
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 629.22K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.21M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.89B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.09B
  Έσοδα -400.86M
  EPS -0.31
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.95954
  Beta 0.64
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.595 0.010 0.63% 1.585 1.595 1.575
  Feb 29, 2024 1.580 -0.005 -0.32% 1.585 1.590 1.575
  Feb 28, 2024 1.585 0.000 0.00% 1.585 1.595 1.580
  Feb 27, 2024 1.590 0.005 0.32% 1.585 1.600 1.566
  Feb 26, 2024 1.590 0.000 0.00% 1.590 1.600 1.585
  Feb 25, 2024 1.590 -0.020 -1.24% 1.610 1.610 1.590
  Feb 23, 2024 1.600 0.005 0.31% 1.595 1.610 1.590
  Feb 22, 2024 1.595 0.010 0.63% 1.585 1.595 1.580
  Feb 21, 2024 1.580 0.010 0.64% 1.570 1.590 1.566
  Feb 20, 2024 1.571 0.021 1.35% 1.550 1.575 1.541
  Feb 19, 2024 1.551 0.015 0.98% 1.536 1.551 1.526
  Feb 18, 2024 1.541 0.000 0.00% 1.541 1.541 1.536
  Feb 16, 2024 1.541 0.020 1.31% 1.521 1.541 1.521
  Feb 15, 2024 1.521 0.005 0.33% 1.516 1.526 1.496
  Feb 14, 2024 1.516 0.000 0.00% 1.516 1.521 1.506
  Feb 13, 2024 1.511 0.005 0.33% 1.506 1.521 1.501
  Feb 12, 2024 1.506 0.005 0.33% 1.501 1.511 1.496
  Feb 11, 2024 1.496 -0.010 -0.66% 1.506 1.506 1.496
  Feb 9, 2024 1.501 -0.004 -0.27% 1.505 1.506 1.496
  Feb 8, 2024 1.501 0.000 0.00% 1.501 1.511 1.496

  WAM Capital Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 263.717 -400.859 379.57 -27.6647 25.7903
  Έσοδα 263.717 -400.859 379.57 -27.6647 25.7903
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.26 23.5053 34.78 18.6961 18.6696
  Ακαθάριστο Εισόδημα 234.457 -424.364 344.79 -46.3608 7.12066
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30.5337 25.0784 36.2275 19.5843 19.8027
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.49965 1.01219 1.01879 0.4628 0.59264
  Other Operating Expenses, Total 0.77408 0.56088 0.42864 0.42542 0.54042
  Λειτουργικά Έσοδα 233.184 -425.937 343.343 -47.249 5.9876
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 233.184 -425.937 343.343 -47.249 5.9876
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 173.297 -293.696 266.615 -26.707 14.5332
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 173.297 -293.696 266.615 -26.707 14.5332
  Καθαρά Κέρδη 173.297 -293.696 266.615 -26.707 14.5332
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 173.297 -293.696 266.615 -26.707 14.5332
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 173.297 -293.696 266.615 -26.707 14.5332
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 173.297 -293.696 266.615 -26.707 14.5332
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1093.12 936.724 789.121 721.317 699.115
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15853 -0.31354 0.33786 -0.03703 0.02079
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15853 -0.31354 0.33786 -0.03703 0.02079
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 142.15 121.567 -479.086 78.2274 120.792
  Έσοδα 142.15 121.567 -479.086 78.2274 120.792
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17.9649 11.295 11.4462 12.059 10.1843
  Ακαθάριστο Εισόδημα 124.185 110.272 -490.533 66.1684 110.608
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.7239 11.8098 12.2543 12.8241 10.8566
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.24767 0.25198 0.46447 0.54772 0.4861
  Other Operating Expenses, Total 0.51128 0.2628 0.34357 0.21732 0.18617
  Λειτουργικά Έσοδα 123.426 109.757 -491.341 65.4033 109.936
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 123.426 109.757 -491.341 65.4033 109.936
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 92.7555 80.5416 -341.787 48.091 100.123
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 92.7555 80.5416 -341.787 48.091 100.123
  Καθαρά Κέρδη 92.7555 80.5416 -341.787 48.091 100.123
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 92.7555 80.5416 -341.787 48.091 100.123
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 92.7555 80.5416 -341.787 48.091 100.123
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 92.7555 80.5416 -341.787 48.091 100.123
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1096.36 1089.87 936.724 887.287 842.204
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0846 0.0739 -0.36488 0.0542 0.11888
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0846 0.0739 -0.36488 0.0542 0.11888
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1590.91 1579.46 1746.31 1210.67 1364.57
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1534.56 1539.3 1716.52 1167.01 1326.71
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 78.9202 90.8121
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1400.87 1309.12 1566.91 964.617 1011.09
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.3423 40.1648 29.7892 43.6613 37.8581
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 54.408 38.6708 26.9104 20.1826 35.5408
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1780.05 1766.21 1818.51 1279.21 1388.19
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 189.14 186.75 72.2001 68.5404 23.6138
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 41.8072 51.0616 94.1126 33.7558 43.768
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.5428 42.7401 64.0866 31.5275 29.8221
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10.0498
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.2643 8.32146 30.026 2.22834 3.89612
  Σύνολο Οφειλών 48.0667 59.5004 121.292 57.5339 43.768
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.2595 8.4388 27.1791 23.778 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1731.98 1706.71 1697.22 1221.68 1344.42
  Κοινή Μετοχή 2165.84 2144.77 1688.34 1352.96 1337.45
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -433.858 -438.059 8.87513 -131.283 6.96588
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1780.05 1766.21 1818.51 1279.21 1388.19
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1100.6 1087.8 878.319 725.465 717.571
  Μετρητά 133.691 230.178 149.614 123.476 224.811
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1590.91 1537.65 1579.46 1719.89 1746.31
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1534.56 1531.33 1539.3 1717.91 1716.52
  Μετρητά & Ισοδύναμα 133.691 139.546 230.178 286.385 149.614
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1400.87 1391.78 1309.12 1431.52 1566.91
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.3423 6.32279 40.1648 1.97625 29.7892
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 56.3423 1.78348 40.1648 1.97625 29.7892
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1780.05 1724.28 1766.21 1792.89 1818.51
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 189.14 186.636 186.75 73 72.2001
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 41.8072 8.71719 51.0616 13.1379 94.1126
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 25.4539 8.71719 44.6814 9.79001 80.9838
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 16.3532 0 6.38016 3.34785 13.1288
  Σύνολο Οφειλών 48.0667 10.7082 59.5004 51.5767 121.292
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.2595 1.99097 8.4388 38.4388 27.1791
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1731.98 1713.58 1706.71 1741.31 1697.22
  Κοινή Μετοχή 2165.84 2155.4 2144.77 1753.71 1688.34
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -433.858 -441.821 -438.059 -12.3963 8.87513
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1780.05 1724.28 1766.21 1792.89 1818.51
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1100.6 1094.09 1087.8 906.503 878.319
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 214.659 56.6357 -26.558 30.269 -13.653
  Cash Taxes Paid -17.4623 -45.9554 -24.4714 -42.9599 -32.0219
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 232.121 102.591 -2.08658 73.2289 18.3689
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -134.096 -110.422 -96.0292 -93.956 -16.6967
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.60105 -0.73929 -0.09953 -0.77954
  Total Cash Dividends Paid -133.495 -109.683 -96.0292 -93.8565 -82.073
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 66.1557
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 80.5635 -53.7864 -122.587 -63.687 -30.3497
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -16.9559 214.659 197.017 56.6357 -72.5575
  Cash Taxes Paid -46.846 -17.4623 -16.6001 -45.9554 -61.1266
  Changes in Working Capital 29.8901 232.121 213.617 102.591 -11.431
  Cash From Financing Activities -73.6764 -134.096 -60.2458 -110.422 -51.0765
  Financing Cash Flow Items 0 -0.60105 -0.11167 -0.73929 -0.18096
  Total Cash Dividends Paid -73.6764 -133.495 -60.1342 -109.683 -50.8956
  Net Change in Cash -90.6323 80.5635 136.771 -53.7864 -123.634
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Bishop (J N) Individual Investor 1.5154 16678217 0 2023-07-31 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.8055 8865235 1554591 2023-07-31 LOW
  Ice Cold Investments Pty. Ltd. Corporation 0.7003 7707833 7707833 2022-07-31 LOW
  Gold Tiger Equities Pty. Ltd. Corporation 0.5291 5823188 1528216 2023-07-31 LOW
  EHJ Investments Pty. Ltd. Corporation 0.5291 5823188 0 2023-07-31 LOW
  Acres Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.188 2069263 2069263 2023-07-31 LOW
  R & R Corbett Pty Ltd Corporation 0.1781 1959862 0 2023-07-31 LOW
  Seweta Pty. Ltd. Corporation 0.1726 1900000 0 2023-07-31 LOW
  Plummer (J C) Individual Investor 0.1714 1886500 0 2023-07-31 LOW
  Gasweld Pty. Ltd. Corporation 0.1599 1760158 0 2023-07-31 LOW
  Alamo Holdings, Ltd. Corporation 0.1363 1500000 0 2022-07-31
  Wilmar Enterprises Pty. Ltd. Corporation 0.1351 1487209 0 2023-07-31 LOW
  Marbear Holdings Proprietary Limited Corporation 0.1309 1440300 0 2023-07-31 LOW
  Cooltrac Pty. Ltd. Corporation 0.1297 1427975 1427975 2023-07-31 MED
  Tonkin (J W) Individual Investor 0.1272 1399786 1399786 2022-07-31 LOW
  Heys Family Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.1265 1392309 -1120401 2023-07-31 LOW
  Eneber Investment Company Ltd. Corporation 0.1201 1322000 0 2023-07-31
  Ledger (Louis Pierre) Individual Investor 0.1086 1195000 1195000 2023-07-31
  I & R Simpson Super Pty. Ltd. Corporation 0.1045 1150000 1150000 2023-07-31 MED
  Wilson (Geoffrey James) Individual Investor 0.0855 941143 265669 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  Level 26, Governor Phillip Tower
  1 Farrer Place
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0259%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0478%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου