Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Walgreen Boots Alliance - WBA CFD

30.34
1.54%
0.07
Χαμηλό: 29.77
Υψηλό: 30.39
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Walgreens Boots Alliance Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 29.88
Άνοιγμα* 29.78
Μεταβολή 1 έτους* -31.81%
Εύρος ημέρας* 29.77 - 30.39
Εύρος 52 εβδ. 29.48-44.27
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.12M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 151.43M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.89B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 862.80M
Έσοδα 133.29B
EPS -3.64
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.39787
Beta 0.71
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 29.88 0.39 1.32% 29.49 29.93 29.42
May 26, 2023 29.97 0.22 0.74% 29.75 30.10 29.43
May 25, 2023 29.94 -0.20 -0.66% 30.14 30.43 29.72
May 24, 2023 30.78 -0.81 -2.56% 31.59 31.67 30.72
May 23, 2023 31.57 0.56 1.81% 31.01 31.83 30.94
May 22, 2023 31.16 0.05 0.16% 31.11 31.18 30.13
May 19, 2023 31.25 -0.19 -0.60% 31.44 31.72 31.12
May 18, 2023 31.45 -0.02 -0.06% 31.47 31.50 30.98
May 17, 2023 32.01 0.73 2.33% 31.28 32.05 31.28
May 16, 2023 31.33 -0.03 -0.10% 31.36 31.57 31.05
May 15, 2023 31.48 0.45 1.45% 31.03 31.49 30.91
May 12, 2023 31.06 -0.25 -0.80% 31.31 31.35 30.83
May 11, 2023 31.14 -0.18 -0.57% 31.32 31.50 30.98
May 10, 2023 31.56 0.04 0.13% 31.52 31.71 31.17
May 9, 2023 31.40 0.17 0.54% 31.23 31.57 31.18
May 8, 2023 31.62 -0.43 -1.34% 32.05 32.10 31.50
May 5, 2023 32.13 0.47 1.48% 31.66 32.30 31.61
May 4, 2023 31.52 -0.44 -1.38% 31.96 32.17 31.35
May 3, 2023 31.90 -1.28 -3.86% 33.18 33.30 31.85
May 2, 2023 33.48 -0.96 -2.79% 34.44 34.50 32.84

Walgreen Boots Alliance Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

11:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Walgreens Boots Alliance Inc Earnings Release
Q3 2023 Walgreens Boots Alliance Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 11, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

11:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 Walgreens Boots Alliance Inc Earnings Release
Q4 2023 Walgreens Boots Alliance Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 132703 132509 121982 120074 131537
Έσοδα 132703 132509 121982 120074 131537
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 104437 104442 95905 91915 100745
Ακαθάριστο Εισόδημα 28266 28067 26077 28159 30792
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 130981 130291 121070 115308 125426
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24175 23636 21749 22048 23465
Depreciation / Amortization
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -451 1156 -302 -164 -208
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2818 1057 3718 1509 1424
Λειτουργικά Έσοδα 1722 2218 912 4766 6111
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2173 -499 -602 -495 -595
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3985 1995 446 4359 5975
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4015 1328 107 3782 4852
Δικαίωμα Μειοψηφίας 271 39 42 26 -7
Equity In Affiliates 50 627 31 8 54
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4336 1994 180 3816 4899
Καθαρά Κέρδη 4336 2542 457 3982 5024
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4337 1994 179 3816 4899
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4337 2542 456 3982 5024
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4337 2542 456 3982 5024
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 865.9 866.4 880.3 923.5 995
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.00866 2.30148 0.20334 4.13211 4.92362
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.91 1.87 1.83 1.76 1.6
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.12403 3.11358 3.0188 5.54981 5.72016
Άλλο, Καθαρό 90 276 136 88 459
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 548 277 166 125
Other Operating Expenses, Total 2 0
Total Adjustments to Net Income 1 -1
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 34862 33382 32449 32597 33756
Έσοδα 34862 33382 32449 32597 33756
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27807 26429 26038 26025 26047
Ακαθάριστο Εισόδημα 7055 6953 6411 6572 7709
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35209 40502 33125 32500 32738
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6310 6286 6339 6235 6599
Depreciation / Amortization
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -75 -53 -88 -127 -103
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1168 7841 835 367 194
Λειτουργικά Έσοδα -347 -7120 -676 97 1018
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -141 -110 -111 -104 -100
Άλλο, Καθαρό 1095 1960 29 -11 29
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 607 -5270 -758 -18 947
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 537 -3823 -523 224 775
Δικαίωμα Μειοψηφίας 159 94 85 60 78
Equity In Affiliates 6 7 21 5 31
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 702 -3722 -417 289 884
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 702 -3722 -417 289 884
Total Adjustments to Net Income 1 1 2 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 703 -3721 -415 289 883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 703 -3721 -415 289 883
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 703 -3721 -415 289 883
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 863.4 863.6 864.5 865.3 865.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.81422 -4.30871 -0.48005 0.33399 1.02057
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.48 0.48 0.4775 0.4775 0.4775
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.01101 1.59292 0.14777 0.60967 1.20407
Other Operating Expenses, Total -1 -1 1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16902 15814 18073 18700 17846
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2472 1193 516 1023 785
Μετρητά & Ισοδύναμα 1358 1193 516 1023 785
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5017 5663 7132 7226 6573
Accounts Receivable - Trade, Net 5017 5663 7132 7226 6573
Total Inventory 8353 8159 9451 9333 9565
Other Current Assets, Total 1060 799 974 1118 923
Total Assets 90124 81285 87174 67598 68124
Property/Plant/Equipment, Total - Net 32988 34140 35066 13478 13911
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 45831 47214 47521 24789 24424
Accumulated Depreciation, Total -12843 -13073 -12456 -11310 -10513
Goodwill, Net 22280 12421 15268 16560 16914
Intangibles, Net 10730 9936 10753 10876 11783
Long Term Investments 5495 6987 7338 6851 6610
Other Long Term Assets, Total 1729 1987 676 1133 1060
Total Current Liabilities 22583 22054 27070 25769 21667
Accounts Payable 11255 11136 14458 14341 13566
Accrued Expenses 10148 9482 8931 5468 5857
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 1517 2400 430
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1096 1342 2055 3338 1536
Other Current Liabilities, Total 84 94 109 222 278
Total Liabilities 64849 57866 66536 44087 42117
Total Long Term Debt 11514 8649 13223 11098 12431
Long Term Debt 10615 7675 12203 11098 12431
Deferred Income Tax 1442 1850 1498 1785 1815
Minority Interest 5133 721 498 641 682
Other Liabilities, Total 24177 24592 24247 4794 5522
Total Equity 25275 23419 20638 23511 26007
Common Stock 12 12 12 12 12
Additional Paid-In Capital 10950 10988 10761 10639 10493
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 37801 35121 34210 35815 33551
Treasury Stock - Common -20683 -20593 -20575 -19057 -15047
Other Equity, Total -2806 -2080 -3760 -3901 -3005
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90124 81285 87174 67598 68124
Total Common Shares Outstanding 864.639 865.374 865.604 895.388 952.133
Unrealized Gain (Loss) 1 -29 -10 3 3
Capital Lease Obligations 899 974 1020
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1114
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17689 19523 16902 18872 16824
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1840 4232 2472 4458 1887
Μετρητά & Ισοδύναμα 1088 2349 1358 2285 1887
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5730 4853 5017 5034 5328
Accounts Receivable - Trade, Net 5730 4853 5017 5034 5328
Total Inventory 8757 9322 8353 8520 8947
Other Current Assets, Total 1362 1116 1060 860 662
Total Assets 100479 92875 90124 92759 92683
Property/Plant/Equipment, Total - Net 33600 32690 32988 33158 33937
Goodwill, Net 28343 22582 22280 21901 21958
Intangibles, Net 13864 10612 10730 11583 12352
Long Term Investments 4069 4426 5495 5777 6247
Other Long Term Assets, Total 2914 3042 1729 1468 1365
Total Current Liabilities 28228 28036 22583 24067 22699
Accounts Payable 12720 12184 11255 11794 11178
Accrued Expenses 11109 11767 10148 9389 9245
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 1200 1264
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4275 3976 1096 1624 879
Other Current Liabilities, Total 124 109 84 60 133
Total Liabilities 79287 72299 64849 66506 65982
Total Long Term Debt 9751 8684 11514 11589 12168
Long Term Debt 8820 7789 10615 10670 11203
Capital Lease Obligations 931 895 899 919 965
Deferred Income Tax 2081 1319 1442 1578 1892
Minority Interest 8405 4163 5133 4904 4978
Other Liabilities, Total 30822 30097 24177 24368 24245
Total Equity 21192 20576 25275 26253 26701
Common Stock 12 12 12 12 12
Additional Paid-In Capital 10629 10477 10950 11029 10973
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 33952 33664 37801 38632 38757
Treasury Stock - Common -20747 -20762 -20683 -20696 -20712
Unrealized Gain (Loss) -162 1 1 -171 -154
Other Equity, Total -2492 -2816 -2806 -2553 -2175
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 100479 92875 90124 92759 92683
Total Common Shares Outstanding 862.796 862.342 864.639 864.257 863.773
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 752 1883 1114 2173
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4065 2512 424 3962 5031
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3898 5555 5485 5595 8263
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1990 1973 1927 2038 1770
Deferred Taxes -366 233 -43 100 -322
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2285 409 2235 234 -154
Cash Taxes Paid 387 336 600 900 600
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 420 916 584 676 577
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 494 428 942 -739 1938
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1064 4072 -1297 -2307 -5501
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1734 -1379 -1374 -1702 -1367
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 670 5451 77 -605 -4134
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1499 -9036 -4647 -3047 -5295
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1676 -241 -158 74 -98
Total Cash Dividends Paid -1659 -1617 -1747 -1643 -1739
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -160 -51 -1534 -3986 -5054
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1996 -7127 -1208 2508 1596
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -47 -66 -1 -9 11
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1288 525 -460 232 -2522
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line -3272 -3816 4065 4566 4337
Cash From Operating Activities 1238 493 3898 3812 2184
Cash From Operating Activities 1055 495 1990 1502 1024
Deferred Taxes -1600 -1602 -366 -168 94
Non-Cash Items -1737 -937 -2285 -3052 -2502
Cash Taxes Paid 131 5 387 291 201
Cash Interest Paid 288 160 420 336 211
Changes in Working Capital 6792 6353 494 964 -769
Cash From Investing Activities -3583 1858 -1064 -1262 -2181
Capital Expenditures -1108 -610 -1734 -1241 -870
Other Investing Cash Flow Items, Total -2475 2468 670 -21 -1311
Cash From Financing Activities 1766 -599 -1499 753 769
Financing Cash Flow Items 1409 -68 -1676 -1948 -2129
Total Cash Dividends Paid -829 -415 -1659 -1251 -833
Issuance (Retirement) of Stock, Net -128 -144 -160 -174 -155
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1314 28 1996 4126 3886
Foreign Exchange Effects 13 4 -47 -33 -16
Net Change in Cash -566 1756 1288 3270 756
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Alliance Sante Participations S.A. Corporation 16.7814 144788821 0 2022-11-28
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.3839 63707766 2570468 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.4549 55692514 -1738140 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9898 43052113 2653676 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.2681 19569047 -1318762 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5571 13434485 32711 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5031 12968508 -139016 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.4331 12364503 907273 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3195 11384913 44352 2023-04-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.0318 8902481 633751 2023-03-31 LOW
Camber Capital Management LP Hedge Fund 0.7534 6500000 1500000 2023-03-31 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7191 6204681 -35699 2023-03-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6837 5899195 -2366 2023-03-31 LOW
ProShare Advisors LLC Investment Advisor 0.6676 5759882 129913 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6619 5710561 447341 2023-03-31 LOW
Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania Investment Advisor 0.6546 5648140 379083 2023-03-31 MED
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.638 5504757 100061 2023-03-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.6268 5408123 32100 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6124 5283833 -52609 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5638 4864726 -47421 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Walgreen Company profile

Σχετικά με την Walgreen Boots Alliance

Η Walgreens Boots Alliance, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω τριών τομέων: ΗΠΑ, Retail Pharmacy International και Pharmaceutical Wholesale. Ο τομέας Λιανικό Φαρμακείο ΗΠΑ αποτελείται από την επιχείρηση Walgreen Co. (Walgreens), η οποία περιλαμβάνει τη λειτουργία φαρμακείων λιανικής πώλησης, κλινικών περίθαλψης και την παροχή υπηρεσιών ειδικού φαρμακείου. Ο τομέας Retail Pharmacy International αποτελείται κυρίως από τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων υγείας και ομορφιάς που διεξάγονται από φαρμακεία και τα ιατρεία οπτικών. Ο τομέας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αποτελείται από την επένδυση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στην AmerisourceBergen. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων λιανικής πώλησης και επιχειρήσεων της Εταιρείας περιλαμβάνει τις Walgreens, Duane Reade, Boots, καθώς και παγκόσμια εμπορικά σήματα προϊόντων υγείας και ομορφιάς, συμπεριλαμβανομένων των No7, NICE!, Soap & Glory, Liz Earle, Finest Nutrition, Botanics, Well Beginnings, Sleek MakeUP και YourGoodSkin.

Industry: Drug Retailers (NEC)

108 Wilmot Rd
DEERFIELD
ILLINOIS 60015
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,962.84 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

67.67 Price
-2.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,249.70 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,111.50 Price
-2.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου