Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Volvo A - VOLVa CFD

  291.1
  0.34%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:25

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 1.2
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021945 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.17)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021945%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000277 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000277%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SEK
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Sweden
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Volvo AB ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 290.1
  Άνοιγμα* 295.1
  Μεταβολή 1 έτους* 46.23%
  Εύρος ημέρας* 290.7 - 296.1
  Εύρος 52 εβδ. 188.96-264.85
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.64M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 64.09M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 505.77B
  Αναλογία P/E 11.33
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.03B
  Έσοδα 538.95B
  EPS 21.83
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.66114
  Beta 0.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 291.1 -1.8 -0.61% 292.9 296.3 290.5
  Apr 11, 2024 290.1 -5.0 -1.69% 295.1 295.3 285.1
  Apr 10, 2024 298.7 -1.8 -0.60% 300.5 301.3 295.1
  Apr 9, 2024 298.1 -3.8 -1.26% 301.9 302.5 297.9
  Apr 8, 2024 301.3 1.6 0.53% 299.7 302.9 299.7
  Apr 5, 2024 297.7 3.2 1.09% 294.5 298.1 294.1
  Apr 4, 2024 298.7 3.0 1.01% 295.7 299.1 294.1
  Apr 3, 2024 295.3 -0.4 -0.14% 295.7 296.3 290.1
  Apr 2, 2024 299.1 4.6 1.56% 294.5 302.7 294.3
  Mar 28, 2024 294.9 -2.8 -0.94% 297.7 304.5 294.1
  Mar 27, 2024 319.9 0.2 0.06% 319.7 323.1 318.9
  Mar 26, 2024 319.7 7.0 2.24% 312.7 320.5 312.7
  Mar 25, 2024 315.7 2.0 0.64% 313.7 317.7 313.5
  Mar 22, 2024 316.7 4.4 1.41% 312.3 317.9 311.1
  Mar 21, 2024 311.9 4.4 1.43% 307.5 312.5 307.5
  Mar 20, 2024 307.5 0.6 0.20% 306.9 309.3 305.5
  Mar 19, 2024 306.9 1.6 0.52% 305.3 308.3 304.3
  Mar 18, 2024 306.5 -4.0 -1.29% 310.5 311.1 306.5
  Mar 15, 2024 309.1 2.6 0.85% 306.5 312.5 306.5
  Mar 14, 2024 306.3 -0.6 -0.20% 306.9 308.1 305.3

  Volvo A Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 473479 372216 338446 431980 390834
  Έσοδα 473479 372216 338446 431980 390834
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 361741 282463 259319 325603 303478
  Ακαθάριστο Εισόδημα 111738 89753 79127 106377 87356
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 427767 329142 310962 382449 356356
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39178 29358 32985 41891 38251
  Έρευνα & Ανάπτυξη 19891 15548 14250 16020 15899
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1201 69 -1746 -2144 -1981
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2733 -1025 3393 -1464 710
  Other Operating Expenses, Total 388 250 213 24 -1
  Λειτουργικά Έσοδα 45712 43074 27484 49531 34478
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -510 91 -1656 -2331 -2168
  Άλλο, Καθαρό -125 25 89 -368 -162
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45077 43190 25917 46832 32148
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32969 33243 20074 36495 25363
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -247 -456 -755 -635 -466
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32722 32787 19319 35860 24897
  Καθαρά Κέρδη 32722 32787 19319 35860 24897
  Total Adjustments to Net Income -1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32722 32787 19318 35860 24897
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32722 32787 19318 35860 24897
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32722 32787 19318 35860 24897
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2033.45 2033.45 2033.45 2033.41 2033
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 16.0919 16.1238 9.5001 17.6354 12.2464
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 14 13 15 0 10
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 19.266 15.9781 11.4218 17.4369 15.4538
  Depreciation / Amortization 2635 2479 2548 2519
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 132405 140821 131420 134303 114917
  Έσοδα 132405 140821 131420 134303 114917
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 96026 101900 96112 103226 87594
  Ακαθάριστο Εισόδημα 36379 38921 35308 31077 27323
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 114085 126359 114311 122762 103048
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9888 10187 9557 9983 8429
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5640 6149 5835 6218 4922
  Depreciation / Amortization 665 670 657 676 673
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 665 576 171 366 535
  Other Operating Expenses, Total 1179 6877 1979 2293 895
  Λειτουργικά Έσοδα 18320 14462 17109 11541 11869
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 384 310 258 116 -15
  Άλλο, Καθαρό -68 -363 -570 -1237 -96
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18636 14409 16797 10420 11758
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14093 10818 12934 6691 8687
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -49 -24 -71 -61
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14092 10769 12910 6620 8626
  Καθαρά Κέρδη 14092 10769 12910 6620 8626
  Total Adjustments to Net Income 1 1 2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14092 10770 12910 6621 8628
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14092 10770 12910 6621 8628
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14092 10770 12910 6621 8628
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2033 2033 2033 2034.81 2033
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.93163 5.29759 6.35022 3.25387 4.24397
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 14 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.23516 7.98238 6.84261 3.45268 4.24397
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 22
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 323847 255504 280116 282187 234675
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 83979 62293 85419 61661 47093
  Μετρητά 54636 46286 60571 49030 38804
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5109 1802 2328 2926 1271
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24234 14205 22520 9705 7018
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 164179 129294 112776 131110 121595
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 48220 40776 35660 37723 41906
  Συνολικό Απόθεμα 75689 63916 47625 56644 65783
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 34296 32772 204
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 629064 515856 510821 524837 474663
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 106626 94317 87015 96759 98749
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 228792 202208 185905 196817 206420
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -122273 -107891 -98890 -100058 -107671
  Υπεραξία, Καθαρό 25636 23924 22228 22981 24135
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 15908 13146 12349 13687 13969
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22242 21281 13496 13176 11902
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 117889 94365 83309 81142 76180
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16916 13319 12308 14905 15053
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 252097 202411 203476 206317 193472
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 90177 76745 59611 66866 73630
  Δεδουλευμένα Έξοδα 41360 34476 31377 33829 32358
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 70655 49192 58028 55769 48238
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 49905 41998 54460 49853 39246
  Σύνολο Οφειλών 466347 374811 365526 386242 351284
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 134392 102260 94750 100095 86438
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 129586 97791 90316 94761 85677
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5472 4926 3265 4343 4128
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3519 3073 2847 3083 2452
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 70867 62141 61188 72404 64794
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 162717 141045 145295 138595 123379
  Κοινή Μετοχή 2562 2562 2562 2554 2554
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 147487 136182 145511 129240 116610
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 12668 2301 -2778 6801 4215
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 629064 515856 510821 524837 474663
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2033.45 2033.45 2033.45 2033.45 2032.91
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4806 4469 4434 5334 761
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 351444 349303 343261 323847 316899
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 65243 63916 84269 83979 72004
  Μετρητά & Ισοδύναμα 65148 63819 84178 83886 71906
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 95 97 91 93 98
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 192837 191430 173993 164179 164818
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 47340 50108 48814 48220 45640
  Συνολικό Απόθεμα 93101 93239 84751 75689 80075
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 263 718 248 2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 680150 678594 654422 629064 620492
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 111598 111773 107093 106680 105044
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 43393 43429 42202 41544 41265
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 21502 22361 22823 22188 22898
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 131885 131839 121049 117889 113972
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20328 19889 17994 16916 20414
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 293090 297999 266003 252097 247505
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 84968 95641 92231 90177 80655
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 104025 98225 81788 72377 76942
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 104097 104133 91984 89543 89908
  Σύνολο Οφειλών 506223 516400 479327 466347 455543
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 134643 137971 136187 138571 134627
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 129143 132771 131187 133765 129927
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5500 5200 5000 4806 4700
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5665 5589 5235 5472 6219
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3296 3565 3556 3519 3581
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 69529 71276 68346 66688 63611
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 173927 162194 175095 162717 164949
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 173927 162194 175095 162717 164949
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 680150 678594 654422 629064 620492
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2033.45 2033.45 2033.45 2033.45 2033.45
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 45712 43074 27484 49531 34478
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 33244 33648 30610 39047 31188
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17758 15927 17456 17623 15415
  Amortization 2971 2793 3143 2963 3024
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6964 -998 1217 -2769 9661
  Cash Taxes Paid 11614 9651 4927 9401 6838
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 856 854 1102 1104 1307
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -40161 -27148 -18690 -28301 -31390
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21486 -1489 -9941 -14189 -13798
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -25846 -21839 -17320 -22009 -20868
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4360 20350 7379 7820 7070
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7483 -57555 6444 -10817 -6699
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -63 -763 -877 176 -6
  Total Cash Dividends Paid -26435 -49820 0 -20335 -8636
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 33981 -6972 7321 9342 1943
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2520 2316 -3368 487 150
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 21761 -23080 23745 14528 10841
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 17109 45712 34171 22301 8556
  Cash From Operating Activities -177 33244 18724 2174 -4367
  Cash From Operating Activities 4360 17758 12704 8414 4176
  Amortization 748 2971 2201 1449 709
  Non-Cash Items 2087 6964 5747 5140 4777
  Cash Taxes Paid 5888 11614 8480 5813 2102
  Cash Interest Paid 441 856 750 639 414
  Changes in Working Capital -24481 -40161 -36099 -35130 -22585
  Cash From Investing Activities -4949 -21486 -14233 -8271 -4585
  Capital Expenditures -5678 -25846 -17307 -10948 -5409
  Other Investing Cash Flow Items, Total 729 4360 3074 2677 824
  Cash From Financing Activities 5206 7483 905 -4792 19407
  Financing Cash Flow Items 3 -63 -39 -18 37
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 5203 33981 27379 21661 19370
  Foreign Exchange Effects 212 2520 4385 3032 808
  Net Change in Cash 292 21761 9781 -7857 11263
  Total Cash Dividends Paid 0 -26435 -26435 -26435

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Volvo Company profile

  Σχετικά με την Volvo A

  Η AB Volvo είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Volvo. Ο Όμιλος Volvo είναι κατασκευαστής φορτηγών, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, κινητήρων ντίζελ, καθώς και ναυτικών και βιομηχανικών κινητήρων. Ο Όμιλος Volvo παρέχει επίσης λύσεις για τη χρηματοδότηση και το σέρβις. Στους τομείς του περιλαμβάνονται τα φορτηγά, ο εξοπλισμός κατασκευών, τα λεωφορεία, η Volvo Penta, οι λειτουργίες του ομίλου και άλλα, καθώς και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της εταιρείας αποτελείται από τις μάρκες Volvo, Volvo Penta, UD, Terex Trucks, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus και Mack. Εκτός από οχήματα και μηχανήματα, η προσφορά της περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, υπηρεσίες ενοικίασης, ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση, συμφωνίες σέρβις, υπηρεσίες βοήθειας και υπηρεσίες πληροφορικής (IT). Η γκάμα των προϊόντων της χωρίζεται σε οχήματα και υπηρεσίες. Η πώληση νέων οχημάτων, μηχανημάτων και κινητήρων περιλαμβάνει τα Οχήματα, καθώς και η πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, υπερκατασκευών και ειδικών οχημάτων. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την πώληση ανταλλακτικών.

  Industry: Heavy Trucks

  Gropegårdsgatan 2
  GOETEBORG
  VASTRA GOTALANDS 417 15
  SE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου