Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Volvo A - VOLVa CFD

211.0
1.15%
1.2
Χαμηλό: 210.8
Υψηλό: 211.4
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 15:25

Mon - Fri: 07:00 - 15:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.2
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019068 %
Charges from borrowed part ($-0.76)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.003155 %
Charges from borrowed part ($-0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.003155%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Volvo AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 208.8
Άνοιγμα* 211.2
Μεταβολή 1 έτους* 16.43%
Εύρος ημέρας* 210.8 - 211.4
Εύρος 52 εβδ. 148.24-219.75
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.91M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 70.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 411.28B
Αναλογία P/E 12.44
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.03B
Έσοδα 473.48B
EPS 16.09
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.99301
Beta 1.03
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 208.8 0.6 0.29% 208.2 209.6 205.4
Mar 24, 2023 205.2 -4.4 -2.10% 209.6 209.6 204.2
Mar 23, 2023 209.6 -1.8 -0.85% 211.4 211.4 208.0
Mar 22, 2023 211.6 -0.8 -0.38% 212.4 213.4 209.2
Mar 21, 2023 212.2 3.0 1.43% 209.2 213.0 205.4
Mar 20, 2023 206.6 7.1 3.56% 199.5 208.0 198.3
Mar 17, 2023 203.8 -3.6 -1.74% 207.4 210.0 202.0
Mar 16, 2023 206.8 -0.4 -0.19% 207.2 207.8 201.2
Mar 15, 2023 203.8 -9.0 -4.23% 212.8 213.2 203.8
Mar 14, 2023 211.2 1.6 0.76% 209.6 216.0 208.8
Mar 13, 2023 210.4 -7.8 -3.57% 218.2 218.2 208.8
Mar 10, 2023 217.8 -2.6 -1.18% 220.4 221.6 216.4
Mar 9, 2023 224.2 -0.6 -0.27% 224.8 225.8 222.2
Mar 8, 2023 224.6 -1.4 -0.62% 226.0 226.8 224.6
Mar 7, 2023 225.4 -2.2 -0.97% 227.6 228.4 225.2
Mar 6, 2023 227.4 1.0 0.44% 226.4 227.8 225.8
Mar 3, 2023 226.2 3.4 1.53% 222.8 226.4 222.6
Mar 2, 2023 220.6 2.4 1.10% 218.2 221.6 218.2
Mar 1, 2023 218.4 -2.0 -0.91% 220.4 221.6 218.4
Feb 28, 2023 217.6 3.6 1.68% 214.0 218.0 214.0

Volvo A Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 473479 372216 338446 431980 390834
Έσοδα 473479 372216 338446 431980 390834
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 361741 282463 259319 325603 303478
Ακαθάριστο Εισόδημα 111738 89753 79127 106377 87356
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 427767 329142 310962 382449 356356
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39178 29358 32985 41891 38251
Έρευνα & Ανάπτυξη 19891 15548 14250 16020 15899
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1201 69 -1746 -2144 -1981
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2733 -1025 3393 -1464 710
Other Operating Expenses, Total 388 250 213 24 -1
Λειτουργικά Έσοδα 45712 43074 27484 49531 34478
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -510 91 -1656 -2331 -2168
Άλλο, Καθαρό -125 25 89 -368 -162
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45077 43190 25917 46832 32148
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32969 33243 20074 36495 25363
Δικαίωμα Μειοψηφίας -247 -456 -755 -635 -466
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32722 32787 19319 35860 24897
Καθαρά Κέρδη 32722 32787 19319 35860 24897
Total Adjustments to Net Income -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32722 32787 19318 35860 24897
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32722 32787 19318 35860 24897
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32722 32787 19318 35860 24897
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2033.45 2033.45 2033.45 2033.41 2033
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 16.0919 16.1238 9.5001 17.6354 12.2464
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 14 13 15 0 10
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 17.5557 15.9781 11.4218 17.4369 15.4538
Depreciation / Amortization 2635 2479 2548 2519
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 134303 114917 118943 105317 102378
Έσοδα 134303 114917 118943 105317 102378
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 103226 87594 90221 80700 78942
Ακαθάριστο Εισόδημα 31077 27323 28722 24617 23436
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 122762 103048 105198 96761 92158
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9983 8429 8409 8104 7598
Έρευνα & Ανάπτυξη 6218 4922 4796 3955 4166
Depreciation / Amortization 676 673 658 628 637
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 366 535 304 -4 655
Other Operating Expenses, Total 2293 895 810 3378 160
Λειτουργικά Έσοδα 11541 11869 13745 8556 10220
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 116 -15 -95 -203 -221
Άλλο, Καθαρό -1237 -96 223 674 203
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10420 11758 13873 9027 10202
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6691 8687 10521 7071 8067
Δικαίωμα Μειοψηφίας -71 -61 -78 -38 -72
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6620 8626 10443 7033 7995
Καθαρά Κέρδη 6620 8626 10443 7033 7995
Total Adjustments to Net Income 1 2 0 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6621 8628 10443 7033 7994
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6621 8628 10443 7033 7994
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6621 8628 10443 7033 7994
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2034.81 2033 2033 2033 2034.81
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.25387 4.24397 5.13674 3.45942 3.92863
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 14 0 0 0 13
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.25387 4.24397 5.13674 5.04879 3.92863
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 255504 280116 282187 234675 197207
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62293 85419 61661 47093 36270
Cash 46286 60571 49030 38804 27336
Μετρητά & Ισοδύναμα 1802 2328 2926 1271 747
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14205 22520 9705 7018 8187
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 129294 112776 131110 121595 108185
Accounts Receivable - Trade, Net 40776 35660 37723 41906 38189
Total Inventory 63916 47625 56644 65783 52701
Other Current Assets, Total 1 34296 32772 204 51
Total Assets 515856 510821 524837 474663 419010
Property/Plant/Equipment, Total - Net 94317 87015 96759 98749 94907
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 202208 185905 196817 206420 193618
Accumulated Depreciation, Total -107891 -98890 -100058 -107671 -98712
Goodwill, Net 23924 22228 22981 24135 22781
Intangibles, Net 13146 12349 13687 13969 13112
Long Term Investments 21281 13496 13176 11902 11255
Note Receivable - Long Term 94365 83309 81142 76180 67602
Other Long Term Assets, Total 13319 12308 14905 15053 12146
Total Current Liabilities 202411 203476 206317 193472 180499
Accounts Payable 76745 59611 66866 73630 65346
Accrued Expenses 34476 31377 33829 32358 29242
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 49192 58028 55769 48238 53442
Other Current Liabilities, Total 41998 54460 49853 39246 32469
Total Liabilities 374811 365526 386242 351284 313149
Total Long Term Debt 102260 94750 100095 86438 73781
Long Term Debt 97791 90316 94761 85677 72924
Deferred Income Tax 4926 3265 4343 4128 5116
Minority Interest 3073 2847 3083 2452 1941
Other Liabilities, Total 62141 61188 72404 64794 51812
Total Equity 141045 145295 138595 123379 105861
Common Stock 2562 2562 2554 2554 2554
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 136182 145511 129240 116610 101296
Unrealized Gain (Loss)
Other Equity, Total 2301 -2778 6801 4215 2011
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 515856 510821 524837 474663 419010
Total Common Shares Outstanding 2033.45 2033.45 2033.45 2032.91 2031.85
Capital Lease Obligations 4469 4434 5334 761 857
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 283925 255504 220521 249963 286102
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73471 62293 36341 67915 72371
Μετρητά & Ισοδύναμα 73388 62126 36178 67758 72144
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 83 167 163 157 227
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 137725 129294 121605 122103 124936
Accounts Receivable - Trade, Net 42783 40776 39903 41245 42930
Total Inventory 72729 63916 62575 59945 56646
Other Current Assets, Total 1 0 0 32149
Total Assets 552392 515856 471000 494503 531452
Property/Plant/Equipment, Total - Net 96124 94374 89925 88677 89310
Intangibles, Net 38002 37070 36314 35517 35358
Long Term Investments 21951 21224 21245 20812 21646
Note Receivable - Long Term 97202 94365 90273 87602 86112
Other Long Term Assets, Total 15188 13319 12722 11932 12924
Total Current Liabilities 210241 202411 177345 219885 214729
Accounts Payable 72826 76745 60092 71901 71442
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 59404 49447 44845 56545 57907
Other Current Liabilities, Total 78011 76219 72408 91439 85380
Total Liabilities 397914 374811 341568 373759 369751
Total Long Term Debt 119779 104177 96822 88079 88721
Long Term Debt 115279 99708 92322 83779 84221
Capital Lease Obligations 4500 4469 4500 4300 4500
Deferred Income Tax 5949 4926 4890 4000 4326
Minority Interest 3200 3073 3081 2943 3187
Other Liabilities, Total 58745 60224 59430 58852 58788
Total Equity 154478 141045 129432 120744 161701
Other Equity, Total 154478 141045 129432 120744 161701
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 552392 515856 471000 494503 531452
Total Common Shares Outstanding 2033.45 2033.45 2033.45 2033.45 2033.45
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 43074 27484 49531 34478 30327
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 33648 30610 39047 31188 37600
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15927 17456 17623 15415 13623
Amortization 2793 3143 2963 3024 3246
Μη Χρηματικά Στοιχεία -998 1217 -2769 9661 1400
Cash Taxes Paid 9651 4927 9401 6838 4758
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 854 1102 1104 1307 1602
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -27148 -18690 -28301 -31390 -10996
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1489 -9941 -14189 -13798 -9146
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21839 -17320 -22009 -20868 -19234
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 20350 7379 7820 7070 10088
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -57555 6444 -10817 -6699 -15643
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -763 -877 176 -6 -44
Total Cash Dividends Paid -49820 0 -20335 -8636 -6603
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6972 7321 9342 1943 -8996
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2316 -3368 487 150 -667
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -23080 23745 14528 10841 12144
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 8556 43074 32854 23451 12067
Cash From Operating Activities -4367 33648 10856 14391 5412
Cash From Operating Activities 4176 15927 11813 7713 3899
Amortization 709 2793 2087 1371 643
Non-Cash Items 4777 -998 -2115 -2368 -475
Cash Taxes Paid 2102 9651 6977 5358 3356
Cash Interest Paid 414 854 712 563 375
Changes in Working Capital -22585 -27148 -33783 -15776 -10722
Cash From Investing Activities -4585 -1489 4618 9765 -9603
Capital Expenditures -5409 -21839 -14130 -8827 -4395
Other Investing Cash Flow Items, Total 824 20350 18748 18592 -5208
Cash From Financing Activities 19407 -57555 -66244 -43035 -10449
Financing Cash Flow Items 37 -763 -518 -492 -86
Issuance (Retirement) of Debt, Net 19370 -6972 -15906 -12041 -10363
Foreign Exchange Effects 808 2316 1743 1432 1579
Net Change in Cash 11263 -23080 -49027 -17447 -13061
Total Cash Dividends Paid -49820 -49820 -30502
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
AB Industrivärden Investment Advisor 37.4392 166600000 0 2022-12-31 LOW
Li (Shufu) Individual Investor 19.8825 88474625 0 2022-12-31 LOW
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 6.4047 28500000 -350000 2022-12-31 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 4.7489 21132000 0 2022-12-31 LOW
AFA Försäkring AB Insurance Company 3.1205 13885772 0 2022-12-31 LOW
Fjärde AP-Fonden Pension Fund 2.1892 9741852 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5781 7022358 -20250 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3298 5917381 281870 2022-12-31 LOW
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Insurance Company 1.1056 4919818 -207172 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8181 3640298 -468323 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.4907 2183407 -1017517 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4439 1975180 -86121 2023-01-31 LOW
Folketrygdfondet Pension Fund 0.3167 1409336 0 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3032 1349008 87227 2022-12-31 LOW
If P&C Insurance Ltd (publ) Insurance Company 0.2894 1287600 0 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2772 1233570 34535 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2471 1099355 5284 2023-01-31 LOW
Northern Trust Global Investments Limited Investment Advisor 0.2349 1045126 30391 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.2324 1034103 21052 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2181 970642 -33464 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Volvo Company profile

Σχετικά με την Volvo A

Η AB Volvo είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Volvo. Ο Όμιλος Volvo είναι κατασκευαστής φορτηγών, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, κινητήρων ντίζελ, καθώς και ναυτικών και βιομηχανικών κινητήρων. Ο Όμιλος Volvo παρέχει επίσης λύσεις για τη χρηματοδότηση και το σέρβις. Στους τομείς του περιλαμβάνονται τα φορτηγά, ο εξοπλισμός κατασκευών, τα λεωφορεία, η Volvo Penta, οι λειτουργίες του ομίλου και άλλα, καθώς και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της εταιρείας αποτελείται από τις μάρκες Volvo, Volvo Penta, UD, Terex Trucks, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus και Mack. Εκτός από οχήματα και μηχανήματα, η προσφορά της περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, υπηρεσίες ενοικίασης, ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση, συμφωνίες σέρβις, υπηρεσίες βοήθειας και υπηρεσίες πληροφορικής (IT). Η γκάμα των προϊόντων της χωρίζεται σε οχήματα και υπηρεσίες. Η πώληση νέων οχημάτων, μηχανημάτων και κινητήρων περιλαμβάνει τα Οχήματα, καθώς και η πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, υπερκατασκευών και ειδικών οχημάτων. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την πώληση ανταλλακτικών.

Industry: Heavy Trucks

Gropegårdsgatan 2
GOETEBORG
VASTRA GOTALANDS 417 15
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.49 Price
+2.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00465

US100

12,703.60 Price
+0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,954.76 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,119.05 Price
+0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου