Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές VOLTALIA - VLTSA CFD

17.18
1.83%
0.12
Χαμηλό: 17.12
Υψηλό: 17.4
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:01

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο France
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 17.5
Άνοιγμα* 17.38
Μεταβολή 1 έτους* 1.16%
Εύρος ημέρας* 17.12 - 17.4
Εύρος 52 εβδ. 12.67-20.94
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 120.75K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 983.46K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.31B
Αναλογία P/E 116.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 101.65M
Έσοδα 507.39M
EPS 0.15
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.38
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 17.50 -0.14 -0.79% 17.64 17.76 17.38
Feb 3, 2023 17.70 0.18 1.03% 17.52 17.76 17.36
Feb 2, 2023 17.74 0.36 2.07% 17.38 17.76 17.18
Feb 1, 2023 17.20 -0.18 -1.04% 17.38 17.46 17.08
Jan 31, 2023 17.34 0.14 0.81% 17.20 17.38 17.08
Jan 30, 2023 17.34 -0.34 -1.92% 17.68 17.76 17.30
Jan 27, 2023 17.84 -0.04 -0.22% 17.88 17.98 17.70
Jan 26, 2023 18.04 0.26 1.46% 17.78 18.06 17.50
Jan 25, 2023 17.32 0.00 0.00% 17.32 17.50 17.20
Jan 24, 2023 17.42 -0.10 -0.57% 17.52 17.56 17.34
Jan 23, 2023 17.64 0.08 0.46% 17.56 17.68 17.24
Jan 20, 2023 17.46 -0.10 -0.57% 17.56 17.70 17.42
Jan 19, 2023 17.80 -0.04 -0.22% 17.84 17.96 17.58
Jan 18, 2023 17.90 0.08 0.45% 17.82 18.16 17.76
Jan 17, 2023 17.86 0.06 0.34% 17.80 17.92 17.72
Jan 16, 2023 17.86 -0.06 -0.33% 17.92 17.94 17.62
Jan 13, 2023 17.86 0.32 1.82% 17.54 18.06 17.54
Jan 12, 2023 17.60 -0.18 -1.01% 17.78 17.88 17.54
Jan 11, 2023 17.80 0.28 1.60% 17.52 17.84 17.34
Jan 10, 2023 17.42 0.14 0.81% 17.28 17.80 17.20

VOLTALIA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 126.966 180.047 180.66 175.47 233.457 461.324
Έσοδα 108.164 147.027 248.86 274.77 299.557 543.933
Other Revenue, Total 18.802 33.02 -68.2 -99.3 -66.1 -82.609
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.818 37.701 27.282 9.574 31.749 119.74
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 92.785 134.3 133.426 139.833 189.711 399.442
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.151 70.734 75.257 93.699 104.587 144.184
Depreciation / Amortization 17.943 27.771 28.028 37.09 43.498 61.187
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.64 8.351 7.355
Other Operating Expenses, Total 5.233 -1.906 2.859 -0.53 1.526 66.976
Λειτουργικά Έσοδα 34.181 45.747 47.234 35.637 43.746 61.882
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.73 -36.555 -32.336 -32.46 -34.477 -48.867
Άλλο, Καθαρό -1.318 0.069 2.392 4.643 1.733 5.014
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.133 9.261 17.29 7.82 11.002 18.029
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.553 3.291 5.81 2.85 7.399 0.663
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.058 -2.929 2.565 1.828 0.687 -2.548
Equity In Affiliates 0.024 0.203 0.151 -0.051 -0.162 0.562
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.635 0.565 8.526 4.627 7.924 -1.323
Καθαρά Κέρδη 1.635 0.565 8.526 4.627 7.924 -1.323
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.635 0.566 8.525 4.627 7.924 -1.323
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.635 0.566 8.525 4.627 7.924 -1.323
Ρύθμιση Αραίωσης -0.00021
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.63479 0.566 8.525 4.627 7.924 -1.323
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.7705 52.0395 52.4245 69.689 95.4812 95.2286
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04989 0.01088 0.16261 0.0664 0.08299 -0.01389
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10225 0.01088 0.16261 0.0664 0.14181 0.03631
Total Adjustments to Net Income 0.001 -0.001
Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 152.055 309.269
Έσοδα 149.252 394.681
Other Revenue, Total 2.803 -85.412
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 51.134 68.606
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 152.242 247.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 68.138 76.046
Depreciation / Amortization 27.377 33.81
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.437 4.918
Other Operating Expenses, Total 3.156 63.82
Λειτουργικά Έσοδα -0.187 62.069
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.742 -29.125
Άλλο, Καθαρό 1.683 3.331
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.246 36.275
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -22.297 22.96
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.88 -3.428
Equity In Affiliates -0.007 0.569
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.424 20.101
Καθαρά Κέρδη -21.424 20.101
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.424 20.101
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.424 20.101
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.424 20.101
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 95.0211 95.4361
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.22547 0.21062
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.2088 0.24324
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 169.126 157.217 211.034 397.761 401.279 504.368
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 103.043 78.004 111.663 274.823 226.404 302.197
Cash 78.871 58.375 80.557 149.744 132.634 229.652
Μετρητά & Ισοδύναμα 22.482 12.872 28.051 120 87.487 61.752
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.69 6.757 3.055 5.079 6.283 10.793
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 51.02 46.087 42.798 60.012 103.248 94.955
Accounts Receivable - Trade, Net 49.113 44.974 41.439 58.669 95.552 72.156
Total Inventory 2.542 14.197 30.868 40.951 39.703 63.038
Other Current Assets, Total 12.521 18.929 25.705 21.975 31.924 44.178
Total Assets 966.853 912.245 986.622 1577.83 1777.3 2112.96
Property/Plant/Equipment, Total - Net 662.377 618.575 608.228 938.038 1118.58 1299.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 730.431 707.86 717.31 1098.78 1311.69 1544.75
Accumulated Depreciation, Total -68.055 -89.286 -109.082 -160.739 -193.114 -245.545
Goodwill, Net 45.413 46.08 46.033 86.472 80.155 77.767
Intangibles, Net 64.655 70.053 96.418 128.559 154.889 210.691
Long Term Investments 24.258 18.756 24.315 24.641 18.352 19.411
Other Long Term Assets, Total 1.024 1.564 0.594 2.36 4.048 1.521
Total Current Liabilities 207.718 154.316 166.008 185.518 340.299 454.66
Accounts Payable 40.022 45.623 48.677 75.962 125.458 231.731
Accrued Expenses 9.022 1.31 1.332 3.562 13.443 5.792
Notes Payable/Short Term Debt 0.031 7.992 0.102 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 100.676 68.897 69.22 61.552 135.311 167.4
Other Current Liabilities, Total 57.967 30.494 46.677 44.442 66.087 49.737
Total Liabilities 617.035 590.28 668.998 845.918 1136.93 1441.16
Total Long Term Debt 322.448 339.177 435.342 592.561 703.974 882.632
Long Term Debt 309.995 327.977 426.011 592.561 703.974 882.632
Capital Lease Obligations 12.453 11.2 9.331
Deferred Income Tax 2.721 1.776 1.658 2.687 16.015 16.648
Minority Interest 74.935 67.232 54.747 51.31 55.82 62.404
Other Liabilities, Total 9.213 27.779 11.243 13.842 20.819 24.82
Total Equity 349.818 321.965 317.624 731.913 640.375 671.796
Common Stock 278.976 279.011 279.177 543.083 543.477 543.639
Additional Paid-In Capital 96.439 96.455 96.482 235.073 235.058 235.121
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -17.401 -16.113 7.056 24.829 23.77 41.717
Other Equity, Total -8.196 -37.388 -65.091 -71.072 -161.93 -148.681
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 966.853 912.245 986.622 1577.83 1777.3 2112.96
Total Common Shares Outstanding 52.0329 52.0329 52.0705 95.244 95.3131 95.244
Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 512.419 504.368
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 334.64 302.197
Cash 84.689 229.652
Μετρητά & Ισοδύναμα 244.725 61.752
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.226 10.793
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 91.608 94.955
Accounts Receivable - Trade, Net 82.78 72.156
Total Inventory 55.011 63.038
Other Current Assets, Total 31.16 44.178
Total Assets 2069.45 2112.96
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1251.58 1299.2
Goodwill, Net 77.768 77.767
Intangibles, Net 200.684 210.691
Long Term Investments 21.072 19.411
Other Long Term Assets, Total 5.925 1.521
Total Current Liabilities 360.938 454.66
Accounts Payable 147.172 231.731
Accrued Expenses 6.913 5.792
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 148.172 167.4
Other Current Liabilities, Total 58.681 49.737
Total Liabilities 1408.52 1441.16
Total Long Term Debt 946.973 882.632
Long Term Debt 946.973 882.632
Deferred Income Tax 16.689 16.648
Minority Interest 61.818 62.404
Other Liabilities, Total 22.104 24.82
Total Equity 660.923 671.796
Common Stock 543.58 543.639
Additional Paid-In Capital 235.098 235.121
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 18.181 41.717
Other Equity, Total -135.936 -148.681
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2069.45 2112.96
Total Common Shares Outstanding 95.3231 95.244
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1544.75
Accumulated Depreciation, Total -245.545
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 34.181 45.747 47.234 35.637 43.746 61.882
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.971 65.87 59.552 47.863 85.567 131.819
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.196 27.132 29.078 28.984 46.602 71.243
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.708 -3.311 2.284 -21.955 -16.175 -66.509
Cash Taxes Paid 4.878 5.702 6.999 9.78 8.17 13.678
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 21.678 30.228 29.988 32.912 27.808 32.008
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -33.114 -3.698 -19.044 5.197 11.394 65.203
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -137.002 -78.536 -109.24 -248.211 -315.884 -286.062
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -131.563 -61.604 -72.164 -233.896 -278.131 -350.093
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5.439 -16.932 -37.076 -14.315 -37.753 64.031
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 171.994 -10.177 93.844 351.347 202.199 236.12
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -38.645 -30.631 -20.178 -35.778 -25.786 -39.027
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 164.843 0 0.077 370.402 25.764 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 45.796 20.454 113.945 16.723 202.221 275.147
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 7.936 -7.262 -6.793 10.136 -21.505 -10.595
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 57.899 -30.105 37.363 161.135 -49.623 71.282
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -0.189 61.882
Cash From Operating Activities 13.188 131.819
Cash From Operating Activities 33.035 71.243
Non-Cash Items -11.594 -66.509
Cash Taxes Paid 4.875 13.678
Cash Interest Paid 16.496 32.008
Changes in Working Capital -8.064 65.203
Cash From Investing Activities -117.153 -286.062
Capital Expenditures -111.765 -350.093
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.388 64.031
Cash From Financing Activities 202.901 236.12
Financing Cash Flow Items -20.722 -39.027
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.282 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 223.341 275.147
Foreign Exchange Effects 10.358 -10.595
Net Change in Cash 109.294 71.282
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mulliez Family Other Insider Investor 51.851 67997875 0 2022-10-31 LOW
Mirova Investment Advisor 2.6788 3512969 177363 2022-11-30 LOW
Proparco Investment Advisor 1.8197 2386323 2651 2022-10-31 LOW
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Bank and Trust 1.6238 2129501 -349517 2022-10-31 LOW
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Investment Advisor 0.8715 1142867 80686 2022-10-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6562 860591 108678 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6533 856764 279568 2022-12-31 LOW
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 0.6265 821558 43565 2022-11-30 MED
Sycomore Asset Management Investment Advisor 0.574 752805 -183681 2022-10-31 LOW
Moneta Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5291 693905 -356095 2022-11-30 MED
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3677 482247 0 2022-10-31 LOW
Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.3661 480165 0 2022-12-31 LOW
DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 0.3228 423307 103598 2022-12-31 LOW
Edmond de Rothschild Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.3125 409766 0 2022-10-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2499 327763 0 2022-10-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2498 327527 160 2023-01-31 LOW
DNCA Investments Investment Advisor 0.1563 204923 15441 2022-12-31 LOW
BFT Investment Managers Investment Advisor 0.1388 182041 10500 2022-10-31 HIGH
Etoile Gestion S.A. Investment Advisor 0.1368 179438 0 2022-10-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.103 135081 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Alternative Electric Utilities

84 Boulevard de Sebastopol
PARIS
ILE-DE-FRANCE 75003
FR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.62 Price
+3.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1070%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

77.66 Price
+4.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,701.50 Price
+1.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.41 Price
+1.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00339

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου