Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Volkswagen AG - VOW3 CFD

123.45
0.33%
0.40
Χαμηλό: 122.85
Υψηλό: 124.3
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.40
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.017913%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.004309%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Volkswagen AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 123.05
Άνοιγμα* 122.85
Μεταβολή 1 έτους* -20.1%
Εύρος ημέρας* 122.85 - 124.3
Εύρος 52 εβδ. 112.84-162.38
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.78M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.15M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 71.78B
Αναλογία P/E 4.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 501.30M
Έσοδα 279.23B
EPS 29.66
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.07593
Beta 1.39
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 4, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 21, 2023 123.05 2.10 1.74% 120.95 123.90 120.95
Mar 20, 2023 119.75 -0.25 -0.21% 120.00 120.30 116.30
Mar 17, 2023 119.80 -2.10 -1.72% 121.90 122.50 118.85
Mar 16, 2023 122.40 -2.85 -2.28% 125.25 125.55 119.95
Mar 15, 2023 122.70 -6.35 -4.92% 129.05 129.65 122.35
Mar 14, 2023 128.35 0.50 0.39% 127.85 128.60 125.25
Mar 13, 2023 130.50 -3.90 -2.90% 134.40 134.70 128.50
Mar 10, 2023 134.55 1.50 1.13% 133.05 134.90 131.95
Mar 9, 2023 137.15 -2.75 -1.97% 139.90 140.35 136.45
Mar 8, 2023 140.10 0.80 0.57% 139.30 140.90 138.95
Mar 7, 2023 138.40 -1.85 -1.32% 140.25 140.70 138.15
Mar 6, 2023 139.35 -3.25 -2.28% 142.60 142.85 138.85
Mar 3, 2023 142.50 14.80 11.59% 127.70 143.00 127.50
Mar 2, 2023 128.25 0.80 0.63% 127.45 128.45 126.15
Mar 1, 2023 128.15 -1.85 -1.42% 130.00 131.00 127.80
Feb 28, 2023 129.35 1.35 1.05% 128.00 129.50 127.15
Feb 27, 2023 129.40 0.75 0.58% 128.65 129.85 128.35
Feb 24, 2023 128.40 -3.10 -2.36% 131.50 131.55 127.85
Feb 23, 2023 132.15 0.75 0.57% 131.40 132.95 131.25
Feb 22, 2023 130.95 0.80 0.61% 130.15 131.60 128.85

Volkswagen AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 250200 222884 252632 235849 229550
Έσοδα 250200 222884 252632 235849 229550
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 202154 182757 202660 188335 184816
Ακαθάριστο Εισόδημα 48046 40127 49972 47514 44734
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 230925 213209 235672 221929 215732
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29820 29090 29263 29891 29592
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2804 471 -2208 744 -339
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 287 1093 -233 936 1148
Other Operating Expenses, Total 1468 -202 6190 2023 515
Λειτουργικά Έσοδα 19275 9675 16960 13920 13818
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1549 4264 2600 3444 1442
Άλλο, Καθαρό -698 -2272 -1204 -1721 -1587
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 20126 11667 18356 15643 13673
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15428 8824 14030 12154 11463
Δικαίωμα Μειοψηφίας -46 43 -143 -17 -10
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15382 8867 13887 12137 11453
Καθαρά Κέρδη 15382 8867 13887 12137 11453
Total Adjustments to Net Income -539 -533 -541 -310 -274
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14843 8334 13346 11827 11179
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14843 8334 13346 11827 11179
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14843 8333 13346 11827 11179
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 501.295 501.295 501.295 501.295 501.295
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 29.6093 16.6229 26.623 23.5929 22.3002
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 7.56 4.86 4.86 4.86 3.96
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 33.0313 19.6298 29.7746 30.0033 32.2995
Ρύθμιση Αραίωσης -1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 62742 63601 56931 67293 62376
Έσοδα 62742 63601 56931 67293 62376
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 50423 49927 47902 54510 49814
Ακαθάριστο Εισόδημα 12319 13674 9029 12783 12562
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 54419 58279 54336 60747 57564
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7092 8353 7296 7008 6989
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 331 202 411 262 234
Other Operating Expenses, Total -3427 -203 -1273 -1033 527
Λειτουργικά Έσοδα 8323 5322 2595 6546 4812
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 572 572 484 144 -349
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8895 5894 3079 6690 4463
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6725 4071 2903 5040 3414
Δικαίωμα Μειοψηφίας -40 42 -7 -46 -35
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6685 4113 2896 4994 3379
Καθαρά Κέρδη 6685 4113 2896 4994 3379
Total Adjustments to Net Income -130 -135 -135 -134 -134
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6555 3978 2761 4860 3245
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6555 3978 2761 4860 3245
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6555 3978 2761 4860 3245
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 501.295 501.295 501.295 501.295 501.295
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 13.0761 7.93544 5.50773 9.69489 6.47323
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 7.56 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 15.1831 10.3743 5.14474 10.9117 7.64364
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 200347 194944 187463 183536 160112
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 74839 68305 54908 57604 46394
Μετρητά & Ισοδύναμα 39723 33909 25923 28938 18457
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35116 34396 28985 28666 27937
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 81110 82816 85018 80186 73187
Accounts Receivable - Trade, Net 15521 16243 17941 17888 13357
Total Inventory 43725 43823 46742 45745 40415
Other Current Assets, Total 673 0 795 1 116
Total Assets 528609 497114 488071 458156 422193
Property/Plant/Equipment, Total - Net 123394 114570 115090 101175 94497
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 275328 254255 247528 165306 155570
Accumulated Depreciation, Total -151933 -139686 -132437 -107675 -100328
Goodwill, Net 26174 23318 23247 23317 23442
Intangibles, Net 51515 44650 42967 41296 39977
Long Term Investments 25302 20337 16162 16925 18446
Note Receivable - Long Term 88484 85808 90036 81776 75908
Other Long Term Assets, Total 13393 13487 13106 10131 9811
Total Current Liabilities 164393 165410 167924 167968 160389
Accounts Payable 23624 22677 22745 23607 23046
Accrued Expenses 638 97 691 661 570
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 76640 87854 86483 89757 81844
Other Current Liabilities, Total 63491 54782 58005 53943 54929
Total Liabilities 384160 370065 366290 341039 313345
Total Long Term Debt 130743 112900 111927 101126 81628
Long Term Debt 125606 107781 106719 100727 81200
Capital Lease Obligations 5137 5119 5208 399 428
Deferred Income Tax 5131 4890 5007 5030 5636
Minority Interest 1705 1734 1870 225 229
Other Liabilities, Total 82188 85131 79562 66690 65463
Total Equity 144449 127049 121781 117117 108848
Common Stock 1283 1283 1283 1283 1283
Additional Paid-In Capital 14551 14551 14551 14551 14551
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 117342 100772 96929 91105 81368
Unrealized Gain (Loss) 186 -189 60 -2 257
Other Equity, Total 11087 10632 8958 10180 11389
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 528609 497114 488071 458156 422193
Total Common Shares Outstanding 501.295 501.295 501.295 501.295 501.295
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 211967 200347 195720 207585 203489
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 67237 74839 58684 62840 58083
Μετρητά & Ισοδύναμα 44847 39723 36608 40812 36440
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22390 35116 22076 22028 21643
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 98577 81110 92706 98899 98873
Accounts Receivable - Trade, Net 17194 15521 15082 17849 18604
Total Inventory 46132 43725 43779 44942 45987
Other Current Assets, Total 21 673 551 904 546
Total Assets 543528 528609 516744 517119 511305
Property/Plant/Equipment, Total - Net 122540 123394 120918 118804 116836
Intangibles, Net 79210 77689 75818 69161 68553
Long Term Investments 44925 42224 39425 37140 38197
Note Receivable - Long Term 84886 84954 84863 84429 84230
Total Current Liabilities 172322 164393 166107 173008 169766
Accounts Payable 24413 23624 22210 23825 25216
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 80148 76640 81047 85854 81188
Other Current Liabilities, Total 67761 64129 62850 63329 63362
Total Liabilities 386489 384160 376809 378873 378574
Total Long Term Debt 129109 130743 121914 118269 121184
Long Term Debt 123964 125606 116907 113276 115964
Capital Lease Obligations 5145 5137 5007 4993 5220
Minority Interest 1875 1705 1723 1767 1794
Other Liabilities, Total 83183 87319 87065 85829 85830
Total Equity 157039 144449 139935 138246 132731
Common Stock 1283 1283 1283 1283 1283
Additional Paid-In Capital 14551 14551 14551 14551 14551
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 128045 117342 113290 112029 107011
Unrealized Gain (Loss) -105 186 81 366 93
Other Equity, Total 13265 11087 10730 10017 9793
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 543528 528609 516744 517119 511305
Total Common Shares Outstanding 501.295 501.295 501.295 501.295 501.295
Other Long Term Assets, Total 1 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 20126 11667 18356 15643 13673
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 38631 24901 17984 7272 -1186
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 22286 21979 20474 18723 18296
Amortization 5050 4637 3665 3668 3734
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1395 -668 1672 97 -9298
Cash Taxes Paid 4216 2646 2914 3804 3664
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10226 -12714 -26183 -30859 -27591
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -26128 -22690 -21146 -21590 -16508
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10655 -11273 -14230 -13729 -13052
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -15473 -11417 -6916 -7861 -3456
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7754 7637 -865 24566 17625
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -589 -238 1368 -27 1
Total Cash Dividends Paid -3022 -2952 -2899 -2375 -1332
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1071 2984 0 1491 3473
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3072 7843 666 25477 15483
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 942 -745 243 -173 -727
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5691 9103 -3784 10075 -796
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 8895 20126 14232 11153 4463
Cash From Operating Activities 9313 38631 28904 18465 9063
Cash From Operating Activities 7047 22286 20291 13351 6529
Non-Cash Items -3442 1395 1789 3400 2134
Cash Taxes Paid 1000 4216 3295 2329 972
Changes in Working Capital -3187 -10226 -7408 -9439 -4063
Cash From Investing Activities -5492 -26128 -16947 -10110 -4663
Capital Expenditures -1746 -10655 -6023 -3864 -1959
Other Investing Cash Flow Items, Total -3746 -15473 -10924 -6246 -2704
Cash From Financing Activities 372 -7754 -9998 -1336 -2317
Total Cash Dividends Paid -155 -3022 -2977 -501 -197
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1262 -1071 -1071 -1071 -1241
Issuance (Retirement) of Debt, Net -735 -3072 -5363 236 -879
Foreign Exchange Effects 250 942 587 409 354
Net Change in Cash 4443 5691 2546 7428 2437
Financing Cash Flow Items -589 -587 0
Amortization 5050
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7457 5661841 10607 2023-02-28 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 2.029 4183981 -144806 2023-02-28 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.9113 3941191 -60673 2023-02-28 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.1377 2345913 104991 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.0806 2228187 109948 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.89 1835202 56319 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7588 1564719 4091 2023-02-28 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.7102 1464524 -220 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6427 1325257 -648 2023-01-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.548 1130051 0 2023-02-28 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.531 1094949 -10000 2022-12-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.4946 1019796 37394 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4704 970055 8043 2023-01-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.4527 933438 180 2023-01-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.4249 876138 -47712 2023-01-31 LOW
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.3668 756284 -15976 2023-01-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3627 747903 8274 2023-02-28 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3347 690246 0 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3231 666294 9599 2023-02-28 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3217 663416 8492 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Volkswagen Company profile

Σχετικά με την Volkswagen AG

Η Volkswagen AG είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία, η οποία κατασκευάζει και πωλεί οχήματα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Επαγγελματικά οχήματα, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων, την παραγωγή και πώληση γνήσιων ανταλλακτικών και συναφείς υπηρεσίες, Μηχανική ισχύος, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη και παραγωγή κινητήρων ντίζελ, υπερσυμπιεστών, βιομηχανικών στροβίλων και συστημάτων χημικών αντιδραστήρων, την παραγωγή μονάδων μετάδοσης κίνησης, εξαρτημάτων πρόωσης και συστημάτων δοκιμών, και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση αντιπροσώπων και πελατών, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τις τραπεζικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τη διαχείριση στόλου και τις υπηρεσίες κινητικότητας. Το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της περιλαμβάνει τις μάρκες Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania και MAN.

Industry: Auto & Truck Manufacturers (NEC)

Berliner Ring 2
WOLFSBURG
NIEDERSACHSEN 38440
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,971.49 Price
+1.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.05 Price
+0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.42 Price
-15.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00336

US100

12,616.20 Price
-0.980% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου