Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Vodafone Group PLC - VODl CFD

0.7620
1.74%
0.0165
Χαμηλό: 0.762
Υψηλό: 0.787
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0165
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Vodafone Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.7755
Άνοιγμα* 0.7755
Μεταβολή 1 έτους* -40.16%
Εύρος ημέρας* 0.762 - 0.787
Εύρος 52 εβδ. 0.74-1.32
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 77.84M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.65B
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.94B
Αναλογία P/E 2.08
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.99B
Έσοδα 39.52B
EPS 0.37
Μέρισμα (Απόδοση %) 10.1111
Beta 1.03
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 0.7755 -0.0140 -1.77% 0.7895 0.7985 0.7730
May 26, 2023 0.7950 -0.0040 -0.50% 0.7990 0.8025 0.7830
May 25, 2023 0.8110 -0.0220 -2.64% 0.8330 0.8335 0.8110
May 24, 2023 0.8285 -0.0010 -0.12% 0.8295 0.8380 0.8230
May 23, 2023 0.8290 0.0160 1.97% 0.8130 0.8440 0.8130
May 22, 2023 0.8160 -0.0130 -1.57% 0.8290 0.8355 0.8140
May 19, 2023 0.8315 -0.0010 -0.12% 0.8325 0.8340 0.8170
May 18, 2023 0.8260 0.0070 0.85% 0.8190 0.8315 0.8170
May 17, 2023 0.8210 -0.0030 -0.36% 0.8240 0.8440 0.8190
May 16, 2023 0.8345 -0.0245 -2.85% 0.8590 0.8765 0.8090
May 15, 2023 0.8965 -0.0010 -0.11% 0.8975 0.9045 0.8880
May 12, 2023 0.8985 -0.0045 -0.50% 0.9030 0.9060 0.8895
May 11, 2023 0.9080 -0.0165 -1.78% 0.9245 0.9275 0.9000
May 10, 2023 0.9260 -0.0130 -1.38% 0.9390 0.9440 0.9215
May 9, 2023 0.9390 -0.0100 -1.05% 0.9490 0.9545 0.9390
May 5, 2023 0.9465 -0.0025 -0.26% 0.9490 0.9610 0.9420
May 4, 2023 0.9465 -0.0055 -0.58% 0.9520 0.9655 0.9430
May 3, 2023 0.9630 0.0260 2.77% 0.9370 0.9690 0.9370
May 2, 2023 0.9365 -0.0100 -1.06% 0.9465 0.9480 0.9335
Apr 28, 2023 0.9580 -0.0015 -0.16% 0.9595 0.9660 0.9520

Vodafone Group PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

09:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Vodafone Group PLC Annual Shareholders Meeting
Vodafone Group PLC Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, July 27, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Q1 2024 Vodafone Group PLC Trading Statement Release
Q1 2024 Vodafone Group PLC Trading Statement Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 45706 45580 43809 44974 43666
Έσοδα 45706 45580 43809 44974 43666
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30850 30574 30086 30682 30160
Ακαθάριστο Εισόδημα 14856 15006 13723 14292 13506
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 31410 39767 38712 40875 44617
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10027 9632 9536 10284 9876
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -433 -389 -342 2505 908
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 64 0 0 1685 3525
Other Operating Expenses, Total -9098 -50 -568 -4281 148
Λειτουργικά Έσοδα 14296 5813 5097 4099 -951
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2041 -2138 -1182 -3261 -1656
Άλλο, Καθαρό 561 428 485 -43 -6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12816 4103 4400 795 -2613
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12335 2773 536 -455 -4109
Δικαίωμα Μειοψηφίας -497 -536 -424 -465 -376
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11838 2237 112 -920 -4485
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -3535
Καθαρά Κέρδη 11838 2237 112 -920 -8020
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11838 2237 112 -920 -4485
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11838 2237 112 -920 -8020
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11838 2237 112 -920 -8020
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27775 29109 29683 29422 27607
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42621 0.07685 0.00377 -0.03127 -0.16246
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04505 0.08953 0.09166 0.0887 0.09236
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13028 0.084 0.02694 -0.07872 -0.06724
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 22776 22930 23091 22489 22382
Έσοδα 22776 22930 23091 22489 22382
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15270 15580 15477 15097 15429
Ακαθάριστο Εισόδημα 7506 7350 7614 7392 6953
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11415 19995 19898 19869 20757
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5165 4862 4857 4775 4923
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -90 -343 -278 -111 -82
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 64 0 0
Other Operating Expenses, Total -8994 -104 -158 108 487
Λειτουργικά Έσοδα 11361 2935 3193 2620 1625
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -273 -1207 -366 -1344 730
Άλλο, Καθαρό 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11088 1728 2827 1276 2355
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11092 1243 1496 1277 -1019
Δικαίωμα Μειοψηφίας -240 -257 -255 -281 -183
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10852 986 1241 996 -1202
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 10852 986 1241 996 -1202
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10852 986 1241 996 -1202
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10852 986 1241 996 -1202
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10852 986 1241 996 -1202
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27409 28141 28693 29415 29649
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.39593 0.03504 0.04325 0.03386 -0.04054
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.045 0.04509 0.04492 0.04372 0.04497
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.40859 0.03895 0.0465 0.03824 -0.01176
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30662 27578 27013 33246 39817
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18722 15427 14980 20646 26649
Cash 2705 2220 2434
Μετρητά & Ισοδύναμα 11705 7496 3116 9135 9007
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7017 7931 9159 9291 15208
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10984 11315 10036 10297 11032
Accounts Receivable - Trade, Net 10705 11019 7165 7448 8372
Total Inventory 956 836 676 598 714
Prepaid Expenses 1082 953 1227
Other Current Assets, Total 239 752 195
Total Assets 155521 154049 155063 168168 142862
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37992 40804 41243 40113 27432
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 90862 86315 73649
Accumulated Depreciation, Total -49619 -46202 -46217
Goodwill, Net 27615 31884 31731 31378 23353
Intangibles, Net 19592 21360 21818 22631 17652
Long Term Investments 12172 6396 5595 6623 4822
Note Receivable - Long Term 7843 6383 4777 10393 5170
Other Long Term Assets, Total 19645 19644 22886 23784 24616
Total Current Liabilities 34584 33647 28711 33385 25523
Accounts Payable 6775 6747 6567
Accrued Expenses 6884 6262 7338
Notes Payable/Short Term Debt 6763 6669 2456 5700 873
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7958 5292 6032 6276 3397
Other Current Liabilities, Total 1616 2025 6564 8400 7348
Total Liabilities 92122 99266 99259 106758 80644
Total Long Term Debt 51669 58131 59272 62949 48685
Long Term Debt 41351 48321 49363 53815 48685
Deferred Income Tax 771 520 2095 2103 478
Minority Interest 1084 2290 2012 1215 1227
Other Liabilities, Total 4014 4678 7169 7106 4731
Total Equity 63399 54783 55804 61410 62218
Common Stock 4797 4797 4797 4797 4796
Additional Paid-In Capital 149145 149018 150812 152629 152503
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -113086 -122022 -121587 -120349 -116725
Treasury Stock - Common -7719 -7278 -6172 -7802 -7875
Other Equity, Total 30262 30268 26727 30908 28292
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 155521 154049 155063 168168 142862
Total Common Shares Outstanding 26992.6 28370.1 28224.2 26772.2 27230.4
Unrealized Gain (Loss) 1227 1227 1227
Capital Lease Obligations 10318 9810 9909 9134
Payable/Accrued 18247 19661
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30662 27786 27578 26161 27013
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18722 14896 15427 13602 14980
Μετρητά & Ισοδύναμα 11705 7072 7496 5824 5821
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7017 7824 7931 7778 9159
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10984 3130 11315 8179 11118
Accounts Receivable - Trade, Net 10705 2737 11019 7664 10684
Total Inventory 956 991 836 714 676
Other Current Assets, Total 8769 3666 239
Total Assets 155521 157440 154049 154097 155063
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37992 39843 40804 40116 41243
Goodwill, Net 27615 31225 31884 31729 31731
Intangibles, Net 19592 20470 21360 21697 21818
Long Term Investments 12172 5509 6396 5440 5595
Note Receivable - Long Term 7843 10869 6383 5690 4777
Other Long Term Assets, Total 19645 21738 19644 23264 22886
Total Current Liabilities 34584 34219 33647 30143 28711
Accounts Payable 14828 13267 17979
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 14721 15675 11961 11412 8488
Other Current Liabilities, Total 1616 3716 2025 5464 2244
Total Liabilities 92122 101987 99266 98205 99259
Total Long Term Debt 51669 59907 58131 58109 59272
Long Term Debt 51669 59907 58131 58109 59272
Deferred Income Tax 771 681 520 1985 2095
Minority Interest 1084 2284 2290 2155 2012
Other Liabilities, Total 4014 4896 4678 5813 7169
Total Equity 63399 55453 54783 55892 55804
Common Stock 4797 4797 4797 4797 4797
Additional Paid-In Capital 149145 149085 149018 150886 150812
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -113086 -122521 -122022 -121973 -121587
Treasury Stock - Common -7719 -7170 -7278 -7130 -6172
Other Equity, Total 30262 31262 30268 29312 27954
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 155521 157440 154049 154097 155063
Total Common Shares Outstanding 26992.6 27690.5 28370.1 27541 28224.2
Payable/Accrued 18247 19661
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12335 2624 536 -455 -7644
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18054 18081 17215 17379 12980
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13618 13845 14101 14174 9795
Μη Χρηματικά Στοιχεία -7406 2953 3814 4660 11383
Cash Taxes Paid 1234 925 1020 930 1131
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1951 1804 2152 2284 1297
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -493 -1341 -1236 -1000 -554
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -379 -6868 -9262 -8088 -9217
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9213 -9060 -8640 -7605 -8151
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8834 2192 -622 -483 -1066
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -13430 -9706 -15196 -9352 4437
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2782 -2447 -601 -2792 -2881
Total Cash Dividends Paid -2484 -2474 -2427 -2296 -4064
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1869 -2087 -1539 -814 -468
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6295 -2698 -10629 -3450 11850
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 12 74 -255 -256 11
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4257 1581 -7498 -317 8211
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 12335 1243 2624 1277 536
Cash From Operating Activities 18054 6280 18081 6455 17215
Cash From Operating Activities 13618 6853 13845 6952 14101
Non-Cash Items -7406 1300 2953 1464 3814
Cash Taxes Paid 1234 672 925 577 1020
Cash Interest Paid 1951 952 1804 809 2152
Changes in Working Capital -493 -3116 -1341 -3238 -1236
Cash From Investing Activities -379 -4089 -6868 -2811 -9262
Capital Expenditures -9213 -4889 -9060 -4711 -8640
Other Investing Cash Flow Items, Total 8834 800 2192 1900 -622
Cash From Financing Activities -13430 -2993 -9706 -3795 -15196
Financing Cash Flow Items -2782 -1481 -2447 -1120 -601
Total Cash Dividends Paid -2484 -1263 -2474 -1259 -2427
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1869 -1081 -2087 -1100 -1539
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6295 832 -2698 -316 -10629
Foreign Exchange Effects 12 282 74 11 -255
Net Change in Cash 4257 -520 1581 -140 -7498
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Emirates Investment Authority Sovereign Wealth Fund 14.6133 3944743685 0 2023-05-11 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.3152 1974689703 6131340 2022-06-17 LOW
Liberty Global PLC Corporation 4.9455 1335000000 1335000000 2023-02-11 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.1516 850737088 10322496 2022-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1241 843333897 1876211 2022-12-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3227 357061746 40841 2023-05-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1474 309723565 -1191333 2023-05-01 LOW
Thornburg Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0851 292907778 0 2023-05-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0296 277920392 11673034 2023-05-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9438 254770316 -1065492 2023-05-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9125 246324797 2487249 2023-05-01 LOW
Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania Investment Advisor 0.7016 189390167 -22345250 2022-12-21 MED
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.6291 169808765 -6955729 2022-12-15 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.5692 153659792 -35253015 2023-05-01 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.535 144419576 -5217681 2022-12-21 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5311 143353074 -10100000 2022-12-21 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5183 139914537 15994307 2022-12-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5027 135697714 -730968 2022-12-28 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.4916 132701933 2520628 2022-12-28 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4645 125399542 -323175 2023-05-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Vodafone - GBP Company profile

Σχετικά με την Vodafone Group PLC - GBP

Η Vodafone Group Plc είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και την Αφρική. Η εταιρεία παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας στους πελάτες να καλούν αξιόπιστα, να στέλνουν μηνύματα και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας της περιλαμβάνουν ευρυζωνικές συνδέσεις, τηλεόραση (TV) και φωνή. Διαχειρίζεται δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Ευρώπη και παρέχει επίσης συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και προϊόντα ασφάλειας και ασφάλισης. Το M-Pesa της εταιρείας είναι μια αφρικανική πλατφόρμα πληρωμών που προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων. Παρέχει επίσης μια σειρά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσίες πληρωμών για επιχειρήσεις και εμπόρους. Λειτουργεί δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε περίπου 21 χώρες και συνεργάζεται με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε περισσότερες από 49 χώρες. Η εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αυτοκινητοβιομηχανίας, της υγείας, της τραπεζικής χρηματοδότησης, της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες συνδεσιμότητας, οι οποίες υποστηρίζονται από το ειδικό παγκόσμιο δίκτυό της.

Industry: Wireless Telecommunications Services (NEC)

Vodafone House
The Connection
NEWBURY
BERKSHIRE RG14 2FN
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,962.84 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

67.67 Price
-2.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,249.70 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,111.50 Price
-2.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου