Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Vistry Group PLC - VTY CFD

7.645
1.42%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.155
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Vistry Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.755
Άνοιγμα* 7.73
Μεταβολή 1 έτους* -15.47%
Εύρος ημέρας* 7.63 - 7.76
Εύρος 52 εβδ. 5.02-9.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 497.77K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.79M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.68B
Αναλογία P/E 9.02
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 345.73M
Έσοδα 2.73B
EPS 0.86
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.10594
Beta 2.78
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 7.645 -0.090 -1.16% 7.735 7.760 7.610
Jun 6, 2023 7.755 0.125 1.64% 7.630 7.770 7.555
Jun 5, 2023 7.735 0.140 1.84% 7.595 7.750 7.465
Jun 2, 2023 7.655 0.340 4.65% 7.315 7.675 7.315
Jun 1, 2023 7.405 0.310 4.37% 7.095 7.460 7.095
May 31, 2023 7.215 -0.110 -1.50% 7.325 7.380 7.195
May 30, 2023 7.410 0.090 1.23% 7.320 7.435 7.265
May 26, 2023 7.315 -0.175 -2.34% 7.490 7.495 7.315
May 25, 2023 7.475 0.005 0.07% 7.470 7.525 7.400
May 24, 2023 7.505 -0.260 -3.35% 7.765 7.790 7.460
May 23, 2023 7.875 -0.135 -1.69% 8.010 8.115 7.870
May 22, 2023 8.090 -0.160 -1.94% 8.250 8.255 8.090
May 19, 2023 8.280 -0.200 -2.36% 8.480 8.500 8.260
May 18, 2023 8.480 0.295 3.60% 8.185 8.530 8.160
May 17, 2023 8.105 -0.005 -0.06% 8.110 8.185 8.045
May 16, 2023 8.115 0.150 1.88% 7.965 8.155 7.965
May 15, 2023 7.940 0.070 0.89% 7.870 7.975 7.855
May 12, 2023 7.870 0.155 2.01% 7.715 7.875 7.705
May 11, 2023 7.715 -0.025 -0.32% 7.740 7.840 7.670
May 10, 2023 7.765 0.065 0.84% 7.700 7.810 7.690

Vistry Group PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2729.43 2407.16 1811.73 1130.77 1061.4
Έσοδα 2729.43 2407.16 1811.73 1130.77 1061.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2219.59 1962.14 1553.86 888.012 830.505
Ακαθάριστο Εισόδημα 509.842 445.016 257.871 242.756 230.891
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2517.83 2121.74 1720 951.677 887.228
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 202.072 188.036 161.586 60.864 56.723
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 153.877 12.225 30.984 13.476 0
Λειτουργικά Έσοδα 211.606 285.414 91.723 179.091 174.168
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 35.024 33.99 6.65 -4.444 -6.208
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 247.484 319.536 98.664 174.753 168.069
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Καθαρά Κέρδη 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 236.748 222.787 221.142 141.644 143.813
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.86313 1.14066 0.34735 0.97695 0.94964
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.6 0.2 0.19181 0.53332
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.43295 1.1843 0.43143 1.07119 0.94709
Άλλο, Καθαρό 0.854 0.132 0.291 0.106 0.109
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -21.42 -13.176 -11.25 -8.611
Other Operating Expenses, Total -36.293 -27.483 -15.172 -2.064
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 1566.44 1162.99 1277.71 1129.45 1205.35
Έσοδα 1566.44 1162.99 1277.71 1129.45 1205.35
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1281.17 938.423 1034.35 927.789 1025.46
Ακαθάριστο Εισόδημα 285.277 224.565 243.359 201.657 179.888
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1443.27 1073.66 1131.41 990.333 1103.96
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 113.218 88.854 108.676 79.36 91.173
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 81.548 71.429 9.427 2.798 4.565
Other Operating Expenses, Total -32.662 -25.051 -21.045 -19.614 -17.242
Λειτουργικά Έσοδα 123.173 89.333 146.301 139.113 101.392
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 12.966 22.012 17.022 17.1 9.51
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 136.139 111.345 163.323 156.213 110.902
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 117.719 86.626 132.743 121.382 88.478
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 117.719 86.626 132.743 121.382 88.478
Καθαρά Κέρδη 117.719 86.626 132.743 121.382 88.478
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 117.719 86.626 132.743 121.382 88.478
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 117.719 86.626 132.743 121.382 88.478
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 117.719 86.626 132.743 121.382 88.478
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 251.841 221.656 223.995 221.58 226.063
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46743 0.39081 0.59262 0.5478 0.39139
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.23 0.4 0.2 0.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.78006 0.64152 0.62682 0.55762 0.40467
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3974.76 2602.29 2416.88 1668.77 1547.95
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 676.76 398.714 340.988 361.962 163.217
Cash 676.757 398.673 338.799 11.743 0.547
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.003 0.041 2.189 350.219 162.67
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 435.445 201.441 190.292 76.467 45.607
Accounts Receivable - Trade, Net 374.801 182.795 154.195 67.16 36.826
Total Inventory 2838.14 1962.16 1836.52 1207.67 1320.23
Prepaid Expenses 13.995 39.979 34.73 22.675 18.898
Total Assets 6015.72 3843.25 3632.19 1795.19 1583.58
Property/Plant/Equipment, Total - Net 98.162 35.811 43.602 23.192 2.181
Long Term Investments 253.659 175.064 145.153 85.129 28.992
Note Receivable - Long Term 391.983 308.671 325.194 7.322 0.611
Other Long Term Assets, Total 36.452 46.096 10.27 6.438 2.762
Total Current Liabilities 1570.32 988.904 966.422 383.596 301.609
Accounts Payable 918.322 582.137 564.231 267.265 232.488
Accrued Expenses 351.118 251.093 171.127 74.674 40.059
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 236.183 141.459 165.76 35.349 29.062
Total Liabilities 2766.05 1452.67 1437.11 523.222 522.509
Total Long Term Debt 580.483 183.096 279.951 16.686 36.401
Other Liabilities, Total 615.248 242.224 173.102 122.94 183.769
Total Equity 3249.67 2390.58 2195.08 1271.97 1061.07
Common Stock 173.605 111.154 111.127 74.169 67.398
Additional Paid-In Capital 362.079 361.081 360.657 359.857 216.907
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2731.39 1921.72 1730.25 841.56 780.382
Treasury Stock - Common -17.4 -3.372 -6.956 -3.62 -3.62
Other Equity, Total
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6015.72 3843.25 3632.19 1795.19 1583.58
Total Common Shares Outstanding 345.711 222.306 222.253 153.604 139.545
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 142.255 69.334 65.289 30.408 3.655
Accumulated Depreciation, Total -44.093 -33.523 -21.687 -7.216 -1.474
Long Term Debt 508.657 164.26 253.103 0 36.401
Deferred Income Tax 0 38.444 17.637 0 0.73
Intangibles, Net 455.965 127.809 143.585 4.336 1.079
Other Current Assets, Total 10.417 0 14.35 0
Goodwill, Net 804.742 547.509 547.509 0
Payable/Accrued -0.001
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 64.694 14.215 65.304 6.309
Capital Lease Obligations 71.826 18.836 26.848 16.686
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3974.76 2790.39 2602.29 2546.06 2416.88
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 676.76 427.949 398.714 342.598 340.988
Μετρητά & Ισοδύναμα 676.76 427.949 398.714 342.598 340.988
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 449.44 251.423 241.42 245.203 225.022
Accounts Receivable - Trade, Net 449.44 251.423 241.42 245.203 225.022
Total Inventory 2838.14 2099 1962.16 1958.26 1836.52
Other Current Assets, Total 10.417 12.015 0 0 14.35
Total Assets 6015.72 3997.41 3843.25 3775.58 3632.19
Property/Plant/Equipment, Total - Net 98.162 30.523 35.811 39.592 43.602
Goodwill, Net 804.742 547.509 547.509 547.509 547.509
Intangibles, Net 455.965 121.6 127.809 136.553 143.585
Long Term Investments 253.659 187.415 175.064 151.962 145.153
Note Receivable - Long Term 391.983 275.011 308.671 329.267 325.194
Other Long Term Assets, Total 36.452 44.961 46.096 24.642 10.27
Total Current Liabilities 1570.32 1225.09 988.904 934.517 966.422
Payable/Accrued 1432.71 991.741 966.127 918.738 894.503
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 64.694 210.248 14.215 14.369 65.304
Other Current Liabilities, Total 72.912 23.099 8.562 1.41 6.615
Total Liabilities 2766.05 1631.44 1452.67 1490.62 1437.11
Total Long Term Debt 580.483 130.298 183.096 333.946 279.951
Long Term Debt 508.657 112.981 164.26 311.035 253.103
Capital Lease Obligations 71.826 17.317 18.836 22.911 26.848
Deferred Income Tax 0 39.441 38.444 23.701 17.637
Other Liabilities, Total 615.248 236.609 242.224 198.455 173.102
Total Equity 3249.67 2365.98 2390.58 2284.97 2195.08
Common Stock 173.605 110.598 111.154 111.147 111.127
Additional Paid-In Capital 362.079 361.7 361.081 360.972 360.657
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2713.99 1893.68 1918.35 1812.85 1723.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6015.72 3997.41 3843.25 3775.58 3632.19
Total Common Shares Outstanding 345.711 219.696 222.306 222.293 222.253
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 204.345 254.125 76.813 138.379 136.57
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.873 266.121 181.669 216.392 130.678
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.272 32.524 31.71 6.253 0.771
Μη Χρηματικά Στοιχεία 24.006 35.568 17.432 42.634 37.364
Cash Taxes Paid 65.3 39 34.712 33.804 29.165
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17.978 18.74 14.661 2.093 2.773
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -210.75 -56.096 55.714 29.126 -44.161
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 19.252 45.608 -383.818 -57.884 -20.034
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.586 -1.546 -2.632 -0.565 -1.876
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 20.838 47.154 -381.186 -57.319 -18.158
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 205.921 -254.003 181.175 40.237 -117.489
Total Cash Dividends Paid -138.858 -88.709 0 -78.645 -129.665
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -35.518 0.451 -3.5 149.721 0.984
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 380.297 -165.745 184.675 -30.839 11.192
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 278.046 57.726 -20.974 198.745 -6.845
Amortization 0.134
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 204.345 86.626 254.125 121.382 76.813
Cash From Operating Activities 52.873 -47.391 266.121 66.395 181.669
Cash From Operating Activities 35.272 15.347 32.524 16.248 31.71
Non-Cash Items 24.006 4.58 35.568 19.844 17.432
Cash Taxes Paid 65.3 34 39 16 34.712
Cash Interest Paid 17.978 4.634 18.74 7.138 14.661
Changes in Working Capital -210.75 -153.944 -56.096 -91.079 55.714
Cash From Investing Activities 19.252 45.779 45.608 -11.982 -383.818
Capital Expenditures -1.586 -0.865 -1.546 -4.707 -2.632
Other Investing Cash Flow Items, Total 20.838 46.644 47.154 -7.275 -381.186
Cash From Financing Activities 205.921 30.847 -254.003 -52.803 181.175
Total Cash Dividends Paid -138.858 -88.748 -88.709 -44.34 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -35.518 -22.078 0.451 0 -3.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 380.297 142.036 -165.745 -8.463 184.675
Net Change in Cash 278.046 29.235 57.726 1.61 -20.974
Financing Cash Flow Items -0.363
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Browning West LP Hedge Fund 8.1596 28209996 1617537 2023-05-19 LOW
Inclusive Capital Partners LP Hedge Fund 6.0256 20832245 800000 2023-03-23 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 5.7364 19832254 11877909 2022-11-14 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2926 18297789 0 2023-03-17 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.0132 17332022 12509109 2023-03-08 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3508 15041816 4848318 2022-11-14 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.108 14202344 10790444 2022-11-14 LOW
Abrams Capital, L.L.C. Hedge Fund 3.2396 11200077 0 2023-03-17 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2017 11069044 0 2023-03-17 LOW
Royal London Asset Management (CIS) Limited Investment Advisor 3.1516 10895768 0 2023-03-17 LOW
David Capital Partners, LLC Hedge Fund 3.1036 10730000 1060000 2023-02-03 LOW
Fidelity International Investment Advisor 2.9654 10252341 0 2023-03-17 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.9075 10052124 -409350 2022-11-11 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7998 6222406 -43523 2023-05-02 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6294 5633163 113909 2022-11-09 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.5908 5499944 3048318 2022-09-08 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.216 4203922 172476 2022-11-11 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2077 4175206 -2130015 2022-09-20 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1607 4012751 167570 2022-11-10 LOW
Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 1.1415 3946552 2047014 2022-09-29 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Vistry Group PLC Company profile

Σχετικά με την Vistry Group PLC

Η Vistry Group PLC είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά κατοικιών. Η εταιρεία αναπτύσσει νέες κατοικίες και κοινότητες σε όλους τους τομείς της στεγαστικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την κατασκευή κατοικιών και τις συνεργασίες. Ο τομέας Housebuilding αναπτύσσει περιοχές σε όλη την Αγγλία, παρέχοντας ιδιωτικές κατοικίες σε οικόπεδα που ανήκουν στην Εταιρεία ή στις κοινοπραξίες της. Ο τομέας Housebuilding προσφέρει ακίνητα τόσο με την επωνυμία Bovis όσο και με την επωνυμία Linden. Ο τομέας Partnerships ειδικεύεται στη συνεργασία με στεγαστικές ενώσεις και άλλες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα σε όλη την Αγγλία, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, για την ανάπτυξη ιδιωτικών κατοικιών σε οικόπεδα που ανήκουν στην Εταιρεία ή στις κοινοπραξίες της ή για την παροχή υπηρεσιών ανάθεσης για την ανάπτυξη. Ο τομέας Partnerships λειτουργεί υπό τις επωνυμίες Vistry Partnerships και Drew Smith.

Industry: Homebuilding (NEC)

11 Tower View
WEST MALLING
KENT ME19 4UY
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.53 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,441.40 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.52 Price
-0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00399

US100

14,254.40 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου