Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές VinFast Auto Ltd - VFS CFD

  5.06
  3.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.24
  Άνοιγμα* 4.98
  Μεταβολή 1 έτους* -1.39%
  Εύρος ημέρας* 4.98 - 5.28
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 5.06 -0.07 -1.36% 5.13 5.30 4.90
  Feb 21, 2024 5.24 0.04 0.77% 5.20 5.31 5.16
  Feb 20, 2024 5.19 -0.21 -3.89% 5.40 5.41 5.13
  Feb 16, 2024 5.44 0.03 0.55% 5.41 5.56 5.36
  Feb 15, 2024 5.42 0.22 4.23% 5.20 5.44 5.20
  Feb 14, 2024 5.19 0.01 0.19% 5.18 5.20 4.88
  Feb 13, 2024 5.11 -0.09 -1.73% 5.20 5.20 5.07
  Feb 12, 2024 5.33 0.14 2.70% 5.19 5.41 5.16
  Feb 9, 2024 5.22 -0.07 -1.32% 5.29 5.34 5.19
  Feb 8, 2024 5.30 0.03 0.57% 5.27 5.37 5.25
  Feb 7, 2024 5.34 -0.03 -0.56% 5.37 5.40 5.25
  Feb 6, 2024 5.36 0.12 2.29% 5.24 5.36 5.21
  Feb 5, 2024 5.26 -0.34 -6.07% 5.60 5.61 5.21
  Feb 2, 2024 5.71 -0.16 -2.73% 5.87 5.88 5.53
  Feb 1, 2024 5.91 -0.11 -1.83% 6.02 6.09 5.88
  Jan 31, 2024 5.96 0.06 1.02% 5.90 6.22 5.88
  Jan 30, 2024 5.98 -0.07 -1.16% 6.05 6.09 5.92
  Jan 29, 2024 6.08 0.19 3.23% 5.89 6.08 5.78
  Jan 26, 2024 5.92 -0.17 -2.79% 6.09 6.10 5.91
  Jan 25, 2024 6.09 0.21 3.57% 5.88 6.13 5.87

  VinFast Auto Ltd Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Συνολικά έσοδα 14965600 16028200 13690300
  Έσοδα 14965600 16028200 13690300
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27232500 25284000 20385500
  Ακαθάριστο Εισόδημα -12266900 -9255780 -6695130
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 57222000 43095600 26935900
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9333180 8968720 2553100
  Έρευνα & Ανάπτυξη 19939900 9255380 3929800
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 828161 -448769 -79264
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 113395 0
  Other Operating Expenses, Total -111782 -77098 146751
  Λειτουργικά Έσοδα -42256400 -27067400 -13245500
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4573470 -3792060 -4764780
  Άλλο, Καθαρό -2072300 -1150260 -852183
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -48902100 -32009700 -18862500
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -49848900 -32219000 -18950200
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 65075 35234 358
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -49783800 -32183700 -18949900
  Καθαρά Κέρδη -49783800 -32183700 -18949900
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -49783800 -32183700 -18949900
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -49783800 -32183700 -18949900
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -49783800 -32183700 -18949900
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2307.17 2307.17 2307.17
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -21577.9 -13949.4 -8213.47
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -21281 -13917.5 -8213.47
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 8254310 7952530 1971630 4465120 3182770
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17176800 17183000 13113900 17285000 13008400
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2763440 2748300 2381700 3990790 1927480
  Λειτουργικά Έσοδα -8922450 -9230420 -11142300 -12819800 -9825610
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6062950 -3331240 -2979110 -2560130 -1398630
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14985400 -12561700 -14121400 -15380000 -11224200
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15003800 -12535200 -14120800 -15313500 -11223300
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
  Καθαρά Κέρδη -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2332.18 2307.17 2307.17 2307.17 2307.17
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6426.03 -5423.74 -6108.44 -6625.32 -4858.17
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6426.03 -5316.14 -5973.02 -6625.32 -4858.17
  Έσοδα 8254310 7952530 1971630 4465120 3182770
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10722000 10667200 5780400 8154720 6627410
  Ακαθάριστο Εισόδημα -2467660 -2714620 -3808770 -3689600 -3444640
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3167070 3613060 5007700 5898320 3593740
  Other Operating Expenses, Total 524291 154438 -55900 -758872 859763
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 17152 21717 27621 27715 14623
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44838600 26692500 20449500
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4280790 3025080 828754
  Μετρητά 4271440 2574920 797742
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 450000 30000
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9350 169 1012
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7946180 6708400 11734800
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 615038 415990 286020
  Συνολικό Απόθεμα 21607300 6683680 5352180
  Προπληρωθέντα Εξοδα 10110800 7416120 2531120
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 893611 2859210 2586
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 113605000 85321500 92905800
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 61747600 54120100 52815200
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 71740000 62951400 58189700
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9992380 -8831270 -5374470
  Υπεραξία, Καθαρό 272203 272203 235105
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1461070 3163590 4296220
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 82062 182304 11652300
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 73615 702414 3023680
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5130080 188349 433870
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 66225200 87305300 20040800
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16636800 3188760 2733700
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12174900 4530500 4306470
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 14579600 15826700 5806590
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 22834000 63759400 7194000
  Σύνολο Οφειλών 227715000 162248000 86755700
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 41625000 31343100 46352800
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 41625000 31343100 46352800
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 947981 51462 2163880
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 77439400 -14678 29968
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 41477600 43562800 18168300
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -114110000 -76926500 6150120
  Κοινή Μετοχή 871021 553892 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 12311700 0 38707300
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -127188000 -77416900 -32603100
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -104065 -63494 45870
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 113605000 85321500 92905800
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2307.17 2307.17 2307.17
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46761400 39202300 44156000 44838600 36857100
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3185660 1625760 3751220 4280790 1854600
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3154670 1600650 3740800 4271440 1854600
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4969370 747467 903583 2631020 3193570
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1157810 355683 438020 652922 331083
  Συνολικό Απόθεμα 24408300 24022100 24779600 21607300 12514200
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13235800 12013500 13919200 15425900 15699000
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 962324 793474 802386 893611 3595750
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 124842000 116828000 120093000 113605000 105381000
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 70605400 70227800 68730700 61747600 65639500
  Υπεραξία, Καθαρό 272203 272203 272203 272203 272203
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1535180 1515010 1537760 1461070 1287060
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 310859 225277 134914 82062 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 47445 47445 77155 73615 89398
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5309420 5338270 5184330 5130080 1235550
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 98805600 91686300 83551000 66225200 126989000
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10551600 15953700 17903900 16636800 11360400
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11447000 13603900 13016200 11825500 8068140
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 21155000 15170700 20111700 14579600 25066000
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 55652000 46958000 32519200 23183300 82494800
  Σύνολο Οφειλών 266751000 257532000 248305000 227715000 210151000
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 45678400 40731000 41237300 41625000 34486200
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 45678400 40731000 41237300 41625000 34486200
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 939399 920955 947420 947981 1014500
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 77376700 77379900 77401600 77439400 -52038
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 43950600 46813900 45167400 41477600 47712800
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -141909000 -140704000 -128212000 -114110000 -104770000
  Κοινή Μετοχή 7621600 871021 871021 871021 553892
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 19356600 12311700 12311700 12311700 6646660
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -168786000 -153785000 -141272000 -127188000 -111915000
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -101400 -101456 -122889 -104065 -55612
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 124842000 116828000 120093000 113605000 105381000
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2332.18 2307.17 2307.17 2307.17 2307.17
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30983 25106 10420 9350
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vingroup JSC Corporation 50.9709 1185010424 1185010424 2023-08-14 LOW
  Vietnam Investment Group Joint Stock Company Corporation 33.1196 769989498 769989498 2023-08-14 LOW
  Asian Star Trading & Investment Pte. Ltd. Corporation 14.8395 345000076 345000076 2023-08-14
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.0731 1699818 772524 2023-06-30 MED
  Aristeia Capital, L.L.C. Hedge Fund 0.0634 1473591 121222 2023-06-30 HIGH
  LMR Partners LLP Hedge Fund 0.0481 1117225 0 2023-06-30 HIGH
  Berkley Dean & Company, Inc. Investment Advisor 0.036 838114 109342 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0294 683901 -1030 2023-09-30 LOW
  Nine Masts Capital Limited Hedge Fund 0.0208 482662 0 2023-07-13 HIGH
  Mizuho Securities USA, LLC. Research Firm 0.0205 477158 376732 2023-06-30 HIGH
  Magnetar Capital Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.018 419144 0 2023-06-30 HIGH
  Koch Industries, Inc. Investment Advisor 0.0174 405455 405455 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0173 402616 34916 2023-06-30 HIGH
  Bracebridge Capital, LLC Hedge Fund 0.0172 400000 400000 2023-06-30 MED
  Athos Capital Limited Hedge Fund 0.0167 388000 0 2023-06-30 HIGH
  Flow State Investments, LP Hedge Fund 0.0159 369999 369999 2023-06-30 HIGH
  Meteora Capital LLC Hedge Fund 0.0143 331420 331420 2023-06-30 HIGH
  Glazer Capital, LLC Hedge Fund 0.0138 320124 -20726 2023-06-30 HIGH
  Picton Mahoney Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0135 313651 -9187 2023-06-30 MED
  Whitebox Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0129 300000 0 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Electric (Alternative) Vehicles

  61 Robinson Road
  #06-01, 61 Robinson
  068893
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου