Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  18.10
  0.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  VF Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.16
  Άνοιγμα* 18.27
  Μεταβολή 1 έτους* -36.74%
  Εύρος ημέρας* 18.06 - 18.3
  Εύρος 52 εβδ. 12.85-34.44
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8.17M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 190.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.43B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 388.88M
  Έσοδα 11.39B
  EPS -0.80
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.17786
  Beta 1.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 18.10 0.07 0.39% 18.03 18.36 18.02
  Dec 7, 2023 18.16 -0.02 -0.11% 18.18 18.43 17.77
  Dec 6, 2023 18.17 0.00 0.00% 18.17 18.70 17.98
  Dec 5, 2023 18.02 -0.44 -2.38% 18.46 18.49 17.96
  Dec 4, 2023 18.74 0.90 5.04% 17.84 19.01 17.84
  Dec 1, 2023 18.03 1.19 7.07% 16.84 18.04 16.63
  Nov 30, 2023 16.66 -0.44 -2.57% 17.10 17.16 16.43
  Nov 29, 2023 17.08 0.12 0.71% 16.96 17.30 16.72
  Nov 28, 2023 16.86 0.40 2.43% 16.46 16.94 16.29
  Nov 27, 2023 16.52 0.18 1.10% 16.34 16.73 16.05
  Nov 24, 2023 16.56 0.05 0.30% 16.51 16.68 16.34
  Nov 22, 2023 16.63 0.14 0.85% 16.49 16.67 16.22
  Nov 21, 2023 16.47 -0.49 -2.89% 16.96 17.02 16.44
  Nov 20, 2023 17.06 -0.12 -0.70% 17.18 17.31 16.90
  Nov 17, 2023 17.16 -0.09 -0.52% 17.25 17.61 17.11
  Nov 16, 2023 17.14 -0.23 -1.32% 17.37 17.46 16.67
  Nov 15, 2023 17.72 1.27 7.72% 16.45 17.99 16.44
  Nov 14, 2023 15.52 0.68 4.58% 14.84 16.24 14.84
  Nov 13, 2023 14.09 -0.53 -3.63% 14.62 14.71 13.96
  Nov 10, 2023 14.86 0.00 0.00% 14.86 15.00 14.39

  VF Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 VF Corp Earnings Release
  Q3 2024 VF Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 11612.5 11841.8 9238.83 10488.6 10266.9
  Έσοδα 11612.5 11841.8 9238.83 10488.6 10266.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5511 5384.69 4326.88 4671.12 4641.73
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6101.48 6457.15 4911.95 5817.44 5625.16
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11378.5 10220.7 8633.7 9647.97 9131.89
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4973.27 4798.54 4150.16 4531.01 4359.48
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 894.22 37.511 156.665 445.838 130.686
  Λειτουργικά Έσοδα 233.993 1621.09 605.127 840.59 1135
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -164.632 -131.463 -126.5 -72.175 -92.73
  Άλλο, Καθαρό -26.074 33.62 -22.155 -41.207 -3.953
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 43.287 1523.25 456.472 727.208 1038.31
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23.707 1216.27 354.906 535.548 907.626
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23.707 1216.27 354.906 535.548 907.626
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 94.877 170.672 52.963 143.901 352.166
  Καθαρά Κέρδη 118.584 1386.94 407.869 679.449 1259.79
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23.707 1216.27 354.906 535.548 907.626
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 118.584 1386.94 407.869 679.449 1259.79
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 118.584 1386.94 407.869 679.449 1259.79
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 388.37 392.411 392.121 399.936 400.496
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06104 3.09948 0.90509 1.33908 2.26625
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.81 1.98 1.94 1.9 1.94
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.32205 3.1758 1.67758 2.67114 2.80655
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 2086.34 2739.61 3530.67 3080.6 2261.59
  Έσοδα 2086.34 2739.61 3530.67 3080.6 2261.59
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 985.269 1380.89 1592.35 1496.18 1041.58
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1101.07 1358.72 1938.32 1584.42 1220.01
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2189.73 2900.6 3015.33 3171.42 2198.23
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1109.36 1207.01 1411.19 1207.52 1150.55
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 95.1 312.698 11.8 467.722 6.1
  Λειτουργικά Έσοδα -103.392 -160.983 515.333 -90.819 63.362
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49.719 -49.237 -50.23 -33.903 -31.262
  Άλλο, Καθαρό 90.833 -5.779 -9.201 -9.28 -94.714
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.278 -215.999 455.902 -134.002 -62.614
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -57.425 -214.869 412.968 -118.432 -55.96
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -57.425 -214.869 412.968 -118.432 -55.96
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.023 94.9 0
  Καθαρά Κέρδη -57.425 -214.892 507.868 -118.432 -55.96
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -57.425 -214.869 412.968 -118.432 -55.96
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -57.425 -214.892 507.868 -118.432 -55.96
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -57.425 -214.892 507.868 -118.432 -55.96
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 388.16 388.063 388.192 387.688 387.563
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14794 -0.5537 1.06382 -0.30548 -0.14439
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3 0.3 0.51 0.5 0.5
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01131 -0.02993 1.09136 0.4787 -0.13416
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5152.71 4588.08 4785.87 5027.02 4673.46
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 814.887 1275.94 1414.56 1369.03 402.226
  Μετρητά & Ισοδύναμα 814.887 1275.94 815.75 1369.03 402.226
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1612.59 1468.91 1298.9 1309.23 1375.19
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1496.19 1468.91 1298.9 1309.23 1375.19
  Συνολικό Απόθεμα 2292.79 1418.67 1061.84 1293.91 1173.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 432.443 424.557 1010.58 1054.84 1722.94
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13990.5 13342.2 13754 11133.3 10356.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2314.62 2288.83 2450.31 2227.92 876.093
  Υπεραξία, Καθαρό 1978.41 2393.81 2425.43 1156.02 1491.68
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3016.3 3348.6 3327.63 2088.77 2153.59
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1380.48 557.063 583.973 501.026 993.479
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3545.77 3315.4 2210.48 3023.88 2661.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 936.319 562.992 463.208 407.021 489.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1236.98 1396.42 1378.25 1114.92 1013.83
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 11.491 335.462 11.061 1228.81 659.06
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 924.305 501.051 1.023 1.018 5.263
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 436.674 519.469 356.936 272.117 493.848
  Σύνολο Οφειλών 11079.8 9811.85 10697.9 7775.92 6058.27
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5711.01 4584.26 5709.15 2608.27 2115.88
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5694.73 4567.02 5690.86 2585.51 2115.88
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1715.45 1761.79 2435.53 1982.39 1172.78
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2910.71 3530.35 3056.16 3357.33 4298.52
  Κοινή Μετοχή 97.166 97.075 97.985 97.203 99.206
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3775.98 3916.38 3777.65 4183.78 3921.78
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 57.086 443.475 189.534 7.309 1179.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1019.52 -926.579 -1009 -930.958 -902.075
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13990.5 13342.2 13754 11133.3 10356.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 388.666 388.298 391.941 388.812 396.825
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3389.65 3376.16 3510.44 3197.92 1834.57
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1075.03 -1087.32 -1060.13 -969.995 -958.481
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 147.965 165.825 180.815 132.504 168.485
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 107.546 150.401 342.712 161.371 107.997
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 16.287 17.238 18.288 22.755
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 598.806
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5243.56 5213.56 5152.71 5243.98 5688.24
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 498.912 806.529 814.887 571.347 552.811
  Μετρητά & Ισοδύναμα 498.912 806.529 814.887 571.347 552.811
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1893.07 1216.87 1612.59 1566.23 1837.37
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1893.07 1216.87 1612.59 1566.23 1837.37
  Συνολικό Απόθεμα 2481.05 2787.02 2292.79 2591.92 2749.89
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 370.528 403.139 432.443 514.49 548.168
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13142.4 14043.9 13990.5 14313.3 13784.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2224.21 2292.89 2314.62 2225.7 2201.29
  Υπεραξία, Καθαρό 1961.22 1973.61 1978.41 2142.4 2102.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2630.79 2640.83 2642.82 2790.51 2776.02
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1082.56 1923.01 1901.92 1910.7 1015.89
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3544.83 3816.44 3545.77 4546.23 5345.99
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 992.911 1282.31 936.319 906.34 1022.41
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1463.86 1483.92 1611.44 1747.15 1721.24
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1023.28 58.52 11.491 901.668 1692.74
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.966 928.736 924.305 910.616 832.136
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 63.82 62.942 62.214 80.456 77.466
  Σύνολο Οφειλών 10932.3 11327.1 11079.8 10993.7 10698.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5656.73 5722.45 5711.01 4617.44 3526.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5656.73 5722.45 5711.01 4617.44 3526.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1730.75 1788.25 1822.99 1829.99 1826.41
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2210.04 2716.76 2910.71 3319.63 3085.64
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 97.221 97.209 97.166 97.165 97.142
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3638.03 3733.78 3775.98 3766.3 3952.79
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -513.5 -60.694 57.086 385.751 -120.127
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1011.71 -1053.53 -1019.52 -929.588 -844.165
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13142.4 14043.9 13990.5 14313.3 13784.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 388.884 388.837 388.666 388.66 388.569
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 118.584 1386.94 407.869 679.449 1259.79
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -655.795 864.288 1313.22 874.527 1664.22
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 262.324 266.935 269.081 267.619 301.005
  Deferred Taxes -53.554 -157.489 -39.812 -74.499 -62.901
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1249.86 286.521 555.447 987.428 122.51
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2233.01 -918.62 120.64 -985.47 43.817
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -188.053 903.735 -2895.62 -302.047 -220.632
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -261.251 -328.32 -274.2 -333.836 -306.841
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 73.198 1232.06 -2621.42 31.789 86.209
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 463.906 -1268.85 1052.88 309.732 -1591.01
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -63.772 -2.496 -21.438 898.874 -2.123
  Total Cash Dividends Paid -702.846 -773.205 -756.784 -748.663 -767.061
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.794 -313.35 54.438 -844.617 48.62
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1233.32 -179.796 1776.66 1004.14 -870.441
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -80.822 -73.299 -30.603 -27.476 14.811
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -460.764 425.877 -560.118 854.736 -132.603
  Cash Taxes Paid 1113.94 263.733 188.271 286.819 359.821
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 160.272 123.476 89.807 76.54 102.749
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 118.584 333.476 -174.392 -55.96 1386.94
  Cash From Operating Activities -655.795 -833.472 -913.957 -358.32 864.288
  Cash From Operating Activities 262.324 192.174 130.623 66.754 266.935
  Deferred Taxes -53.554 -157.489
  Non-Cash Items 1249.86 845.73 724.971 212.623 286.521
  Changes in Working Capital -2233.01 -2204.85 -1595.16 -581.737 -918.62
  Cash From Investing Activities -188.053 -206.833 -131.704 -69.519 903.735
  Capital Expenditures -261.251 -205.674 -137.816 -79.564 -328.32
  Other Investing Cash Flow Items, Total 73.198 -1.159 6.112 10.045 1232.06
  Cash From Financing Activities 463.906 418.719 408.764 -261.221 -1268.85
  Financing Cash Flow Items -63.772 -57.795 -57.783 -56.976 -2.496
  Total Cash Dividends Paid -702.846 -586.335 -388.284 -194.135 -773.205
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.794 -2.571 -1.931 -1.766 -313.35
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1233.32 1065.42 856.762 -8.344 -179.796
  Foreign Exchange Effects -80.822 -82.512 -85.888 -58.988 -73.299
  Net Change in Cash -460.764 -704.098 -722.785 -748.048 425.877
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.4456 40619606 228837 2023-06-30 LOW
  PNC Investments LLC Investment Advisor 9.9086 38531542 2845 2023-06-30 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 6.9227 26920300 26920300 2023-09-30 LOW
  Northern Trust Global Investments Investment Advisor 5.3836 20935255 -1152972 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.456 17328048 209435 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.2293 16446387 163597 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 2.4882 9675827 943280 2023-06-30 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.1898 8515602 2720879 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.0311 7898443 1952077 2023-06-30 LOW
  Guinness Atkinson Asset Management Inc. Investment Advisor 1.9294 7502951 3208232 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8769 7298774 393936 2023-06-30 LOW
  Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0405 4046129 1542072 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.022 3974072 1063399 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.0031 3900608 941768 2023-06-30 LOW
  Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8589 3340081 1557978 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.8293 3224756 508498 2023-06-30 MED
  Dorsal Capital Management, LLC Hedge Fund 0.8229 3200000 3200000 2023-06-30 HIGH
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7772 3022280 105144 2022-12-31 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7502 2917300 -1537000 2023-06-30 HIGH
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.664 2582031 157823 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  VF Corp Company profile

  Σχετικά με την VF

  Η V.F. Corporation είναι εταιρεία ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ. Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την προμήθεια, την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή επώνυμων lifestyle ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών προϊόντων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Outdoor, Active και Work. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων στις κατηγορίες εξωτερικών ενδυμάτων, υποδημάτων, ενδυμάτων, σακιδίων πλάτης, αποσκευών και αξεσουάρ. Τα προϊόντα της διατίθενται στους καταναλωτές μέσω του καναλιού χονδρικής, κυρίως σε εξειδικευμένα καταστήματα, εθνικές αλυσίδες, μαζικούς εμπόρους, πολυκαταστήματα, ανεξάρτητα συνεργαζόμενα καταστήματα και με στρατηγικούς ψηφιακούς συνεργάτες. Τα προϊόντα της διατίθενται επίσης στους καταναλωτές μέσω των δικών της δραστηριοτήτων απευθείας στον καταναλωτή, οι οποίες περιλαμβάνουν καταστήματα που λειτουργεί η VF, καταστήματα λιανικής παραχώρησης, ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου της μάρκας και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Οι μάρκες της περιλαμβάνουν κυρίως τις Vans, The North Face, Timberland και Dickies.

  Industry: Apparel & Accessories (NEC)

  1551 Wewatta Street
  DENVER
  COLORADO 80202
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου