Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Unity Software Inc. - U CFD

36.81
1.55%
0.16
Χαμηλό: 36.36
Υψηλό: 36.81
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 37.31
Άνοιγμα* 36.81
Μεταβολή 1 έτους* -66.57%
Εύρος ημέρας* 36.36 - 36.81
Εύρος 52 εβδ. 21.22-119.65
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.20M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 260.19M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.07B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 403.04M
Έσοδα 1.26B
EPS -2.69
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 37.31 -1.84 -4.70% 39.15 40.27 36.76
Feb 2, 2023 39.19 2.03 5.46% 37.16 41.77 37.16
Feb 1, 2023 37.16 2.78 8.09% 34.38 37.56 34.02
Jan 31, 2023 34.46 1.05 3.14% 33.41 35.86 32.56
Jan 30, 2023 33.41 -1.77 -5.03% 35.18 35.84 32.96
Jan 27, 2023 36.14 2.53 7.53% 33.61 36.94 33.20
Jan 26, 2023 33.61 -0.74 -2.15% 34.35 36.67 32.51
Jan 25, 2023 34.35 0.34 1.00% 34.01 34.89 31.61
Jan 24, 2023 35.35 0.27 0.77% 35.08 35.66 33.98
Jan 23, 2023 35.16 3.79 12.08% 31.37 35.35 31.09
Jan 20, 2023 31.20 2.23 7.70% 28.97 31.64 28.97
Jan 19, 2023 28.97 -1.54 -5.05% 30.51 30.59 28.47
Jan 18, 2023 30.51 -1.60 -4.98% 32.11 33.89 30.07
Jan 17, 2023 32.11 0.57 1.81% 31.54 32.74 30.71
Jan 13, 2023 31.51 0.24 0.77% 31.27 32.40 30.10
Jan 12, 2023 31.25 -0.80 -2.50% 32.05 32.32 29.44
Jan 11, 2023 32.05 0.98 3.15% 31.07 32.84 30.97
Jan 10, 2023 30.72 1.63 5.60% 29.09 31.12 28.47
Jan 9, 2023 29.09 1.62 5.90% 27.47 30.28 27.37
Jan 6, 2023 26.97 0.90 3.45% 26.07 27.38 24.65

Unity Software Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 380.755 541.779 772.445 1110.53
Έσοδα 380.755 541.779 772.445 1110.53
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 81.267 118.597 172.347 253.63
Ακαθάριστο Εισόδημα 299.488 423.182 600.098 856.896
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 511.056 692.448 1047.26 1642.19
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 225.718 314.323 471.395 686.951
Έρευνα & Ανάπτυξη 204.071 255.928 403.515 695.71
Λειτουργικά Έσοδα -130.301 -150.669 -274.812 -531.665
Άλλο, Καθαρό -2.327 -2.573 -3.885 1.566
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -132.628 -153.242 -280.217 -531.23
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -131.602 -163.19 -282.308 -532.607
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -131.602 -163.19 -282.308 -532.607
Καθαρά Κέρδη -131.602 -163.19 -282.308 -532.607
Total Adjustments to Net Income 0 -110.241
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -131.602 -273.431 -282.308 -532.607
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -131.602 -273.431 -282.308 -532.607
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -131.602 -273.431 -282.308 -532.607
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 238.367 238.367 273.537 282.195
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.5521 -1.1471 -1.03207 -1.88737
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.5521 -1.13729 -1.03207 -1.87378
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.6 5.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.52 -1.131
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 234.772 273.562 286.328 315.864 320.126
Έσοδα 234.772 273.562 286.328 315.864 320.126
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 58.734 57.725 63.517 73.654 93.833
Ακαθάριστο Εισόδημα 176.038 215.837 222.811 242.21 226.293
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 345.674 422.746 413.078 460.693 491.287
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 132.325 210.205 167.248 177.173 175.614
Έρευνα & Ανάπτυξη 154.015 154.216 178.413 209.066 221.04
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.6 0.6 3.9 0.8 0.8
Λειτουργικά Έσοδα -110.902 -149.184 -126.75 -144.829 -171.161
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.115 -0.485 0 -0.531 -1.111
Άλλο, Καθαρό 1.565 0.07 -0.064 -0.005 0.941
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -109.452 -149.599 -126.814 -145.365 -171.331
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -107.46 -148.342 -115.152 -161.653 -177.555
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -107.46 -148.342 -115.152 -161.653 -177.555
Καθαρά Κέρδη -107.46 -148.342 -115.152 -161.653 -177.555
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -107.46 -148.342 -115.152 -161.653 -177.555
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -107.46 -148.342 -115.152 -161.653 -177.555
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -107.46 -148.342 -115.152 -161.653 -177.555
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 276.068 280.374 283.714 288.54 294.341
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.38925 -0.52909 -0.40587 -0.56024 -0.60323
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38784 -0.5277 -0.39694 -0.55844 -0.59632
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 438.626 367.417 2080.66 2151.11
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 258.731 129.959 1751.98 1737.1
Cash 258.731 129.959 1272.58 1055.78
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 152.481 204.898 274.255 340.491
Accounts Receivable - Trade, Net 152.481 204.898 274.255 340.491
Prepaid Expenses 13.516 23.142 32.025 39.097
Other Current Assets, Total 13.898 9.418 22.396 34.423
Total Assets 589.301 762.86 2671.23 4841.35
Property/Plant/Equipment, Total - Net 67.866 78.976 199.153 204.499
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 99.593 127.261 269.611 302.3
Accumulated Depreciation, Total -31.727 -48.285 -70.458 -97.801
Goodwill, Net 45.407 218.305 286.251 1620.13
Intangibles, Net 9.104 62.034 57.459 814.386
Other Long Term Assets, Total 28.298 36.128 47.702 51.224
Total Current Liabilities 253.736 336.528 503.222 625.535
Accounts Payable 9.336 10.706 11.303 14.009
Accrued Expenses 49.385 66.463 131.681 168.602
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 195.015 259.359 360.238 442.924
Total Liabilities 273.174 368.949 634.082 2446.96
Total Long Term Debt 0 0 0 1703.04
Other Liabilities, Total 19.438 32.421 130.86 118.385
Total Equity 316.127 393.911 2037.14 2394.39
Redeemable Preferred Stock 600.114 686.559 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 173.214 226.173 2838.06 3729.87
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -352 -515.19 -797.498 -1331.63
Treasury Stock - Common -101.725
Other Equity, Total -3.477 -3.632 -3.418 -3.858
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 589.301 762.86 2671.23 4841.35
Total Common Shares Outstanding 238.367 238.367 273.537 292.592
Long Term Debt 0 1703.04
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 479.406 681.323
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2010.19 1995.17 1636.97 2151.11 2224.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1647.23 1589.02 1280.4 1737.1 1808.59
Cash 1119.94 1001.94 755.429 1055.78 1152.01
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 527.3 587.08 524.969 681.323 656.581
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 298.2 340.716 301.035 340.491 332.958
Accounts Receivable - Trade, Net 298.2 340.716 301.035 340.491 332.958
Prepaid Expenses 41.913 34.877 31.158 39.097 48.734
Other Current Assets, Total 22.839 30.552 24.379 34.423 33.91
Total Assets 2650.44 2661.73 2678.28 4841.35 4946.66
Property/Plant/Equipment, Total - Net 214.006 206.604 203.45 204.499 211.656
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 290.052 290.132 293.802 302.3 316.705
Accumulated Depreciation, Total -76.046 -83.528 -90.352 -97.801 -105.049
Goodwill, Net 306.16 342.134 638.868 1620.13 1657.82
Intangibles, Net 57.94 65.701 131.927 814.386 789.144
Other Long Term Assets, Total 62.149 52.124 67.062 51.224 63.846
Total Current Liabilities 490.592 556.396 578.962 625.535 630.26
Accounts Payable 15.958 8.306 10.587 14.009 13.005
Accrued Expenses 117.369 153.925 159.061 168.602 148.44
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 357.265 394.165 409.314 442.924 468.815
Total Liabilities 633.23 691.949 711.175 2446.96 2584.52
Total Long Term Debt 0 0 0 1703.04 1704.15
Other Liabilities, Total 142.638 135.553 132.213 118.385 250.113
Total Equity 2017.21 1969.78 1967.1 2394.39 2362.14
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 2927.24 3028.08 3140.49 3729.87 3879.59
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -906.48 -1054.82 -1169.97 -1331.63 -1509.18
Other Equity, Total -3.552 -3.474 -3.411 -3.858 -8.267
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2650.44 2661.73 2678.28 4841.35 4946.66
Total Common Shares Outstanding 279.17 282.177 285.711 292.592 295.847
Redeemable Preferred Stock 0 0 0
Long Term Debt 1703.04 1704.15
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -131.602 -163.19 -282.308 -532.607
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -81.059 -67.936 19.913 -111.449
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.518 31.113 42.974 64.567
Deferred Taxes -2.678 -4.466 -0.213 -13.033
Μη Χρηματικά Στοιχεία 21.702 44.613 201.49 361.002
Cash Taxes Paid 3.353 1.187 19.956 5.651
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.001 23.994 57.97 8.622
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -40.043 -219.541 -575.19 -1837.36
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -38.019 -27.035 -40.906 -41.938
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.024 -192.506 -534.284 -1795.42
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 148.251 161.472 1701.45 1721
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.37 1417.33 -70.702
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 148.251 161.842 284.12 66.704
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.008 -0.172 0.673 0.459
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 27.141 -126.177 1146.85 -227.348
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.393 0.11
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 1725
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -107.46 -255.802 -370.954 -532.607 -177.555
Cash From Operating Activities -88.882 -115.563 -71.94 -111.449 101.3
Cash From Operating Activities 11.832 24.102 39.222 64.567 41.472
Deferred Taxes -1.824 -3.139 -26.912 -13.033 -0.629
Non-Cash Items 68.002 159.641 260.282 361.002 106.687
Cash Taxes Paid 1.197 5.839 6.889 5.651 -1.087
Cash Interest Paid 0.084 0.11 0.11 0.11 0
Changes in Working Capital -59.432 -40.365 26.422 8.622 131.325
Cash From Investing Activities -89.626 -203.765 -508.963 -1837.36 -35.46
Capital Expenditures -11.744 -18.551 -27.959 -41.938 -14.929
Other Investing Cash Flow Items, Total -77.882 -185.214 -481.004 -1795.42 -20.531
Cash From Financing Activities 22.624 38.059 53.15 1721 30.216
Financing Cash Flow Items 0 0 0 -70.702
Issuance (Retirement) of Stock, Net 22.624 38.059 53.15 66.704 30.216
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 1725
Foreign Exchange Effects 0.009 0.089 0.058 0.459 0.037
Net Change in Cash -155.875 -281.18 -527.695 -227.348 96.093
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sequoia Capital Global Equities Venture Capital 9.5364 38435283 0 2022-09-30 LOW
Silver Lake Partners Private Equity 8.6802 34984419 0 2022-09-30 LOW
CVC Advisers Limited Private Equity 6.4115 25840660 25840660 2022-11-07 LOW
Resolute Partners Group Investment Advisor 5.349 21558521 -199000 2022-09-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6973 18931940 549093 2022-09-30 LOW
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 2.7224 10972313 -290846 2022-12-31 LOW
Otee 2020 ApS Corporation 2.2707 9151613 -19177591 2022-04-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.865 7516577 347985 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 1.7509 7056650 -26714 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5565 6273266 -11532510 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0409 4195258 235447 2022-09-30 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9636 3883572 3814997 2022-09-30 MED
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8985 3621195 -673055 2022-09-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.8919 3594642 -417395 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.7888 3179303 967363 2022-09-30 MED
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7519 3030638 2494164 2022-09-30 HIGH
Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6921 2789432 579322 2022-09-30 HIGH
Riccitiello (John S) Individual Investor 0.6827 2751348 91805 2022-12-23 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5805 2339720 140037 2022-09-30 LOW
Ward Ferry Management Limited Hedge Fund 0.5427 2187400 -437800 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Unity Software Inc. Company profile

Σχετικά με την Unity Software Inc.

Η Unity Software Inc. (Unity) είναι μια πλατφόρμα για τη δημιουργία και λειτουργία διαδραστικού τρισδιάστατου περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα της εταιρείας περιλαμβάνει τις λύσεις Create Solutions και Operate Solutions που επιτρέπουν στους πελάτες να δημιουργούν, να εκτελούν και να εκμεταλλεύονται το περιεχόμενό τους σε μια σειρά από πλατφόρμες διανομής περιεχομένου τρίτων. Παρέχει ένα σύνολο λύσεων λογισμικού για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές, κονσόλες και συσκευές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Το περιεχόμενο που δημιουργείται με το Unity είναι σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται στη συμπεριφορά και την ανατροφοδότηση του χρήστη. Οι λύσεις δημιουργίας της χρησιμοποιούνται από δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές, σχεδιαστές, μηχανικούς και αρχιτέκτονες για τη δημιουργία διαδραστικού, δισδιάστατου και τρισδιάστατου περιεχομένου. Τα προϊόντα της, Unity Ads και Unity IAP (In-App Purchases), βοηθούν τους προγραμματιστές να ενισχύσουν τις δυνατότητες εσόδων από το περιεχόμενό τους. Προσφέρει λύσεις για την παροχή περιεχομένου και παρέχει back-end διαχείριση, όπως το Multiplay για τη φιλοξενία πολλών παικτών σε παιχνίδια ή το Vivox για τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ παικτών σε παιχνίδια.

Industry: Software (NEC)

30 - 3Rd Street
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94103
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.46 Price
+2.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1117%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0782%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

22,939.20 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00322

US100

12,476.10 Price
-0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0072%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου