Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Uniti Group - UNIT CFD

3.37
5.34%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.56
Άνοιγμα* 3.41
Μεταβολή 1 έτους* -75.66%
Εύρος ημέρας* 3.37 - 3.44
Εύρος 52 εβδ. 3.15-14.17
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.65M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 64.19M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 830.39M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 237.25M
Έσοδα 1.13B
EPS -0.07
Μέρισμα (Απόδοση %) 17.1429
Beta 1.40
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 3.56 0.07 2.01% 3.49 3.59 3.49
Mar 28, 2023 3.47 0.03 0.87% 3.44 3.50 3.37
Mar 27, 2023 3.46 -0.02 -0.57% 3.48 3.49 3.36
Mar 24, 2023 3.34 0.18 5.70% 3.16 3.35 3.13
Mar 23, 2023 3.29 -0.11 -3.24% 3.40 3.49 3.27
Mar 22, 2023 3.39 -0.25 -6.87% 3.64 3.64 3.39
Mar 21, 2023 3.67 0.06 1.66% 3.61 3.71 3.49
Mar 20, 2023 3.58 0.07 1.99% 3.51 3.69 3.48
Mar 17, 2023 3.45 -0.23 -6.25% 3.68 3.68 3.33
Mar 16, 2023 3.73 0.03 0.81% 3.70 3.77 3.59
Mar 15, 2023 3.73 -0.26 -6.52% 3.99 3.99 3.60
Mar 14, 2023 3.94 -0.48 -10.86% 4.42 4.50 3.86
Mar 13, 2023 4.32 0.11 2.61% 4.21 4.38 4.13
Mar 10, 2023 4.26 -0.26 -5.75% 4.52 4.53 4.17
Mar 9, 2023 4.30 -0.16 -3.59% 4.46 4.47 4.27
Mar 8, 2023 4.49 -0.17 -3.65% 4.66 4.66 4.46
Mar 7, 2023 4.63 -0.33 -6.65% 4.96 4.96 4.63
Mar 6, 2023 5.00 -0.06 -1.19% 5.06 5.07 4.96
Mar 3, 2023 5.04 -0.06 -1.18% 5.10 5.17 5.02
Mar 2, 2023 5.07 -0.04 -0.78% 5.11 5.11 4.99

Uniti Group Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1128.85 1100.52 1067.04 1057.61 1017.63
Έσοδα 1128.85 1100.52 1067.04 1057.61 1017.63
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 780.482 565.084 1390.29 680.923 686.919
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 100.992 101.176 104.975 102.9 85.198
Depreciation / Amortization 292.788 290.942 329.403 405.754 451.75
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 250.84 7.544 784.875 43.708 17.41
Other Operating Expenses, Total 135.862 165.422 171.04 128.561 132.561
Λειτουργικά Έσοδα 348.365 535.438 -323.252 376.688 330.715
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -376.832 -446.296 -497.128 -390.112 -319.591
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -27.858 117.727 -734.113 15.571 11.124
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.493 122.643 -718.91 10.908 16.545
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.275 123.66 -706.301 10.582 16.187
Καθαρά Κέρδη -8.275 123.66 -706.301 10.582 16.187
Total Adjustments to Net Income -1.155 -1.087 -1.087 -2.198 -8.198
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.43 122.573 -707.388 8.384 7.989
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.43 122.573 -707.388 8.384 7.989
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.43 122.573 -707.388 8.384 7.989
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 235.567 264.077 203.6 187.358 177.071
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04003 0.46416 -3.4744 0.04475 0.04512
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.6 0.6 0.37 2.4
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.65043 0.41237 -1.24407 0.09976 0.10903
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.153 -1.085 12.511 -0.326 -0.358
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.609 28.585 86.267 28.995
Equity In Affiliates 2.371 2.102 0.098
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 283.735 283.103 283.975 278.034 293.009
Έσοδα 283.735 283.103 283.975 278.034 293.009
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 164.134 355.119 129.61 131.619 158.301
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.174 26.863 25.085 23.87 25.376
Depreciation / Amortization 75.512 73.516 72.303 71.457 79.777
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 27.516 218.375 3.235 1.714 1.92
Other Operating Expenses, Total 35.932 36.365 28.987 34.578 51.228
Λειτουργικά Έσοδα 119.601 -72.016 154.365 146.415 134.708
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -86.552 -97.731 -96.377 -96.172 -104.534
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 33.138 -169.477 58.238 50.243 30.174
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 40.32 -156.421 53.294 52.314 35.373
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.018 0.07 -0.077 -0.128 -0.101
Equity In Affiliates 0.675 0.672 0.48 0.544 0.553
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 40.977 -155.679 53.697 52.73 35.825
Καθαρά Κέρδη 40.977 -155.679 53.697 52.73 35.825
Total Adjustments to Net Income -0.243 -0.231 -0.345 -0.336 -0.215
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 40.734 -155.91 53.352 52.394 35.61
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 40.734 -155.91 53.352 52.394 35.61
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 40.734 -155.91 56.352 55.388 35.61
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 235.819 235.739 267.361 267.304 358.688
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.17273 -0.66137 0.21077 0.20721 0.09928
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24833 -0.05999 0.22099 0.21138 0.10276
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.089 0.27 0.25 0
Ρύθμιση Αραίωσης 3 2.994
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 97.358 140.486 220.436 142.089 103.417
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.903 77.534 142.813 38.026 59.765
Μετρητά & Ισοδύναμα 58.903 77.534 142.813 38.026 59.765
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.455 62.952 77.623 104.063 43.652
Accounts Receivable - Trade, Net 38.455 62.952 77.623 104.063 43.652
Total Assets 4809.24 4731.82 5017 4592.94 4330.08
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3589.21 3371.2 3537.44 3209.01 3053.89
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9330.42 8874.69 8810.97 8123.31 7542.59
Accumulated Depreciation, Total -5741.21 -5503.49 -5273.53 -4914.3 -4488.7
Goodwill, Net 601.878 601.878 690.672 692.385 673.729
Intangibles, Net 364.63 390.725 531.979 432.821 429.357
Note Receivable - Long Term 41.323 13.107 2.408 61.785 47.041
Other Long Term Assets, Total 50.621 148.376 34.07 54.851 22.649
Total Current Liabilities 1342.61 1224.74 1286.75 962.282 753.428
Payable/Accrued 86.874 74.661 99.242 94.179 77.634
Accrued Expenses 109.826 95.338 28.8 28.097 28.684
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1145.91 1054.74 1137.63 840.006 647.11
Total Liabilities 6936.91 6873.35 6583.87 6092.01 5555.1
Total Long Term Debt 5105.88 4831.99 5049.59 4901.52 4539.03
Long Term Debt 5090.54 4816.52 4996.6 4846.23 4482.7
Capital Lease Obligations 15.348 15.468 52.994 55.282 56.329
Deferred Income Tax 0 10.54 24.431 52.434 55.478
Other Liabilities, Total 474.519 736.918 139.386 83.401 105.762
Total Equity -2127.67 -2141.53 -1566.87 -1499.07 -1225.02
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.125 0.125 0 86.508 83.53
Common Stock 0.023 0.023 0.019 0.018 0.017
Additional Paid-In Capital 1214.83 1209.14 951.295 757.517 644.328
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3333.48 -3330.46 -2494.74 -2373.22 -1960.71
Other Equity, Total -9.164 -20.367 -23.442 30.105 7.821
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4809.24 4731.82 5017 4592.94 4330.08
Total Common Shares Outstanding 234.779 231.262 192.142 180.536 174.852
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0.088 0.088
Minority Interest 13.893 69.157 83.704 92.375 101.407
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 21.08
Long Term Investments 64.223 66.043
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 92.398 97.358 108.765 151.522 173.951
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51.129 58.903 69.751 108.536 122.466
Μετρητά & Ισοδύναμα 51.129 58.903 69.751 108.536 122.466
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 41.269 38.455 39.014 42.986 51.485
Accounts Receivable - Trade, Net 41.269 38.455 39.014 42.986 51.485
Total Assets 4889.91 4809.24 4784.28 4745.37 4781.76
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3628.31 3589.21 3545.61 3474.38 3423.45
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9432.27 9330.42 9240.28 9105.59 8991.57
Accumulated Depreciation, Total -5803.96 -5741.21 -5694.67 -5631.22 -5568.12
Goodwill, Net 601.878 601.878 601.878 601.878 601.878
Intangibles, Net 357.183 364.63 372.076 379.524 387.013
Long Term Investments 64.333 64.223 64.659 65.038 65.481
Note Receivable - Long Term 48.865 41.323 33.839 26.278 19.557
Other Long Term Assets, Total 96.941 50.621 57.46 46.759 110.43
Total Current Liabilities 1369.45 1342.61 1325.12 1368.15 1224.46
Payable/Accrued 122.157 86.874 106.526 86.668 77.189
Accrued Expenses 68.298 109.826 60.726 105.922 68.845
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1179 1145.91 1157.87 1175.56 1078.43
Total Liabilities 6992.72 6936.91 6921.19 6947.68 7004.06
Total Long Term Debt 5135.42 5105.88 4988.71 4898.91 5003.75
Long Term Debt 5120.28 5090.54 4973.17 4884.41 4988.89
Capital Lease Obligations 15.144 15.348 15.538 14.497 14.856
Deferred Income Tax 0 0 0 0
Minority Interest 10.788 13.893 18.67 68.868 68.615
Other Liabilities, Total 477.052 474.519 588.69 611.76 707.24
Total Equity -2102.81 -2127.67 -2136.91 -2202.31 -2222.3
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.25 0.125 0.125 0.125 0.125
Common Stock 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
Additional Paid-In Capital 1220.04 1214.83 1208.61 1153.71 1150.55
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3316.78 -3333.48 -3333.69 -3341.37 -3355.42
Other Equity, Total -6.341 -9.164 -11.984 -14.792 -17.58
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4889.91 4809.24 4784.28 4745.37 4781.76
Total Common Shares Outstanding 235.298 234.779 234.495 231.805 231.694
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 124.745 -718.812 10.908 16.545 -8.828
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 499.157 157.233 616.982 472.818 405.26
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 290.942 329.403 405.754 451.75 434.205
Deferred Taxes -6.467 -13.891 -11.428 -7.385 -41.171
Μη Χρηματικά Στοιχεία 28.912 115.35 4.619 21.727 27.287
Cash Taxes Paid 1.386 1.155 16.073 1.688 4.388
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 375.578 314.276 344.464 281.364 276.071
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 61.025 445.183 207.129 -9.819 -6.233
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -321.221 1.394 -544.781 -480.543 -1019.41
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -385.855 -317.084 -350.48 -423.575 -166.028
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 64.634 318.478 -194.301 -56.968 -853.38
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -196.567 -223.906 32.629 -13.841 501.967
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -263.177 -69.331 -155.782 -30.162 -53.432
Total Cash Dividends Paid -141.371 -135.676 -138.731 -426.094 -400.21
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 244.55 72.46 109.441 498.926
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 207.981 -263.449 254.682 332.974 456.683
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.043 -0.173 0.192
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18.631 -65.279 104.787 -21.739 -111.989
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 52.858 124.745 88.819 45.137 -4.502
Cash From Operating Activities 63.221 499.157 353.353 318.477 126.664
Cash From Operating Activities 71.457 290.942 211.165 140.635 70.964
Deferred Taxes -3.664 -6.467 -2.27 0.605 -3.428
Non-Cash Items 0.147 28.912 30.488 26.125 44.644
Changes in Working Capital -57.577 61.025 25.151 105.975 18.986
Cash From Investing Activities -94.349 -321.221 -211.72 -114.388 -84.377
Capital Expenditures -94.728 -385.855 -276.01 -177.934 -84.377
Cash From Financing Activities 23.354 -196.567 -149.416 -173.087 2.645
Financing Cash Flow Items -1.261 -263.177 -131.73 -106.308 -70.503
Total Cash Dividends Paid -0.105 -141.371 -105.941 -70.386 -34.961
Issuance (Retirement) of Debt, Net 24.72 207.981 88.255 3.607 108.109
Net Change in Cash -7.774 -18.631 -7.783 31.002 44.932
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.379 64.634 64.29 63.546
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 16.0652 38115187 485119 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.1636 35976052 980076 2022-12-31 LOW
Elliott Management Corporation Hedge Fund 4.2659 10120963 -4053392 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0678 9650998 363813 2022-12-31 LOW
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4122 8095559 -135587 2022-12-31 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 2.8923 6862113 3696394 2022-12-31 HIGH
LSV Asset Management Investment Advisor 2.8813 6836010 -197910 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1359 5067555 161472 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9524 4632050 315636 2022-12-31 LOW
Searchlight Capital Partners UK, LLP Private Equity 1.8508 4391052 0 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.8188 4315145 1931473 2022-12-31 HIGH
Oaktree Capital Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4321 3397592 0 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3016 3088128 233756 2022-12-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0263 2434828 1148709 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9193 2181011 218604 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9029 2142188 71801 2022-12-31 LOW
RBC Wealth Management, International Bank and Trust 0.8937 2120224 -294219 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8044 1908467 -106620 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7993 1896449 643448 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.7248 1719543 1311546 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Uniti Group Company profile

Σχετικά με την Uniti Group

Η Uniti Group Inc. είναι μια εσωτερικά διαχειριζόμενη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που ασχολείται με την απόκτηση και την κατασκευή υποδομών στον κλάδο των επικοινωνιών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην απόκτηση και κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών, χάλκινων και ομοαξονικών ευρυζωνικών δικτύων και κέντρων δεδομένων. Οι λειτουργικοί της τομείς περιλαμβάνουν τους Uniti Leasing, Uniti Fiber και Consumer Competitive Local Exchange Carrier (Consumer CLEC). Ο τομέας χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει την Uniti Leasing. Ο τομέας υποδομών οπτικών ινών περιλαμβάνει την επιχείρηση Uniti Fiber. Η Εταιρεία διεξάγει την επιχείρηση Consumer CLEC μέσω της Talk America Services, LLC. Η Talk America παρέχει τοπικές τηλεφωνικές, διαδικτυακές και υπεραστικές υπηρεσίες σε πελάτες στις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Industry: Specialized REITs (NEC)

2101 Riverfront Drive, Suite A
72202

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

74.40 Price
+2.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,165.80 Price
-0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.54 Price
-2.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00504

US100

12,968.40 Price
+1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου