Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
    Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

    Συναλλαγές Under Armour Inc - UA CFD

    8.48
    0.47%
    Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

    Mon - Fri: 14:30 - 21:00

    • Περίληψη
    • Ιστορικά Στοιχεία
    • Γεγονότα
    • Δήλωση Εισοδήματος
    • Ισολογισμός
    • Ταμειακή ροή
    • Κυριότητα
    Όροι Συναλλαγών
    Spread 0.03
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


    Margin. Your investment $1,000.00
    Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
    Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
    Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
    Money from leverage ~ $19,000.00

    Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
    -0.026179%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


    Margin. Your investment $1,000.00
    Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
    Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
    Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
    Money from leverage ~ $19,000.00

    Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
    0.003957%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
    Νόμισμα USD
    Περιθώριο 5%
    Χρηματιστήριο United States of America
    Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

    *Information provided by Capital.com

    Under Armour Inc ESG Risk Ratings

    High Medium Low Negligible

    ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

    Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
    Προηγ. Κλείσιμο* 8.52
    Άνοιγμα* 8.5
    Μεταβολή 1 έτους* -3.19%
    Εύρος ημέρας* 8.44 - 8.59
    Εύρος 52 εβδ. 6.29-13.05
    Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.24M
    Μέσος Όγκος (3 μηνών) 136.46M
    Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.29B
    Αναλογία P/E 8.33
    Μετοχές Σε Κυκλοφορία 438.15M
    Έσοδα 5.86B
    EPS 0.90
    Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
    Beta 1.66
    Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2024

    «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

    • Last Week
    • Last Month
    • Last Year
    • Last two Years
    • Max
    • Ημερησίως
    • Εβδομαδιαίως
    • Μηνιαίως
    Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
    Mar 1, 2024 8.48 -0.10 -1.17% 8.58 8.60 8.43
    Feb 29, 2024 8.52 -0.09 -1.05% 8.61 8.64 8.49
    Feb 28, 2024 8.60 0.26 3.12% 8.34 8.61 8.34
    Feb 27, 2024 8.48 0.20 2.42% 8.28 8.48 8.25
    Feb 26, 2024 8.18 0.16 2.00% 8.02 8.22 8.01
    Feb 23, 2024 8.11 0.07 0.87% 8.04 8.18 8.01
    Feb 22, 2024 8.06 0.09 1.13% 7.97 8.10 7.92
    Feb 21, 2024 7.97 0.22 2.84% 7.75 8.06 7.75
    Feb 20, 2024 7.84 0.17 2.22% 7.67 7.84 7.65
    Feb 16, 2024 7.81 0.03 0.39% 7.78 7.95 7.78
    Feb 15, 2024 7.98 -0.03 -0.37% 8.01 8.16 7.98
    Feb 14, 2024 8.05 0.33 4.27% 7.72 8.06 7.68
    Feb 13, 2024 7.70 0.03 0.39% 7.67 7.77 7.55
    Feb 12, 2024 8.03 0.17 2.16% 7.86 8.10 7.84
    Feb 9, 2024 7.82 0.40 5.39% 7.42 7.90 7.38
    Feb 8, 2024 7.45 -0.33 -4.24% 7.78 7.98 7.38
    Feb 7, 2024 7.46 -0.11 -1.45% 7.57 7.57 7.40
    Feb 6, 2024 7.60 0.19 2.56% 7.41 7.62 7.36
    Feb 5, 2024 7.44 0.10 1.36% 7.34 7.46 7.20
    Feb 2, 2024 7.50 0.07 0.94% 7.43 7.57 7.32

    Under Armour Inc Events

    Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
    Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
    Δείτε όλα τα γεγονότα
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2023 2022 2021 2020 2019
    Συνολικά έσοδα 5903.64 1300.94 5683.47 4474.67 5267.13
    Έσοδα 5903.64 1300.94 5683.47 4474.67 5267.13
    Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3254.3 695.781 2821.97 2314.57 2796.6
    Ακαθάριστο Εισόδημα 2649.34 605.164 2861.5 2160.09 2470.53
    Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5619.83 1346.9 4977.88 4908.81 5030.36
    Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2361.63 593.946 2328.19 2154.93 2227.66
    Depreciation / Amortization 1.9 0.5 2 7 6.1
    Λειτουργικά Έσοδα 283.811 -45.956 705.59 -434.138 236.77
    Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.826 -6.154 -44.3 -47.259 -26.51
    Άλλο, Καθαρό 16.78 -0.051 -270.413 -11.147 -0.418
    Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 287.765 -52.161 390.877 -492.544 209.842
    Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 388.811 -60.342 358.805 -555.918 139.818
    Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 386.769 -59.61 360.06 -563.164 92.139
    Καθαρά Κέρδη 386.769 -59.61 360.06 -549.177 92.139
    Total Adjustments to Net Income
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 386.769 -59.61 360.06 -563.164 92.139
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 386.769 -59.61 360.06 -549.177 92.139
    Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 386.769 -59.61 360.06 -549.177 92.139
    Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 461.509 471.425 468.644 454.089 454.274
    Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.83805 -0.12645 0.7683 -1.24021 0.20283
    Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.84087 -0.0483 0.42693 -0.6214 0.26003
    Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 56.674 -174.282 432.299 0
    Equity In Affiliates -2.042 0.732 1.255 -7.246 -47.679
    Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 13.987
    Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
    Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
    Συνολικά έσοδα 1398.91 1581.78 1573.89 1349.06 1300.94
    Έσοδα 1398.91 1581.78 1573.89 1349.06 1300.94
    Κόστος Εσόδων, Σύνολο 792.009 883.376 860.051 718.86 695.781
    Ακαθάριστο Εισόδημα 606.904 698.405 713.834 630.197 605.164
    Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1363.65 1487.12 1454.47 1314.57 1346.9
    Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 569.145 603.246 593.924 595.214 593.946
    Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 0 0 0 56.674
    Λειτουργικά Έσοδα 35.259 94.659 119.41 34.483 -45.956
    Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.651 -1.615 -3.555 -6.005 -6.154
    Άλλο, Καθαρό -10.52 47.312 -5.771 -14.241 -0.051
    Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23.088 140.356 110.084 14.237 -52.161
    Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 170.853 121.545 87.833 8.58 -60.342
    Equity In Affiliates -0.308 0.072 -0.908 -0.898 0.732
    Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 170.545 121.617 86.925 7.682 -59.61
    Καθαρά Κέρδη 170.545 121.617 86.925 7.682 -59.61
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 170.545 121.617 86.925 7.682 -59.61
    Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 170.545 121.617 86.925 7.682 -59.61
    Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 170.545 121.617 86.925 7.682 -59.61
    Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 454.786 458.99 464.141 468.167 471.425
    Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.375 0.26497 0.18728 0.01641 -0.12645
    Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
    Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.37786 0.26497 0.18728 0.01641 -0.0483
    Depreciation / Amortization 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2023 2022 2021 2020 2019
    Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2959.59 2832.82 3336.3 3222.98 2702.21
    Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 711.91 1009.14 1669.45 1517.36 788.072
    Μετρητά & Ισοδύναμα 711.91 1009.14 1669.45 1517.36 788.072
    Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 759.86 702.197 569.014 527.34 708.714
    Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 759.86 702.197 569.014 527.34 708.714
    Συνολικό Απόθεμα 1190.25 824.455 811.41 895.974 892.258
    Προπληρωθέντα Εξοδα 297.563 297.034 286.422 282.3 306.788
    Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.377
    Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4857.08 4452.83 4991.4 5030.63 4843.53
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1162.04 1021.76 1055.59 1195.34 1384.08
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2225.99 1998.53 2005.01 2078.91 2194.2
    Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1063.94 -976.768 -949.423 -883.574 -810.119
    Υπεραξία, Καθαρό 481.992 491.508 495.215 502.214 550.178
    Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.94 10.58 11.01 13.295 36.345
    Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 244.523 96.157 93.282 96.806 165.62
    Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1356.89 1298.59 1450.18 1413.28 1422.01
    Πληρωτέοι Λογαριασμοί 649.116 560.331 613.307 575.954 618.194
    Δεδουλευμένα Έξοδα 469.336 452.796 598.829 541.42 500.594
    Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
    Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
    Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 238.439 285.468 238.04 295.902 303.221
    Σύνολο Οφειλών 2858.68 2723.88 2902.4 3354.64 2693.44
    Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 674.478 672.286 662.531 1003.56 592.687
    Μακροπρόθεσμο Χρέος 674.478 672.286 662.531 1003.56 592.687
    Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 827.311 752.997 789.695 937.803 678.748
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1998.4 1728.95 2088.99 1675.99 2150.09
    Κοινή Μετοχή 0.147 0.153 0.158 0.15 0.149
    Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1136.54 1046.96 1108.61 1061.17 973.717
    Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 929.562 721.926 1027.83 673.855 1226.99
    Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -67.842 -40.086 -47.61 -59.185 -50.765
    Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4857.08 4452.83 4991.4 5030.63 4843.53
    Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 444.501 461.591 476.262 455.007 451.767
    Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 5.1
    Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
    Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2871.76 2984.22 2959.59 3116.6 3079.4
    Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 655.866 703.591 711.91 849.546 853.652
    Μετρητά & Ισοδύναμα 655.866 703.591 711.91 849.546 853.652
    Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 805.197 695.455 759.86 700.544 789.087
    Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 805.197 695.455 759.86 700.544 789.087
    Συνολικό Απόθεμα 1143.87 1320.47 1190.25 1217.78 1080.42
    Προπληρωθέντα Εξοδα 266.825 264.704 297.563 348.734 356.244
    Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4746.55 4867.16 4857.08 4827.56 4770.07
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1137.01 1143.91 1162.04 1138.56 1108.64
    Υπεραξία, Καθαρό 474.443 479.568 481.992 479.975 468.332
    Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.129 8.616 8.94 9.198 9.291
    Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 255.207 250.851 244.523 83.219 104.405
    Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1283.1 1464.21 1356.89 1502.13 1473.26
    Πληρωτέοι Λογαριασμοί 542.309 714.189 649.116 738.74 747.33
    Δεδουλευμένα Έξοδα 451.104 473.516 469.336 525.469 485.619
    Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
    Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 208.772 195.582 238.439 237.92 240.315
    Σύνολο Οφειλών 2656.81 2861.75 2858.68 2995.55 2953.74
    Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 594.655 594.107 674.478 673.93 673.382
    Μακροπρόθεσμο Χρέος 594.655 594.107 674.478 673.93 673.382
    Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 779.052 803.437 827.311 819.494 807.092
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2089.74 2005.41 1998.4 1832 1816.33
    Κοινή Μετοχή 0.145 0.147 0.147 0.147 0.15
    Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1162.55 1149.18 1136.54 1118.53 1118.09
    Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 994.11 936.007 929.562 772.891 716.325
    Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -67.061 -79.927 -67.842 -59.565 -18.235
    Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4746.55 4867.16 4857.08 4827.56 4770.07
    Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 437.863 445.215 444.501 444.575 452.15
    Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2236.37 2215.1 2225.99 2169.71 2118.25
    Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1099.35 -1071.2 -1063.94 -1031.15 -1009.61
    Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 80.919 80.919
    • Ετήσιο
    • Τριμηνιαίο
    2023 2022 2021 2020 2019
    Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 386.769 -59.61 360.06 -549.177 92.139
    Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -9.914 -321.443 664.829 212.864 509.031
    Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 137.62 34.96 141.144 164.984 186.425
    Deferred Taxes -152.403 -2.5 -2.642 43.992 38.132
    Μη Χρηματικά Στοιχεία 46.814 -1.789 143.728 350.157 65.343
    Cash Taxes Paid 28.542 42.623 24.443 23.352
    Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.218 25.226 28.626 18.031
    Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -428.714 -292.504 22.539 202.908 126.992
    Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -152.796 -39.923 -68.346 66.345 -147.113
    Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -187.796 -39.923 -69.759 -92.291 -147.113
    Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 35 0 1.413 158.636 0
    Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -126.375 -310.512 -418.737 436.853 -137.07
    Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.151 -11.446 -7.867 -56.644 -6.725
    Total Cash Dividends Paid
    Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -121.224 -299.066 95.41 4.744 7.472
    Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 -506.28 488.753 -137.817
    Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.315 11.134 -23.391 16.445 5.1
    Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -294.4 -660.744 154.355 732.507 229.948
    Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
    Net income/Starting Line 386.769 216.224 94.607 7.682 -59.61
    Cash From Operating Activities -9.914 74.399 -2.499 87.496 -321.443
    Cash From Operating Activities 137.62 102.656 68.007 34.321 34.96
    Deferred Taxes -152.403 -0.132 -2.021 -1.125 -2.5
    Non-Cash Items 46.814 20.309 42.668 20.295 -1.789
    Changes in Working Capital -428.714 -264.658 -205.76 26.323 -292.504
    Cash From Investing Activities -152.796 -112.62 -58.864 -0.747 -39.923
    Capital Expenditures -187.796 -147.62 -93.864 -35.747 -39.923
    Other Investing Cash Flow Items, Total 35 35 35 35 0
    Cash From Financing Activities -126.375 -123.059 -48.788 -24.359 -310.512
    Financing Cash Flow Items -5.151 -0.868 -0.803 -0.352 -11.446
    Issuance (Retirement) of Stock, Net -121.224 -122.191 -47.985 -24.007 -299.066
    Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
    Foreign Exchange Effects -5.315 3.205 -43.962 -21.454 11.134
    Net Change in Cash -294.4 -158.075 -154.113 40.936 -660.744
    Cash Taxes Paid 28.542
    Cash Interest Paid 19.218
    Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
    BDT Capital Partners, LLC Private Equity 14.9726 33266830 25822946 2023-06-30 LOW
    Plank (Kevin A) Individual Investor 14.7793 32837412 263982 2023-05-15 LOW
    The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5811 19065945 -1666399 2023-06-30 LOW
    BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.7395 14974101 -418943 2023-06-30 LOW
    ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.8512 8556699 605395 2023-06-30 MED
    Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 3.2558 7233942 -185080 2023-06-30 LOW
    State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4282 5395191 -150085 2023-06-30 LOW
    Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3817 5291864 2031096 2023-06-30 LOW
    D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.3295 5175817 700348 2023-06-30 MED
    Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9455 4322626 17760 2023-06-30 LOW
    MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.8658 4145448 1097437 2023-06-30 LOW
    Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.7343 3853303 1839802 2022-12-31 LOW
    Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2329 2739360 114621 2023-06-30 LOW
    Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0926 2427538 59937 2023-06-30 LOW
    Millennium Management LLC Hedge Fund 0.8525 1894101 -1607422 2023-06-30 HIGH
    Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8489 1886222 1179755 2023-06-30 LOW
    Linnartz (Stephanie C) Individual Investor 0.8373 1860304 572247 2023-05-12 HIGH
    Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6678 1483800 362400 2023-06-30 HIGH
    American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6529 1450559 -307684 2023-06-30 LOW
    Invenomic Capital Management LP Hedge Fund 0.6459 1435077 658857 2023-06-30 HIGH

    Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

    Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

    Προμήθεια διαπραγματεύσεων
    0
    • 1:1
    Μόχλευση
    1:1
    • 20
    • 100
    • 500
    • 1000
    • 10000
    Επένδυση
    Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
    Άνοιγμα

    Κλείσιμο

    Θέση πώλησης Θέση αγοράς

    Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

    Under Armour C Company profile

    Σχετικά με την Under Armour Inc

    Η Under Armour, Inc. ασχολείται με την ανάπτυξη, εμπορία και διανομή επώνυμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ για άνδρες, γυναίκες και νέους. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας δραστηριοποιείται σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς, όπως η Βόρεια Αμερική, που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική, η Ασία-Ειρηνικός και η Λατινική Αμερική. Ο τομέας της Βόρειας Αμερικής πωλεί ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ στη Βόρεια Αμερική μέσω των καναλιών χονδρικής και απευθείας στον καταναλωτή. Ο τομέας EMEA πωλεί ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ μέσω πελατών χονδρικής και ανεξάρτητων διανομέων, μαζί με ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου και καταστήματα Brand and Factory House. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πωλεί προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη μέσω καταστημάτων που λειτουργούν από τους συνεργάτες διανομής και χονδρικής, μαζί με ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου και καταστήματα Brand and Factory House. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα ένδυσης, όπως τα HEATGEAR, COLDGEAR και RUSH.

    Industry: Apparel & Accessories (NEC)

    1020 Hull Street
    3rd Floor
    BALTIMORE
    MARYLAND 21230
    US

    Δήλωση Εισοδήματος

    • Annual
    • Quarterly

    Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 7.0
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 106.00
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.030
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
    Spread 0.01168

    Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

    Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

    1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου