Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Tullow Oil PLC - TLW CFD

0.335
2.33%
0.015
Χαμηλό: 0.331
Υψηλό: 0.347
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.015
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Tullow Oil PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.343
Άνοιγμα* 0.345
Μεταβολή 1 έτους* -34.54%
Εύρος ημέρας* 0.331 - 0.347
Εύρος 52 εβδ. 0.34-0.64
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 107.16M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 519.64M
Αναλογία P/E 7.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.44B
Έσοδα 1.16B
EPS 0.05
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 3.12
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 0.343 0.005 1.48% 0.338 0.353 0.334
Feb 2, 2023 0.341 -0.006 -1.73% 0.347 0.352 0.332
Feb 1, 2023 0.347 0.007 2.06% 0.340 0.357 0.340
Jan 31, 2023 0.356 0.000 0.00% 0.356 0.361 0.349
Jan 30, 2023 0.360 -0.008 -2.17% 0.368 0.374 0.359
Jan 27, 2023 0.371 0.007 1.92% 0.364 0.384 0.357
Jan 26, 2023 0.371 -0.005 -1.33% 0.376 0.379 0.366
Jan 25, 2023 0.369 -0.004 -1.07% 0.373 0.377 0.363
Jan 24, 2023 0.360 -0.004 -1.10% 0.364 0.367 0.354
Jan 23, 2023 0.370 0.002 0.54% 0.368 0.380 0.367
Jan 20, 2023 0.368 0.002 0.55% 0.366 0.373 0.362
Jan 19, 2023 0.362 -0.017 -4.49% 0.379 0.379 0.357
Jan 18, 2023 0.384 0.002 0.52% 0.382 0.390 0.376
Jan 17, 2023 0.383 0.012 3.23% 0.371 0.389 0.365
Jan 16, 2023 0.376 0.004 1.08% 0.372 0.382 0.368
Jan 13, 2023 0.373 0.015 4.19% 0.358 0.375 0.357
Jan 12, 2023 0.361 0.013 3.74% 0.348 0.362 0.347
Jan 11, 2023 0.345 -0.001 -0.29% 0.346 0.356 0.345
Jan 10, 2023 0.347 0.003 0.87% 0.344 0.352 0.344
Jan 9, 2023 0.346 -0.005 -1.42% 0.351 0.363 0.346

Tullow Oil PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1360 1884.6 2047.6 1725.3 1396.1 1273.2
Έσοδα 1360 1884.6 2047.6 1725.3 1396.1 1273.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 813.1 1069.3 966 966.7 993.6 638.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 546.9 815.3 1081.6 758.6 402.5 634.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2114.7 1862.2 1519.2 3110.4 2413.8 758.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 98.5 75.8 75.2 83 66 46.1
Depreciation / Amortization 18.4 17.9 16.4 28.5 20.7 18
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1069.8 700.2 294.2 2031.8 1308.4 55.7
Other Operating Expenses, Total 114.9 -1 167.4 0.4 25.1
Λειτουργικά Έσοδα -754.7 22.4 528.4 -1385.1 -1017.7 514.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -123.1 -305 -257.1 -254.7 -257 -287.6
Άλλο, Καθαρό -30.5 -3.3 -10.8 -13.6 1.3 -24.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -908.3 -285.9 260.5 -1653.4 -1273.4 202.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -597.3 -175.3 85.4 -1694.1 -1221.5 -80.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.6 -1 -0.6 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -599.9 -176.3 84.8 -1694.1 -1221.5 -80.7
Καθαρά Κέρδη -599.9 -176.3 84.8 -1694.1 -1221.5 -80.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -599.9 -176.3 84.8 -1694.1 -1221.5 -80.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -599.9 -176.3 84.8 -1694.1 -1221.5 -80.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -599.9 -176.3 84.8 -1694.1 -1221.5 -80.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1070.81 1286.24 1438.6 1402.19 1410.63 1418.38
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.56023 -0.13707 0.05895 -1.20818 -0.86593 -0.0569
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.048 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08916 0.21678 0.19187 -0.26632 -0.26303 -0.03137
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 823.7 731 665.1 726.8 546.4
Έσοδα 823.7 731 665.1 726.8 546.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 591.6 567 426.6 405.7 233.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 232.1 164 238.5 321.1 313.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2596.4 2036.9 376.9 357.3 401.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 40.4 40.6 25.4 13.9 32.2
Depreciation / Amortization 16 10.9 9.8 9.2 8.8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1946.7 1418.4 -110 -71.5 127.2
Other Operating Expenses, Total 1.7 25.1
Λειτουργικά Έσοδα -1772.7 -1305.9 288.2 369.5 145
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -141.4 -123 -134 -136.1 -151.5
Άλλο, Καθαρό -7.7 -6.6 7.9 -20.3 -3.9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1921.8 -1435.5 162.1 213.1 -10.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1797.3 -1326.8 105.3 92.7 -173.4
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1797.3 -1326.8 105.3 92.7 -173.4
Καθαρά Κέρδη -1797.3 -1326.8 105.3 92.7 -173.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1797.3 -1326.8 105.3 92.7 -173.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1797.3 -1326.8 105.3 92.7 -173.4
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1797.3 -1326.8 105.3 92.7 -173.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1405.17 1408.9 1412.36 1421.3 1415.46
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.27906 -0.94173 0.07456 0.06522 -0.1225
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37856 -0.28734 0.02396 0.04334 -0.06409
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2461.6 2324.3 2423.4 1491.3 1906.8 1427.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 281.9 284 179.8 288.8 805.4 469.1
Cash 281.9 284 175.5 288.8 224.2 243
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 822.8 802.3 894.5 798.3 637.3 674.2
Accounts Receivable - Trade, Net 118.4 171.4 159.4 38.7 79 99.8
Total Inventory 155.3 168 134.8 191.5 96.1 134.8
Prepaid Expenses 26.3 38.2 73.4 69.5 60.7 49.6
Other Current Assets, Total 1175.3 1031.8 1140.9 143.2 307.3 100.2
Total Assets 10801.7 11028.5 10635.4 8291.2 6557.2 5540.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5362.9 5254.7 4916.4 3891.7 3237.9 2914.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11024.4 11872.3 12065 12616.8 11548.4 11682.9
Accumulated Depreciation, Total -5661.5 -6617.6 -7148.6 -8725.1 -8310.5 -8768.3
Goodwill, Net 0
Intangibles, Net 2025.8 1933.4 1898.6 1764.4 368.2 354.6
Long Term Investments 1 1 0
Note Receivable - Long Term 163.2 766.6 648 610.1 547.4
Other Long Term Assets, Total 787.2 748.5 749 533.7 496.9 843.5
Total Current Liabilities 1648.5 1354.5 1488.5 1474.8 4408.3 1343.6
Accounts Payable 46.9 83.3 97.1 95.4 38.3 60.2
Accrued Expenses 735.8 569.3 804.3 695.5 459.2 381.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 593.4 228.1 221.2 284.2 3411.3 351.5
Other Current Liabilities, Total 272.4 473.8 365.9 399.7 499.5 550.6
Total Liabilities 8571.6 8322.5 7742.2 7307.6 6767.2 6006.7
Total Long Term Debt 4413 4923.9 4410.1 4212.6 975.7 3380.6
Long Term Debt 4388.4 3606.4 3219.1 3071.7 0 2468.7
Capital Lease Obligations 24.6 1317.5 1191 1140.9 975.7 911.9
Deferred Income Tax 1292.4 1101.2 1075.3 793.4 673.3 677.3
Minority Interest 12.4 10.4 0
Other Liabilities, Total 1205.3 932.5 768.3 826.8 709.9 605.2
Total Equity 2230.1 2706 2893.2 983.6 -210 -466.1
Common Stock 147.5 208.2 209.1 210.9 211.7 214.2
Additional Paid-In Capital 619.3 1326.8 1344.2 1380 1294.7 1294.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1518.9 1348.4 1404.2 -400.7 -1516.8 -1540
Other Equity, Total -55.6 -177.4 -64.3 -206.6 -199.6 -435
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10801.7 11028.5 10635.4 8291.2 6557.2 5540.6
Total Common Shares Outstanding 1073.8 1386.57 1393.44 1407.9 1414.07 1432.08
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.3 0 581.2 226.1
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1491.3 1990.6 1906.8 1784.9 1427.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 288.8 236.3 805.4 301.8 469.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 288.8 236.3 805.4 163.8 226.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 798.3 730.8 637.3 870.7 674.2
Accounts Receivable - Trade, Net 38.7 64.5 79 256.4 99.8
Total Inventory 191.5 121.8 96.1 141.3 134.8
Prepaid Expenses 69.5 64.1 60.7 57.8 49.6
Other Current Assets, Total 143.2 837.6 307.3 413.3 100.2
Total Assets 8291.2 6790.1 6557.2 6287.2 5540.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3891.7 3326 3237.9 3144.1 2914.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12616.8 12571.2 11548.4 11670.3 11682.9
Accumulated Depreciation, Total -8725.1 -9245.3 -8310.5 -8526.2 -8768.3
Intangibles, Net 1764.4 356.6 368.2 346.3 354.6
Note Receivable - Long Term 610.1 577.1 547.4 514.9
Other Long Term Assets, Total 533.7 539.8 496.9 497 843.5
Total Current Liabilities 1474.8 1120.7 4408.3 1640.3 1343.6
Accounts Payable 95.4 85.8 38.3 53.4 60.2
Accrued Expenses 652.3 379.6 418.3 438.5 381.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 284.2 263.5 3411.3 609.6 351.5
Other Current Liabilities, Total 442.9 391.8 540.4 538.8 550.6
Total Liabilities 7307.6 6928.3 6767.2 6554.2 6006.7
Total Long Term Debt 4212.6 4302.6 975.7 3497.6 3380.6
Long Term Debt 3071.7 3239.2 0 2565.5 2468.7
Capital Lease Obligations 1140.9 1063.4 975.7 932.1 911.9
Deferred Income Tax 793.4 646.5 673.3 709.4 677.3
Other Liabilities, Total 826.8 858.5 709.9 706.9 605.2
Total Equity 983.6 -138.2 -210 -267 -466.1
Common Stock 210.9 211.2 211.7 213.8 214.2
Additional Paid-In Capital 1380 1380.6 1294.7 1294.7 1294.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -400.7 -1713.8 -1516.8 -1419.8 -1540
Other Equity, Total -206.6 -16.2 -199.6 -355.7 -435
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8291.2 6790.1 6557.2 6287.2 5540.6
Total Common Shares Outstanding 1407.9 1410.9 1414.07 1428.97 1432.08
Cash 138 243
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -908.3 -285.9 260.5 -1653.4 -1273.4 202.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 512.5 1222.9 1204 1258.7 698.6 786.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 466.9 592.2 584.1 724.6 467.1 378.9
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1215.4 1001.6 443.5 2225.2 1494 313.7
Cash Taxes Paid 84.5 -65.2 103.3 91 107.5 56.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 284 265.4 234.5 215.4 198.5 234.9
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -261.5 -85 -84.1 -37.7 10.9 -108.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -967.2 -296.4 -427.7 -512 84.3 -101.7
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1031.2 -307.5 -440.5 -520.9 -430.9 -236.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 64 11.1 12.8 8.9 515.2 134.8
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 399.3 -927.9 -882 -633.4 -271.7 -1027.3
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -25.7 -324.8 -249.5 -215.4 -198.5 -291.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.9 768.1 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 415.1 -1371.2 -632.5 -317.1 -73.2 -735.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -18.3 3.5 1.5 -4.3 5.4 5.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -73.7 2.1 -104.2 109 516.6 -336.3
Total Cash Dividends Paid -100.9 0
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -1653.4 -1435.5 -1273.4 213.1 202.7
Cash From Operating Activities 1258.7 202.6 698.6 258.1 786.9
Cash From Operating Activities 724.6 277.6 467.1 178.7 378.9
Non-Cash Items 2225.2 1486.1 1494 54.7 313.7
Cash Taxes Paid 91 93.1 107.5 37.3 56.1
Cash Interest Paid 215.4 105 198.5 86.9 234.9
Changes in Working Capital -37.7 -125.6 10.9 -188.4 -108.4
Cash From Investing Activities -512 -221 84.3 36.9 -101.7
Capital Expenditures -520.9 -222.2 -430.9 -97.2 -236.5
Other Investing Cash Flow Items, Total 8.9 1.2 515.2 134.1 134.8
Cash From Financing Activities -633.4 -31.3 -271.7 -802.8 -1027.3
Financing Cash Flow Items -215.4 -105 -198.5 -144.7 -291.5
Total Cash Dividends Paid -100.9 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -317.1 73.7 -73.2 -658.1 -735.8
Foreign Exchange Effects -4.3 -2.8 5.4 4.2 5.8
Net Change in Cash 109 -52.5 516.6 -503.6 -336.3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dossou-Aworet (Samuel) Individual Investor 17.6701 254435988 67013188 2022-06-16 LOW
azValor Asset Management SGIIC, SAU Investment Advisor 12.3145 177319570 13638943 2022-10-26 MED
RWC Asset Advisors (US) LLC Investment Advisor/Hedge Fund 8.2489 118778155 -1355703 2022-10-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4071 63458873 180340 2022-10-26 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.271 61499049 -432993 2022-10-28 LOW
Summerhill Trust Company (Isle of Man) Ltd. Corporation 4.0862 58838104 0 2022-03-07 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 3.8401 55295130 -39512 2022-09-02 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 3.0899 44492827 -820647 2022-10-27 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 2.786 40115997 3911732 2022-06-17 MED
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5117 36165904 -30072 2022-10-27 LOW
Fidelity International Investment Advisor 2.0948 30163951 87929 2022-10-25 LOW
Hosking Partners LLP Investment Advisor 1.8957 27297170 3002834 2022-10-28 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7674 25449101 -50408 2022-10-28 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 1.7118 24648705 78310 2022-10-27 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6144 23246790 -195286 2022-10-26 LOW
Mirabaud & Cie Banquiers Privés Bank and Trust 1.6073 23144000 250000 2022-09-21 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 1.5844 22813519 -383363 2022-08-16 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5106 21751350 -772133 2022-10-27 LOW
Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 0.9203 13251591 -166912 2022-09-29 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9034 13007840 858336 2022-09-21 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Tullow Company profile

Σχετικά με την Tullow Oil PLC

Η Tullow Oil plc είναι ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η ανακάλυψη και η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τη Γκάνα, τους μη εκμεταλλευόμενους τομείς, την Κένυα και την έρευνα. Ο τομέας Έρευνας περιλαμβάνει την Αργεντινή, τις Κομόρες, τη Γουιάνα, το Σουρινάμ, το Περού, τη Νορβηγία, τη Τζαμάικα και τη Ναμίμπια. Ο μη λειτουργικός τομέας αποτελείται από παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της Ουγκάντα και της Γκαμπόν. Η Εταιρεία έχει συμφέροντα σε περισσότερες από 50 άδειες έρευνας και παραγωγής σε 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γκάνας, όπου εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα Jubilee και TEN. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εντοπίζονται στην Αφρική και τη Νότια Αμερική. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Hardman Oil and Gas Pty Ltd, Hardman Resources Pty Ltd, Tullow Mozambique Limited, Tullow Oil SPE Limited, Planet Oil International Limited, Tullow Congo Limited, Tullow Uganda Holdings Pty Ltd, Tullow Gabon Holdings Limited και Tullow Oil Ltd.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

9 Chiswick Park
566 Chiswick High Road
LONDON
W4 5XT
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,477.00 Price
-0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00360

Natural Gas

2.44 Price
+1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1199%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0848%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

74.19 Price
+0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου