Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  8.48
  2.29%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.29
  Άνοιγμα* 8.42
  Μεταβολή 1 έτους* 0.48%
  Εύρος ημέρας* 8.42 - 8.48
  Εύρος 52 εβδ. 5.97-10.34
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3,960.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 53.98K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.69M
  Αναλογία P/E 12.40
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.14M
  Έσοδα 93.37M
  EPS 0.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.58
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 9, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 8.48 0.06 0.71% 8.42 8.48 8.42
  Feb 27, 2024 8.29 0.18 2.22% 8.11 8.29 8.11
  Feb 26, 2024 8.18 -0.05 -0.61% 8.23 8.23 8.17
  Feb 23, 2024 8.20 0.05 0.61% 8.15 8.20 8.14
  Feb 22, 2024 8.14 -0.09 -1.09% 8.23 8.36 7.94
  Feb 21, 2024 8.48 0.17 2.05% 8.31 8.48 8.25
  Feb 20, 2024 8.55 0.32 3.89% 8.23 8.55 8.23
  Feb 16, 2024 8.49 0.01 0.12% 8.48 8.50 8.48
  Feb 15, 2024 8.50 -0.16 -1.85% 8.66 8.66 8.41
  Feb 14, 2024 8.66 -0.02 -0.23% 8.68 8.69 8.51
  Feb 13, 2024 8.68 0.00 0.00% 8.68 8.68 8.68
  Feb 12, 2024 8.68 0.01 0.12% 8.67 8.68 8.64
  Feb 9, 2024 8.67 0.03 0.35% 8.64 8.69 8.63
  Feb 8, 2024 8.63 0.00 0.00% 8.63 8.64 8.62
  Feb 7, 2024 8.65 0.00 0.00% 8.65 8.65 8.63
  Feb 6, 2024 8.63 0.00 0.00% 8.63 8.63 8.63
  Feb 5, 2024 8.69 0.06 0.70% 8.63 8.78 8.63
  Feb 2, 2024 8.78 0.00 0.00% 8.78 8.78 8.78
  Feb 1, 2024 8.78 0.04 0.46% 8.74 8.78 8.72
  Jan 31, 2024 8.75 0.02 0.23% 8.73 8.75 8.73

  TSR Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 TSR Inc Earnings Release
  Q3 2024 TSR Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 101.433 97.3124 68.8212 59.1214 63.34
  Έσοδα 101.433 97.3124 68.8212 59.1214 63.34
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 83.9473 81.3144 57.5003 49.9434 53.5146
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17.4858 15.998 11.3209 9.17799 9.82539
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 98.7366 90.1986 69.3092 60.8721 65.1876
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.7893 15.6194 10.941 9.77065 11.6729
  Λειτουργικά Έσοδα 2.69649 7.11388 -0.48803 -1.75065 -1.84755
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.06304 -0.11249 -0.19805 -0.0594 0.01338
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.63345 7.00139 -0.68609 -1.81005 -1.83706
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.80245 7.00239 -0.57709 -1.09805 -1.29906
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.06038 -0.07317 -0.02389 -0.02838 -0.03694
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.74207 6.92922 -0.60097 -1.12643 -1.336
  Καθαρά Κέρδη 1.74207 6.92922 -0.60097 -1.12643 -1.336
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.74207 6.92922 -0.60097 -1.12643 -1.336
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.74207 6.92922 -0.60097 -1.12643 -1.336
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.74207 6.92922 -0.60097 -1.12643 -1.336
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.23794 2.0979 1.96206 1.96206 1.96206
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.77843 3.30293 -0.3063 -0.5741 -0.68091
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.77843 1.21613 0.02664 -0.19048 -0.67996
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.00288
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -6.73525 0.868 1.158
  Άλλο, Καθαρό 0
  May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022
  Συνολικά έσοδα 24.9457 24.2572 26.0308 26.1994 26.1997
  Έσοδα 24.9457 24.2572 26.0308 26.1994 26.1997
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.5135 20.2673 21.3996 21.7669 21.8531
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.4322 3.98983 4.63121 4.43252 4.34659
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.231 24.0362 25.0248 25.4445 25.8442
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.71759 3.7689 3.62517 3.67761 3.99113
  Λειτουργικά Έσοδα 0.71461 0.22093 1.00604 0.75491 0.35546
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00254 -0.01318 -0.01815 -0.02917 -0.02344
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.71207 0.20775 0.98789 0.72574 0.33202
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.51007 0.09775 0.68689 0.50774 0.33202
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.01622 -0.01811 -0.01306 -0.013 -0.00076
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.49385 0.07964 0.67383 0.49475 0.33125
  Καθαρά Κέρδη 0.49385 0.07964 0.67383 0.49475 0.33125
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.49385 0.07964 0.67383 0.49475 0.33125
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.49385 0.07964 0.67383 0.49475 0.33125
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.49385 0.07964 0.67383 0.49475 0.33125
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.24622 2.2346 2.23233 2.23667 2.19066
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21986 0.03564 0.30185 0.2212 0.15121
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21986 0.03564 0.30185 0.2212 0.15121
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.307 20.2416 17.372 17.6446 11.842
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.89747 6.52569 7.41634 9.78037 4.22222
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7.38232 6.49016 7.37065 9.73002 3.69499
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.51515 0.03554 0.0457 0.05034 0.52723
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.1609 13.4673 9.69325 7.06245 7.4489
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12.0813 13.4276 9.66074 7.05737 7.44358
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.24853 0.24857 0.26237 0.80176 0.17087
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23.3479 24.3543 21.8301 18.8756 12.5342
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.52877 0.79081 1.01181 0.39737 0.0065
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.79938 0.98591 1.16682 0.67405 0.27539
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.27061 -0.19509 -0.15501 -0.27667 -0.26889
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.39277 1.03527 0.98866 0.83365 0.68565
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.75574 9.32931 8.47368 5.40597 5.61712
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.66399 1.42502 2.08314 0.50317 0.57454
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.81349 6.03384 4.82915 3.22043 3.85257
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0.06188 0.09253 0.50113 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.27825 1.80856 1.46887 1.18123 1.19001
  Σύνολο Οφειλών 7.1527 9.89141 16.4329 13.1138 5.64591
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 6.65922 6.65922 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.05471 0.06967 0.02389 0.02838 0.02879
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.1952 14.4629 5.39716 5.7618 6.88823
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.03323 0.03299 0.03114 0.03114 0.03114
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7.67674 7.47387 5.3392 5.10287 5.10287
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 22.2121 20.47 13.5408 14.1418 15.2682
  Treasury Stock - Common -13.7269 -13.514 -13.514 -13.514 -13.514
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23.3479 24.3543 21.8301 18.8756 12.5342
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.14371 2.14645 1.96206 1.96206 1.96206
  Μετρητά 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 6.65922 6.65922
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.34226 0.49243 1.27611 1.02023
  Υπεραξία, Καθαρό 0.78588 0.78588 0.78588
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.3335 1.50075 1.67175
  Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.8116 20.307 20.5347 21.1991 20.7325
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.46714 7.89747 8.5795 8.21584 7.77482
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7.69403 7.38232 7.56956 7.69179 7.74929
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.77311 0.51515 1.00994 0.52406 0.02554
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.0662 12.1609 11.6175 12.6369 12.7434
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12.0025 12.0813 11.5786 12.5589 12.6816
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.27825 0.24853 0.33769 0.34638 0.21433
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23.7255 23.3479 23.8148 24.6359 24.538
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.46526 0.52877 0.59152 0.65068 0.71132
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.34021 0.79938 0.34021 0.33747 0.33567
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.28885 -0.27061 -0.25232 -0.23411 -0.2146
  Υπεραξία, Καθαρό 0.78588 0.78588 0.78588 0.78588 0.78588
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.292 1.3335 1.375 1.4165 1.458
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.37077 0.39277 0.52777 0.58377 0.85027
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.56125 6.75574 7.68644 8.48873 8.98285
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.50881 1.66399 2.26911 1.44071 1.28523
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.6052 3.81349 4.21996 5.7938 6.43849
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.44724 1.27825 1.19737 1.25422 1.25913
  Σύνολο Οφειλών 6.95798 7.1527 8.09112 8.98244 9.51114
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.07958 0.05471 0.03849 0.09573 0.08267
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.31714 0.34226 0.3662 0.39799 0.44562
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.7675 16.1952 15.7237 15.6535 15.0268
  Κοινή Μετοχή 0.03323 0.03323 0.03323 0.03299 0.03299
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7.70227 7.67674 7.66671 7.6123 7.54308
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 22.7589 22.2121 21.7183 21.6386 20.9648
  Treasury Stock - Common -13.7269 -13.7269 -13.6945 -13.6304 -13.514
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23.7255 23.3479 23.8148 24.6359 24.538
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.14371 2.14371 2.14759 2.13163 2.14645
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7.00239 -0.57709 -1.09805 -1.29906 0.55603
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2.30732 1.30367 -1.56705 -1.5835 1.13067
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.23513 0.15815 0.00779 0.01159 0.01434
  Deferred Taxes -0.031 -0.157 -0.148 -0.558 0.028
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -6.22631 0.35848 -0.01109 0.01181 -0.01527
  Cash Taxes Paid 0.054 0.045 0.03 0.052 0.286
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.28754 1.52112 -0.31771 0.25016 0.54757
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.08669 -3.22607 0.47052 0.00776 0.47759
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.08669 -0.12595 -0.02148 -0.00324 -0.02142
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -3.10011 0.492 0.011 0.499
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.51352 -0.43699 7.13156 -0.0527 -2.00879
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.54417 -0.02838 -0.02879 -0.0527 -0.04673
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.88049 -2.35938 6.03503 -1.62845 -0.40054
  Total Cash Dividends Paid 0 -1.96206
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.03065 -0.40861 7.16035
  Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
  Net income/Starting Line 1.29238 1.19463 0.50774 7.00239 6.67038
  Cash From Operating Activities 2.39342 1.88352 1.32279 -2.30732 -2.4725
  Cash From Operating Activities 0.18298 0.12327 0.06226 0.23513 0.17026
  Deferred Taxes 0.493 0.437 0.185 -0.031 0.001
  Non-Cash Items 0.18739 0.12919 0.05857 -6.22631 -6.27953
  Cash Taxes Paid 0.121 0.044 0.006 0.054 0.041
  Changes in Working Capital 0.23767 -0.00057 0.50922 -3.28754 -3.03461
  Cash From Investing Activities -0.99632 -0.50358 -0.00178 -0.08669 -0.08101
  Capital Expenditures -0.00632 -0.00358 -0.00178 -0.08669 -0.08101
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.99 -0.5 0 0
  Cash From Financing Activities -0.3177 -0.17831 -0.06188 1.51352 1.66907
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.06188 -0.06188 -0.06188 -0.03065 -0.03273
  Net Change in Cash 1.0794 1.20163 1.25913 -0.88049 -0.88444
  Financing Cash Flow Items -0.07535 0 0 1.54417 1.7018
  Cash Interest Paid 0.061 0.037 0.017
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.18047 -0.11643
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  QAR Industries Inc Corporation 23.272 498884 0 2023-09-20 LOW
  Zeff Capital, L.P. Corporation 20.4213 437774 0 2023-09-20 LOW
  Lablonde (Philip J) Individual Investor 6.2975 135000 0 2023-09-20 LOW
  Tirpak (Bradley M) Individual Investor 3.4261 73446 0 2023-09-20 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4148 73204 0 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.1284 67064 1214 2023-06-30 HIGH
  Fitzgerald (Robert E) Individual Investor 2.8742 61615 0 2023-09-20 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8184 60419 -3452 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 2.7989 60000 0 2023-08-31 LOW
  Salerno (Thomas C) Individual Investor 1.6264 34865 0 2023-09-20 LOW
  Sharkey (John G) Individual Investor 1.3189 28274 0 2023-09-20 LOW
  Eriksen (Howard Timothy) Individual Investor 1.2502 26800 -2304 2023-09-20 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4834 10362 0 2023-06-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.459 9840 0 2023-06-30 MED
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2485 5328 0 2023-06-30 MED
  Syed (Mohammed Shah) Individual Investor 0.1162 2492 2492 2023-09-20
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0702 1504 1452 2023-06-30 HIGH
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.0187 400 0 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0082 175 0 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0004 9 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  TSR Company profile

  Σχετικά με την TSR

  Η TSR, Inc. είναι μια εταιρεία στελέχωσης προσωπικού, η οποία επικεντρώνεται στην πρόσληψη επαγγελματιών πληροφορικής (IT) για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναθέσεις, μόνιμες τοποθετήσεις, εργασία σε έργα και παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πελάτες της. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της τεχνικό προσωπικό πληροφορικής για τη συμπλήρωση των εσωτερικών δυνατοτήτων τους στον τομέα της πληροφορικής. Οι συμβατικές υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικού προσωπικού σε πελάτες για την κάλυψη των εξειδικευμένων απαιτήσεων των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της πληροφορικής. Η Εταιρεία διαθέτει δυνατότητες στελέχωσης στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών σε .net και java, κινητών εφαρμογών για πλατφόρμες Android και IOS, διαχείρισης έργων, ειδικών σε θέματα ασφάλειας πληροφορικής, ανάπτυξης και αρχιτεκτονικής cloud, επιχειρηματικών αναλυτών, σχεδιασμού και ανάπτυξης διεπαφής χρήστη (UI), υποδομής και υποστήριξης δικτύου και ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Παρέχει υπηρεσίες κυρίως μέσω των γραφείων που βρίσκονται στο Edison του New Jersey και στο Long Island της Νέας Υόρκης.

  Industry: IT Services & Consulting (NEC)

  400 Oser Ave
  HAUPPAUGE
  NEW YORK 11788
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0218%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0437%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου