Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές TPI Composites - TPIC CFD

12.41
3.16%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.03
Άνοιγμα* 12.59
Μεταβολή 1 έτους* -15.1%
Εύρος ημέρας* 12.25 - 12.66
Εύρος 52 εβδ. 8.46-25.05
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 859.50K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.23M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 471.07M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 42.21M
Έσοδα 1.52B
EPS -2.73
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.86
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 12.03 0.68 5.99% 11.35 12.07 11.05
Mar 28, 2023 11.15 -0.03 -0.27% 11.18 11.50 11.05
Mar 27, 2023 11.26 -0.22 -1.92% 11.48 11.48 10.81
Mar 24, 2023 11.46 0.03 0.26% 11.43 11.76 11.28
Mar 23, 2023 11.68 -0.15 -1.27% 11.83 12.54 11.53
Mar 22, 2023 11.70 -0.21 -1.76% 11.91 12.25 11.54
Mar 21, 2023 11.92 0.29 2.49% 11.63 12.38 11.63
Mar 20, 2023 11.35 -0.19 -1.65% 11.54 12.11 11.26
Mar 17, 2023 11.47 -0.62 -5.13% 12.09 12.47 11.47
Mar 16, 2023 12.59 -0.19 -1.49% 12.78 12.90 12.32
Mar 15, 2023 12.28 -0.09 -0.73% 12.37 12.73 11.51
Mar 14, 2023 13.01 -0.01 -0.08% 13.02 13.50 12.77
Mar 13, 2023 12.86 0.11 0.86% 12.75 13.11 12.21
Mar 10, 2023 13.22 0.25 1.93% 12.97 13.31 12.38
Mar 9, 2023 13.16 0.01 0.08% 13.15 14.13 13.02
Mar 8, 2023 13.43 0.41 3.15% 13.02 13.50 12.87
Mar 7, 2023 12.95 0.18 1.41% 12.77 13.25 12.48
Mar 6, 2023 12.80 0.24 1.91% 12.56 13.42 12.47
Mar 3, 2023 12.43 0.88 7.62% 11.55 12.54 11.38
Mar 2, 2023 11.49 0.49 4.45% 11.00 11.58 11.00

TPI Composites Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1522.74 1472.39 1143.05 1436.5 1029.62
Έσοδα 1522.74 1472.39 1143.05 1436.5 1029.62
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1508.1 1509.99 1159.28 1358.65 956.783
Ακαθάριστο Εισόδημα 14.645 -37.601 -16.226 77.848 72.841
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1550.55 1564.21 1198.73 1420.61 1008.3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.249 28.246 32.496 38.916 47.323
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.1 1 1 1 0.8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10.105 24.979 5.951 22.044 3.397
Λειτουργικά Έσοδα -27.809 -91.826 -55.673 15.888 21.321
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.458 -35.614 -24.608 -12.129 -23.725
Άλλο, Καθαρό 2.33 1.372 2.298 3.648 4.65
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.937 -126.068 -77.983 7.407 2.246
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -55.55 -155.894 -85.397 -15.708 5.279
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -55.55 -155.894 -85.397 -15.708 5.279
Καθαρά Κέρδη -65.305 -159.548 -19.027 -15.708 5.279
Total Adjustments to Net Income -58.903 -6.04 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -114.453 -161.934 -85.397 -15.708 5.279
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -124.208 -165.588 -19.027 -15.708 5.279
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -124.208 -165.588 -19.027 -15.708 5.279
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41.959 37.415 35.532 35.062 36.002
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.72773 -4.32805 -2.40338 -0.44801 0.14663
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.57119 -3.8941 -2.29452 -0.03934 0.20796
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -9.755 -3.654 66.37
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 226.232 459.271 452.368 384.87 129.266
Έσοδα 226.232 459.271 452.368 384.87 129.266
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 219.855 450.599 451.145 386.497 175.333
Ακαθάριστο Εισόδημα 6.377 8.672 1.223 -1.627 -46.067
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 230.322 462.113 460.406 397.709 191.865
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.771 8.03 6.688 7.86 5.427
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.696 3.484 2.573 3.352 11.105
Λειτουργικά Έσοδα -4.09 -2.842 -8.038 -12.839 -62.599
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.085 10.213 8.973 -0.559 -21.284
Άλλο, Καθαρό 0.206 1.273 0.309 0.542 0.05
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22.969 8.644 1.244 -12.856 -83.833
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.773 -1.467 -5.51 -15.8 -83.623
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.773 -1.467 -5.51 -15.8 -83.623
Καθαρά Κέρδη -42.528 -1.467 -5.51 -15.8 -87.277
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -48.018 -16.443 -20.06 -29.932 -89.663
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -57.773 -16.443 -20.06 -29.932 -93.317
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -57.773 -16.443 -20.06 -29.932 -93.317
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41.986 41.984 41.968 41.899 39.122
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.14367 -0.39165 -0.47798 -0.71438 -2.29188
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.13289 -0.33771 -0.43813 -0.66238 -2.10738
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -9.755 -3.654
Total Adjustments to Net Income -15.245 -14.976 -14.55 -14.132 -6.04
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 660.271 548.159 468.422 414.197 410.776
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 242.165 129.857 70.282 85.346 148.113
Μετρητά & Ισοδύναμα 242.165 129.857 70.282 85.346 148.113
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 365.8 368.657 373.214 304.683 238.702
Accounts Receivable - Trade, Net 342.787 344.693 346.566 289.375 223.413
Total Inventory 11.533 10.839 6.731 5.735 4.112
Prepaid Expenses 19.28 29.507 10.047 8.724 10.357
Other Current Assets, Total 21.493 9.299 8.148 9.709 9.492
Total Assets 1007.7 956.257 826.677 604.855 545.737
Property/Plant/Equipment, Total - Net 306.77 367.828 327.358 159.423 123.48
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 468.878 510.886 428.388 237.183 185.907
Accumulated Depreciation, Total -162.108 -143.058 -101.03 -77.76 -62.427
Goodwill, Net 2.807 2.807 2.807 2.807 2.807
Intangibles, Net 3.54 4.146 4.17 4.458 1.108
Other Long Term Assets, Total 34.313 33.317 23.92 23.97 7.566
Total Current Liabilities 469.11 406.108 373.881 270.044 235.863
Payable/Accrued 336.697 295.992 293.104 199.078 167.175
Accrued Expenses 64.701 76.951 64.268 36.765 30.419
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 66.438 32.551 13.501 27.058 35.506
Other Current Liabilities, Total 1.274 0.614 3.008 7.143 2.763
Total Liabilities 634.775 755.222 621.627 383.898 325.183
Total Long Term Debt 8.208 184.316 127.888 110.565 85.879
Long Term Debt 5.819 177.945 115.694 110.565 85.879
Other Liabilities, Total 157.457 164.798 119.858 3.289 3.441
Total Equity 372.926 201.035 205.05 220.957 220.554
Redeemable Preferred Stock
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 250.974
Common Stock 0.374 0.368 0.353 0.347 0.34
Additional Paid-In Capital 451.44 349.472 322.906 311.771 301.543
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -269.264 -109.716 -90.689 -74.981 -80.26
Other Equity, Total -54.006 -32.99 -23.612 -14.392 -0.558
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1007.7 956.257 826.677 604.855 545.737
Total Common Shares Outstanding 37.179 36.564 35.181 34.678 34.021
Treasury Stock - Common -6.592 -6.099 -3.908 -1.788 -0.511
Capital Lease Obligations 2.389 6.371 12.194
Total Preferred Shares Outstanding 0.35
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 615.246 660.271 598.816 557.575 537.37
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 130.893 242.165 119.005 123.107 136.236
Μετρητά & Ισοδύναμα 130.893 242.165 119.005 123.107 136.236
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 394.057 365.8 422.878 379.607 346.452
Accounts Receivable - Trade, Net 394.057 342.787 422.878 379.607 346.452
Total Inventory 17.649 11.533 11.251 13.168 11.829
Prepaid Expenses 29.654 19.28 22.916 21.019 23.128
Other Current Assets, Total 42.993 21.493 22.766 20.674 19.725
Total Assets 996.188 1007.7 962.589 940.514 954.056
Property/Plant/Equipment, Total - Net 339.189 306.77 339.12 354.707 363.341
Other Long Term Assets, Total 41.753 34.313 24.653 28.232 53.345
Total Current Liabilities 425.483 469.11 663.253 439.277 419.825
Payable/Accrued 316.477 336.697 346.272 310.32 291.947
Accrued Expenses 61.595 64.701 65.418 70.562 72.452
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 46.137 66.438 251.563 56.137 53.294
Other Current Liabilities, Total 1.274 1.274 0 2.258 2.132
Total Liabilities 590.05 634.775 831.525 779.617 759.448
Total Long Term Debt 5.573 8.208 10.566 180.138 180.976
Long Term Debt 3.703 5.819 7.331 176.801 176.23
Capital Lease Obligations 1.87 2.389 3.235 3.337 4.746
Other Liabilities, Total 158.994 157.457 157.706 160.202 158.647
Total Equity 406.138 372.926 131.064 160.897 194.608
Common Stock 0.375 0.374 0.373 0.372 0.369
Additional Paid-In Capital 440.588 451.44 361.987 359.527 353.201
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -285.064 -269.264 -181.987 -151.31 -111.513
Treasury Stock - Common -6.935 -6.592 -6.133 -6.133 -6.133
Other Equity, Total -7.932 -54.006 -43.176 -41.559 -41.316
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 996.188 1007.7 962.589 940.514 954.056
Total Common Shares Outstanding 37.258 37.179 37.071 37.04 36.712
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 468.878
Accumulated Depreciation, Total -162.108
Goodwill, Net 2.807
Intangibles, Net 3.54
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 265.106 250.974
Total Preferred Shares Outstanding 0.35 0.35
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -159.548 -19.027 -15.708 5.279 38.734
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -25.525 37.57 57.084 -3.258 74.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.593 49.667 38.58 26.429 21.698
Deferred Taxes 2.126 -7.982 4.951 -14.912 1.65
Μη Χρηματικά Στοιχεία 22.568 22.54 27.931 16.109 8.031
Cash Taxes Paid 25.268 20.965 18.64 7.246 17.263
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 13.36 9.853 8.19 9.904 11.803
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 56.736 -7.628 1.33 -36.163 4.487
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -37.119 -65.666 -75.51 -52.688 -43.978
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -37.119 -65.666 -74.408 -52.688 -44.828
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 198.919 88.612 0.97 -7.732 -8.383
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.711 -4.535 -10.719 0.143 -1.474
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 354.718 13.648 3.103 1.425 0.166
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -145.088 79.499 8.586 -9.3 -7.075
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -14.253 -2.069 -0.171 0.617 0.335
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 122.022 58.447 -17.627 -63.061 22.574
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 -1.102 0.85
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -15.8 -159.548 -72.271 -41.594 -1.797
Cash From Operating Activities -81.054 -25.525 -28.241 -3.255 6.74
Cash From Operating Activities 11.753 52.593 37.399 24.11 11.609
Deferred Taxes -0.277 2.126 17.201 13.221 -11.574
Non-Cash Items 4.268 22.568 17.607 10.754 4.068
Cash Taxes Paid 10.828 25.268 19.487 14.866 5.13
Cash Interest Paid 0.639 13.36 7.818 5.255 2.617
Changes in Working Capital -80.998 56.736 -28.177 -9.746 4.434
Cash From Investing Activities -5.516 -37.119 -30.138 -27.059 -18.786
Capital Expenditures -5.516 -37.119 -30.138 -27.059 -18.786
Cash From Financing Activities -23.279 198.919 48.28 23.702 18.471
Financing Cash Flow Items -10.711 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.342 354.718 5.177 4.654 1.182
Issuance (Retirement) of Debt, Net -22.937 -145.088 43.103 19.048 17.289
Foreign Exchange Effects -1.607 -14.253 -0.939 -0.323 -0.049
Net Change in Cash -111.456 122.022 -11.038 -6.935 6.376
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.9752 2944264 -71336 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.8957 2066487 620500 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5122 1904608 -13362 2022-12-31 LOW
Erste Asset Management GmbH Investment Advisor 4.2101 1777098 -1070 2023-01-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 3.6771 1552105 27139 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.4568 1459135 252689 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 2.5786 1088434 -92154 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.2821 963298 -12509 2023-02-28 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.1072 889468 -155024 2022-12-31 HIGH
Carmignac Gestion Investment Advisor/Hedge Fund 2.0179 851766 540669 2022-12-31 MED
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.9788 835244 -183668 2022-12-31 LOW
Arosa Capital Management LP Hedge Fund 1.8014 760380 -225620 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7924 756570 64747 2022-12-31 LOW
Oaktree Capital Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6601 700739 0 2022-12-31 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.4632 617600 180000 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.407 593880 1090 2022-12-31 HIGH
Triodos Investment Management BV Investment Advisor 1.3622 575000 150000 2022-12-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.3302 561500 256988 2022-12-31 HIGH
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 1.3038 550330 -93854 2023-01-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2914 545118 99327 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

TPI Composites Company profile

Σχετικά με την TPI Composites

Η TPI Composites, Inc. είναι κατασκευαστής σύνθετων αιολικών πτερυγίων για την αγορά αιολικής ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων. Ο τομέας των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει την κατασκευή πτερυγίων ανέμου στις εγκαταστάσεις της στο Newton της Iowa- την κατασκευή συστημάτων χύτευσης και συναρμολόγησης ακριβείας που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητές της στον τομέα των μεταφορών στις εγκαταστάσεις της στο Warren του Rhode Island. Ο τομέας της Ασίας περιλαμβάνει την κατασκευή αιολικών πτερυγίων στις εγκαταστάσεις της στο Dafeng της Κίνας και στο Yangzhou της Κίνας- την κατασκευή συστημάτων χύτευσης και συναρμολόγησης ακριβείας στις εγκαταστάσεις της στο λιμάνι Taicang της Κίνας. Ο τομέας του Μεξικού περιλαμβάνει την κατασκευή αιολικών πτερυγίων στις τρεις εγκαταστάσεις του στο Juarez του Μεξικού και σε μια εγκατάσταση στο Matamoros του Μεξικού. Ο τομέας EMEA κατασκευάζει αιολικά πτερύγια στις δύο εγκαταστάσεις του στη Σμύρνη της Τουρκίας και εκτελεί επίσης υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής αιολικών πτερυγίων. Ο τομέας της Ινδίας κατασκευάζει πτερύγια αιολικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του στο Chennai της Ινδίας.

Industry: Wind Systems & Equipment

Gainey Center Ii, Suite 280
8501 N Scottsdale Road
SCOTTSDALE
ARIZONA 85253
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

74.27 Price
+1.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.54 Price
-2.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00409

US100

12,963.50 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,982.32 Price
+0.930% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου