Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Thermo Fisher Scientific - TMO CFD

  495.71
  0.02%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.59
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Thermo Fisher Scientific Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 495.6
  Άνοιγμα* 492
  Μεταβολή 1 έτους* -12.06%
  Εύρος ημέρας* 490.41 - 498.39
  Εύρος 52 εβδ. 415.60-609.85
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.87M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 186.38B
  Αναλογία P/E 31.59
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 386.37M
  Έσοδα 43.42B
  EPS 15.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.29022
  Beta 0.82
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 30, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 495.60 1.70 0.34% 493.90 496.56 488.15
  Nov 29, 2023 492.82 5.81 1.19% 487.01 495.64 487.01
  Nov 28, 2023 485.54 -1.53 -0.31% 487.07 488.51 479.04
  Nov 27, 2023 489.79 1.39 0.28% 488.40 492.69 487.69
  Nov 24, 2023 490.01 2.61 0.54% 487.40 490.72 486.11
  Nov 22, 2023 486.32 3.25 0.67% 483.07 489.89 483.07
  Nov 21, 2023 482.30 6.70 1.41% 475.60 490.16 475.25
  Nov 20, 2023 467.49 4.49 0.97% 463.00 471.41 463.00
  Nov 17, 2023 466.06 -7.84 -1.65% 473.90 473.90 464.00
  Nov 16, 2023 472.36 1.06 0.22% 471.30 474.06 468.28
  Nov 15, 2023 469.36 5.11 1.10% 464.25 474.63 462.40
  Nov 14, 2023 458.95 3.82 0.84% 455.13 462.07 453.59
  Nov 13, 2023 444.38 -0.44 -0.10% 444.82 445.87 438.85
  Nov 10, 2023 448.24 6.39 1.45% 441.85 448.98 436.83
  Nov 9, 2023 442.89 -12.98 -2.85% 455.87 456.46 442.69
  Nov 8, 2023 454.19 -4.26 -0.93% 458.45 461.80 452.53
  Nov 7, 2023 459.05 7.47 1.65% 451.58 463.78 451.58
  Nov 6, 2023 454.81 -1.87 -0.41% 456.68 458.16 451.83
  Nov 3, 2023 454.33 4.21 0.94% 450.12 460.16 450.11
  Nov 2, 2023 446.30 3.35 0.76% 442.95 448.00 440.98

  Thermo Fisher Scientific Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, January 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Thermo Fisher Scientific Inc Earnings Release
  Q4 2023 Thermo Fisher Scientific Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Thermo Fisher Scientific Inc Earnings Release
  Q1 2024 Thermo Fisher Scientific Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 44915 39211 32218 25542 24358
  Έσοδα 44915 39211 32218 25542 24358
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25944 19573 16231 14213 13499
  Ακαθάριστο Εισόδημα 18971 19638 15987 11329 10859
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36548 29950 24424 21132 20575
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8934 7816 6940 6082 6028
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1471 1406 1181 1003 967
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 140 1108 89 -167 79
  Λειτουργικά Έσοδα 8367 9261 7794 4410 3783
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -548 -427 -569 -408 -528
  Άλλο, Καθαρό 16 7 68 7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7835 8841 7225 4070 3262
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7132 7732 6375 3704 3055
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6950 7725 6375 3704 3055
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -8 -117
  Καθαρά Κέρδη 6950 7725 6375 3696 2938
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6950 7725 6375 3704 3055
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6950 7725 6375 3696 2938
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6950 7725 6375 3696 2938
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 394 397 399 403 406
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 17.6396 19.4584 15.9774 9.19107 7.52463
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.16 1 0.85 0.74 0.66
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 18.0254 21.9169 16.1875 8.85233 7.73455
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -17 1 2
  Other Operating Expenses, Total 59 47
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -3
  Equity In Affiliates -172 -4
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Συνολικά έσοδα 10574 10687 10710 11450 10677
  Έσοδα 10574 10687 10710 11450 10677
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6145 6436 6570 6844 6375
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4429 4251 4140 4606 4302
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8710 9109 9147 9589 8967
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1578 2145 2119 2240 2208
  Έρευνα & Ανάπτυξη 319 345 346 391 351
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 84 183 112 55 33
  Λειτουργικά Έσοδα 1864 1578 1563 1861 1710
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -113 -148 -198 -144 -118
  Άλλο, Καθαρό 14 0 -2 60 9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1765 1430 1363 1777 1601
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1712 1378 1317 1604 1570
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1715 1361 1289 1576 1495
  Καθαρά Κέρδη 1715 1361 1289 1576 1495
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1715 1361 1289 1576 1495
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1715 1361 1289 1576 1495
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1715 1361 1289 1576 1495
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 388 388 388 392 395
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.4201 3.50773 3.32216 4.02041 3.78481
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.35 0.35 0.3 0.3 0.3
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.6176 3.9672 3.67828 4.15857 3.92135
  Other Operating Expenses, Total 59
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 20 -1 -3 2 -3
  Equity In Affiliates -17 -16 -25 -30 -72
  Depreciation / Amortization 584
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 25229 20113 21957 11893 10625
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8526 4477 10353 2436 2134
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8524 4477 10325 2399 2103
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2 28 37 31
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9427 8945 6472 4952 4136
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9427 8945 6472 4952 4136
  Συνολικό Απόθεμα 5634 5051 4029 3370 3005
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1642 1640 1103 1135 1350
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 97154 95123 69052 58381 56232
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10873 9864 6687 5448 4165
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15862 14124 10352 8463 6820
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4989 -4260 -3665 -3015 -2655
  Υπεραξία, Καθαρό 41196 41924 26041 25714 25347
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17442 20113 12685 14014 14978
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2352 3087 1682 1312 1117
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17010 13436 10304 6197 6147
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3381 2867 2175 1920 1615
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5433 5377 4098 2674 2436
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 310 2522 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5269 15 2628 676 1271
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2617 2655 1403 927 825
  Σύνολο Οφειλών 53176 54330 34545 28706 28646
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 28909 32333 19107 17076 17719
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 28909 32333 19107 17076 17719
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2849 3837 1794 2192 2265
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4238 4540 3340 3241 2515
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43978 40793 34507 29675 27586
  Κοινή Μετοχή 441 439 437 434 432
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 16743 16174 15579 15064 14621
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 41910 35431 28116 22092 18696
  Treasury Stock - Common -12017 -8922 -6818 -5236 -3665
  Unrealized Gain (Loss) -33 -35 -91 -71 -52
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3066 -2294 -2716 -2608 -2446
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 97154 95123 69052 58381 56232
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 390.511 394.435 396.671 398.74 402.122
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 55 22
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 170 184
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 7
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23092 19995 20209 25229 19299
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6151 3133 3482 8526 2941
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6151 3133 3482 8524 2919
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2 22
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9835 9486 9297 9427 8919
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9835 9486 9297 9427 8919
  Συνολικό Απόθεμα 5404 5655 5664 5634 5722
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1702 1721 1766 1642 1717
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 97057 94105 94658 97154 90536
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9167 9292 9354 9280 8628
  Υπεραξία, Καθαρό 43583 43273 43140 41196 40488
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17091 17437 17972 17442 17813
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4119 4102 3975 4000 4299
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14158 14112 15884 17010 11118
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2508 2423 2798 3381 2471
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4308 4285 4302 5433 5068
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 500 824 310 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4795 4314 5298 5269 1010
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2547 2590 2662 2617 2569
  Σύνολο Οφειλών 51729 50353 52401 53176 46987
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 30489 29194 29135 28909 28150
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 30489 29194 29135 28909 28150
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2620 2842 2976 2849 3140
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4326 4042 4230 4238 4401
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 45328 43752 42257 43978 43549
  Κοινή Μετοχή 442 441 441 441 440
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 17165 17030 16889 16743 16596
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 45869 44289 43064 41910 40452
  Treasury Stock - Common -15121 -15084 -15083 -12017 -11011
  Unrealized Gain (Loss) -28 -29 -30 -33 -33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2999 -2895 -3024 -3066 -2895
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 97057 94105 94658 97154 90536
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 386.372 385.95 385.721 390.511 392.196
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 136 163 176 170 178
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5 6 8 7 9
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6960 7728 6375 3696 2938
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9154 9312 8289 4973 4543
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 986 831 658 564 2267
  Deferred Taxes -995 -647 -552 -302 -379
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 857 1187 536 -33 287
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1049 -1548 -395 -665 -570
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2159 -21932 -1510 -1487 -1253
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2243 -2523 -1474 -926 -758
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 84 -19409 -36 -561 -495
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2810 6581 959 -3118 -2237
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9 -91 -147 -69 -51
  Total Cash Dividends Paid -455 -395 -337 -297 -266
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3000 -1844 -1304 -1347 -364
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 654 8911 2747 -1405 -1556
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -139 194 176 -63 -297
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4046 -5845 7914 305 756
  Cash Taxes Paid 1234 2182 1324 896 591
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 667 555 471 790 687
  Amortization 2395 1761 1667 1713
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 1292 6960 5386 3888 2220
  Cash From Operating Activities 729 9154 5667 3730 2202
  Cash From Operating Activities 253 986 730 486 250
  Amortization 606 2395 1803 1209 609
  Deferred Taxes -146 -995 -862 -601 -339
  Non-Cash Items 257 857 701 472 337
  Changes in Working Capital -1533 -1049 -2091 -1724 -875
  Cash From Investing Activities -3142 -2159 -1634 -1089 -670
  Capital Expenditures -458 -2243 -1693 -1146 -640
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2684 84 59 57 -30
  Cash From Financing Activities -2593 -2810 -5201 -5050 -3145
  Financing Cash Flow Items 20 -9 -86 -48 -36
  Total Cash Dividends Paid -117 -455 -338 -220 -103
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -3000 -3000 -1943 -1949 -1998
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 504 654 -2834 -2833 -1008
  Foreign Exchange Effects -31 -139 -389 -177 -99
  Net Change in Cash -5037 4046 -1557 -2586 -1712
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3978 32411301 3067 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7696 18408301 -388612 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.1759 16116956 55458 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 3.3362 12876098 -48366 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.2469 8672091 -2077992 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.2212 8572754 547312 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8082 6978869 -6715 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.6887 6517361 -1270699 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.5783 6091325 157512 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4612 5639611 219567 2022-12-31 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.1087 4278887 209573 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.0313 3980403 378915 2023-06-30 LOW
  TCI Fund Management Limited Hedge Fund 0.8222 3173182 2339032 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8035 3100948 -193634 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 0.7975 3078107 -486002 2023-06-30
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.7742 2987984 -243076 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7271 2806223 -83893 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.7041 2717630 -367618 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6763 2610108 50802 2023-06-30 LOW
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6678 2577185 -145338 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Thermo Fisher Company profile

  Σχετικά με την Thermo Fisher Scientific

  Η Thermo Fisher Scientific Inc. αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί μια σειρά προϊόντων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics και Laboratory Products and Services. Η Εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω διαφόρων εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon και PPD. Ο τομέας Life Sciences Solutions παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο αντιδραστηρίων, οργάνων και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στη βιολογική και ιατρική έρευνα, την ανακάλυψη και την παραγωγή νέων φαρμάκων και εμβολίων. Ο τομέας Analytical Instruments παρέχει μια ευρεία προσφορά οργάνων, αναλωσίμων, λογισμικού και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές στο εργαστήριο. Ο τομέας Specialty Diagnostics προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κιτ διαγνωστικών δοκιμών, αντιδραστηρίων, μέσων καλλιέργειας, οργάνων και συναφών προϊόντων. Ο τομέας Εργαστηριακών Προϊόντων και Υπηρεσιών προσφέρει προϊόντα και λύσεις που απαιτούνται για το εργαστήριο.

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  168 Third Avenue
  WALTHAM
  MASSACHUSETTS 02451
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου