Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Reject Shop - TRSau CFD

  4.508
  1.7%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.304
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.586
  Άνοιγμα* 4.615
  Μεταβολή 1 έτους* 12.84%
  Εύρος ημέρας* 4.489 - 4.694
  Εύρος 52 εβδ. 2.82-7.48
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 27.32K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 787.83K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 178.67M
  Αναλογία P/E 23.30
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 38.33M
  Έσοδα 788.24M
  EPS 0.20
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 4.558 -0.087 -1.87% 4.645 4.694 4.489
  Feb 29, 2024 4.635 0.000 0.00% 4.635 4.733 4.487
  Feb 28, 2024 4.635 0.029 0.63% 4.606 4.723 4.585
  Feb 27, 2024 4.606 0.030 0.66% 4.576 4.694 4.576
  Feb 26, 2024 4.576 -0.108 -2.31% 4.684 4.733 4.576
  Feb 25, 2024 4.674 0.001 0.02% 4.673 4.811 4.673
  Feb 23, 2024 4.684 0.098 2.14% 4.586 4.781 4.586
  Feb 22, 2024 4.586 0.291 6.78% 4.295 4.674 4.265
  Feb 21, 2024 4.294 -0.818 -16.00% 5.112 5.152 4.204
  Feb 20, 2024 5.112 0.048 0.95% 5.064 5.122 5.015
  Feb 19, 2024 5.064 0.107 2.16% 4.957 5.064 4.908
  Feb 18, 2024 4.957 0.041 0.83% 4.916 4.957 4.916
  Feb 16, 2024 5.005 0.039 0.79% 4.966 5.005 4.918
  Feb 15, 2024 4.956 -0.088 -1.74% 5.044 5.064 4.916
  Feb 14, 2024 5.025 -0.039 -0.77% 5.064 5.078 5.025
  Feb 13, 2024 5.054 -0.057 -1.12% 5.111 5.112 5.024
  Feb 12, 2024 5.072 -0.020 -0.39% 5.092 5.152 5.062
  Feb 11, 2024 5.082 0.010 0.20% 5.072 5.083 5.062
  Feb 9, 2024 5.005 0.039 0.79% 4.966 5.015 4.927
  Feb 8, 2024 4.937 -0.283 -5.42% 5.220 5.220 4.927

  The Reject Shop Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 819.34 788.241 778.688 820.645 793.687
  Έσοδα 819.34 788.241 778.688 820.645 793.687
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 752.192 723.503 720.462 757.412 750.248
  Ακαθάριστο Εισόδημα 67.148 64.738 58.226 63.233 43.439
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 798.501 770.613 760.136 811.328 817.022
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.977 40.888 34.972 43.785 42.47
  Depreciation / Amortization 1.373 1.108 1.564 3.257 2.363
  Λειτουργικά Έσοδα 20.839 17.628 18.552 9.317 -23.335
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.208 -6.374 -6.414 -7.691 -0.738
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14.631 11.254 12.138 1.626 -24.073
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
  Καθαρά Κέρδη 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 39.0436 39.1468 38.922 31.6491 29.752
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26406 0.20186 0.21374 0.03539 -0.568
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.065 0 0 0 0.09714
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.27219 0.38959 0.29606 0.27048 -0.05142
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.041 5.114 3.138 6.874 21.941
  Jul 2023 Jan 2023 Jul 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 379.642 439.698 363.562 424.679 344.352
  Έσοδα 379.642 439.698 363.562 424.679 344.352
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 363.229 392.142 349.591 379.026 336.857
  Ακαθάριστο Εισόδημα 16.413 47.556 13.971 45.653 7.495
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 388.981 413.74 370.808 399.805 353.493
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.052 20.925 20.631 20.257 16.188
  Depreciation / Amortization 0.7 0.673 0.586 0.522 0.448
  Λειτουργικά Έσοδα -9.339 25.958 -7.246 24.874 -9.141
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.158 -3.892 -3.428 -2.946 -3.086
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.752 23.383 -10.674 21.928 -12.227
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
  Καθαρά Κέρδη -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.7841 38.9506 38.3267 38.9718 38.2766
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15843 0.41838 -0.19433 0.39387 -0.22792
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.065 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14678 0.43085 -0.18285 0.439 -0.21209
  Άλλο, Καθαρό 4.745 1.317
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 222.805 209.623 177.426 169.968 144.147
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 77.335 77.469 73.046 92.489 26.308
  Μετρητά 77.335 77.469 73.046 92.489 26.308
  Συνολικό Απόθεμα 135.55 113.014 99.834 70.85 110.791
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.961 3.151 1.793 1.765 1.486
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.959 14.096 1.438 4.864 5.562
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 499.272 477.195 401.043 422.114 225.318
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 256.417 249.86 195.916 223.975 60.975
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 478.381 462.085 401.065 416.168 246.848
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -221.964 -212.225 -205.149 -192.193 -185.873
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.05 17.712 27.701 28.171 20.196
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 169.878 156.415 150.577 165.482 84.273
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 52.202 43.105 36.555 40.75 39.783
  Payable/Accrued 4.292 4.043
  Δεδουλευμένα Έξοδα 25.964 27.455 27.154 21.314 16.602
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 19.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.407 7.835 9.565 15.569 4.345
  Σύνολο Οφειλών 317.337 300.392 244.312 279.051 99.996
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 144.124 139.645 89.823 110.165 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.335 4.332 3.912 3.404 15.723
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 181.935 176.803 156.731 143.063 125.322
  Κοινή Μετοχή 67.598 70.326 70.326 70.326 46.247
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 110.231 97.54 89.054 79.269 77.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.106 8.937 -2.649 -6.532 1.475
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 499.272 477.195 401.043 422.114 225.318
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.7761 38.3266 38.2766 38.1766 29.7592
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 84.305 78.02 77.303 83.557
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 144.124 139.645 89.823 110.165
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 1.893 1.315
  Jul 2023 Jan 2023 Jul 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 222.805 238.19 209.623 216.26 177.426
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 77.335 83.883 77.469 106.397 73.046
  Μετρητά 77.335 83.883 77.469 106.397 73.046
  Συνολικό Απόθεμα 135.55 140.293 113.014 98.894 99.834
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.961 3.984 3.151 3.348 1.793
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.959 10.03 14.096 6.503 1.438
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 499.272 503.979 477.195 434.092 401.043
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 256.417 246.261 249.86 195.997 195.916
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 478.381 463.526 462.085 405.202 401.065
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -221.964 -217.265 -212.225 -209.205 -205.149
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.05 19.528 17.712 21.835 27.701
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 169.878 175.993 156.415 155.561 150.577
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 52.202 55.227 43.105 48.236 36.555
  Δεδουλευμένα Έξοδα 14.761 19.443 16.332 22.228 22.308
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 84.305 78.891 78.02 70.286 77.303
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.61 22.432 18.958 14.811 4.289
  Σύνολο Οφειλών 317.337 317.741 300.392 256.327 244.312
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 144.124 138.387 139.645 97.466 89.823
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 144.124 138.387 139.645 97.466 89.823
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.335 3.361 4.332 3.3 3.912
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 181.935 186.238 176.803 177.765 156.731
  Κοινή Μετοχή 67.598 67.75 70.326 70.326 70.326
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 110.231 114.509 97.54 105.6 89.054
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.106 3.979 8.937 1.839 -2.649
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 499.272 503.979 477.195 434.092 401.043
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.7761 37.8124 38.3266 38.3266 38.2766
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 1.893 1.118 1.315
  Payable/Accrued 10.122
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116.14 87.095 167.38 8.83 36.417
  Cash Receipts 867.065 856.557 902.71 873.056 880.337
  Cash Payments -745.255 -752.633 -729.841 -858.738 -836.542
  Cash Taxes Paid 0.704 -10.415 2.202 -4.75 -6.812
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -6.502 -6.477 -7.708 -0.789 -0.61
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.128 0.063 0.017 0.051 0.044
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16.451 -10.777 -10.681 -10.706 -17.353
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -16.451 -10.777 -10.681 -10.706 -17.353
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -95.266 -95.761 -90.518 13.43 -19.926
  Total Cash Dividends Paid 0 -6.07 -6.926
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -95.266 -95.761 -114.597 19.5 -13
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4.423 -19.443 66.181 11.554 -0.862
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.921
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 25
  Jan 2023 Jul 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 61.496 116.14 88.068 87.095 71.638
  Cash Receipts 483.668 867.065 467.147 856.557 477.77
  Cash Payments -418.333 -745.255 -374.009 -752.633 -396.593
  Cash Taxes Paid -0.412 0.704 -2.124 -10.415 -6.211
  Cash Interest Paid -3.892 -6.502 -2.969 -6.477 -3.368
  Changes in Working Capital 0.465 0.128 0.023 0.063 0.04
  Cash From Investing Activities -4.938 -16.451 -6.349 -10.777 -6.085
  Capital Expenditures -4.938 -16.451 -6.349 -10.777 -6.085
  Cash From Financing Activities -50.144 -95.266 -48.368 -95.761 -50.4
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -47.568 -95.266 -48.368 -95.761 -50.4
  Net Change in Cash 6.414 4.423 33.351 -19.443 15.153
  Financing Cash Flow Items 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.576 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kin Group Pty. Ltd. Corporation 20.2597 7769191 117696 2022-08-01
  Bennelong Australian Equity Partners Pty. Ltd. Investment Advisor 16.3982 6288378 -61401 2022-08-01 LOW
  Wilson Asset Management (International) Pty. Ltd. Investment Advisor 8.3436 3199610 518431 2023-08-17 LOW
  Castle Point Funds Management Limited Investment Advisor 5.1132 1960806 -386718 2023-10-19
  SCJ Pty. Ltd. Corporation 3.9116 1500000 900000 2022-08-01 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8545 711166 13045 2023-09-30 LOW
  Reich (Andre) Individual Investor 1.0601 406540 -130302 2022-08-01
  Dorothy Productions Pty. Ltd. Corporation 1.0431 400000 0 2022-08-01 LOW
  NCH Pty. Ltd. Corporation 0.7144 273966 0 2022-08-01 LOW
  Fegelson (Mike) Individual Investor 0.7041 270000 112300 2022-08-01
  Wyong Rugby League Club Ltd. Corporation 0.5215 200000 -55000 2022-08-01 LOW
  Macren Pty. Ltd. Corporation 0.3908 149860 149860 2022-08-01
  Fisher (Steven) Individual Investor 0.3495 134039 35000 2022-08-26 LOW
  Kgari Investments Pty. Ltd. Corporation 0.3223 123600 0 2022-08-01
  Ace Property Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.3129 120000 120000 2022-08-01 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.113 43332 0 2023-09-30 LOW
  Perkins (Nicholas David) Individual Investor 0.1094 41938 4739 2022-08-31
  Ward (Mark Andrew) Individual Investor 0.0592 22695 0 2023-07-02 LOW
  Grant (David Campbell) Individual Investor 0.0548 21000 4000 2023-08-28 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.0489 18769 -114 2022-12-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Discount Stores with Grocery

  245 Racecourse Road
  Kensington
  VICTORIA 3031
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου