Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The RealReal, Inc. - REAL CFD

  2.7634
  56.71%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0232
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.7634
  Άνοιγμα* 2.1534
  Μεταβολή 1 έτους* 59.66%
  Εύρος ημέρας* 2.1534 - 2.8534
  Εύρος 52 εβδ. 1.15-16.37
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.96M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 85.56M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 137.29M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 98.07M
  Έσοδα 588.96M
  EPS -2.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.24
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 2.76 0.58 26.56% 2.18 2.86 2.12
  Feb 29, 2024 1.76 0.05 2.92% 1.71 1.78 1.70
  Feb 28, 2024 1.68 -0.04 -2.32% 1.72 1.76 1.67
  Feb 27, 2024 1.75 0.17 10.74% 1.58 1.75 1.57
  Feb 26, 2024 1.56 -0.01 -0.64% 1.57 1.64 1.51
  Feb 23, 2024 1.65 -0.02 -1.20% 1.67 1.67 1.59
  Feb 22, 2024 1.68 0.04 2.43% 1.64 1.70 1.63
  Feb 21, 2024 1.67 -0.07 -4.02% 1.74 1.74 1.59
  Feb 20, 2024 1.76 0.01 0.57% 1.75 1.81 1.72
  Feb 16, 2024 1.81 0.04 2.26% 1.77 1.81 1.71
  Feb 15, 2024 1.80 0.01 0.56% 1.79 1.87 1.74
  Feb 14, 2024 1.77 -0.11 -5.84% 1.88 1.92 1.77
  Feb 13, 2024 1.85 0.02 1.09% 1.83 1.88 1.81
  Feb 12, 2024 1.94 0.11 6.00% 1.83 1.95 1.81
  Feb 9, 2024 1.86 0.02 1.08% 1.84 1.89 1.80
  Feb 8, 2024 1.82 0.04 2.24% 1.78 1.85 1.76
  Feb 7, 2024 1.77 -0.10 -5.34% 1.87 1.87 1.77
  Feb 6, 2024 1.87 0.08 4.46% 1.79 1.90 1.79
  Feb 5, 2024 1.80 0.00 0.00% 1.80 1.85 1.77
  Feb 2, 2024 1.82 0.06 3.40% 1.76 1.84 1.76

  The RealReal, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 603.493 467.692 299.949 316.354 213.732
  Έσοδα 603.493 467.692 299.949 316.354 213.732
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 254.802 194.215 112.382 114.831 76.814
  Ακαθάριστο Εισόδημα 348.691 273.477 187.567 201.523 136.918
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 792.656 682.6 472.765 416.459 287.636
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 537.398 474.996 354.183 301.628 210.822
  Λειτουργικά Έσοδα -189.163 -214.908 -172.816 -100.105 -73.904
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.281 -21.166 -2.746 3.977 -0.106
  Άλλο, Καθαρό 0.171 0.023 -0.169 -2.102 -1.656
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -196.273 -236.051 -175.731 -98.23 -75.666
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -196.445 -236.107 -175.832 -98.429 -75.765
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -196.445 -236.107 -175.832 -98.429 -75.765
  Καθαρά Κέρδη -196.445 -236.107 -175.832 -98.429 -75.765
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -3.355 -8.922
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -196.445 -236.107 -175.832 -101.784 -84.687
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -196.445 -236.107 -175.832 -101.784 -84.687
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -196.445 -236.107 -175.832 -101.784 -84.687
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 95.9212 91.4096 87.5874 47.4785 82.7007
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.04798 -2.58296 -2.0075 -2.14379 -1.02402
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.02189 -2.47129 -1.94944 -2.14379 -1.02402
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.456 13.389 6.2
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 130.855 141.904 159.655 142.703 154.435
  Έσοδα 130.855 141.904 159.655 142.703 154.435
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 44.681 51.921 63.045 56.926 66.748
  Ακαθάριστο Εισόδημα 86.174 89.983 96.61 85.777 87.687
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 171.797 223.704 197.6 188.231 205.418
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 125.252 135.395 134.555 131.153 138.67
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.864 36.388 0 0.152 0
  Λειτουργικά Έσοδα -40.942 -81.8 -37.945 -45.528 -50.983
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.274 -0.614 -0.627 -1.673 -2.415
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0.038 0.006 0.266
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -41.216 -82.414 -38.534 -47.195 -53.132
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -41.33 -82.5 -38.61 -47.258 -53.165
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -41.33 -82.5 -38.61 -47.258 -53.165
  Καθαρά Κέρδη -41.33 -82.5 -38.61 -47.258 -53.165
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -41.33 -82.5 -38.61 -47.258 -53.165
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -41.33 -82.5 -38.61 -47.258 -53.165
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -41.33 -82.5 -38.61 -47.258 -53.165
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.973 99.6081 98.5751 96.6964 94.9019
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40932 -0.82825 -0.39168 -0.48873 -0.56021
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.39732 -0.58362 -0.38377 -0.48467 -0.54827
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 372.258 517.812 421.469 406.756 89.146
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 293.793 418.171 354.863 363.257 61.524
  Μετρητά 275.742 278.769 150.52 111.319 10.253
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18.051 139.402 200.326 43.127 24.14
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 4.017 208.811 27.131
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.207 7.767 7.213 7.779 7.571
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12.207 7.767 7.213 7.779 7.571
  Συνολικό Απόθεμα 42.967 71.015 42.321 21.916 10.355
  Προπληρωθέντα Εξοδα 23.291 20.859 17.072 13.804 9.696
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 615.641 754.944 605.109 465.247 135.417
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 240.634 234.597 181.59 55.831 33.286
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 303.769 284.945 223.537 88.624 52.765
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -63.135 -50.348 -41.947 -32.793 -19.479
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.749 2.535 2.05 2.66 12.985
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 207.513 187.986 148.26 118.546 88.354
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11.902 4.503 14.346 11.159 5.149
  Δεδουλευμένα Έξοδα 187.518 180.096 132.297 102.62 73.731
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6.29
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.093 3.387 1.617 4.767 3.184
  Σύνολο Οφειλών 785.733 681.816 413.816 128.002 98.907
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 449.848 348.38 149.188 0 3.249
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 449.848 348.38 149.188 0 3.249
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 128.372 145.45 116.368 9.456 7.304
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -170.092 73.128 191.293 337.245 36.51
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 294.2
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 781.06 841.255 723.302 693.426 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -951.153 -768.128 -532.021 -356.189 -257.665
  Unrealized Gain (Loss) -0.025
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 615.641 754.944 605.109 465.247 135.417
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 99.0882 92.9601 89.3017 85.8723 82.7007
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0.011 0.007
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 229.965 239.654 311.131 372.258 399.261
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 170.811 188.89 247.145 293.793 300.439
  Μετρητά 40.467 35.151 29.413 275.742 282.515
  Μετρητά & Ισοδύναμα 130.344 153.739 217.732 18.051 17.924
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.564 5.994 8.941 12.207 8.753
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13.564 5.994 8.941 12.207 8.753
  Συνολικό Απόθεμα 24.657 25.904 30.843 42.967 62.974
  Προπληρωθέντα Εξοδα 20.933 18.866 24.202 23.291 27.095
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 452.681 458.72 511.754 615.641 634.416
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 201.486 196.793 197.463 240.634 232.375
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 270.107 261.545 256.914 303.769 291.361
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -68.621 -64.752 -59.451 -63.135 -58.986
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.23 22.273 3.16 2.749 2.78
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 176.928 167.955 183.943 207.513 194.089
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8.088 13.153 8.867 11.902 9.9
  Δεδουλευμένα Έξοδα 163.357 148.134 166.785 187.518 172.253
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.483 6.668 8.291 8.093 11.936
  Σύνολο Οφειλών 742.7 734.304 755.274 785.733 775.671
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 451.768 451.127 450.481 449.848 448.954
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 451.768 451.127 450.481 449.848 448.954
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 114.004 115.222 120.85 128.372 132.628
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -290.019 -275.584 -243.52 -170.092 -141.255
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 807.912 799.398 790.132 781.06 771.287
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1097.93 -1074.98 -1033.65 -951.153 -912.543
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 452.681 458.72 511.754 615.641 634.416
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 103.311 102.136 100.152 99.0882 97.9274
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -196.445 -236.107 -175.832 -96.746 -75.765
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -91.557 -142.151 -134.419 -54.49 -47.195
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27.669 23.531 18.845 13.408 9.29
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 70.49 84.77 44.096 11.786 7.181
  Cash Taxes Paid 0.256 0.094 0.09 0.102 0.049
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.104 6.584 0.011 0.553 0.666
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 6.729 -14.345 -21.528 17.062 12.099
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -36.922 -43.437 178.004 -215.356 -33.923
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -36.922 -47.437 -26.931 -34.028 -19.116
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 4 204.935 -181.328 -14.807
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.101 252.913 152.815 378.665 106.085
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.205 -33.671 -23.294 -0.13 -0.569
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.306 8.35 9.831 388.045 96.881
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 278.234 166.278 -9.25 9.773
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -124.378 67.325 196.4 108.819 24.967
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -82.5 -196.445 -157.835 -110.577 -57.412
  Cash From Operating Activities -30.433 -91.557 -95.255 -87.904 -49.354
  Cash From Operating Activities 7.821 27.669 20.255 13.06 6.364
  Non-Cash Items 52.395 70.49 55.7 38.05 18.895
  Cash Taxes Paid 0.004 0.256 0.256 0.256 0.003
  Cash Interest Paid 1.458 8.104 5.496 4.045 1.448
  Changes in Working Capital -8.149 6.729 -13.375 -28.437 -17.201
  Cash From Investing Activities -15.92 -36.922 -26.255 -16.219 -8.447
  Capital Expenditures -15.92 -36.922 -26.255 -16.219 -8.447
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0
  Cash From Financing Activities -0.295 4.101 3.778 1.842 0.637
  Financing Cash Flow Items -0.295 -0.205 -0.028 -0.023 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 4.306 3.806 1.865 0.637
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash -46.648 -124.378 -117.732 -102.281 -57.164
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Perella Weinberg Partners Capital Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 7.2941 7450330 0 2022-12-31
  Woodson Capital Management, LP Hedge Fund 4.7972 4900000 1100000 2023-06-30 MED
  Riley (Timothy M) Individual Investor 4.5623 4660000 4660000 2023-06-01 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5322 4629229 -1147479 2023-06-30 LOW
  Manatuck Hill Partners, LLC Hedge Fund 3.3777 3450000 1850000 2023-06-30 HIGH
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 3.3287 3400000 0 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 2.9581 3021469 696934 2023-06-30 HIGH
  Koryl (John E) Individual Investor 2.7347 2793251 43251 2023-08-25 LOW
  InterWest Partners Venture Capital 2.3047 2354080 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8621 1901983 -3802635 2023-06-30 LOW
  Pleasant Lake Partners LLC Hedge Fund 1.6902 1726359 1726359 2023-06-30 HIGH
  Scion Asset Management, LLC Hedge Fund 1.4685 1500000 815558 2023-06-30 HIGH
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 1.3832 1412855 1025411 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1217 1145770 -835792 2023-06-30 LOW
  Capricorn Fund Managers Ltd Investment Advisor 0.979 1000000 36000 2023-09-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.9727 993567 -1010082 2023-06-30 MED
  Sahi (Levesque Rati) Individual Investor 0.9694 990155 -109117 2023-08-20 LOW
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.9666 987309 503469 2023-06-30 MED
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.9257 945514 -95380 2023-06-30 MED
  Springhouse Capital Management, LP Hedge Fund 0.8795 898325 898325 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Internet & Mail Order Department Stores

  55 Francisco St Ste 600
  SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94133-2115
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου