Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Liberty Braves Group - BATRK CFD

  35.85
  0.06%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.20
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Liberty Media Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 35.91
  Άνοιγμα* 35.58
  Μεταβολή 1 έτους* 9.48%
  Εύρος ημέρας* 35.47 - 36
  Εύρος 52 εβδ. 25.05-41.75
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 54.54K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 937.28K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 30.24B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 53.11M
  Έσοδα 596.00M
  EPS -1.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 35.91 -0.05 -0.14% 35.96 36.07 35.58
  Nov 29, 2023 36.08 0.42 1.18% 35.66 36.28 35.62
  Nov 28, 2023 35.86 0.26 0.73% 35.60 35.97 35.31
  Nov 27, 2023 35.63 -0.19 -0.53% 35.82 35.98 35.55
  Nov 24, 2023 35.93 0.12 0.34% 35.81 36.23 35.81
  Nov 22, 2023 35.76 0.30 0.85% 35.46 36.01 35.46
  Nov 21, 2023 35.64 -0.20 -0.56% 35.84 35.93 35.49
  Nov 20, 2023 36.06 -0.15 -0.41% 36.21 36.50 36.00
  Nov 17, 2023 36.17 0.21 0.58% 35.96 36.18 35.69
  Nov 16, 2023 35.74 0.03 0.08% 35.71 36.16 35.24
  Nov 15, 2023 35.43 -0.18 -0.51% 35.61 36.37 34.93
  Nov 14, 2023 35.55 0.89 2.57% 34.66 35.59 34.66
  Nov 13, 2023 34.22 -0.04 -0.12% 34.26 34.57 34.10
  Nov 10, 2023 34.19 0.21 0.62% 33.98 34.28 33.90
  Nov 9, 2023 34.18 -0.29 -0.84% 34.47 34.80 34.14
  Nov 8, 2023 34.44 -0.52 -1.49% 34.96 34.96 33.96
  Nov 7, 2023 35.06 0.90 2.63% 34.16 35.24 34.16
  Nov 6, 2023 35.98 1.01 2.89% 34.97 36.12 34.97
  Nov 3, 2023 35.80 0.25 0.70% 35.55 36.37 35.27
  Nov 2, 2023 36.13 0.77 2.18% 35.36 36.46 35.36

  The Liberty Braves Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 588 568 178 476 442
  Έσοδα 0
  Other Revenue, Total 588 568 178 476 442
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 616 548 306 515 441
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 105 99 67 104 118
  Depreciation / Amortization 71 72 69 71 76
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 0
  Other Operating Expenses, Total 434 377 170 340 247
  Λειτουργικά Έσοδα -28 20 -128 -39 1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3 6 -20 -9 -14
  Άλλο, Καθαρό -2 -29 32 -44 9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -27 -3 -116 -92 -4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -35 -11 -78 -77 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -35 -11 -78 -77 -6
  Καθαρά Κέρδη -35 -11 -78 -77 5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -35 -11 -78 -77 -6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -35 -11 -78 -77 5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -35 -11 -78 -77 5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 53 52 51 51 51
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.66038 -0.21154 -1.52941 -1.5098 -0.11765
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.58679 -0.21154 -1.52941 -1.5098 -0.11765
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 11
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 31 53 252 260 23
  Other Revenue, Total 31 53 252 260 23
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 80 84 244 225 63
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26 17 33 33 22
  Depreciation / Amortization 15 14 22 17 18
  Other Operating Expenses, Total 39 52 184 175 23
  Λειτουργικά Έσοδα -49 -31 8 35 -40
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10 5 -2 2 -2
  Άλλο, Καθαρό -13 -40 -25 37 26
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -72 -66 -19 74 -16
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -59 -64 -22 64 -13
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -59 -64 -22 64 -13
  Καθαρά Κέρδη -59 -64 -22 64 -13
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -59 -64 -22 64 -13
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -59 -64 -22 64 -13
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -59 -64 -22 64 -13
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 53 53 53 62 53
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.11321 -1.20755 -0.41509 1.03226 -0.24528
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.11321 -1.19528 -0.35377 1.03226 -0.24528
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1 5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 274 330 244 267 257
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 151 142 151 142 107
  Μετρητά & Ισοδύναμα 151 142 151 142 107
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 45 40 30 28 21
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 45 40 30 28 21
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 78 148 63 97 129
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1477 1636 1571 1593 1805
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 730 777 799 795 1041
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1008 1008 977 923 1137
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -278 -231 -178 -128 -96
  Υπεραξία, Καθαρό 176 180 180 180 180
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 148 164 167 177 180
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 95 110 94 99 100
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 54 75 87 75 47
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 233 136 173 188 84
  Payable/Accrued 55 66 53 63 29
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 75 12 59 59 14
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 103 58 61 66 41
  Σύνολο Οφειλών 1183 1340 1280 1215 1359
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 467 685 611 495 477
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 467 685 611 495 477
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 54 65 52 61 69
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 -8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 429 454 444 471 737
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 294 296 291 378 446
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 294 296 291 378 446
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1477 1636 1571 1593 1805
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 53.0454 52.7897 52.2526 51.1893 50.9667
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 300 274 305 362 399
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 215 151 159 207 311
  Μετρητά & Ισοδύναμα 215 151 159 207 311
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23 45 65 74 43
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 23 45 65 74 43
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 62 78 81 81 45
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1518 1477 1534 1609 1663
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 729 730 734 748 758
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1021 1008 999 1002 998
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -292 -278 -265 -254 -240
  Υπεραξία, Καθαρό 176 176 176 176 176
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 152 148 149 144 148
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 94 95 114 115 114
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 67 54 56 64 68
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 335 233 208 277 361
  Payable/Accrued 66 55 58 71 58
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 75 75 75 80 156
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 194 103 75 126 147
  Σύνολο Οφειλών 1289 1183 1195 1252 1373
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 463 467 523 519 519
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 463 467 523 519 519
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 46 54 53 58 54
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 438 429 411 398 439
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 229 294 339 357 290
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 229 294 339 357 290
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1518 1477 1534 1609 1663
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 53.105 53.0454 52.8676 52.8638 52.8576
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -35 -11 -78 -77 11
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 53 62 -55 75 103
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 71 72 69 71 76
  Deferred Taxes -10 12 -10 -7 -1
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 36 33 -48 77 31
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9 -44 12 11 -14
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 53 -25 -77 -107 159
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18 -35 -81 -103 -33
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 71 10 4 -4 192
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -177 22 105 54 -212
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -23 -2 -9 -11 -18
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -154 24 114 65 -194
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -71 59 -27 22 50
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -59 -35 29 51 -13
  Cash From Operating Activities 85 53 20 100 81
  Cash From Operating Activities 15 71 57 35 18
  Deferred Taxes -8 -10 -6 -6 -10
  Non-Cash Items 14 36 0 -37 -20
  Changes in Working Capital 123 -9 -60 57 106
  Cash From Investing Activities -14 53 30 34 38
  Capital Expenditures -14 -18 -13 -8 -4
  Cash From Financing Activities 1 -177 -120 -105 -26
  Financing Cash Flow Items 5 -23 -20 -7 -4
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -4 -154 -100 -98 -22
  Net Change in Cash 72 -71 -70 29 93
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 71 43 42 42

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  The Liberty Braves Group Company profile

  Σχετικά με την The Liberty Braves Group

  Η Liberty Media Corporation είναι μια παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Sirius XM Holdings και τη Formula 1. Η Sirius XM Holdings διαχειρίζεται δύο επιχειρήσεις ηχητικής ψυχαγωγίας, τη Sirius XM και την Pandora. Η Sirius XM διαθέτει μουσικά, αθλητικά, ψυχαγωγικά, κωμικά, ομιλητικά, ειδησεογραφικά, κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά κανάλια, καθώς και υπηρεσίες infotainment, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδρομητική βάση μέσω των δύο δορυφορικών ραδιοσυστημάτων της και μέσω του διαδικτύου μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές, οικιακές συσκευές και άλλο καταναλωτικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Sirius XM παρέχει επίσης υπηρεσίες συνδεδεμένων οχημάτων και μια σουίτα υπηρεσιών δεδομένων εντός του οχήματος. Η επιχείρηση Pandora λειτουργεί μια πλατφόρμα ανακάλυψης μουσικής, κωμωδίας και podcast μέσω streaming. Η Formula 1 είναι μια επιχείρηση μηχανοκίνητου αθλητισμού που κατέχει εμπορικά δικαιώματα σε σχέση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έναν ετήσιο διαγωνισμό που βασίζεται σε αγώνες αυτοκινήτου.

  Industry: Broadcasting (NEC)

  12300 Liberty Blvd
  80112

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου